photo
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Home Kontakt


 
MENU:
 
 

 


 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2010/2011
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2010/11 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:8.12.2011 Celý článok  Celá správa

Plán práce na školský rok 2011/2012

Plán práce na školský rok 2011/2012môžete prečítať tu...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 14.10.2011 Celý článok  celý článok

Majstrovstvá Európy v kickboxe
V dňoch 2.9 - 9.9. 2011 sa v talianskom Lignano Sabiadorro konali Majstrovstvá Európy v kickboxe. V kvalitne zastúpenej juniorskej kategórii do 57 kg light contactu reprezentoval Slovensko aj žiak I. S. triedy Zsolt Osaďan. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr.Vikor Ladislav Dátum: 14.10.2011 Celý článok 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2011
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2011“, 27. 10. 2011 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr.Vikor Ladislav Dátum: 14.10.2011 Celý článok 

Deň športu v Lučenci
Dňa 6.10.2011 sa konal pri príležitosti 50. ročníka Novohradských hier, „Deň športu v Lučenci“. Žiaci našej školy opäť raz ukázali, že reprezentácia školy v športe je našou ďalšou silnou stránkou, čoho dôkazom sú krásne výsledky. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr.Vikor Ladislav Dátum: 7.10.2011 Celý článok 

Futbalový turnaj 2011
Dňa 3.10.2011 sa na umelej tráve futbalového štadióna LAFC Lučenec konal v poradíšiesty ročník futbalového turnaja „O pohár riaditeľa“, ktorého cieľom je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže z okolitých okresov. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr.Kováč Vojtech Dátum: 6.10.2011 Celý článok 

60. výročie založenia stavebnej priemyslovky
Dňa 11.11.2011 sa uskutočnia oslavy 60. výročia školy. Tento deň v čase medzi 13:30 - 17:30 budú priestory školy sprístupnené pre všetkých bývalých absolventov školy. Srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú zaspomínať na staré pekné časy, pozrieť práce žiakov a vynovené priestory.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.10.2011 Celý článok  Kritériá

Výsledky doplňujúcej voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec
Voľby zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočnili tajným hlasovaním dňa 23.9.2011. Viacej tu..celý článok
Autor: PaedDr. Judita Tóthová Dátum: 26.9.2011 Celý článok 

Výsledky volieb zástupcu žiakov do Rady školy pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera –Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec
Voľby zástupcu žiakov do Rady školy sa uskutočnili tajným hlasovaním dňa 21.9.2011. Viacej tu..celý článok
Autor: PaedDr. Judita Tóthová Dátum: 22.9.2011 Celý článok 

Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy
Vážení rodičia, Rada rodičov pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec Vás vyzýva na doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠS O. Winklera. Do volieb sa môže prihlásiť každý rodič žiaka našej školy. Svoju kandidatúru treba ohlásiť a zaslať pánovi riaditeľovi písomne alebo e-mailom na adresu riaditel@spsstavebnalc.edu.sk do 21. 09. 2011 (streda). Voľba prihlásených kandidátov sa uskutoční 23. 09. 2011 (piatok). celý článok
Autor: PaedDr. Judita Tóthová Dátum: 18.9.2011 Celý článok  Kritériá

Školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiakov stredných škôl
V dňoch 7-8.6. 2011 sa študenti SPŠ Stavebnej O.Winklera v Lučenci, ako víťaz banskobystrického kraja, zúčastnili na školských majstrovstvách Slovenska v basketbale v Handlovej. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr. Vojtech Kováč Dátum: 16.6.2011 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.6.2011 Celý článok  Kritériá

33. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti
Dňa 27.-29.apríla 2011 sa na Strednej odbornej škole E. Belluša v Trenčíne konala celoštátna prehliadka prác SOČ, na ktorej sa žiaci našej školy pokúšali obhájiť prvenstvo získané v Krajskom kole v Žiari nad Hronom. Napriek tvrdej konkurencii sa nám podarilo získať umiestnenie v súťažnom odbore 05-Geovedy (geografia, geológia, geodézia), kde sa na 3.mieste umiestnili Pavel Šustek a Lukáš Chromek (4.D, konzultant Ing. P. Fodor)) s prácou Zameranie a návrh lyžiarskeho vleku. Oceneným študentom srdečne blahoželáme.Diplom tu..celý článok
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 4.5.2011 Celý článok  Kritériá

Mladí stavbári zo stavebnej priemyslovky v Lučenci reprezentovali školu na medzinárodnej konferencii
Už po 17-krát usporiadala staviteľská spoločnosť Porta Specióza z Budapešti Medzinárodnú konferenciu – stavbárov študentov. Pozvaný sme boli aj my. Už po 11-krát poslala naša škola svojich dvoch študentov v doprovode dvoch pedagógov.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Kučerová Otília Dátum: 28.4.2011 Celý článok  Kritériá

Valentínska kvapka krvi
V termínoch 16.02. a 09.03.2011 sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža a za spolupráce s HTO Lučenec uskutočnili odbery dobrovoľných darcov krvi . Akcia „Valentínska kvapka krvi“ sa konala po šestnástykrát a samozrejme aj žiaci a pedagogický zamestnanci našej školy sa zúčastnili tejto akcie. Viacej tu..celý článok
Autor: Jašková, 4.D Dátum: 15.4.2011 Celý článok  Kritériá

33. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Vo štvrtok 31.marca 2011 sa v Žiari nad Hronom na Súkromnej strednej odbornej škole technickej uskutočnilo krajské kolo SOČ, na ktorom nás reprezentovali žiaci našej školy. Napriek tvrdej konkurencii v jednotlivých súťažných odboroch si odniesli pekné umiestnenie.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 5.4.2011 Celý článok  Kritériá

Oznam ohľadom písomných rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do športovej triedy na šk. rok 2011/2012
Písomné rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí uchádzača, ako aj ďalšie pokyny k zápisu na štúdium do 1. ročníka môže rodič (resp. zákonný zástupca žiaka) prevziať osobne na sekretariáte riaditeľstva školy nasledujúci pracovný deň po konaní skúšok. Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 30.3.2011 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2011/2012
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2011/2012 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.3.2011 Celý článok  Kritériá

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
10.2.2011 sa konalo vo Zvolene krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii stredných škôl sa zišlo osem najlepších žiakov v banskobystrickom kraji – víťazov jednotlivých okresných kôl. Viacej tu..celý článok
Autor: PhDr. Sojková Olívia Dátum: 3.2.2011 Celý článok  Kritériá

Prezentácia smerov z odboru staviteľstva od 3.ročníka
Ponúkame k nahliadnutiu prezentáciu smerov, ktoré si môžu študenti staviteľstva vybrať v 3 ročníku. Do konca marca sa musia rozhodnúť a zároveň rodičia podpísať prihlášku. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Lázár Miroslav Dátum: 24.2.2011 Celý článok  Kritériá

Ponuka pracovných miest od 1.9.2011
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. 9. 2011kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie predmetu INFORMATIKA a VÝPOČTOVÁ TECHNIKA V ODBORE na plný úväzok. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ovládajú prácu s CAD programami. Kontakty: Tel. 047/4321072, tel.fax: 047/4333200, mob. 0915/818562, sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk. Písomné žiadosti s prehľadom o predchádzajúcich zamestnaniach a priloženou fotokópiou diplomu o ukončenom vzdelaní zasielajte na adresu: SPŠ stavebná Oskara Winklera,B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.2.2011 Celý článok  Kritériá

Ponuka pracovných miest od 1.9.2011
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1. 9. 2011 kvalifikovaného pedagóga s aprobáciou NEMECKÝ JAZYK na plný úväzok. Kontakty: Tel. 047/4321072, tel.fax: 047/4333200, mob. 0915/818562, sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk. Písomné žiadosti s prehľadom o predchádzajúcich zamestnaniach a priloženou fotokópiou diplomu o ukončenom vzdelaní zasielajte na adresu: SPŠ stavebná Oskara Winklera,B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.2.2011 Celý článok  Kritériá

Výsledky našich študentov na cudzojazyčných olympiádach
Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do olympiády v nemeckom ako aj v anglickom jazyku. Viacej tu..celý článok
Autor: PaedDr. Tóth Judit Dátum: 2.2.2011 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie ceny Študent roka 2010
Na základe Kritérií udelenia ceny „Študent roka“ občianske združenie Scholaris pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci vyhodnotilo a ocenlo najlepších, najaktívnejších študentov školy. Viacej tu..celý článok
Autor: PaedDr. Tóth Judit Dátum: 2.2.2011 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2011/2012
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2011/2012 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.1.2011 Celý článok  Kritériá

Občianske združenie SCHOLARIS - 2% z dane“

Vážení rodičia - priatelia, Aj v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť naše občianske združenie Scholaris, bez toho, aby Vás to stálo finančné prostriedky. Viacej tu...celý článok

Autor: PaedDr.Judita Tóthová Dátum: 27.1.2011 Celý článok  celý článok

Suverénny postup basketbalistov SPŠ stavebnej O. Winklera Lučenec na majstrovstvá Slovenska v basketbale
Dňa 17.1.2011 sa v športovej hale na Fándlyho ulici v Lučenci uskutočnilo krajské kolo študentov stredných škôl v basketbale. Sily si zmerali víťazi okresných kôl banskobystrického kraja. Viacej tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 27.1.2011 Celý článok  Celá správa

Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách
V dňoch 8.1. – 15.1.2011 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Z ubytovania v Detskom Raji v Tatranskej Lesnej sme vyrážali na svahy Ždiaru, Bachledovej doliny a Štrbského plesa. Napriek teplotám nie zime zodpovedajúcim, sme mali dostatok snehu. Viacej tu... celý článok
Autor: Ing. Fodor Pavol Dátum: 25.1.2011 Celý článok  Celá správa

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
Od 1.1.2010 pôsobí na našej škole školský psychológ Dr. Alexander Hundža. Potreba prijatia odborného pracovníka v oblasti psychológie vznikla na základe narastajúceho počtu žiakov, ktorí vyžadujú vyššiu pozornosť z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu. Viacej tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:9.11.2010 Celý článok  Celá správa

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2009/2010
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2009/10 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:8.11.2010 Celý článok  Celá správa

Vyhodnotenie V. ročníka futbalového turnaja
Dňa 11.10. 2010 sa na umelom trávniku futbalového štadióna LAFC Lučenec konal v poradí V. ročník futbalového turnaja, ktorého cieľom je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže z okolitých okresov. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 15.10.2010 Celý článok  Kritériá

Plavecký kurz
Každý rok v tomto čase s radosťou chceme oznámiť verejnosti, že študenti SPŠS Oskara Winklera v Lučenci sa zúčastnili už tradičného plaveckého kurzu v Chorvátskom meste Biograd pri mori. Viacej tu..celý článok
Autor: študenti Dátum: 13.10.2010 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí 2010
Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ na "Deň otvorených dverí 2010“, ktorý sa bude konať v štvrtok 28.10 2010 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.10.2010 Celý článok  Kritériá

KRITÉRIÁ UDELENIA CENY „ŠTUDENT ROKA“

Občianske združenie Scholaris pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci aj v školskom roku 2010/2011 ocení najlepších, najaktívnejších študentov školy. Viac informácií o možnostiach získania ceny „Študent roka“ dostanete tu...celý článok

Autor: PaedDr.Judita Tóthová Dátum: 2.9.2010 Celý článok  celý článok

Poďakovanie
Vážení rodičia, priatelia. Dovoľte nám, aby sme touto cestou poďakovali všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí sa rozhodli finančne podporiť naše občianske združenie Scholaris pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci, venovaním 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2009. Takto získané finančné prostriedky nám pomôžu pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.
Autor: PaedDr. Judita Tóthová, predseda združenia Dátum: 2.9.2010 Celý článok 

Plán práce na školský rok 2010/2011

Plán práce na školský rok 2010/2011môžete prečítať tu...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 2.9.2010 Celý článok  celý článok

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Metodický pokyn upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 2.9.2009 Celý článok  celý článok

Oceňovanie najlepších študentov
Dňa 31.mája 2010 boli ocenení najlepší študenti Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2009. Týmto titulom sa od dnes môže pýšiť 47 študentov a dva kolektívy. Viacej tu...celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.6.2010 Celý článok Náhradný rozvrh

PONUKA VOĽNÝCH MIEST na 2. kolo prijímacieho konania
Ponuka voľných miest na 2. kolo prijímacieho konania na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011. Viacej tu...celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2010 Celý článok Náhradný rozvrh

Náhradný rozvrh na obdobie 17-21. máj 2010 pre triedy I.A, B, D, S
Náhradný rozvrh pre tiredy I.A, B, D, S na obdobie od 17 - do 21. mája 2010 je k dispozícii k nahliadnutiu tu...celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2010 Celý článok Náhradný rozvrh

Obchodná verejná súťaž
Pokyny a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom školského bufetu na obdobie od 1. júla 2010 – 30. júna 2011, v objekte Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec. Viacej tu...celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.5.2010 Celý článok Kritériá

32. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Ako sa už u nás stáva tradíciou, aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Tento rok to už bol 32. ročník. Viacej tu...celý článok
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 5.5.2010 Celý článok celý článok

GARMIN  I G 5 – 2010  LUČENEC
V dňoch 23. – 24. apríla 2010 usporiadalo občianske združenie STAV-GEO pri SPŠ Stavebnej O.W. Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec v spolupráci s o.z. ZRŠ, o.z. SCHOLARIS, BBSK a obcami Radzovce a Šiatorská Bukovinka V. ročník medzinárodných pretekov pre študentov stredných škôl v odbore Geodézia, kartografia a kataster Garmin International geodetic pentathlon. Viacej tu...celý článok
Autor: Ing.Fodor Pavol Dátum: 29.4.2010 Celý článok Kritériá

ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NEŠPORTOVÝCH TRIED na šk.r. 2010/2011
ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV DO NEŠPORTOVÝCH TRIED na šk.r. 2010/2011 sa bude konať v stredu 5. mája 2010. Viacej tu...celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.4.2010 Celý článok Kritériá

Deň Zeme
Naša škola sa zapojila do akcie, ktorú organizovalo Občianske združenie Novohrad s mestom Lučenec – oddelením životného prostredia, závodom Povodia horného Ipľa Lučenec a šiestimi strednými školami. Viacej tu...celý článok
Autor: študenti I.A Dátum: 27.4.2010 Celý článok Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2009/2010
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2009/2010 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.3.2009 Celý článok  Kritériá

Obhajoba vlastných projektov a úspešných súťažných prác
Harmonogram obhajoby vlastných projektov a úspešných súťažných prác pre triedy IV.A, IV.D a IV.E. Zmeny v časovom harmonograme sú možné. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr.Bóna Csaba Dátum: 22.4.2010 Celý článok  Kritériá

Školská exkurzia CONECO 2010
Dňa 25.3.2010 v rámci odbornej exkurzie študenti 2. a 3.ročníkov navštívili 31. Medzinárodný veľtrh stavebníctva v Bratislave. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing.Fajdová Angela Dátum: 12.4.2010 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2010/2011
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2010/2011 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.3.2010 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2010/2011
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2010/2011 so stupnicou bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.3.2010 Celý článok  Kritériá

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠKOLY V ROKU 2009

Zoznam úspešných projektov našej školy v roku 2009 sa môžete pozrieť tu ...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 22.3.2010 Celý článok  celý článok

Školská akcia - drogová Ne-závislosť pre všetky triedy prvého ročníka

Na presný termín akcie sa môžete pozrieť tu...celý článok

Autor: Mgr. Csaba Bóna Dátum: 12.2.2010 Celý článok  celý článok

Školská akcia - prevencia HIV/AIDS pre všetky triedy prvého ročníka

Na presný termín akcie sa môžete pozrieť tu...celý článok

Autor: Mgr. Csaba Bóna Dátum: 12.2.2010 Celý článok  celý článok

Občianske združenie SCHOLARIS - 2% z dane“

Vážení rodičia - priatelia, Aj v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť naše občianske združenie Scholaris, bez toho, aby Vás to stálo finančné prostriedky. Viacej tu...celý článok

Autor: PaedDr.Judita Tóthová Dátum: 3.2.2010 Celý článok  celý článok

KRITÉRIÁ UDELENIA CENY „ŠTUDENT ROKA“

Občianske združenie Scholaris vypisuje pre žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec cenu „Študent roka“ pre každý školský rok.Viacej tu...celý článok

Autor: PaedDr.Judita Tóthová Dátum: 3.2.2010 Celý článok  celý článok

Špecializácie v odbore staviteľstvo od 3.ročníka

Voliteľné smery v odbore staviteľstvo na ktoré sa môžu študenti prihlásiť od 3.ročníka sú rezentované tu...celý článok

Autor: Ing. Miroslav Lázár Dátum: 3.2.2010 Celý článok  celý článok

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2010/2011
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2010/2011 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.2.2010 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2008/2009
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2008/09 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:17.12.2009 Celý článok  Celá správa

Koľko jazykov vieš – toľkokrát si človekom.
Európsky deň jazykov bol dobrou príležitosťou na to, aby sme si túto skutočnosť opäť pripomenuli zorganizovaním neformálneho odborného seminára pre učiteľov cudzích jazykov. Viacej tu..celý článok

Bohatá fotogaléria je k dispozícii v menu v sekcii Fotogaléria-Ostatné.

Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 23.10.2009 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí 2009
Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ na "Deň otvorených dverí 2009“, ktorý sa bude konať v pondelok 2.novembra 2009 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.10.2009 Celý článok  Kritériá

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa SPŠ stavebnej Oskara Winklera
Dňa 13.10.2009 sa na umelej tráve futbalového štadióna LAFC Lučenec konal štvrtý ročník turnaja „O pohár riaditeľa“, ktorý bol súčasťou projektu Otvorená škola – šport 2009. Viacej tu..celý článok

Bohatá fotogaléria je k dispozícii v menu v sekcii Fotogaléria-Ostatné.

Autor: Ing. Klincko Karol Dátum: 14.10.2009 Celý článok  Kritériá

Podujatie „Lučenec – 12 hodín vo vode“
SPŠ stavebná O. Winklera v Lučenci v termíne 27.októbra od 9.00 hod usporiada v duchu výchovy k myšlienkam olympizmu podujatie „Lučenec – 12 hodín vo vode“. Jedná sa o štafetové plávanie na 100m pre širokú verejnosť. Podujatie sa uskutoční v priestoroch plavárne Kerko. Spoluorganizátori: ZŠ : Haličská 7, Kubínyho, Vajanského, Novomestského; SŠ : Stredná odborná škola technická, Obchodná akadémia, Stredná zdravotná škola, Pedagogická a sociálna akadémia; Mesto Lučenec – Komisia športu. Srdečne Vás všetkých pozývame!
Autor: Mgr. Baculík Pavol Dátum: 29.9.2009 Celý článok 

Plán práce na školský rok 2009/2010

Plán práce na školský rok 2009/2010 môžete prečítať tu...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 2.9.2009 Celý článok  celý článok

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Metodický pokyn upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania...celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 2.9.2009 Celý článok  celý článok

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Dňa 29. mája 2009 sa v obradnej sále Mestského úradu v Lučenci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení úspešným maturantom Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.Viacej tu...celý článok

Bohatá fotogaléria je k dispozícii v menu v sekcii Fotogaléria-Ostatné.

Autor: Mgr. Slávka Balkovská Dátum: 1.6.2009 Celý článok  celý článok

Záverečná správa G IG5 2009 v Lučenci
V dňoch 24. – 25. apríla 2009 sa pod záštitou občianskeho združenia STAV-GEO na pôde SPŠ stavebnej O.Winklera v Lučenci a v katastri obce Budiná, uskutočnil Garmin International Geodetic Pentathlon 2009 - medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania. Viacej tu..celý článok. Kompletnú prezentáciu z celého úspešného podujatia si môžete stiahnúť tu (6,37MB) celý článok.
Autor: Ing.Fodor Pavol Dátum: 28.4.2009 Celý článok  Kritériá

Poďakovanie
Vážení rodičia, priatelia. Dovoľte nám, aby sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa rozhodli finančne podporiť naše občianske združenie Scholaris, venovaním 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2008. Takto získané finančné prostriedky nám pomôžu pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 27.4.2009 Celý článok 

31. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
V utorok 7.4.2009 sa v Žarnovici na Strednej odbornej škole uskutočnilo krajské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Napriek tvrdej konkurencii v jednotlivých súťažných odboroch , si domov odniesli pekné umiestnenie. V súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, architektúra, dizajn 3.miesto obsadili Adam Rédli a Ján Mihaľkin (4.A) s prácou Rekonštrukcia rodinného domu vo Veľkom Krtíši. V súťažnom odbore 05- Geovedy (geografia, geológia, geodézia) sa na 2.mieste umiestnili Ľubomír Leicher a Matej Kmeť (4.D) s prácou Polohopisný a výškopisný plán cintorína v Poltári. Súťažná práca, ktorá obsadila 2. miesto postupuje na Celoštátnu prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční v Liptovskom Hrádku v dňoch od 29.apríla – 1.mája 2009. Dúfam, že aj táto práca prinesie ocenenie tak, ako po minulé roky priniesli z Celoštátnej prehliadky študenti našej školy.
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 8.4.2009 Celý článok 

ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY na šk.r. 2009/2010
ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY na šk.r. 2009/2010 sa bude konať vo štvrtok 16. apríla 2009 od 7.30 hod. do 14.30 hod. na sekretariáte riaditeľstva školy (1. poschodie vpravo). Zápis môže vykonať len rodič, resp. zákonný zástupca žiaka (plnoletá osoba).K zápisu je potrebné priniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje. Účasť žiaka pri zápise na štúdium nie je nutná.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 2.4.2009 Celý článok 

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2009/2010
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2009/2010 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.3.2009 Celý článok  Kritériá

Ocenenie najúspeš. športov. mesta Lučenec roku 2008 získali aj naši žiaci
V utorok 17. marca 2009 sa v Dvorane Reduty v Lučenci konalo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a športových kolektívov mesta Lučenec rok 2008. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.3.2009 Celý článok  Kritériá

UPOZORNENIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZŠ
PRIHLÁŠKY UCHÁDZAČOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZASIELAJTE V TERMÍNE DO 20. FEBRUÁRA 2009 (žiaci konajú talentové skúšky v zmysle uverejnených kritérií). Pri kóde študijného odboru uveďte aj zvolený druh športu (ATLETIKA, BASKETBAL, FUTBAL).
Autor: riaditeľstvo Dátum: 10.2.2009 Celý článok 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2009/2010
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2009/2010 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.1.2009 Celý článok  Kritériá

Športové akcie v šk. roku 2008/09 na ktorých boli úspešní naši študenti
V školskom roku 2008/2009 študenti SPŠ stavebnej Oskara Winklera sa zúčastnili a boli úspešní na nasledovných športových podujatiach... celý článok
Autor: Mgr. Baculík Pavel Dátum:17.12.2008 Celý článok  Celá správa

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2007/2008
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2007/08 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:3.12.2008 Celý článok  Celá správa


VYHODNOTENIE A VYÚČTOVANIE PROJEKTU
Vyhodnotenie projektu Otvorená škola - oblasť športu 2008 môžete prečítať tu celý článok. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2008 - „ Otvorená škola“ môžete prečítať tu celý článok.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.11.2008 Celý článok  Podrobnosti súťaže

Propozície basketbalového turnaja žiakov ZŠ
Propozície basketbalového turnaja žiakov ZŠ na výber talentov do športových tried „O pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera Lučenec“ môžete prečítať tu celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.10.2008 Celý článok  Podrobnosti súťaže

Propozície futbalového turnaja žiakov ZŠ
Propozície futbalového turnaja žiakov ZŠ na výber talentov do športových tried „O pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera Lučenec“ môžete prečítať tu celý článok. Vyhodnotenie úspešného futbalového turnaja si môžete prečítať tu celý článok.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.10.2008 Celý článok  Podrobnosti súťaže

POZVÁNKA na „Deň otvorených dverí 2008“

Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ na „Deň otvorených dverí 2008“, ktorý sa bude konať v stredu 29. októbra 2008 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej môžete dočítať tu...celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.10.2008 Celý článok  celý článok

Zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001

Škola v júni 2008 zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám obsiahnutým v norme STN EN ISO 9001:2001 v odbore vzdelávacia činnosť pre úplné stredné odborné vzdelanie v staviteľstve, geodézii a katastri končiace maturitnou skúškou. Túto skutočnosť potvrdila firma CERTOP vydaním CERTIFIKÁTU platného do 30. júna 2011, po úspešnom splnení podmienok auditu.celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.9.2008 Celý článok  celý článok

Športové výsledky žiakov školy 2007-2008

Bližšie informácie o športových výsledkoch žiakov školy SPŠ stavebná Winklera Oskara v roku 2007-2008 v oblastiach atletika, futbal a basketbal môžete dočítať tu...celý článok

Autor: sekreretariát Dátum: 30.6.2008 Celý článok  celý článok

IG5 - zaujímavosti a fakty z medzinárodnej geodetickej súťaže.

V dňoch 18. – 19. apríla 2008 SPŠ Stavebná Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec usporiadala v spolupráci s BBSK a obcami Praha a Divín III. ročník medzinárodných pretekov pre študentov stredných škôl v odbore Geodézia, kartografia a kataster. Viacej sa dočítate tu...celý článok

Autor: Ing.Fodor Pavol Dátum: 14.5.2008 Celý článok  celý článok

Voľné miesta pre druhé kolo prijímacích skúšok .

Riaditeľstvo SPŠ stavebnej Oskara Winklera-Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola oznamuje, že 10. júna 2008 sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok. Prihlášky na štúdium prosíme doručiť do 6. júna 2008 (piatok) na sekretariát školy. Počty voľných miest na jednotlivé odbory sú k nahliadnutiu tu...celý článok

Autor: sekretariát Dátum: 14.5.2008 Celý článok  celý článok

Okresné kolo študentov stredných škôl vo veľkom futbale.

Dňa 9.4.2008 sa na mestskom štadióne  v Lučenci uskutočnilo okresné kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Viacej o akcii si môžete prečítať tu...celý článok

Bohatá fotogaléria je k dispozícii v menu v sekcii Fotogaléria-Ostatné.

Autor: Ing.Klincko Karol Dátum: 18.4.2008 Celý článok  celý článok

Odborná a poznávacia exkurzia našich žiakov do Benátok a Klagenfurtu.

Zážitky z exkurzie žiakov SPŠS Oskara Winklera z Lučenca z Benátok a Klagenfurtu, perom Ľubici Jaškovej, žiačky 1.D triedy si môžete prečítať tu...celý článok

Bohatá fotogaléria je k dispozícii v menu v sekcii Fotogaléria-Ostatné.

Autor: Ľubica Jašková, 1.D Dátum: 17.4.2008 Celý článok  celý článok

Na krajskej prehliadke SOČ naši žiaci zase bodovali
Sme radi, že aj naša škola, má „vďaka“ SOČ talentovaných žiakov, ktorí to dokázali na Krajskej prehliadke, ktorá sa konala 4. apríla 2008 v Banskej Bystrici. Tri súťažné práce postupujú na Celoštátnu prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční vo Zvolene v dňoch od 24. – 26.apríla 2008. Na prezentáciu jednej práce sa môžete aj pozrieť - Skutkový stav - Gymnázium B.S.Timravy. Viacej sa dočítate tu...celý článok
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 4.4.2008 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na školský rok 2008/2009
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2008/2009 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.3.2008 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2008/2009
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.3.2008 Celý článok  Kritériá

Oznam pre riaditeľov a výchovných poradcov ZŠ
Prosíme riaditeľov a výchovných poradcov ZŠ, aby nám obratom hneď po zverejnení výsledkov Monitoru 9 nahlásili percentuálnu úspešnosť žiakov, prihlásených na talentové skúšky do športovej triedy, nakoľko tieto údaje je potrebné doplniť do prihlášok na SŠ..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.3.2008 Celý článok  Kritériá

Udelenie AUTODESK Certificate pre SPŠ stavebnú Oskara Winklera
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci splnila podmienky členstva v Autodesk Academia Programe pre školský rok 2007-2008 a získala štatút Autodesk Academia - Partner pre stavebníctvo... celý článok
Autor: Mgr. Fajd Aurel Dátum: 4.3.2008 Celý článok  Kritériá

Do pozornosti všetkých maturantov - MATURITA 2008 - povinné čítanie!!!
Blíži sa termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok 2008. Preto si vo vlastnom záujme preštudujte nasledovné dokumenty ... celý článok
Autor: Mgr. Bóna Csaba Dátum: 4.3.2008 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre talentové skúšky do športovej triedy pre rok 2008/09
Kritériá talentových skúšok na odbor 3650 6 staviteľstvo pre šk.rok 2008/09 s vyučovacím jazykom slovenským - športová trieda sú k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 15.1.2007 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2006/2007
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2006/07 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:20.12.2007 Celý článok  Celá správa


Deň otvorených dverí
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o našu školu na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná dňa 26. októbra 2007 v piatok od 9:00 do 12:00. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa so študijnými odbormi priamo vo vyučovacom procese. Využite túto šancu a príďte s rodičmi, s výchovnými poradcami, kamarátmi.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.10.2007 Celý článok 

Propozície futbalového turnaja žiakov ZŠ
Propozície futbalového turnaja žiakov ZŠ na výber talentov do športových tried „O pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera Lučenec“ môžete prečítať tu celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.9.2007 Celý článok  Podrobnosti súťaže

Celoštátne kolo SOČ
Dňa 3.-5.mája 2007 sa v Nových Zámkoch konala celoštátna prehliadka prác SOČ na ktorej si žiaci našej školy obhájili prvenstvo získané v Krajskom kole v Krupine a znova sa umiestnili, napriek tvrdej konkurencii na prvých priečkach. V súťažnom odbore 10-Stavebnícvo, architektúra, dizajn sa na 5.mieste umiestnili Radovan Révesz a Michal Palkovič (4.A) s prácou Obnova kultúrnej pamiatky a v odbore 05-Geovedy (geografia, geológia, geodézia) sa na 1.mieste umiestnili Michal Spišiak a Jozef Varga (4.D) s prácou Zameranie vodnej nádrže Ľadovo pomocou terestrických a družicových metód a vyhotovenie 3D modelu priehrady a 3.miesto obsadila Simona Stieranková (4.D) s prácou Polohopisné a výškopisné zameranie miestneho cintorína v Lipovanoch a vytvorenie databázy. Oceneným študentom srdečne blahoželáme.
Autor: Ing. Sarvašová Mária Dátum: 7.5.2007 Celý článok 

IG5 - Medzinárodný geodetický päťboj 2007
V dňoch 13.-14. apríla 2007 sa na SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci, v spolupráci s BBSK a mestom Lučenec konal v poradí druhý ročník súťaže Medzinárodný geodetický päťboj – International geodetic pentathlon, IG5 -  2007. Druhého ročníka súťaže sa zúčastnilo 14 škôl. Českú republiku reprezentovala Střední průmyslová škola zeměměřická z Prahy, Maďarskú republiku zastupovali všetky stredné školy s geodetickým zameraním t.j. 5 škôl a zo Slovenskej republiky súťažilo 8 z celkového počtu 9 stredných škôl. Viacej v záverečnej správe... celý článok
Autor: Ing. Fodor Pavol Dátum: 17.4.2007 Celý článok  Podrobnosti súťaže

Ako na 2% z dane
Aj v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť naše  združenie STAV-GEO pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakkö- zépiskola, bez toho, aby Vás to stálo finančné prostriedky. Zákon o dani z príjmu Vám umožňuje venovať 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2006 notársky registrovanej neziskovej organizácii. Takto získané finančné prostriedky nám pomôžu pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.. celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 3.2.2007 Celý článok  celý článok


Poďakovanie
Vážení rodičia, priatelia. Dovoľte nám, aby sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa rozhodli finančne podporiť naše  združenie STAV-GEO pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, venovaním 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2006. Takto získané finančné prostriedky nám pomôžu pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 4.4.2007 Celý článok 


Výsledky talentových skúšok do športovej triedy
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy a informácie pre žiakov, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok, ohľadom termínov lekárskych prehliadok môžete prečítať v sekcii Štúdium-Prijímačky-Výsledok.
Autor: Sekretariát Dátum: 19.3.2007 Celý článok 

Oznam pre uchádzačov do športovej triedy v šk. roku 2007/08
Oznam pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku do 1. ročníka športovej triedy na školský. rok 2007/2008 ohľadom talentových skúšok si môžete prečítať tu. word
Podrobné rozpísané kritériá talentových skúšok pre športovú triedu môžete nájsť v sekcii Štúdium-Prijímačky-Kritériá.
Autor: Sekretariát Dátum: 6.3.2007 Celý článok 

IG5 - Medzinárodný geodetický päťboj
Medzinárodný geodetický päťboj - je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl v odbore Geodézia, Kartografia a Kataster, s medzinárodnou účasťou. SPŠ Stavebná Oskara Winklera, odbor : Geodézia, kartografia a kataster ako organizátor súťaže Vás pozýva na 1. ročník medzinárodnej súťaže pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania... celý článok
Autor: Ing. Fodor Pavol Dátum: 17.2.2007 Celý článok  Podrobnosti súťaže

Ako na 2% z dane
Aj v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť naše  združenie STAV-GEO pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakkö- zépiskola, bez toho, aby Vás to stálo finančné prostriedky. Zákon o dani z príjmu Vám umožňuje venovať 2% z Vašich zaplatených daní za rok 2006 notársky registrovanej neziskovej organizácii. Takto získané finančné prostriedky nám pomôžu pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu.. celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 3.2.2007 Celý článok  celý článok


Štúdium - Elektronická žiacka knižka
Rodičia, vyučujúci POZOR!!! Od 1.februára 2007 na ostro rozbiehame elektronickú žiacku knižku. Po prihlásení uvidíte známky, údaje o dochádzke a ďalšie informácie. Rodičia si ich môžu prezrieť, učitelia ich môžu svojim žiakom aj priamo na Internete meniť. Rodičia bližšie informácie získate u triednych, alebo u zástupcu školy .. Žiacka knižka
Autor: Mgr. Bóna Csaba Dátum: 25.1.2007 Celý článok 


Fotogaléria - Stužková slávnosť 4.E
Piatok, 12.1.2007 sme sa konečne dočkali významnej udalosti v tiede 4.E, a to ich stužkovej slávnosti. Ako sa zabávali si môžete pozrieť vo fotogalérii... fotogaléria
Autor: Mgr. Fajd Aurel Dátum: 18.1.2007 Celý článok  fotogaléria


Fotogaléria - Lyžiarsky kurz
V termíne 6.1. - 13.1. 2007 žiaci prvých ročníkov pod vedením inštruktorov sa zúčastnili výchovno-výcvikového lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lesnej. Dojmy a fotky si pozite si vo fotogalérii..fotogaléria
Autor: Mgr. Fajd Aurel Dátum: 16.1.2007 Celý článok forogaléria


Kritériá pre talentové skúšky do športovej triedy
Kritériá talentových skúšok na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským - športová trieda sú k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 5.1.2007 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2005/2006
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2005/06 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:21.9.2006 Celý článok  Celá správa

 

 
Posledná aktualizácia (m/d/r):


  ©Site Design by Fajd Aurel, 2007-2020