photo
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Home Kontakt 
MENU:
 

 

 

 


 


Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru za účelom pevádzkovania nápojového automatu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.7.2024 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - potravinový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru za účelom pevádzkovania potravinového automatu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.7.2024 Celý článok  Kritériá

Športový deň - Sportnap

Na záver školského roka sa neorganizujú iba školské výlety. Stalo sa už tradíciou, že jeden z posledných dní školského roka je venovaný športu a pohybovým aktivitám. Inak tomu nebolo ani 25. júna 2024. Tento rok si študenti 1.-3. ročníka mohli vybrať z piatich disciplín. Stolný tenis, bedminton či volejbal boli určené rekreačným športovcom. Kto mal záujem, pridal sa a trochu si precvičil telo. Na ihrisku prebehol „miniturnaj“ vo futbale, v ktorom si zmerali sily naši „profi“ hráči. Zvíťazili druháci, pomyselné striebro získali tretiaci a tretie miesto patrí prvákom. V telocvični s lukom bojovali štyri družstvá, dva tímy z I.A a dva tímy z I.B. Ostrostrelci, Tiborovci, Maximalisti a Sultan Kebab po prvých, ostýchavých pokusoch prišli tejto netradičnej disciplíne na chuť a naplno si zápasy vychutnali. Vo finále sa stretli zástupcovia I. A - Ostrostrelci a Maximalisti z I.B. Súboj bol vyrovnaný, ale šťastena tentokrát stála na strane Maximalistov. V takýto deň ale v skutočnosti porazených nemáme. Zvíťazili sme teda všetci, ktorí sme sa zapojili, pretože sme prekonali vlastnú pohodlnosť. Takéto víťazstvá nás posúvajú ďalej. A tanév utolsó napjai nemcsak osztálykirándulásokkal telnek. Már hagyománnyá vált, hogy a tanév végén egy napot a sportnak és a testmozgásnak szentelünk. Nem volt ez másként 2024. június 25-én sem. Idén az 1.-3. évfolyam diákjai öt sport közül választhattak. Az asztalitenisz, a tollaslabda vagy a röplabda a szabadidős sportolók miatt került be a programba. Akit érdekelt, csatlakozott és megmozgatta egy kicsit a testét. A pályán futball „minitorna” zajlott, melyen „profi” játékosaink mérték össze tudásukat. A másodikosok nyertek, a képzeletbeli ezüstöt a harmadikosak szerezték meg, a harmadik helyen az elsősök végeztek. A tornateremben négy csapat íjcsatázott. Kettő az I.A-ból, másik kettő az I.B-ből. Az Éleslövészek, Tiborék, a Maximalisták és a Sultan Kebab az első, félénk próbálkozások után ráéreztek a játék ízére, és nagyon élvezték a mérkőzéseket. A döntőben az I. A-s Éleslövészek és a Maximalisták képviselői találkoztak az I.B-ből. A küzdelem kiegyenlített volt, de a szerencse ezúttal a Maximalisták oldalán állt. De egy ilyen napon a valóságban nincsenek vesztesek. Tehát mindannyian, akik részt vettünk, nyertünk, mert felülkerekedtünk saját kényelmünkön. Az ilyen győzelmek előrevisznek bennünket.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Lenka Dedinská Dátum: 29.6.2024 Celý článok  Kritériá

Zaujímavosti stavbárskych exkurzií – A szakmai kirándulások érdekességei

V dňoch od 24.-31.5.2024 sa počas ústnych maturitných skúšok zúčastnili naši prváci zaujímavých exkurzií. Prvou bola návšteva budovy Radnice, významného architektonického skvostu mesta Lučenec a Mestského múzea, kde si žiaci mohli pozrieť niekoľko zaujímavých expozícií, ako napr. kampanologickú, ktorá sa venuje 200 ročnej tradícii výroby zvonov v meste Lučenec, expozíciu „meštiansky interiér“, ktorý zachytáva takzvaný biedermeierský životný štýl strednej vrstvy obyvateľov mesta v 19.storočí, expozíciu venujúcu sa významným dvom smaltovniam založeným v Lučenci a to Rakottyayho fabrike na smaltový riad a Sternlichtovej smaltovni a neposlednom rade prezentáciu tvorby prvého lučenského profesionálneho architekta Oskara Winklera, ktorý sedem rokov vyučoval na našej škole. Ďalšia exkurzia prvákov bola skôr „terénna“. Konala sa totiž v priestoroch Čistiarne odpadových vôd v Lučenci. Počas zaujímavého a pútavého odborného výkladu vedúceho ČOV sa študenti dozvedeli mnoho nového, poučného o podstate a funkcii tohto zariadenia. ČOV v Lučenci bola uvedená do prevádzky v 60. rokoch minulého storočia a v roku 2002 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Pôvodne bola plánovaná cca pre 60 tisíc obyvateľov, pretože sa predpokladal ich prírastok. V súčasnosti je na ňu napojených cca 25 tisíc obyvateľov, preto pracuje len v polovičnom zaťažení. Jedná sa o komunálnu ČOV, kde sa čistia splašky z celého mesta dvomi spôsobmi: mechanicky a biologicky. Hrubé nečistoty a tuky sa prečisťujú mechanicky a zvyšná voda odteká do veľkých nádrží, kde sa pomocou baktérii a kyslíka čistí biologicky. Zo surového kalu sa vo vyhnívacej nádrži vyrába bioplyn, ktorý sa pomocou generátora premieňa na elektrinu, ktorú využívajú v samotnej ČOV na jej vykurovanie. Vyčistená voda sa následne vypúšťa do Tuhárskeho potoka, ktorý sa potom spolu s Krivánskym potokom vlieva do našej rieky Ipeľ. Hádam najväčším lákadlom exkurzií bola návšteva vodnej nádrže v Málinci. Na mape nevýrazná modrá značka, v skutočnosti pôsobivý rezervoár pitnej vody. Vodnej nádrži Málinec vďačia každý deň mnohé slovenské domácnosti za čistú pitnú vodu. Napriek tomu, že Slovensko patrí k štátom oplývajúcim vodným bohatstvom, niektoré časti krajiny ešte pred pár rokmi bojovali s citeľným nedostatkom podzemných vôd. Taký bol prípad Lučenca, Fiľakova a Veľkého Krtíša pred výstavbou vodného diela Málinec na hornom toku rieky Ipeľ. Úbytok pitnej vody pocítili obyvatelia spomínanej oblasti koncom 70. rokov minulého storočia. Riešenie situácie prišlo v podobe vybudovania zásobárne vody. Vďaka nej sa stala životodarná tekutina každodennou samozrejmosťou. Na toto pôsobivé miesto sa boli pozrieť aj prváci. Po zaujímavej prednáške o výstavbe, konštrukcií a technologickom vybavení nádrže, sa študenti dostali na miesta, kde sa bežný smrteľník nikdy nedostane. Je to skutočný zážitok vidieť vnútro telesa vodnej hrádze, počuť hukot vody hlboko pod zemou, obrovské turbíny, ktorými preteká mohutný prúd vody. Pre vodnú nádrž Málinec, platí I. stupeň ochrany. Preto sa nevyužíva na rekreačné účely ani na lov rýb. Štvrtou zastávkou v týždni našich exkurzií bola návšteva Ipeľských tehelní v Brezničke, ktoré sú producentom stavebných keramických výrobkov. Študentov zaujímala výroba, materiály na výrobu aj ekológia výrobkov. Dozvedeli sa, že pri výrobe tehál a tehliarskych výrobkov sa používajú kvalitné prírodné keramické íly z domácich ložísk, ktoré sú priamo z nášho regiónu. Tiež, že tehliarska hlina neobsahuje látky škodlivé nášmu organizmu, preto stavby z takýchto materiálov sú zdravé stavby. Ipeľské tehelne sú modernou spoločnosťou v tehliarskom priemysle a rozšírili svoju výrobu o ďalšie produkty, ako napr. keramické preklady a keramické stropné panely. Najnovšie v ich závode Fabianka vznikla divízia štrky, piesky, minerály, kde sa venujú výrobe napr. kremičitého piesku. Posledný deň exkurzií sme zavítali práve na toto miesto, kde naši študenti mohli priamo spozorovať proces výroby aj najmodernejšie zariadenia na triedenie štrkov a pieskov. Kremičitý piesok je nevyhnutným materiálom v stavebníctve a je široko využívaný na rôzne účely, napr. na výrobu mált a betónov, na výrobu tehál, dlažieb, pri výstavbe ciest, vodohospodárskych konštrukcií, mostov, ale aj v záhradnej architektúre. Študenti mali možnosť oboznámiť sa aj ostatnými produktmi, ako technický piesok, sklársky piesok, filtračný piesok, dekoračný kremeňový štrk a ich účelovým využitím. Príslovie hovorí, „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. Preto veríme, že týždeň stavbárskych exkurzií našich prvákov prinesie svoje ovocie, a získané poznatky využijú pri svojom štúdiu. Vďaka patrí všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na realizácii týchto exkurzií.

Építész elsőseink május 24. és 31. között a szóbeli érettségi ideje alatt tanulságos szakmai kirándulásokon vettek részt. Elsőként Losonc egyik fontos építészeti gyöngyszemét a Városháza épületét, valamint a Városi Múzeumot látogatták meg, ahol több érdekes kiállítás várja a látogatókat. Diákjaink megtekinthették az ún. Campanológiai kiállítást, amely a losonci harangkészítés több mint 200 éves hagyományát mutatja be. A" polgári enteriőr" kiállításon keresztül a 19.századi losonci középosztály életébe, lakberendezésébe bepillanthattak be, a korszakra jellemző biedermeier építészeti stílust kiemelve. A tárlatok között elsőseink megnézték a két fontos losonci zománcgyárnak szentelt kiállítást is. Ezek a Rakottyay-féle és a Sternlicht-féle zománcgyárak voltak. Szakmai kirándulásuk első napját Losonc első hivatásos műépítésze, Winkler Oszkár életművét bemutató kiállítás megtekintésével zárták. Számukra ez külön jelentőséggel bír, mivel iskolánk volt tanáráról és névadójáról van szó. A második szakmai kirándulási napot „telepfelmérőnek” is nevezhetnénk. Elsőseink a losonci szennyvíztisztító telepre látogattak el, melynek vezetője tanulságos szakmai előadást tartott a létesítmény jellegéről és funkciójáról. A szennyvíztisztító telepet az 1960-as években helyezték üzembe, és 2002-ben teljeskörű felújításon esett át. Eredetileg 60 ezer lakosra tervezték a lakosság létszámnövekedésével számolva. Jelenleg hozzávetőlegesen 25 ezer lakos csatlakozik rá, így csak félterheléssel működik. Jellegét tekintve kommunális szennyvíztisztító telep, ahol az egész város szennyvizét kétféle módon tisztítják: mechanikusan és biológiailag. A durva szennyeződéstől és zsírtól mechanikusan tisztítják meg, a maradék víz pedig nagy tartályokba áramlik, ahol baktériumok és oxigén segítségével biológiailag tisztul meg. A nyers iszapból az ülepítő tartályokban biogázt állítanak elő, amelyet generátor segítségével alakítanak át villamos energiává, és magának a szennyvíztisztító telepnek fűtésére használnak fel. A megtisztított vizet ezután a Tugári patakba engedik, amely később az Ipoly folyóba ömlik. Diákjaink számára a harmadik nap helyszíne, a málnapataki vízmű megtekintése ígérkezett a legkülönlegesebbnek. Egy kis kék jel a térképen, a valóságban lenyűgöző ivóvíztározó. Annak ellenére, hogy Szlovákia a vízben bővelkedő országok közé tartozik, néhány évvel ezelőtt az ország egyes részei még érezhető talajvízhiánnyal küzdöttek. Közéjük tartozott Losonc, Fülek, Nagykürtös környéke is. A helyzet megoldását a málnapataki víztározó megépítése jelentette. Diákjaink a vízmű vezető alkalmazottjának előadásából többet is megtudhattak a víztározó szerkezetéről és technológiai felszereléséről. Ezt követően különleges élményben lehetett részük, megnézhették a víztározó belsejét. Hallani a föld mélyén a víz zúgását, látni a hatalmas turbinákat, a víztölcsérekbe zúduló vizet tényleg nem mindennapi élmény. Elsős építész diákjaink számára a negyedik nap is tartogatott látnivalókat. Ipolyberzence vonatállomásán leszállva már láthatták a következő helyszín, az építőkerámia termékeket gyártó cég, az „Ipeľské tehelne” magas gyárkéményeit. Diákjainkat a gyártási folyamat, a gyártáshoz szükséges anyagok és a termékek ökológiája érdekelte a legjobban. Megtudták, hogy a termékek gyártása során a helyi lelőhelyekről származó kiváló minőségű természetes agyagokat használnak. A téglaagyag nem tartalmaz szervezetünkre káros anyagokat, ezért az ilyen anyagokból készült épületek egészségesnek számítanak. Az Ipeľské tehelne nagy múltú vállalat a téglaiparban, jelenleg is igyekszik megfelelni a modern követelményeknek. Ennek megfelelően új termékekkel bővítette gyártását, például hangszigetelő válaszfalelemekkel, hőszigetelő falazóblokkokkal, előregyártott kerámia áthidalókkal, kerámia födémpanelekkel. Ezek gyártási menetébe diákjaink is betekinthettek. Legutóbb a fabiánkai üzemükben ásványi részleget hoztak létre. A szakmai kirándulás utolsó napján elsőseink erre a helyre látogathattak el, ahol megnézhették a különböző kavics és homok típusok gyártási folyamatát és az osztályozásukra szolgáló legmodernebb berendezéseket. A kovás homok elengedhetetlen anyag az építőiparban és széles körben használják különféle célokra, pl. habarcs és beton gyártásához, tégla, térkő gyártásához, útépítésben, vízgazdálkodási építmények, hidak építésében, de kertépítészetben is. A tanulóknak lehetőségük volt megismerkedni a kovás homok gyártási folyamatával illetve a műszaki homok, üveghomok, szűrőhomok, díszkvarc kavics termékekkel egyaránt. A közmondás szerint "jobb egyszer látni, mint százszor hallani". Ezért hisszük, hogy elsőseink szakmai kirándulásainak hete meghozza gyümölcsét, és az újonnan szerzett tapasztalataikat hasznosítani tudják további tanulmányaik során. Köszönet minden tanár kollégának, aki részt vett ezen kirándulások lebonyolításában.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Angela Fajdová, Judita Petyiová Dátum: 10.6.2024 Celý článok  Kritériá

Budeme spomínať – Már csak emlék…

Štvrtkové predpoludnie patrilo našim maturantom. V spoločenskej miestnosti zneli tóny študentskej hymny. Hoci to bola rovnaká hymna, aká znie počas stužkových slávností, predsa len mala akýsi iný nádych. Znela tak trochu clivo. Bolo to asi tým, že sme sa lúčili so študentmi, ktorí na pôde našej školy strávili krásne obdobie. Akokoľvek ťažké alebo ľahké boli tieto školské roky, tak štvrtkom sa pre maturantov definitívne zaradili do kategórie minulosť. Mnohí si určite vydýchli, ale pre všetkých to bola chvíľa, ktorá ukončila jedno krásne životné obdobie. Maturantom, teraz už absolventom sa životná cesta dostala na dôležitú križovatku. Ich životné cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberú akýkoľvek smer, chceme im zaželať pevný krok, veľa síl a nech majú okolo seba samých dobrých ľudí. Každému jednému prajeme, aby úspešná maturita im otvorila úspešný začiatok novej cesty.

A csütörtök délelőtt a végzőseinkről és az emlékezésről szólt. A diákhimnusz dallama bár ugyanaz volt, amit a tanévnyitó és szalagavató ünnepségeken megszoktunk, most mégis másként hangzott. Valószínűleg azért, mert elbúcsúztunk a két napja érettségizett diákoktól, akik csodálatos időt töltöttek iskolánkban. Bármilyen nehéz vagy könnyű is volt ez a négy tanév, csütörtökön már csak a múlt emlékévé váltak. Bizonyára sokan fellélegeztek, de mindannyiuk számára ez egy olyan pillanat volt, amellyel lezárult egy szép életszakasz. És hogy merre vezet a most végzett diákok útja? Egyetemi tanulmányok, munkahelyek, családalapítás? Bármilyen irányt is választanak, bízunk benne, hogy az elmúlt négy év alatt tőlünk kapott tanácsokat, tudást kamatoztatni tudják a nagybetűs Éleben. Ehhez kívánunk mindannyiuknak sok erőt és jó embertársakat, kitartást, józan ésszel való gondolkodást és sikeres döntéseket a felnőttek valódi világában.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Mgr. Zuzana Lukáčová, Ing. Otília Kučerová Dátum: 30.5.2024 Celý článok  Kritériá

Zviditeľni svoju školu - Tedd láthatóvá iskoládat

Lili Gondová a Rebecca Ridzoňová sa vo štvrtok 16.5.2024 a v pondelok 20.5.2024 zúčastnili workshopu na tému ZVIDITEĽNI SVOJU ŠKOLU. Workshop sa konal v CO-WORKINGOVOM centre v Lučenci. Boli to veľmi zaujímavé, poučné a motivačné predpoludnia. Hlavní organizátori boli študenti Strednej zdravotníckej školy v BB, ktorí sa tomu venujú v rámci projektu InfoPrezent. Jeho cieľom je pomôcť študentom v našom regióne zviditeľniť svoju školu a naučiť ich vystupovať a sprostredkovať všetky podstatné fakty o škole žiakom ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ, a tak ich nalákať na štúdium. Workshop vôbec nebol nudný, práve naopak. Vládla tam príjemná, priateľská a uvoľnená atmosféra. V prvý deň workshopu nás čakal super program, spoznali sme nových ľudí a naučili sme sa nové veci. Po úvodnom zoznámení sa sme sa začali venovať aktivitám: vytiahli sme si kartičku s obrázkom, ktorý nás vystihuje a museli sme svoju voľbu vysvetliť, potom sme si vytiahli akúkoľvek kartičku a museli sme prezentovať, čo na nej vidíme. Ďalej sme si zahrali hru s názvom ISKRA, aby sme sa rozohriali. Asi najzaujímavejšia aktivita bola, keď nám rozdali flipchartové papiere a našou úlohou bolo spraviť kreatívnu a pútavú prezentáciu o našej škole. Táto prezentácia obsahovala základné info o škole, naše pocity a dojmy zo školy, v čom je naša škola jedinečná, prínosy našej školy pre študentov, nápady na zlepšenie a zhrnutie. Túto prácu sme aj prezentovali a zožali sme veľký potlesk. Keďže sme dostali aj spätnú väzbu od ostatných účastníkov, mohli sme sa naučiť, čo je treba ešte zlepšiť alebo zmeniť. Po krátkej prestávke sme mali ešte jednu aktivitu, pri ktorej sme sa mali naučiť spolupracovať a pri ktorej sa ukázalo, kto je komunikatívny typ, kto dominantný, kto manuálne zručný. V druhý deň workshopu sme sa podobne ako na tom prvom, na začiatku zoznámili zábavnou formou, kde nám ostatní museli na papier dokresliť niečo z našej tváre. Bolo to naozaj zábavné a ďalej sme sa presunuli na hru gordický uzol, pri ktorej sa nám podarilo pri rozmotávaní vytvoriť dve skupiny a to jedna čisto chlapčenská a druhá čisto dievčenská. Ďalej sme sa naučili definovať personu, ktorej budeme našu školu prezentovať. Takto nám ubehol ďalší super deň. Môžem povedať, že na obidvoch workshopoch sa mi páčilo, som rada že som mohla spoznať nových ľudí a myslím si, že tento workshop bol užitočný pre nás a bude aj pre našu školu.

Lili Gondová és én, Rebecca Ridzoňová 2024.5.16-án és 20-án a Tedd láthatóvá iskoládat című workshopon vettünk részt, amit a losonci CO-WORKING központban tartottak. A nagyon érdekes, tartalmas és motiváló délelőttöket a besztercebányai Egészségügyi Szakközépiskola hallgatói az InfoPrezent projekt részeként szervezték meg azzal a céllal, hogy régiónk diákjait segítsék iskolájuk láthatóbbá tételében, és megtanítsa őket arra, hogyan beszéljenek és közvetítsenek minden lényeges tényt az iskoláról az általános iskola nyolcadik és kilencedik osztályos tanulói számára, ezáltal vonzóbbá téve számukra a tanulási lehetőségeket. A workshop egyáltalán nem volt unalmas, ellenkezőleg. Kellemes, barátságos és nyugodt légkör uralkodott. A workshop első napján remek program várt ránk, új embereket ismerhettünk meg, új dolgokat tanultunk meg. A rövid bemutatkozás után egy képes kártyát vettünk kellett választanunk, ami leír minket, és meg kellett indokolni a választásunkat. Majd egy újabb kártyát húztunk, és be kellett mutatni, mit látunk bele a kártyán szereplő képbe. Ezután a Szikra nevű játékot játszottuk. A legérdekesebb tevékenység talán az volt, amikor flipchart papírokat kaptunk, és az volt a feladatunk, hogy kreatív és lebilincselő bemutatót készítsünk iskolánkról. Az alapvető információk mellett az iskolával kapcsolatos érzéseinkről és benyomásainkról kellett írni, arról, hogy mi teszi iskolánkat egyedivé, vonzóvá. Bemutatónk nagy tapsot kapott és a többi résztvevőtől azt is megtudhattuk, mi az, amit még javítani vagy változtatni kell rajta. Kis szünet után volt még egy tevékenységünk, ahol meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, és ahol kiderült, ki a kommunikatív típus, ki a domináns, ki a kézügyes. A workshop második napján az elsőhöz hasonlóan szórakoztató módon ismerkedtünk meg, ahol a többieknek papírra kellett rajzolniuk valamit az arcunkból. Nagyon szórakoztató volt, majd áttértünk a gordiuszi csomó játékra, ahol két csoportot sikerült kibogozni, az egyiket kizárólag a fiúknak, a másikat pedig a lányoknak. Továbbá megtanultuk meghatározni azt a személyt, akinek bemutatjuk iskolánkat. Így telt el egy újabb remek nap. Elmondhatom, hogy mindkét napi műhelymunkát nagyon élveztem. Örülök, hogy új embereket ismerhettem meg, és úgy gondolom, hogy ez a workshop hasznos volt számunkra és az lesz az iskolánknak is.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Rebecca Ridzoňová, III. B Dátum: 23.5.2024 Celý článok  Kritériá

Exkurzia na stavbe R2 úsek Mýtna-Kriváň – Szakmai kirándulás az épülő R2-esen

Výstavba diaľnice je nielen inžinierskym zázrakom, ale aj fascinujúcim dobrodružstvom, ktoré odhaľuje zákulisie tvorby dopravnej infraštruktúry. Jedným z takýchto úsekov je unikátna rýchlostná komunikácia R2 medzi Mýtnou a Kriváňom, ktorá prinesie zlepšenie dopravnej situácie a pripojí regióny k efektívnejšej sieti ciest. Exkurzia ponúka pohľad priamo do sveta, kde sa sny stávajú realitou železa, betónu a asfaltu. Naša cesta začala v centre staveniska, ktoré momentálne disponuje najväčším množstvom stavebnej techniky, konkrétne žeriavov. Tu sa stretávajú inžinieri, stavitelia a manažéri projektu. Proces výstavby, technológie používané na konštrukciu diaľnice aj náročnosť manažovania takéhoto rozsiahleho projektu návštevníkom približuje prehliadka rôznych prezentácií. Páni inžinieri boli na nás veľmi milí, oboznámili nás s BOZP, rozdali nám bezpečnostné prilby a reflexné vesty. Až takto vystrojení sme sa mohli presunúť na stavenisko. Technicky veľmi náročné práce na najdlhšej slovenskej estakáde sme videli priamo, úplne zblízka, nie ako bežní „diváci“ z okoloidúcich áut. Oboznámili sme sa s novými technológiami betonáže, ktoré sme ešte nepoznali, ako je napríklad letmá betonáž nosných konštrukcií, tiež nám predstavili technológiu postupného vysúvania mosta, výsuvné skruže. Dĺžka tejto stavby má dosahovať až 9104 m! Sme nesmierne vďační, že nám bol tento nevšedný stavebný zážitok umožnený. Verím, že mnohí z nás sa dozvedeli niečo nové a možno aj my raz budeme pracovať na takejto rozsiahlej a významnej stavbe.

Az autópálya megépítése nemcsak mérnöki csoda, hanem lenyűgöző kaland is, amely feltárja az útépítés kulisszatitkait. Az R2-es gyorsforgalmi út Vámosfalva (Mýtna) és Krivány közötti szakasza egy egyedülálló építmény, amely tehermentesíti az érintett települések forgalmi helyzetét, és bekapcsolja a régiót az úthálózatba. A kirándulás közvetlen betekintést nyújtott abba a világba, ahol az álmok valósággá válnak vasból, betonból és aszfaltból. Utunk az építkezés központjában kezdődött, ahol jelenleg a legtöbb építőipari gép, daru található. Itt találkoznak a mérnökök, építők és projektmenedzserek. Az építési folyamatokat, az autópálya építésénél alkalmazott technológiákat és egy ilyen nagyszabású projekt lebonyolításának nehézségeit ismertették velünk. A mérnökök nagyon kedvesen fogadtak. A védősisak és fényvisszaverő mellény felöltése, valamint a biztonsági előírások ismertetése után léphettünk csak az építkezés területére. A leghosszabb szlovák völgyhídon folyó technikailag igen megterhelő munkát teljes testközelből láthattuk, nem úgy, mint a hétköznapi "nézők" az elhaladó autókból. Megismerkedtünk a betonozás új, általunk még nem ismert technológiáival, mint a hídszerkezet fokozatos előre tolása, a tartószerkezetek légbetonozása, a csúsztatott gyűrűk technológiája. A most épülő útszakasz hossza eléri a 9104 métert! Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen rendkívüli élményben volt részünk az építkezésen. Úgy gondolom, hogy sokan tanultunk valami újat, és talán majd egyszer mi is egy hasonlóan fontos és monumentális építkezésen fogunk dolgozni.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Rebecca Ridzoňová, III. B Dátum: 15.5.2024 Celý článok  Kritériá

Recitačná súťaž - Szavalóverseny

Dňa 17. 4. 2024 našu školu reprezentovali žiačky Nora Šaláta a Réka Zagyi, na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom Mihálya Tompu. Dievčatám gratulujeme!

Iskolánkat április 17-én Saláta Nóra és Zagyi Réka képviselte a Tompa Mihály Országos verseny járási fordulóján. Szívből gratulálunk a lányoknak!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Balázs Ivanics Zsuzsanna Dátum: 14.5.2024 Celý článok  Kritériá

Behaj pre svoje zdravie! – Fuss az egészségedért!

105. výročie úmrtia M. R. Štefánika bolo spojené už tradične s Behom mládeže o Pohár Matice slovenskej. Tohto behu sa zúčastňujú všetky kategórie žiakov. Teda malí aj veľkí a samozrejme aj naši žiaci, ktorí sa tohto vytrvalostného behu zúčastnili 3.5.2024. Medailové umiestnenie v kategórii Juniori získali: 2. miesto - Jakub Kaliňák(III. B) 3. miesto - Adrián Alexi (III. A) Ale pochvalu si zaslúžia aj ďalší a to Vanesa Muránska (I. B), Jozef Čipčala (I. B), Roman Ševčík (III. A) a Nikolas Hangonyi (III. B) za bojovnosť, úsilie a snahu. Všetkým ďakujeme za účasť!

M. R. Štefánik halálának 105. évfordulója alkalmából már hagyományosan a Matica slovenská rendezte meg a fiatalok futóversenyét, melyen a tanulók minden kategóriája részt vesz. Kicsik és nagyok, és természetesen a mi diákjaink is. Az állóképességi futásra 2024. május 03-án került sor. A juniorok kategóriájában érmes helyezést szereztek: 2. hely - Jakub Kaliňák (III. B) 3. hely - Alexi Adrián (III. A) De dicséretet érdemel Vanesa Muránska (I. B), Jozef Čipčala (I. B), Roman Ševčík (III. A) és Nikolas Hangonyi (III. B) is a kitartásért és igyekezetért. Köszönet minden résztvevőnek!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 8.5.2024 Celý článok  Kritériá

Medzinárodný geodetický päťboj – Nemzetközi Geodéta Ötpróba

V dňoch 19.-21.4.2024 sme sa pod vedením pána profesora Pavla Fodora zúčastnili už XVII. ročníka Medzinárodného geodetického päťboja (IG5). Tentokrát sa usporiadania v licencii chopila stavebná priemyslovka v Nitre. V piatok sme si prezreli nitrianske pamiatky. Organizátori nám prehliadku „skomplikovali“ tak, že sme sa museli orientovať pomocou GPS súradníc a fotografií. V reprezentatívnej budove Župného domu sa v piatok podvečer uskutočnilo slávnostné otvorenie IG5, ktoré bolo sprevádzané kultúrnym programom. O tom, že ide o dôležité podujatie, svedčí fakt, že ho otváral predseda NSK Branislav Becík. Vyučujúci zo všetkých škôl spolu s rozhodcami absolvovali technickú poradu, po ktorej nám organizátori večer spestrili vedomostným kvízom. Sobotné ráno bolo určené hlavne ranostajom a tým, ktorí nemajú radi teplo a slnečné počasie - bola riadna zima a mrholenie sa striedalo s dažďom. Autobusmi sme sa previezli do (ne)ďalekých Topoľčianok, kde preteky štartovali. Mali sme možnosť vidieť krásnu prírodu, odbehli sme náročných 15 km v okolí zámku Topoľčianky, zrúcaniny hradu Hrušov, žrebčína. Po celý čas sme sa pohybovali na okraji "mystického" pohoria Tribeč. Zažili sme nefalšovaný apríl, keďže počasie nám okrem sneženia ukázalo všetky svoje tváre. Od chladného dažďa po slnečnú teplú jar. A to niekoľkokrát v priebehu dňa. Spolu s ďalšími žiakmi z 21 geodetických škôl, ktorí utvorili 39 trojčlenných tímov, sme sa pretekali v rýchlosti a presnosti, porovnávali sme svoje vedomosti na stanovištiach s typickými geodetickými disciplínami. Po príchode do cieľa únavu vystriedala radosť, že to máme za sebou. A potom nastal čas netrpezlivého a napätého očakávania. Predchádzajúca príprava nás dostatočne posilnila a v kategórii rýchlosť a presnosť geodetických úloh sme vybojovali krásne 1. miesto (Samuel Vilhan, Liliana Gondová, Marián Goga). To všetko napriek tomu, že sme ešte len druháci. Naši spolužiaci (Radoslav Beracka, Vanesa Muránska, Roman Ševčík) obsadili 9. miesto, Vanesa je ešte len prváčka a išlo o jej premiéru. V kategórii rýchlosť nás v silnej konkurencii opäť potešilo veľmi pekné 3. miesto pre tím - Samuel Vilhan, Liliana Gondová, Marián Goga a 12. miesto pre družstvo - Radoslav Beracka, Vanesa Muránska, Roman Ševčík. Z výsledkov sme veľmi nadšení a motivuje nás to zlepšovať sa stále viac a viac. Okrem super pocitu sme si so sebou odniesli víťazné medaily, poháre, ďalšie krásne ceny, skúsenosti, zážitky, a hlavne nové priateľstvá. 2024. április 19-21-én Fodor Pavol tanár úr vezetésével részt vettünk a XVII. Nemzetközi Geodéziai Ötpróbán (IG5). Ezúttal a nyitrai Építőipar Szakközépiskola volt a házigazda. Pénteken a város műemlékeit ismertük meg. A szervezők úgy „bonyolították” számunkra a városnéző túrát, hogy csak GPS koordináták és fényképek alapján találtuk meg azokat. A Megyeház reprezentatív épületében pénteken kora este került sor a verseny ünnepélyes megnyitójára. Hogy fontos eseményről volt szó, mi sem bizonyítja jobban, minthogy Branislav Becík, a Nyitrai Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta azt meg. A szakmai eligazítás után a szervezők vetélkedővel színesítették az estét. A szombat délelőtt elsősorban a későn kelőknek jelentett kihívást. De az időjárás sem volt kegyes hozzánk. Kimondottan hideg volt, az eső szitált. Busszal vittek el a (nem) távoli Kistapolcsányba, ahol elkezdődött a versengés. Lehetőségünk nyílt a gyönyörű természet megcsodálására. A 15 km-es versenytávot végig futva láthattuk a kistapolcsányi kastélyt, a hrussói várromot és a közeli ménest. Egész idő alatt a "misztikus" Tribecs-hegység vidékén haladtunk. Hamisítatlan áprilisban volt részünk, hiszen az időjárás a hótól eltekintve minden arcát megmutatta. A hideg esőtől a napsütéses meleg tavaszig mindenben volt részünk A célba érkezés után a fáradtságot felváltotta az öröm. Türelmetlenül és feszülten vártuk a kiértékelést. A geodéziai feladatok gyorsasága és pontossága kategóriában a résztvevő 21 iskola 39 csapatából 1. helyezést értünk el mi, Samuel Vilhan, Liliana Gondová és Marián Goga. Mindezt annak ellenére, hogy még csak másodikosok vagyunk. Diáktársaink, Radoslav Beracka, Vanesa Muránska és Roman Ševčík 9. helyezést értek el úgy, hogy Vanesa még csak első éve tanul nálunk. Gyorsasági kategóriában is dobogósok lettünk, hiszen erős versenyben a nagyon szép 3. helynek örülhettünk. A másik csapat a 12. helyet érte el. Nagyon örülünk az elért eredménynek. Ez arra sarkall bennünket, hogy a következő években még tovább fejlődjünk és minimum tartani tudjuk az idén elért eredményt. A remek érzés mellett érmekkel, kupákkal, nyereménytárgyakkal, és főleg élményekkel és új barátságokkal gazdagabban jöttünk haza.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Liliana Gondová Dátum: 23.4.2024 Celý článok  Kritériá

Neostať ticho... – Ne maradj csendben... (o nástrahách doby vážne, aj uvoľnene s Mirom Drobným)

Tiež máte pocit, že z bežných medziľudských vzťahov sa postupne vytrácajú tie najbezprostrednejšie prejavy úcty k životu, porozumenia, súcitu a empatie? Do popredia sa prediera nevšímavosť a nezáujem o dianie naokolo, ktorý sa najmä medzi mladou generáciou začína šíriť akoby dominovým efektom. Aj práve preto sme 15. apríla 2024 dali priestor 90 minútovej odbornej prednáške na základe ponuky filmového producenta, režiséra a scenáristu Ing. Miroslava Drobného, ktorý sa už niekoľko rokov podrobne venuje problematike šikanovania, kyberšikany, groomingu, prevencii prejavov sebapoškodzovania, násilia, rasizmu, xenofóbie, neofašizmu a iných nežiadúcich javov súčasnej doby. Prednáška začala ukážkou z filmu „Kto je ďalší“, natočeného autorom podľa skutočnej udalosti. Hlavnou predstaviteľkou je slovenská raperka Aless, ktorá sa v minulosti tiež stala obeťou šikanovania. Jej životný príbeh ale našťastie neskončil na koľajniciach a môže byť povzbudením pre ďalších, ktorí sa ocitnú v podobnej situácii. Atmosféra bola po skončení filmovej ukážky nabitá emóciami, ktoré sa autor formou diskusie a priamej interakcie so žiakmi snažil odľahčiť navodením priateľskej debaty. Obsahovo sa miestami vracal aj do spomienok na vlastné detstvo. So žiakmi rozoberal názorné ukážky rôznych situácií, ako správne zareagovať a pomôcť obetiam násilia vymaniť sa z psychického zajatia, či už v bežnom živote, alebo v online priestore. Hlavným posolstvom tejto prednášky je odkaz autora, aby nielen kamaráti, spolužiaci, ale aj navzájom neznámi ľudia boli voči sebe všímavejší, aby včas vedeli podať pomocnú ruku týraným, šikanovaným, či inak zneužívaným obetiam akéhokoľvek násilia. Veď dnes sa ma to síce netýka, ale zajtra to už môže byť aj môj problém, alebo problém niekoho z mojich blízkych. A k záchrane ľudských životov mnohokrát stačí tak málo – NEOSTAŤ TICHO.

Te is úgy érzed, hogy az élettisztelet, a megértés, az együttérzés és az empátia legközvetlenebb kifejezései fokozatosan eltűnnek a hétköznapi emberi kapcsolatokból? Előtérbe kerül a figyelmetlenség és az érdeklődés hiánya a körülötte zajló események iránt, ami főleg a fiatal generáció körében kezd dominóhatásként terjedni. Ezért is adtunk helyet 2024. április 15-én egy 90 perces szakmai előadásnak. Ing. Miroslav Drobný filmproducer, rendező és forgatókönyvíró ajánlata alapján, több éve foglalkozik a zaklatás, az internetes zaklatás, az önsértés, az erőszak, a rasszizmus, az idegengyűlölet, a neofasizmus és a jelenkor egyéb nemkívánatos jelenségeinek kérdésével. Az előadás a „Kto je ďalší (Ki következik)” című film bemutatásával kezdődött, amelyet a szerző valós esemény alapján forgatott. A főszereplő a szlovák rapper, Aless, aki korábban szintén zaklatás áldozata lett. Szerencsére élettörténete nem ért véget síneken, így bátorítást jelenthet másoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. A filmvetítést követően az előadó beszélgetni kezdett a diákokkal, baráti vitákat előidézve. Olykor visszatért saját gyerekkorához. A diákokkal szemléltető példákat vitattak meg különféle helyzetekre, hogyan kell helyesen reagálni és segíteni az erőszak áldozatainak kitörni a pszichológiai fogságból, akár a hétköznapi életben, akár az online térben. Az előadás fő üzenete, hogy ne csak a barátok, osztálytársak, de az idegenek is legyenek figyelmesebbek egymással, hogy segítő kezet nyújthassanak a bántalmazottaknak, zaklatások áldozatainak. Elvégre ez ma engem nem érint, de holnap már az én problémám vagy egy hozzám közel álló személy problémája lehet. Az emberi életek megmentéséhez pedig sokszor olyan kevés kell: nem csendben maradni.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Slavka Danková Dátum: 16.4.2024 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach – Nyílt nap a Kassai Műszaki Egyetemen

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) každý rok organizuje Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte, kde sa nielen stredoškolákom, ale aj širokej verejnosti ponúka možnosť voľne pohybovať sa po fakulte a prezrieť si priestory výukové, administratívne, laboratórne, výskumné, technologické, ... Počas „Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte TUKE“ sa prezentovali partnerské spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva. Naši tretiaci a maturanti nahliadli do študentského života na Stavebnej fakulte a v mnohých z nich sa upevnila myšlienka, že pokračovať v štúdiu na Technickej univerzite v Košiciach je dobrý nápad. A Kassai Műszaki Egyetem Építőipari Kara (TUKE) minden évben nyíltnapot szervez az Építőipari Karon, ahol nemcsak a középiskolásoknak, hanem a nagyközönségnek is lehetősége nyílik a karon való szabad mozgásra, megtekinteni az oktatási, adminisztratív, laboratóriumi, kutatási, technológiai termeket. A nyílt nap keretében az építőiparban tevékenykedő partnercégek is bemutatkoztak. Harmadikos és érettségiző diákjaink betekintést nyertek az Építőipari Karon zajló diákéletbe és többekben megerősödött a gondolat, hogy a Kassai Műszaki Egyetemen való továbbtanulás jó elgondolás.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Martín Balló Dátum: 12.4.2024 Celý článok  Kritériá

CONECO RACIOENERGIA 2024

Stavebné, rekonštrukčné a dizajnérske projekty - na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO nájdete všetko, čo potrebujete. Okrem širokej ponuky stavebných materiálov, komponentov, nábytku a doplnkov si návštevníci pravidelne vychutnávajú aj bohatý sprievodný program, ktorý poskytuje inšpiráciu, rady a odporúčania týkajúce sa aktuálnych tém v stavebnom priemysle. Veľtrh je tiež doplnený výstavami a sekciami zameranými na populárne trendy, ako sú drevostavby, keramické prefabrikované domy a pasívne domy. Šetriť energiu je dnes racionálne a nevyhnutné. Je dôležité myslieť na úspory vo vlastnej peňaženke aj na ochranu životného prostredia už pri výstavbe alebo rekonštrukcii domu či bytu. Na medzinárodnom veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA nájdete riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Vykurovať rozumne a zabrániť únikom tepla, ale aj správne chladiť je dôležité. Poradíte sa s odborníkmi, prejdete všetky možnosti a žijete udržateľne! Na tomto veľtrhu stavebníctva nájdete okrem firiem však aj výstavy stredných alebo vysokých škôl so stavebným zameraním. Každá škola si svojou fantáziou pripravila jedinečné predstavenie, prezentáciu a vymoženosti svojich škôl. Zaujalo to nielen žiakov. Aj staršie generácie zaujímalo, ako sa štúdium postupom rokov vyvíja. Tejto výstavy sa zúčastnila aj naša škola, ktorá pri iných školách určite nezaostávala. Na svoje si tam prišiel jednoducho každý. Z tejto výstavy si odnášame nové nápady, užitočné informácie a určite sa tešíme na ďalší ročník CONECO.

Építési, felújítási és tervezési projektek - a CONECO nemzetközi építőipari szakkiállításon minden megtalálható, amire egy építőnek szüksége lehet. Az építőanyagok, műszaki berendezések, bútorok és kiegészítők széles választéka mellett a látogatók részére gazdag kísérő programok vannak, amelyek inspirációt, tanácsokat és ajánlásokat nyújtanak az építőipar aktuális témáiban. A vásárt kiállítások és szekciók egészítik ki, amelyek olyan népszerű trendekre összpontosítanak, mint a faépületek, kerámia készházak és energiatakarékos épületek. Az energiatakarékosság ma racionális és szükséges. Fontos, hogy már egy ház vagy lakás építése vagy rekonstrukciója során gondoljunk a megtakarításokra és a környezetvédelemre. A RACIOENERGIA nemzetközi energiahatékonysági vásáron olyan megoldásokat találunk, amelyek segítenek elérni az építők céljait. Fontos az ésszerű fűtés és a hőtávozás megelőzése, de a megfelelő hűtés is. A kiállításon konzultálhatunk és kikérhetjük a szakértők véleményét is. Ezen az építési kiállításon a vállalatok mellett építőipari középiskolák és egyetemek kiállításai is megtalálhatók. Minden iskola egyedi előadást, prezentációt és bemutatót nyújtott a saját fantáziája szerint. Nemcsak a tanulókat, hanem az idősebb generációkat is érdekelte, hogyan alakul a tanulmány az évek során. Iskolánk sem maradhatott el más iskoláktól, így részt vettünk mi is ezen a kiállításon. Új ötletekkel és hasznos információkkal gazdagabban tértünk haza, és már várjuk a következő CONECO-t.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Rebecca Ridzoňová, III. B Dátum: 27.3.2024 Celý článok  Kritériá

Výberové konanie

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 12. apríla 2024 vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec z dôvodu končiaceho sa päťročného funkčného obdobia terajšieho riaditeľa.

V zmysle § 84 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme vyhlásené výberové konanie aj na našom webovom sídle.

Celý text výberového konania nájdete v dokumente, ktorý si viete pozrieť kliknutím na link tu.

Autor:riaditeľstvo Dátum: 15.4.2024 Celý článok  Kritériá

Výzva na voľby členov do rady školy - SPŠ stavebná O. Winklera – Winkler O. Építóipari Szakközépiskola

Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení v Banskobystrickom kraji vyzýva podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov na voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera – Win kler Oszkár Építóipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec.

Škola pri voľbe členov do orgánu školskej samosprávy postupuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici 27.02.2024

Mgr. Ondrej Lunter predseda BBSK

Autor:riaditeľstvo Dátum: 7.3.2024 Celý článok  Kritériá

Možno to nevyšlo tak, ako sme chceli – Nem szabad elkeseredni

Šport je nevyspytateľný a nie vždy sa darí vyhrávať. Naši študenti však šport milujú, a hrajú ho s chuťou a ambíciou, podať čo najlepší výkon. Nebolo to inak ani v dňoch 27.-28.2.2024, kedy si dievčatá a chlapci zahrali basketbal so súpermi z ďalších škôl (GBST Lučenec, OA Lučenec, SZŠ Lučenec , Gymnázium Fiľakovo a Súkromné gymnázium Lučenec). Zúčastnené družstvá boli rozdelené do skupín, kde sa hralo systémom „každý s každým“. Naši športovci, či už dievčatá alebo chlapci podali dobré výkony, nehodili „flintu do žita,“ a v snahe zabojovať o možnosť zahrať si o popredné priečky zo seba vydali maximum. Dievčatá obhájili 4. miesto a chlapci 3.

Naše dievčatá: Laura Batta (I. A), Fanny Kovács (I. A), Vanessa Muránska (I. B), Tamara Vrábľová (III. A), Rebecca Ridzoňová (III. B), Réka Zagyiová (III. B), Noemi Gašparová (IV. A), Viktória Paliderová (IV. A).

Naši chlapci: Matúš Kučera (I. A), Richard Kvak (I. A), Samuel Vilhan (II. B), Nikolas Hangonyi (III. B), Miloš Harasti (III. B), Kristián František Künzel (III. B), Dávid Stieranka (III. B), Martin Šuchora (IV. A), Peter Vrbiniak (IV. A), Oliver Roško (IV. B).

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

A sport kiszámíthatatlan, és nem mindig sikerül nyerni még a legnagyobbaknak sem. Diákjaink szeretik a sportot, és szenvedéllyel űzik, igyekeznek a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. Nem volt ez másként 2024. február 27-28-án sem, amikor a lányok és fiúk mérték össze ügyességüket kosárlabdában a járás középiskoláival. A résztvevő csapatokat csoportokba osztották, ahol mindenki megmérkőzött mindenkivel. Sportolóink, legyenek lányok vagy fiúk, jól szerepeltek, igyekeztek kiharcolni a lehetőséget, hogy az élmezőnyben szerepelhessenek. Végül a lányok negyedikek lettek, a fiúk pedig a dobogó 3. fokára állhattak fel.

Lányaink: Batta Laura (I. A), Kovács Fanny (I. A), Muránska Vanessa (I. B), Vrábľová Tamara (III. A), Ridzoňová Rebecca (III. B), Zagyiová Réka (III. B), Gašparová Noemi (IV. A), Paliderová Viktória (IV. A).

A fiúk csapata: Kučera Matúš (I. A), Kvak Richard (I. A), Vilhan Samuel (II. B), Hangonyi Nikolas (III. B), Harasti Miloš (III. B), Künzel Kristián František (III. B), Stieranka Dávid (III. B), Šuchora Martin (IV. A), Vrbiniak Peter (IV. A), Roško Oliver (IV. B).

Gratulálunk mindenkinek!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 29.2.2024 Celý článok  Kritériá

Tradícia pokračuje... – A hagyomány folytatódik

Možno si poviete, že aká. No športová. A to v kickboxe. Naša škola má stále dobrých, šikovných športovcov a v poslednej dobe je to práve tento šport. Venuje sa mu aj Martin Zeman, prvák z I.A. Martin je živý, energický, životaschopný a stále sa usmievajúci mladý chlapec, ktorý sa kickboxu venuje od svojich dvanástich rokov. Martin nie je prvý študent, ktorý sa venuje tomuto športu a dosahuje výborné výsledky. Trénuje v klube Fortis Combat Sports Team v Lučenci. Martin sa v dňoch od 16.2. až 18.2.2024 zúčastnil na Európskom pohári v kickboxe v Záhrebe, kde súťažil v disciplíne K1 a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Súťažilo tu 3066 športovcov z 39 krajín a Slovensko tu reprezentovalo 71 pretekárov z 20 rôznych klubov. Martin 24.2.24 súťažil v prvom kole Open ligy v Trnave, kde získal dve 2. miesta vo full-kontakte a v K1. Zúčastnil sa 6 zápasov a odniesol si štyri výhry. Kickbox spája východné a západné techniky boja. Môžete ho trénovať len tak, na zlepšenie vášho zdravia.

 

Iskolánkat még mindig látogatják ügyes sportolók, bár sportosztályaink már nincsenek. Martin Zeman az I. A osztály tanulója. Élénk, lendületes, mindig mosolygós fiatal fiú, aki tizenkét éves kora óta kickboxol. Martin nem az első diák, aki elkötelezett ebben a sportágban, és kiváló eredményeket ér el. A losonci Fortis Combat Sports Team klubban edz. Martin február 16-tól 18-ig részt vett a zágrábi kickbox Európa-kupán, ahol K1 szakágban indult és 3. helyezést ért el. 39 ország 3066 sportolója indult itt, Szlovákiát pedig 20 különböző klub 71 versenyzője képviselte. Martin 2024. február 24-én az Open League első fordulójában versenyzett Nagyszombatban, ahol két 2. helyezést szerzett full-contactban és K1-ben. 6 mérkőzésen vett részt és négyet megnyert. A kickbox egyesíti a keleti és a nyugati harci technikákat. Csak az állóképesség javítása érdekében is gyakorolható.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Inka Balážová Dátum: 28.2.2024 Celý článok  Kritériá

Chlapci nesklamali – Újabb sportsiker

Tradičný turnaj vo futsale, ktorý sa uskutočnil 15.2.2024, znovu zaujal svojou kvalitou. Náš tím žiakov - športovcov nesklamal. Chlapci hrajú radi a s chuťou, čo vidno aj na výsledkoch. Hoci starší odchádzajú, nahrádzajú ich mladší, ktorí prišli na našu školu reprezentovať šport. V kvalitnej konkurencii sme sa nestratili. Vyraďovacím spôsobom bojovali jednotlivé tímy medzi sebou o postup medzi najlepšie. Chlapci predviedli výborné výkony, porazili sme všetky tímy, okrem tesného výsledku s GBST Lučenec, ktorí mali všetkých futsalistov z Mimelu. Vo vyrovnanom boji rozhodovali drobnosti. Nielen kvalitné výbery hráčov, ale aj ich súhra, či sebadôvera a mentálna odolnosť. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy. Náš hrací tím: Maximilián Knápek (I. B), Ján Lauko (I. B), Tibor Iboš (II. A), Adam Velič (II. A), Adrián Berky (III. B), Jakub Kaliňák (III. B), Mário Fungáč (IV. A), Marek Palúch (IV. A), Daniel Šróba (IV. A), Peter Vrbiniak (IV. A). Športu zdar!

 

A 2024. február 15-én megrendezett hagyományos teremfocitorna ismét megmutatta, hogy ugyan már nincsenek sportosztályaink, diákjaink között még mindig sokan szeretnek sportolni és van is hozzá tehetségük. A teremfoci az egyik ilyen sport, melyre nem volt nehéz összeállítani az iskolai válogatottat. A színvonalas bajnokságon a fiúk vidáman és kedvvel játszottak, ami az eredményeken is meglátszik. A csapatok kiesési rendszerben jutottak a döntőbe, miután kiválóan játékkal az összes ellenfelet legyőzték. A döntőben kiegyenlített küzdelemben a losonci BST Gimnázium bizonyult jobbnak, ami nem is csoda, hiszen minden játékosuk a Mimel teremfocicsapatának tagja. Szívből gratulálunk a fiúknak és köszönjük iskolánk képviseletét! A jó játékosválogatáson kívül összjátékuk, önbizalmuk és mentális rugalmasságuk is hozzájárult a sikerhez A csapatunk tagjai voltak: Maximilián Knápek (I. B), Ján Lauko (I. B), Tibor Iboš (II. A), Adam Velič (II. A), Adrián Berky (III. B), Jakub Kaliňák (III. B), Mário Fungáč (IV. A), Marek Palúch (IV. A), Daniel Šróba (IV. A), Peter Vrbiniak (IV. A).

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 26.2.2024 Celý článok  Kritériá

Netradičná hodina staviteľstva – Rendhagyó építészetóra

15.2.2024 študenti odboru staviteľstvo mali netradičnú dvojhodinovku staviteľstva. Prednášal im Ing. Jaroslav Hrudka, Phd. zo Stavebnej fakulty STU, z katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Témy boli nasledovné:

1. Mestský svet pod zemou - sieť inžinierskych sietí

2. Dažďová voda v urbanizovaných územiach - Vieme a môžeme ju naozaj opätovne využiť?

Pán inžinier v prvej prednáške podrobne popísal verejné siete pod zemou v mestách. Hlavne vonkajší vodovodný systém, počnúc od zdroja vody, cez vodojemy až po pouličné podzemné vedenia. Podrobne rozoberal rozvodové vodové systémy, aj tlakové pásma. Ďalej prednášal aj o kanalizačných stokových sústavách a v prezentácii znázornil aj mapu Lučenca a vysvetľoval, že ako sú vytvorené stokové sústavy v našom meste. Počas druhej prednášky odzneli informácie o koncepcii mestského odvodnenia, o dôsledkoch klimatizačných zmien, o opatreniach na zníženie negatívneho vplyvu klimatizačných zmien na mestské povodie. Prednášky boli veľmi zaujímavé, Pán inžinier odmeňoval najaktívnejších študentov praktickými darčekmi, ako pero, kľúčenka, baterka, antistresová lopta. Môžem konštatovať, že so zaujímavými prednáškami sme spestrili vyučovací proces.

 

2024.2.15-én iskolánk építésznövendékei egy rendhagyó építészetórán vettek részt. Az előadó Ing. Jaroslav Hrudka, Phd. volt, aki a Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Karán ad elő. A következő témák hangzottak el:

1. A városok földalatti világa - a vezetékek világa

2. A városok esővizei - Újrahasznosíthatjuk őket?

Az első előadás során a mérnök úr részletesen elmagyarázta a föld alatt lévő vezetékek rendszerét. Elsősorban a külső vízvezetékhálózatot, a víztározóktól kezdve, a víztartályokon keresztül a közvezetékekig. Részletesen elmagyarázta az egyes vízvezetékrendszereket. Továbbá a csatornázási közvezetékekről beszélt. Az előadásában Losonc térképén is elmagyarázta a város földalatti csatornahálózatát. A második előadás a városi vízelvezetésről, a klímaváltozás következményeiről, a klímaváltozás városi vízgyűjtőre gyakorolt ??negatív hatását csökkentő intézkedésekről szólt. Az előadások nagyon érdekesek voltak, a mérnök úr a legaktívabb diákokat különböző apró, praktikus tárgyakkal ajándékozta meg. Ezen a napon sok új és értékes információhoz jutottak diákjaink így téve érdekesebbé építészeti órájukat.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Otília Kučerová Dátum: 20.2.2024 Celý článok  Kritériá

Hráme pre radosť - Örömjáték volt

6. a 8. februára 2024 sa v Rocket klube v Lučenci odohrala okresná súťaž v bedmintone pre žiakov a žiačky stredných škôl. Táto udalosť prilákala mladých talentovaných športovcov zo stredných škôl v okolí, ktorí sa stretli na bedmintonovom dvorci so zámerom ukázať svoje schopnosti a získať čo najlepšie umiestnenie. Prvý deň si zmerali svoje sily žiačky stredných škôl. Z našej školy to boli Tamara Vrábľová (III. A) a Rebecca Ridzoňová (III. B). Dievčatá hrali výborne, obhájili minuloročné 3. miesto, čím potvrdili svoje bedmintonové majstrovstvo. Chlapci sa tiež môžu pýšiť bedmintonovým majstrovstvom. 8. februára 2024 hrali v dvoch tímoch. Zsolt Varga (III. B) a Samo Vilhan (II. B) získali 2. miesto. Druhé naše družstvo, Marek Palúch (IV. A) a Roman Lehotský (III. A), obsadilo 3. miesto. Chlapci nechali dušu na kurte, ale tesne im ušlo víťazstvo. Je to vynikajúci výsledok v konkurencii škôl z celého okresu.

Gratulujeme všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, no najmä našim šikovným žiakom. Máme veľkú radosť sledovať vaše úspechy a tešíme sa na ďalšie športové výkony, ktoré prinesiete do našej školy v budúcnosti.

 

2024. február 6-án és 8-án került sor a középiskolások körzeti tollaslabda versenyére a losonci Rocket klubban. A rendezvényre a környék középiskoláiból érkeztek fiatal tehetséges sportolók, hogy a tollaslabda pályán mutassák meg tudásukat és a lehető legjobb helyezést érjék el. Az első napon a lányok mérték össze erejüket. Iskolánkból Vrábľová Tamara (III. A) és Ridzoňová Rebecca (III. B) versenyeztek és kiváló játék után, megvédték tavalyi 3. helyüket. A fiúk is büszkék lehetnek a tornán nyújtott játékukra. Két csapatban játszottak. Varga Zsolt (III. B) és Vilhan Samo (II. B) 2. helyezést ért el. A fiúknak csak kicsi hiányzott a győzelemhez. Második csapatunk, Palúch Marek (IV. A) és Lehotský Roman (III. A) bronzérmes lett.

Gratulálunk minden sportolónak, aki részt vett ezen a versenyen, de különösen a mi diákjainknak. Örömmel figyeljük eredményeiket, és várjuk a további szép sporteredményeket.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 9.2.2024 Celý článok  Kritériá

Tešíte sa na lyže? – Örülsz a sítanfolyamnak?

Určite áno, povedali si prváci. Možno niektorí zaváhali a zľakli sa, ale prekonali sme sa. Náš lyžiarsky kurz sa začal 14.1.2024, keď sme sa zišli triedy I.A a I.B pred školou pri parku a vyrazili sme na lyžiarsky kurz do Tatranskej Lomnice. Po sviatkoch sme boli všetci oddýchnutí a pripravení zdolať hocijaký svah. Cesta ubehla celkom rýchlo. V autobuse bolo veselo, všetci sme mali až príliš dobrú náladu, a tak sme v poriadku prišli do Detského raja v Tatranskej Lesnej, kde nás čakalo ubytovanie. Hneď po príchode sme sa všetci ponáhľali do izieb a unavení z cesty sa vystreli na posteliach. Ako to už býva, niektorí frflali, ale každého to prešlo. Prvý deň sa začal rannou rozcvičkou, ktorú mal rád asi len pán profesor Škantár. Rozcvičky sme sa nezbavili za celý týždeň, ale aj na ňu sme si zvykli. Každý večer sme mali denný rozkaz, kde nám pán profesor Škantár oznámil program na nasledujúci deň. Ráno sa nám vstávalo dosť ťažko, keďže sme šli spať neskoro. Po ťažkom vstávaní nás prebrala rozcvička a to o 7:00 a potom nasledovali raňajky. Po raňajkách sme sa všetci išli prichystať a pomaly sme vyrazili na svah. Počasie v pondelok bolo krásne, oproti ostatným dňom. Na svahu sme zvládali prvé jazdy, niekto lepšie, iní horšie a kochali sme sa krásou našich veľhôr. Aj napriek pár pádom, šlo všetko ľahko a aj tí čo stáli na lyžiach prvýkrát si rýchlo zvykli. Mali sme aj snowboardistov a tí sa snažili na nich machrovať. Ale nejaké tie pády, urobili svoje. Čo sa týka jedla, bolo každý deň pestré, ale myslím si, že pre chlapcov to bolo málo. Po večeroch sme mali možnosť odreagovať sa rôznymi hrami, stolným tenisom a zábavou medzi sebou. Dokonca sme si spravili výlet zubačkou do tatranského ľadového domu na Hrebienku, kde sme videli krásne diela z ľadu, pretože práve v stredu fúkal silný vietor a nedalo sa lyžovať. Každý deň sme zažívali kopec srandy, keď sme sa zabávali na izbách. Posledný deň si chcel každý čo najviac užiť, buď poslednou lyžovačkou alebo šantením v snehu. A čo je dôležité, že sa nikomu nič nestalo a nikto sa nevrátil domov s úrazom. Každý z nás si to užil, bavil sa a tešili sme sa konečne domov. Bolo nám aj smutno, že sa všetko skončilo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o nás príkladne starali!

 

Persze, válaszoltuk a címben feltett kérdésre. Akik még sosem álltak sítalpon, azok öröme persze nem volt teljesen egyértelmű. Sítanfolyamunk 2024.1.14-én indult. Autóbusszal jutottunk el szálláshelyünkre, ahonnan naponta ingáztunk a tátralomnyici sípályára. Az ünnepek után mindannyian kipihente vágtunk neki a lejtők meghódításának. Az első nap reggeli tornával indult, ami valószínűleg csak Škantár tanár úrnak volt ínyére. Viszont egész héten nem volt hajlandó elengedni a reggeli testmozgást. Minden este összegyűltünk a közösségi teremben, ahol értesültünk a másnapi programról. Hétfőn gyönyörű volt az idő, ami sajnos a többi napról nem mondható el. Az első lesiklások csonttörésmentesek voltak. Idővel mindenkinek javult a technikája. Néhány esés kicsit fájdalmas volt a hátsó fertály, de nagyobb sérülést senki nem szedett össze. A sípályán és az oda vezető úton megcsodáltuk óriási hegyeink szépségét. A szállás kiváló volt. Ami a kaját illeti, minden nap változatos volt, de szerintem a fiúk nem laktak jól. Esténként változatos játékokkal, asztaliteniszezéssel, egymás közti szórakozással volt lehetőségünk pihenni. Amikor nagyon rossz volt az idő a síelésre, fogaskerekűvel felmentünk a Tátrai jégdómba, ahol gyönyörű jégalkotásokat láthattunk. Minden nap nagyon jól éreztük magunkat. Mindenki szerette volna minél jobban kiélvezni az utolsó napot, akár utoljára síelve, akár a hóban hancúrozva. És ami fontos, hogy senki sem sérült meg, és senki sem tért haza sérüléssel. Mindannyian élveztük, jól éreztük magunkat, de azért alig vártuk, hogy végre hazamehessünk. Köszönjük minden tanárnak, aki példamutatóan gondoskodott rólunk!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Vanesa Muránska, I. B Dátum: 6.2.2024 Celý článok  Kritériá

Olympiáda v anglickom jazyku – Angol nyelvi olimpiász

Ako každý školský rok, tak ani tento sme na našej škole nevynechali školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1.-3. ročníka. Víťazstvo si odniesol žiak II.B triedy, TOMÁŠ BEŇO, ktorý vynikajúco zvládol gramatický test a exceloval aj v ústnej časti. A tak sa automaticky prebojoval do okresného kola, ktoré sa konalo 17.1.2024 na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. V silnej konkurencii spolužiakov z iných stredných škôl jednoznačne viedol a zvíťazil! Ako sám vraví: „Konečne som zažil niečo, nad čím som mohol trošku rozmýšľať. Bolo to pre mňa niečo nové a zaujímavé.“ Vo februári čaká Tomáša nová výzva, krajské kolo, a my mu všetci budeme držať palce. Tomáša angličtina baví, žije ňou a preto verím, že bude úspešný. A ak nie, aspoň bude mať novú skúsenosť.

 

Az idei tanévben is megtartottuk az angol nyelvi olimpiász iskolai fordulójátl. Az első három évfolyamban akadt 5 tanuló, aki megmérettette magát. A győztes a II.B osztályos tanuló, Beňo Tomáš lett, aki kiválóan teljesítette a nyelvtani és szóbeli részt. Így automatikusan kivívta magának a járási fordulón való részvételt, amelyre 2024.1.17-én került sor a losonci Božena Slančíková-Timrava Gimnáziumban. A többi szakközépiskolából érkezett jól felkészült versenyzők erős mezőnyében Tominak sikerült nyerni! Ahogy ő maga mondja: "Végre megtapasztaltam valamit, amin egy kicsit többet kellett törnöm a fejem. Ez valami egészen új és érdekes volt számomra." Februárban új kihívás vár Tomášra, a kerületi forduló. Szorítunk neki, hogy hasonló sikereket éljen meg, hiszen az angol nyelv a kedvence.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Zuzana Lukáčová Dátum: 19.1.2024 Celý článok  Kritériá

Vianočná koleda - Karácsonyi ének

Viete, čo znamená slovo tradícia? Ide o súhrn zvykov, ktoré sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Tradícia je veľmi cenným vlastníctvom a našou povinnosťou je toto bohatstvo udržiavať pri živote a odovzdávať ďalej. Množstvo tradícií sa viaže práve k jednému z najväčších sviatkov, Vianociam, ktoré už naozaj netrpezlivo klopú na dvere. Neodmysliteľne k nim patria aj vianočné koledy. Ich korene siahajú až niekoľko storočí dozadu. Koledovanie je starodávny zvyk, ktorý mal ľuďom priniesť zdravie, šťastie, hojnosť v osobnom, rodinnom živote, ale aj v hospodárení. Tieto tradičné obchôdzkové obrady sa však vo všetkých kútoch Slovenska nezachovali. Pre mnohých z nás sú koledníci ozajstnou atrakciou. Mali sme to šťastie, že na koledu zavítali koledníci aj k nám. Muzikantom folklórneho súboru Podpoľanček z Detvy, v ktorom na kontrabase hrá študent našej školy Šimon Dom, sa vynikajúco podarilo zdokonaliť predvianočnú atmosféru. Pri tónoch ľudovej muziky pookrialo srdiečko aj tým, ktorí si doteraz mysleli, že ľudová hudba už nie je „in“. Pri vianočnom stromčeku sme si spoločne vychutnali vianočný punč, ktorý pripravili pani profesorky I. Balážová a K. Galová. Piatok pred vianočnými prázdninami sa nám naozaj vydaril. Už nám neostáva nič iné, len si vzájomne zaželať pokojné a požehnané vianočné sviatky. Tudod, mit jelent a hagyomány szó? Nemzedékről nemzedékre öröklődő szokások gyűjteménye. A hagyomány nagyon értékes vagyon, és kötelességünk ezt a gazdagságot életben tartani és továbbadni. Számos hagyomány kötődik az egyik legnagyobb ünnephez, a karácsonyhoz, amely már türelmetlenül kopogtat az ajtón. A karácsonyi énekek is óhatatlanul hozzájuk tartoznak. Gyökereik több évszázadra nyúlnak vissza. A dalok éneklése egy ősi szokás, amelynek egészséget, boldogságot és bőséget kellett volna hoznia az embereknek. Abban a szerencsében volt részünk, hogy a gyetvai Podpoľanček folklóregyüttes zenészei, amelyben iskolánk diákja, Dom Šimon bőgőzik, egy kis koncerttel kedveskedtek nekünk. A népzene dallamai még azok szívét is megérintették, akik eddig azt hitték, hogy a népzene már kiment a divatból. Az igazgatói iroda előtt álló karácsonyfa előtt a Balážová Inka és Galová Klára tanárnők által főzött karácsonyi puncs elfogyasztásával ért véget a 2023-as naptári évben a tanítás, és a kéthetes karácsonyi szünidő elkezdődött. Ezúton is kívánunk mindenkinek békés, áldott karácsonyi ünnepeket!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Lenka Dedinská Dátum: 22.12.2023 Celý článok  Kritériá

Technické múzeum a vianočná Viedeň – Bécsi karácsony

20.12.2023 sme sa vybrali navštíviť Viedeň, kde sme si ako stavbári pozreli Technické múzeum a potom vianočné trhy. Skoro ráno sme nasadli do autobusu spred školy a šlo sa. Cesta ubiehala celkom rýchlo s malými prestávkami, až sme konečne prišli do Viedne. Viedeň je krásna nielen svojou architektúrou, ale aj množstvom iných zaujímavostí, a preto sme sa rozhodli navštíviť aj niečo iné, Technické múzeum. Technické múzeum vo Viedni nie je klasickým typom múzea tak ako ho poznáme u nás. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach ponúka množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Naklonená rovina, kladky, elektrické výboje a zvukové exponáty vyzývajú, aby si ich návštevník vyskúšal na vlastnej koži. Len zriedka tu nájdete niečo pod sklom alebo za bariérou. Výstava je zostavená tak, aby sa zabavili dospelí aj deti. Po návšteve múzea sme sa vybrali na vianočné trhy. Viedeň a rôzne miestne združenia každoročne organizujú viac ako tucet viedenských vianočných trhov s vianočnými stromčekmi, vareným vínom, tradičnými jedlami a remeselnými stánkami. Niektoré ponúkajú aj živé kapely a gospelové zbory, curlingové ihriská a dokonca aj tance pri ohni a alpský zrub. Od polovice novembra do Vianoc sa najkrajšie miesta Viedne premenia na rozprávkové vianočné trhy. Vôňa pečených gaštanov, perníkov a vianočného punču navodí tú pravú nefalšovanú vianočnú náladu. Na trhoch sme vyskúšali rôzne pochutiny a niečo sme si odniesli aj domov v podobe suvenírov. Nebolo to však lacné. Skupina vianočných stánkov na námestí Maria Theresien Platz medzi tromi špičkovými múzeami sa v posledných rokoch rozrástla na veľký trh. Počas adventu tu nájdete približne 70 stánkov s tradičnými umeleckými remeslami a originálnymi nápadmi na darčeky. Romantická vianočná dedinka v areáli Viedenskej univerzity je tiež obľúbeným miestom stretnutí v predvianočnom období, najmä pre študentov. Vianočná dedinka v areáli Campus s detskou železnicou a nostalgickým kolotočom je tiež veľmi obľúbená u rodín. Unavení, ale v dobrej nálade sme nasadli do autobusu a hor sa domov.

Touto cestou sa chceme poďakovať pani profesorkám Ing. Angele Fajdovej a Ing. Kláre Pandi za príjemnú cestu a sprievod.

 

2023.12.20-án kora reggel az iskola előtt buszra szálltunk, hogy minél előbb Ausztria fővárosába érjünk. Rövid szünetekkel megszakítva ugyan, de elég gyorsan megérkeztünk Bécsbe. Bécs nem csak az építészete miatt gyönyörű, hanem sok más érdekesség miatt is. Mi úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk a Műszaki Múzeumba. A bécsi Műszaki Múzeum nem egy hagyományos múzeum. Több tematikusan elosztott emeleten számos interaktív kiállítást kínál a fizika különféle törvényeinek kifejezésére és a körülöttünk lévő számos eszköz működési elvének megértésére. A ferde sík, szíjtárcsák, áramütések és hangkiállítások arra invitálják a látogatót, hogy saját maga is megtapasztalhassa ezeket. Ritkán találni itt valamit üveg alatt vagy elkerítve a látogatók elől.. A kiállítás célja a felnőttek és a gyerekek szórakoztatása. A múzeumlátogatás után elmentünk a karácsonyi vásárra. Bécs és különböző helyi egyesületek évente több mint egy tucat helyen szervez karácsonyi vásárt karácsonyfákkal, forralt borral, hagyományos ételekkel és kézműves standokkal. Néhány helyen élő zenekarok és gospel kórusok fellépéseivel tarkítják a programot, de lehet curlingezni, sőt tűztáncot lejteni is. A sült gesztenye, a mézeskalács és a karácsonyi puncs illata teremti meg a karácsonyi hangulatot. Különféle finomságokat próbáltunk ki a vásáron, és vásárfiát is hoztunk haza emlékbe. Fáradtan, de jó hangulatban jöttünk haza.

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk Fajdová Angela és Pandi Klára tanárnőknek a kellemes utazásért és kíséretért.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Patrícia Jackuliaková, III. A Dátum: 22.12.2023 Celý článok  Kritériá

Ing. Karol KLINCKO(25. 9. 1954 – 21. 12. 2023)

Keď do nenávratna odchádza človek, s ktorým sme roky pracovali a aj neskôr sa s ním radi stretávali, v pamäti sa vynára nespočetné množstvo rôznych spomienok na chvíle s ním prežité. Karol Klincko na našu školu nastúpil ako mladý inžinier, začínajúci pedagóg - vyučujúci odborných predmetov geodetických dňa 1. februára 1983. Počas svojej 33 ročnej pedagogickej praxe oddane odovzdával vzácne vedomosti, poznatky a skúsenosti z praxe mnohým nastupujúcim generáciám mladých geodetov. Ako zástupca zamestnancov roky zodpovedne vykonával na škole funkciu predsedu odborového zväzu. Bol ochotný a pripravený pomáhať vedeniu školy pri organizovaní rôznych školských, aj mimoškolských akcií. Ochotu a chuť pracovať prejavil aj pri svojpomocných úpravách športového ihriska v areáli školy. Mnohí si mohli v pamäti uchovať s ním spojené pekné zážitky, či už z lyžiarskych a branných kurzov, alebo chmeľových brigád, ktorých sa tak rád zúčastňoval. Svojím nadhľadom, rozvahou, pokojnou povahou a svojským humorom si získal srdcia nielen mnohých kolegov a spolupracovníkov, ale aj žiakov, s ktorými ostal v kontakte aj po odchode zo školy. Keď v roku 2016 nastal čas jeho odchodu do zaslúženého starobného dôchodku, odchádzal trochu neisto, ale dôstojne s pocitom dobre vykonanej práce a hlavne s víziou, že čas a životnú energiu, ktorú venoval svojej profesii, bude môcť vynahradiť svojej milujúcej rodine. Žiaľ, osud bol k nemu neúprosný a po prepuknutí krátkej, ale zákernej choroby mu toto potešenie už na dlhší čas nedoprial. Všetci, ktorí sme ho poznali, strácame v ňom dobrého kolegu, úprimného priateľa a predovšetkým vzácneho človeka. K spoločne prežitým rokom sa budeme môcť vracať už len v tichých spomienkach.

Vďaka, že si bol jedným z nás, Karol. Česť Tvojej pamiatke!

 

Amikor eltávozik egy ember, akivel évek át együtt dolgoztunk, és akivel később is szívesen találkoztunk, számtalan különféle emlék jut eszünkbe a vele töltött pillanatokról. Klincko Karol 1983. február 1-jén fiatal mérnökként kezdte meg tanári pályafutását iskolánkon. 33 éven át odaadóan adta át tapasztalatait, értékes tudását, meglátásait és gyakorlati tapasztalatait a fiatal földmérők új generációinak. Az alkalmazottak képviselőjeként évekig felelősen látta el az elnöki tisztséget a helyi szakszervezetben. Szívesen és készségesen segítette az iskolavezetést a különböző iskolai és tanórán kívüli rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Az iskola területén található sportpálya felújítása során is megmutatta munkakészségét és -kedvét. Sokan megőrizhették emlékezetükben a vele kapcsolatos kellemes élményeket a sítanfolyamokról vagy a komlóbrigádokról. Éleslátásával, kiegyensúlyozottságával, nyugodt természetével és sajátos humorával nemcsak sok kolléga és munkatárs szívét hódította meg, hanem a diákok szívét is, akikkel az iskola befejezése után is kapcsolatban maradt. Amikor 2016-ban eljött az ideje, hogy visszavonuljon, kissé bizonytalanul, de méltósággal, a jól végzett munka érzésével és mindenekelőtt azzal a vízióval távozott, hogy az eddig a hivatására fordított időt és életenergiát ezentúl szerető családjának szenteli. Sajnos a sors kegyetlen volt hozzá, és rövid ideig tartó, de alattomos betegség nem hagyott neki hosszú időt a megérdemelt pihenésre, egyetlen unokája kényeztetésére. Mindannyian, akik ismertük, egy jó kollégát, egy őszinte barátot és mindenekelőtt egy értékes embert veszítettünk el személyében. Az együtt töltött évekhez csak emlékeinkben térhetünk majd vissza.

Köszönjük, hogy közénk tartoztál, Karcsi! Béka poraira!

Fotogaléria..celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.12.2023 Celý článok  Kritériá

Festival demokracie v Lučenci – A Demokrácia Fesztiválja

17. november je štátnym sviatkom, keď si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu. Sloboda a demokracie nie sú samozrejmosťou (ako si to mnohí myslia), ešte stále sú veľmi krehké a našou povinnosťou je ochraňovať ich. Aj o tejto téme sa 20. novembra 2023 hovorilo v priestoroch historickej budovy Radnice v Lučenci na Festivale demokracie. Poslaním festivalu je oslava občianskej aktivity ako základného kameňa slobodnej a demokratickej spoločnosti. Celý festival bol zameraný na nás, študentov. O tom, že by sme sa mali aktívne zaujímať o rozhodnutia verejných predstaviteľov, diskutovali poslanci z komunálnej, krajskej, celoslovenskej a európskej politiky. Bližšie sa nám predstavili organizácie, ktoré priamo s mládežou pracujú alebo vytvárajú projekty, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť, napr. pri štúdiu, rôznych stážach na Slovensku i v zahraničí, dobrovoľníckych aktivitách či s rôznymi podnikateľskými zámermi. V samostatnom bloku EU&YOU sme sa dozvedeli, ako sa nás priamo dotýka európska politika. Sme radi, že sme dostali príležitosť byť súčasťou festivalu a naučiť sa, že veci verejné sa nás týkajú.

 

November 17. nemzeti ünnep, amikor a megemlékezünk a szabadságért és a demokráciáért vívott küzdelemről. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, ahogy sokan gondolják. Még mindig nagyon törékenyek, és kötelességünk megvédeni őket. Erről a témáról is szó esett 2023. november 20-án a losonci Városháza történelmi épületében a Demokrácia Fesztiválján, melynek küldetése, hogy megünnepeljük a civil tevékenységet, mint a szabad és demokratikus társadalom alapkövét. Az egész fesztivál ránk, diákokra összpontosult. Arra, hogy mennyire aktívan kell érdeklődnünk a lakossági képviselők döntései iránt. Az önkormányzati, regionális, országos és európai politikai képviselők munkáját is követnünk kellene. Olyan szervezeteket ismerhettünk meg, amelyek közvetlenül foglalkoznak fiatalokkal, vagy olyan projekteket készítenek, amelyek segítik a fiatalokat tanulmányaik során különféle szlovákiai és külföldi szakmai gyakorlatokra eljutni, önkéntes tevékenységet végezni vagy akár üzleti tervek elkészítésében is. A különálló EU&YOU blokkban megtudhattuk, hogy az európai politika hogyan hat közvetlenül ránk. Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt a fesztivál részeseivé válni, amely által tudatosítottuk, hogy a közügyek minket is érintenek.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Kevin Spodniak (II. A), Liliana Gondová (II. B) Dátum: 22.11.2023 Celý článok  Kritériá

Prváci sa stali rovnocennými stavbármi a geodetmi – Gólyaavatás

Na našej škole sa aj tento rok konalo prijímanie študentov do cechu stavbárskeho a geodetického. Žiaden prvák nie je právoplatným prvákom, kým neprejde tradičným rituálom, imatrikuláciou. Tá sa tento rok konala 16.11.2023. Tretiaci pre prvákov pripravili niekoľko pekných, no aj problematických úloh. Na začiatok sme prvákov privítali a venovali im pár pekných slov. Imatrikulácie sa netreba báť. Treba si ju naplno užiť, pretože stredoškolákom si len raz za život. Po privítaní sme začali s úlohami, medzi ktoré patril napríklad: beh s vajcom na lyžičke cez prekážkovú dráhu, súťaž v praskaní balónov, či kvíz. Spolu s úlohami prvákov sprevádzali tresty, no aj sladké odmeny. Na záver sme prvákov po prečítaní prváckeho sľubu pasovali do študentského cechu. Imatrikulácia je pre prvákov veľký deň, pretože sú plní strachu, ako ich spolužiaci ,,strápnia”. Podľa niektorých je to strata času, podľa niekoho je to pomsta tretiakov alebo vstupenka do veselého študentského života. Verím, že si naši prváci aj pedagógovia tento deň užili, a prváci sa už neboja (ak vôbec) chodiť po škole. Prajem vám veľa dobrých známok a veľa krásnych momentov v škole!

 

A gólyaavatás során az elsős diákok iskolánk teljes körű tagjává válnak. Idén 2023. november 16-án került sor a beavató ceremóniára. A rövid bevezető és üdvözlés után az elsősöknek teljesíteni kellett a harmadikosok által készített feladatokat. Ezek közé tartozott többek között: az akadályfutás, mely közben meg kellett tartani a szájban tartott kanálon egy tojást, a lufipukkasztás, a műveltségi vetélkedő. Aki jól teljesítette feladatát, az édes jutalmat kapott. A műsor végén a fogadalomtétellel fogadtuk a gólyákat a diákok sorába. Úgy gondolom, hogy elsős diákok és osztályfőnökeik jól szórakoztak. Sok jó érdemjegyet, sikeres tanulmányokat és sok szép pillanatot kívánok iskolánkon!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Rebecca Ridzoňová, III. B Dátum: 19.11.2023 Celý článok  Kritériá

„Tábory smrti“, „továrne na smrť“

kam Nemci odvážali Židov z rôznych krajín Európy. Boli postavené priamo na to, aby v nich likvidovali, vraždili Židov. Nemci ich dali postaviť v rôznych štátoch Európy, no väčšina z nich vznikla v Poľsku. Áno je to história na ktorú sa nezabúda, a preto si naša škola každoročne uctieva pamiatku Holokaustu v Múzeu v Seredi. Dnes 7.11. sme navštívili toto Múzeum, vypočuli sme si slová sprievodcu, popozerali sme si všetky vystavené exponáty, videli sme v akých podmienkach sa pracovalo a aj tzv. dobytčí vagón, v ktorom odvážali Židov do koncentračných táborov. Holokaust bolo hromadné vyvražďovanie Židov počas II. svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Nacisti hlásali teóriu nadradenosti árijskej rasy, teóriu nemeckého „nadčloveka“, a zároveň boli proti všetkému, čo nebolo nemecké. Ich teória bola zameraná hlavne proti tzv. menejcenným rasám, za ktoré pokladali hlavne Židov, Slovanov a Rómov a ázijské a africké národy.

Preto chceme, aby naši študenti poznali čo je Holokaust, aby počuli slová preživších a aby si vážili život, ktorý žijú.

 

"Haláltáborok", "halálgyárak",

ahová a németek különféle európai országokból vittek zsidókat. Közvetlenül a zsidók kiirtására és meggyilkolására építették őket több európai országban, a legtöbbet Lengyelország terültén. A történelem ezen részét nem lehet elfelejteni. Ezért iskolánk évente tiszteleg a holokauszt emléke előtt a Szeredi Holokausztmúzeumban. 2023.11.07-én látogattunk el Szeredre. Idegenvezetés mellett néztük meg az összes tárlatot, a munkakörülményeket és az ún. egy marhavagont, amellyel szállították a zsidókat a koncentrációs táborokba. A holokauszt hatmillió európai zsidó szisztematikus, államilag megtervezett és irányított üldöztetése és meggyilkolása volt, amelyet a náci német rezsim és szövetségesei, valamint kollaboránsai hajtottak végre 1933 és 1945 között. A nácik a német népet az „árja faj” tagjaként dicsőítették, ugyanakkor alacsonyabb rendűnek tartották a „nem árja” zsidókat, feketéket, romákat, szlávokat.

Szeretnénk, ha diákjaink tudnák, mi a holokauszt, hallanák a túlélők szavait, és értékelnék az életet.

Fotogaléria..celý článok

Autor:Inka Balážová Dátum: 8.11.2023 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí - Nyíltnap

Dňa 3. novembra 2023 sa formou dňa otvorených dverí odprezentovala naša škola žiakom 9. ročníkov ZŠ, ich rodičom a priateľom. Návštevníci okrem prehliadky školy a dielne, získali komplexné informácie o našej škole, o odboroch, ktoré ponúkame a o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu. Ako každý rok, aj teraz sme mali pripravený zaujímavý program, prezentácie, hovorené slovo, moderne vybavené učebne ako aj ukážky prác našich študentov. Ak by nám bolo prialo počasie, budúci prváci by videli aj prácu v teréne, prácu s dronmi a podobne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na nových prvákov.

2023. november 3-án a nyíltnapon fogadtuk a 9. osztályos általános iskolás tanulókat, szüleiket, barátaikat. Az iskola, az egyes tantermek bemutatásán túl a látogatók átfogó tájékoztatást kaptak iskolánkról, az általunk kínált tanulmányi szakokról és az érettségi utáni elhelyezkedési lehetőségekről. Mint minden évben, most is érdekes programmal készültünk, prezentációkkal, beszélgetésekkel, korszerűen felszerelt tantermekkel, valamint diákjaink munkájával. Ha az időjárás kegyes lett volna, a leendő diákjaink láthatták volna, hogy a geodétáink milyen terepmunkát végeznek, drónokkal és egyéb modern műszerrel.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, és szeretettel várjuk az új elsősöket!

Autor:riaditeľstvo Dátum: 23.10.2023 Celý článok  Kritériá

Silnejší ako magnet – Erősebb a mágnesnél

Tento rok nás žiakov III.A a III.B triedy čakal KOŽaZ - Kurz na ochranu života a zdravia. Tento kurz pozostáva zo zdravotníckej prípravy a pohybu v prírode. Rozhodli sme sa absolvovať tento kurz vo Vysokých Tatrách. Každý poznáme náš najkrajší kút a našu najväčšiu pýchu Slovenska – Vysoké Tatry. Je to prírodný monument, ktorý po stáročia vzbudzuje rešpekt u svojich návštevníkov. 16.10.2023 o 9:00 sme vyrazili z parkoviska pred našou školou do Tatranskej Lomnice. Cesta prešla rýchlo po chatu, kde sme boli ubytovaní. Bola pekná, personál príjemný, hlavne pani kuchárky. V prvý deň nás pán profesor Škantár a pán profesor Balló zobrali na prechádzku po meste a na prehliadku Múzea TANAP. Výraznou dominantou expozície múzea sú predovšetkým unikátne diorámy. Verne zachytávajú prostredie, v ktorom žijú ikonické živočíchy Tatier ako kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý, či hlucháň hôrny. Ďalší deň nás čakala prvá turistika a to na Skalnaté pleso. Cesta bola dlhá 12 km tam aj späť. Trasa bola náročnejšia a tí najsilnejší vyšli až na úplný vrch. Ďalší deň nás čakala síce dlhšia, celodenná turistka, no menej náročná. Šli sme na Zelené pleso 24 km tam aj späť. Veru, keď sme šli dolu, cítili sme, že nás už trochu bolia nohy, no nevzdali sme sa, pretože krása a sila tatranskej prírody bola silnejšia a pomohla nám prekonať všetky prekážky. Tatry si ma získali, pritiahli k sebe silnejšie ako magnet, kúsok železa, ako gravitácia kvapku vody vytečenej z tatranských vodopádov. Samozrejme náš výcvik nie je určený len na spoznávanie krás prírody Tatier, ale samozrejme na vytváranie dobrých, nových vzťahov v našich triedach. Zas sme sa lepšie spoznali, naučili sa novým veciam a verím, že každý si KOŽaZ užil.

Idén harmadikosok lettünk. Tudtuk, hogy az élet- és egészségvédelmi tanfolyamon veszünk majd részt. Ez a tanfolyam nemcsak túrázásból és a természetben végzett gyakorlatokból áll, hanem orvosi alapismeretekből is. A legtöbben személyesen is láttuk már Szlovákia legnagyobb büszkeségét, a Magas-Tátrát. Viszont több osztálytársunk is akadt, akik még nem jártak a Tátrában. Ezért 2023. október 16-án Tátralomnic felé vettük utunkat, hogy a következő 3 napot a Magas-Tátra tiszta levegőjen töltsük. Megérkezésünk után tanárainkkal, Škantár és Balló tanár urakkal együtt egy rövid séta keretében megismerkedtünk a várossal és ellátogattunk a TANAP Múzeumba. Az egyedi diorámák a múzeum kiállításának kiemelkedő elemei. Hűen örökítik meg azt a környezetet, amelyben a Tátra ikonikus állatai élnek, mint a zerge, a mormota, a hiúz, a ragadozó farkas vagy a barnamedve. A másnapi túra a Kő-pataki-tóhoz vezetett. Az út oda-vissza 12 km volt. Az útvonal megerőltetőbb volt, és a legerősebbek egészen a csúcsig felmentek. A harmadik napon egy hosszabb, egész napos, de kevésbé megerőltető túrára indultunk. A Zöld-tóhoz vezető túraút 12 km hosszú volt. A lefelé vezető út során éreztük, hogy kicsit fáj a lábunk, de nem adtuk fel. A tátrai természet szépsége erőt adott, és minden akadályt leküzdöttünk. A Magas-Tátra magával ragadó volt. Közelebb húzott magához, mint egy mágnes egy fémdarabot. A tanfolyam során természetesen nemcsak a Tátra természeti szépségeit ismertük meg, hanem sikerült az osztály- és évfolyamtársainkkal elmélyíteni a baráti kapcsolatot, amire a tanórákon nincs lehetőség. Jobban megismertük egymást, új dolgokat tanultunk, és úgy gondolom, hogy mindenki élvezte a tátrai kirándulást.

Fotogaléria..celý článok

Autor:Rebecca Ridzoňová, III. B Dátum: 23.10.2023 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov – A nyelvek európai napja

26. september vyhlásila Rada Európy v roku 2001 za Európsky deň jazykov. Školy v krajinách Európskej únie si každoročne pripomínajú tento deň. Jeho cieľom je upozorniť na to, aké dôležité je učiť sa jazyky, podporovať rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Na našej škole sa nám v rámci tohto dňa predstavila pani VERONIKA HONEA, ktorá nám vyrozprávala zaujímavé a poučné príhody z jej na skúsenosti bohatého života. Veronika je Francúzka, pôvodom z Maroka a ovláda 6 jazykov plynule a jedným z nich je aj slovenčina, ktorú sa učí už 6 rokov. S nami sa však rozprávala v rámci tohto dňa len po anglicky. Tým sme si mohli precvičiť aj my našu výslovnosť a schopnosť počúvať a rozumieť angličtine. Pani Veronika nám dala jednu otázku: „What would you like to do in the future?” Znamená to, že čo by sme chceli robiť v budúcnosti a čo by nás robilo šťastnými. Príbehy z jej života nám ukázali, že človek môže robiť niečo, za čo je dobre platený alebo to nie je nejaká ťažká robota, ale keď človek nie je šťastný v tom, čo robí, tak nikdy nebude šťastný ani v živote. Poradila nám, že čo máme robiť: „You need to educate your brain.” - „Musíš vzdelávať svoj mozog.” Tým nám chcela povedať, že každá práca prechádza vzdelaním a niekedy aj tvrdým tréningom alebo ťažkými skúškami, ale nič by nás nemalo odradiť od toho, čo nás robí šťastnými. Zdôraznila, aké je dôležité učiť sa všetko, čo nám príde do cesty, lebo nikdy nevieme, kedy tie vedomosti budeme potrebovať. Toto stretnutie bolo fajn a snáď sa niekedy v budúcnosti opäť stretneme.

2001-ben az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek európai napjává nyilvánította. Az Európai Unió országainak iskolái minden évben megemlékeznek erről a napról. Célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a többnyelvűség, a nyelvi és kulturális sokszínűség, a kultúrák közötti megértés és az élethosszig tartó tanulás fejlődésének támogatására. Iskolánkban ezen a napon mutatkozott be nekünk HONEA VERONIKA, aki érdekes és tanulságos történeteket mesélt el élményekben gazdag életéből. Veronika marokkói származású francia állampolgár. Hat nyelven beszél folyékonyan, ezek közül az egyik a szlovák, amit 6 éve tanul. Velünk csak angolul beszélt. Ez lehetővé tette számunkra, hogy gyakoroljuk kiejtésünket, valamint azt, hogy a hallgatás során megértsük az angolt. Veronika egy kérdést tett fel nekünk: „What would you like to do in the future?” Ez azt jelenti, hogy mit szeretnénk csinálni a jövőben, és mi az, ami boldoggá tesz. Az életéből származó történetek megmutatták, hogy az ember meg tud csinálni valamit, amiért jól fizetik, és ez nem is annyira nehéz. De ha az ember nem boldog abban, amit csinál, akkor soha az életben nem lesz boldog. Azt tanácsolta nekünk, „You need to educate your brain.” - "Tanítani kell az agyadat." Ezzel azt akarta mondani, hogy minden munkát oktatás, néha kemény képzés vagy nehéz tesztek előz meg, de semmi sem tarthat vissza attól, hogy azt csináljuk, ami boldoggá tesz. Hangsúlyozta, mennyire fontos mindent megtanulni, ami az utunkba kerül, mert sosem tudhatjuk, mikor lesz szükségünk erre a tudásra a jövőben. Mindenkinek pozitív töltetet adott ez a találkozás. Remélhetőleg nem ez volt az utolsó.

Fotogaléria..celý článok

Autor:Kevin Spodniak, II. A Dátum: 2.10.2023 Celý článok  Kritériá

Športu zdar! – Jó szurkolást!

Učenia sa, písomiek, praktických úloh, meraní či projektov sme si užili počas tohto školského roka vrchovate a všetci už netrpezlivo očakávame vysvedčenie a letné prázdniny. Na spestrenie tohto čakania sa v našej škole uskutočnil tradičný Športový deň. Počasie nám aj tento rok prialo, a tak sme si v areáli školy mohli zmerať sily v petangu, bedmintone, futbale či stolnom tenise. Práve v stolnom tenise by sme asi mali vytvoriť novú kategóriu – najvytrvalejší športovec, pretože Richard Ágošton a Samuel Ďurove sa nenechali nikým odradiť a svoju techniku neúnavne zdokonaľovali od rána až do záveru akcie. V telocvični prebehol najočakávanejší turnaj v boji s lukom. Išlo o skutočne neľútostné súboje. Finále bolo dramatické a v napínavom dueli družstiev Obiwan (Adrian Alexi, Andrej Líška, Jozef Žigo, Patrik Laudár, ktorý vystriedal Frederika Juhásza) a Child touchers (Mikuláš Botoš, Juraj Pivka, Filip Frančiak, Oliver Roško) zužitkovali svoje vlaňajšie skúsenosti a zvíťazili Child touchers. 29. júna 2023 naozaj nešlo o vrcholové športové výkony, ale snažili sme sa posilniť tímového ducha, trochu sa spoznať aj z inej strany, a čo je hlavné, zabaviť sa. A to sa aj podarilo!

Tanulásból, dolgozatokból, gyakorlati feladatokból, mérésekből volt ebben a tanévben. Már türelmetlenül várjuk a bizonyítványt és a nyári szünidőt. Hogy ez a várakozás változatosabb legyen, megtartottuk az iskolánkban már hagyományos sportnapot. Az időjárás idén is kegyes volt hozzánk, így petanque-ban, tollaslabdában, fociban és asztaliteniszben is kipróbálhattuk magunkat az iskola területén. Valószínűleg új kategóriát kellene létrehoznunk, konkrétan a sportoló címet, mert Richard Ágošton és Samuel Ďurove senkitől nem zavartatva, megállás nélkül reggeltől a verseny végéig fejlesztették magukat asztaliteniszben. A tornateremben zajlottak a legjobban várt íjcsata könyörtelen párharcai. A döntő drámaira sikeredett, és izgalmas csatában az Obiwan csapatot (Adrian Alexi, Andrej Líška, Jozef Žigo, Patrik Laudár, aki Frederik Juhászt váltotta), kamatoztatva tavalyi elsőségüket, a Child touchers négyese (Mikuláš Botoš, Juraj Pivka, Filip Frančiak, Oliver Roško) legyőzte. 2023. június 29-én nem igazán a csúcs-sportteljesítményeké volt a főszerep, hanem a csapatszellem erősítése, kicsit más oldalról is megismerkedni, összebarátkozni, és ami a legfontosabb, jól érezni magunkat. És ez sikerült is!

Fotogaléria..celý článok

Autor:Liliana Gondová, I. B Dátum: 1.7.2023 Celý článok  Kritériá

Vieme plávať? – Megtanultunk úszni!?

Pýtali sme sa my, druháci, počas nášho plaveckého výcviku v dňoch od 19.6-23.6.2023. Objaviť chuť plávania sa spočiatku nie každému pozdávala lebo Lučenecké kúpalisko nemá termálnu vodu. Ale voda bola výborná. Túto neistotu však vykompenzovalo počasie a nálada niečo sa naučiť. Pod vedením nášho telocvikára Mgr. Jakuba Škantára sme celý týždeň tvrdo makali, zdokonaľovali si techniku plávania, hlavne tí, ktorí už vedeli plávať. A neplavci? Takých sme nemali. Osvojili sme si techniku správneho dýchania, postupne sa pridávali pohyby rúk a nôh. A nemôžem zabudnúť ani na náš pedagogický dozor Ing. Juditu Petyiovú, ktorej ďakujeme za starostlivosť. Počasie nám vyšlo. Bolo krásne, horúco a dusno, ale pri vode sa to dá zvládnuť. Niektorí to pocítili aj na chrbte, ktorý im trochu pripieklo slnko. Záver kurzu bol v znamení bilancovania, čo sme sa naučili a previerkou našich schopností. V záverečnom plávaní nás pán profesor otestoval.

Tu sú výsledky:

Prsia: 1. miesto - Miloš Harasti (II. B) 49 s, 2. miesto - Patrik Žilka (II. A) 51 s, 3. miesto - Adam Jančo (II. B) 53 s.

Voľný spôsob: 1. miesto - Adrián Berky (II. B) 48 s, 2. miesto - Ján Pomykal (II. B) 51 s, 3. miesto - Patrik Žilka (II. A) 53 s.

Polohový pretek: 1. miesto - Roman Lehotský (II. A) 51 s, 2. miesto - Tomáš Jardek (II. A) 54 s, 3. miesto - Lukas Môťovský (II. A) a Zsolt Varga (II. B) 58 s.

Všetkým pekné plavecké leto!

Tehetnénk fel a kérdést mi, másodikosok az ötnapos úszótanfolyam végeztével. Eleinte nem mindenkinek fűlt a foga a úszáshoz, mivel a losonci nem egy termálvizes strand. Az időjárás viszont kompenzálta a kezdeti bizonytalanságot. Hétágra sütött a nap, szinte kánikulai forróság. De mindez elviselhető a medence mellett. Igaz, az óvatlanok háta kicsit megsínylette, hogy nem kenekeztek be naptejjel. Tornatanárunk, Škantár Jakub irányításával egy egész héten át tökéletesítettük úszótechnikánkat. Igen, mivel mindenki tudott valamilyen szinten úszni. Elsajátítottuk a helyes légzési technikát, majd a helyes kéz- és lábmozgásokat. Köszönet jár Petyi Judit tanárnőnek a féltő gondoskodásért. A tanfolyamot a szokásos versennyel zártuk, melynek során elsősorban a gyorsaság volt a mérvadó.

Íme az eredmények:

Mellúszás: 1. hely - Miloš Harasti (II. B) 49 mp, 2. hely - Patrik Žilka (II. A) 51 mp, 3. hely - Adam Jančo (II. B) 53 mp.

Gyorsúszás: 1. hely - Berky Adrián (II. B) 48 mp, 2. hely - Ján Pomykal (II. B) 51 mp, 3. hely - Žilka Patrik (II. A) 53 mp.

Vegyes úszás: 1. hely - Roman Lehotský (II. A) 51 mp, 2. hely - Tomáš Jardek (II. A) 54 mp, 3. hely - Lukas Môťovský (II. A) és Varga Zsolt (II. B) 58 mp.

Kellemes strandolással tarkított nyarat kívánok mindenkinek!

Fotogaléria..celý článok

Autor:Petra Račáková, II. A Dátum: 26.6.2023 Celý článok  Kritériá

Odborná stáž v Prahe cez Erasmus+ - Prágai szakmai gyakorlat az Erasmus+ programon keresztül

Tak ako minulý školský rok, aj tento sa škola zapojila do programu Erasmus+ v počte 12 žiakov. Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Ponúka možnosti získania nových vedomostí aj skúseností. V našom prípade sme získali poznatky o každodennom živote vo veľkomeste, odborné poznatky a väčšina z nás s radosťou uvítala aj známosť s cudzími jazykmi. Vycestovali sme spolu so sprievodom pána riaditeľa Mgr. Ladislava Vikora a pani profesorky Ing. Renaty Palenčárovej do hlavného mesta Českej republiky - Prahy. V období týchto dvoch týždňov od 3. júna do 17. júna počas dvojhodinovej prehliadky so sprievodkyňou aj prostredníctvom hodinovej plavby po Vltave sme mali možnosť spoznať známe pamiatky Prahy ako sú: Pražská Loreta, Katedrála svätého Víta, Pražský hrad, Karlov most. V rámci tohto obdobia sme ďalej, ale už individuálne, bližšie spoznali Staromestské námestie, Pražský orloj, Václavské námestie, Tancujúci dom, Petřínsku rozhlednu a mnoho ďalších zaujímavých zákutí. Naše spoznávanie však nezahŕňalo len Prahu, ale aj skláreň v Harrachove a Mumlavské vodopády. Hlavným cieľom dvojtýždňovej odbornej stáže nebolo spoznávanie Prahy, ale získať odborné vedomosti a hlavne zručnosti v šiestich stavebných firmách, kde sme pracovali po dvoch, šiestich alebo po samom. Napríklad dvaja pracovali vo firme DEVELECO, ktorá pôsobí v oblasti nehnuteľností. Naučili sa tu pracovať s profesionálnym softvérom pre správu nehnuteľností menom Domsys. Ďalšia skupina šiestich bola zamestnaná vo firme LoB Bohnice, ktorá sa zaoberá poskytovaním tenisových kurtov a stavebnou činnosťou. Tu sa chlapci naučili vykonávať stavebné, rekonštrukčné a pomocné stavebné práce. Domov sme sa vracali s kopou zážitkov, a keďže sme boli celý čas odbornej stáže zamestnaný rôznymi aktivitami a čas v Prahe využili na maximum, aj o niečo viac, cesta späť autobusom bola tichá. Nakoniec sme spokojní, že sme za toto dvojtýždňové obdobie mohli reprezentovať a ukázať našu školu v dobrom svetle a ďakujeme nášmu sprievodu, profesorom, za ochotu sa nám venovať a za pomoc a vedenie, aby celá stáž mohla prebehnúť hladko.

Prága. A száztornyú város. A cseh főváros. A szakmai gyakorlat színhelye 12 fős diákcsapat számára. Az Erasmus+ egy uniós program az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport támogatására Európában. Lehetőséget kínál új ismeretek és tapasztalatok megszerzésére. A mi esetünkben ismerkedés a nagyvárosi mindennapokkal, szakmai ismeretek szerzése. 2023. június 3-tól június 17-ig tartó két hétben iskolánk igazgatója, Vikor László és egyik építészmérnök tanárnő, Palenčárová Renata vigyázott ránk. Megismerkedtünk Prága híres műemlékeivel, többek között a Prágai Loretoval, a Szent Vitus székesegyházzal, a Prágai várral, a Károly híddal, a Vencel térrel, a Táncoló házzal, a Petřín-kilátóval és még sok más érdekes zuggal. Az első hétvégén ellátogatunk a harrachovi üveggyárba és a Mumlavské-i vízesésekhez is. A kéthetes szakmai gyakorlat fő célja nem Prága megismerése volt, hanem szakmai ismeretek és főleg gyakorlat megszerzése hat építőipari cégnél, ahol ketten, hatan vagy egyedül dolgoztunk. Például ketten dolgoztak az ingatlanügyekkel foglalkozó DEVELECO cégnél. Itt megtanulták, hogyan kell dolgozni a Domsys nevű professzionális ingatlankezelő szoftverrel. Egy másik hatfős csoportot a teniszpályák építésével foglalkozó LoB Bohnice cég alkalmazott. Itt tanulták meg a fiúk az építési, rekonstrukciós és segédunkákat. Rengeteg élménnyel tértünk haza. Mivel a gyakorlat alatt különféle tevékenységeket végeztünk, és a prágai időnket maximálisan kihasználtuk, így a hazafelé vezető út busszal csendesen telt. A két hét alatt jó színben mutathattuk meg magunkat, iskolánkat. Köszönjük tanárainknak segítségüket és útmutatásukat, amivel az egész gyakorlat zökkenőmentesen lezajlott.

Fotogaléria..celý článok

Autor:Nikoleta Kantoráková, III. A Dátum: 12.6.2023 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru za účelom pevádzkovania nápojového automatu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.6.2023 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - potravinový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru za účelom pevádzkovania potravinového automatu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.6.2023 Celý článok  Kritériá

„Oskar pre Oskara“, alebo MDD trochu inak... – „Oszkárosok az oszkárosoknak”, avagy egy rendhagyó gyermeknap margójára

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili naši žiaci a vyučujúci odborných predmetov študijného odboru geodézia, kartografia a kataster pre svojich malých susedov zo Súkromnej základnej školy Oskar zaujímavý program. Prialo nám krásne slnečné počasie a tak celá akcia od začiatku až do konca prebiehala v príjemnej, veselej a priateľskej atmosfére. Keďže už nejaký čas zdieľame spoločné priestory nášho školského areálu, naším cieľom bolo dovoliť malým školákom nazrieť do tajov geodézie a geoinformatiky, aby lepšie pochopili, čo to tí naši žiaci s tými prístrojmi na ihrisku počas hodín praxe robia. Druháci a tretiaci začali bádanie v učebni geoinformatiky, kde mali možnosť zoznámiť sa s touto profesiou formou zaujímavej besedy doplnenej fotografiami a videoukážkami. Po skončení besedy sa pridali na ihrisko k prváčikom, ktorí si tam už s nadšením zatiaľ prezerali rozostavenú meračskú techniku. A potom to prišlo... Ako mravčeky sa roztrúsili po ihrisku k meracím prístrojom a s plnou vážnosťou robili figurantov s latami pri meraní výšok. Ďalší sa zas oboznamovali s totálnymi stanicami, iní vnímavo sledovali priebeh laserového skenovania. Pre spestrenie programu organizátori pripravili v mestskom parku zaujímavú geocachingovú trasu. V jej cieli, tak ako aj na každom stanovisku v areáli školy, čakala na deti sladká odmena. Úlohou v geocachingu bolo zdolať trasu v malých skupinkách a zakresliť svoju cestu do slepej mapy. Ani v tejto úlohe nesklamali a naplno prejavili svoju nápaditosť, šikovnosť a vynaliezavosť. Zábava gradovala a záver ich potešil snáď najviac, keďže si mohli sami vyskúšať aj ovládanie dronu. Čo myslíte? Stanú sa niektorí z nich raz možno aj ozajstnými geodetmi? Okrem toho, že sme im chceli spríjemniť ich sviatočný deň, snáď sa nám minimálne podarilo zaujať ich hravou formou a zároveň rozšíriť im obzor technických povolaní zas o niečo nové.

 

A nemzetközi gyermeknap alkalmából érdekes programmal készültünk kisszomszédainknak. Gyönyörű napsütéses időt fogtunk ki, így az egész rendezvény az elejétől a végéig kellemes, vidám, barátságos légkörben zajlott. Már két éve megosztjuk iskolánk egyes területeit az Oskar Magán Általános Iskola kisdiákjaival. Így adta magát az ötlet, hogy megismertessük őket a földmérés rejtelmeivel, hogy jobban megértsék, mit is csinálnak diákjaink az iskolaudvaron azokkal a speciális műszerekkel. A második és harmadik osztályosok a geoinformatika tanteremben kezdték el felfedező útjukat, ahol fotókkal, bemutató videókkal tarkított beszélgetés során volt lehetőségük megismerni a szakmát. Ezután csatlakoztak az első osztályosokhoz, akik az udvaron már lelkesen nézegették a felállított mérőeszközöket. Mint a kis hangyák, úgy szétszéledtek, hogy ők is szemügyre vehessék azokat. Teljes komolysággal vették át a figuráns szerepét és lépkedtek a mérőléccel a magasságmérésnél. Mások a totálállomásokkal ismerkedtek, illetve figyelmesen követték a lézerszkennelés menetét. A program változatosabbá tételére egy érdekes geocaching útvonal is várt a kicsikre a városligetben. A célban édes jutalom ütötte minden kis felfedező markát. Az volt a feladatuk, hogy kis csoportokban bejárják a park egy részét, és megtalálják az egyes állomáspontokat. Az út végén vaktérképbe rajzolták be a megtett útvonalat. Teljes mértékben bebizonyították ügyességüket és találékonyságukat. A szórakoztató, tanulságos nap végén még ráadásként kipróbálhatták a drón irányítását is. Lesz-e belőlük egyszer igazi földmérő? Majd az idő megmutatja. Amellett, hogy szerettük volna kellemesebbé tenni ünnepnapjukat, reméljük, sikerült lekötni őket, és játékos formában megismertetni velük a földmérés szépségeit.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Slavka Danková Dátum: 7.6.2023 Celý článok  Kritériá

„Maturita je ako plot, buď ho preleziete, alebo vás cez neho prehodia“ – „Az érettségi olyan, mint a kerítés. Vagy átmászol, vagy átdobnak rajta.“

A je to tu. Konečne sme zmaturovali. Štyri roky makania, odriekania, možno kus lenivosti, ctižiadostivosti, chodenia poza školu, zopár sĺz, ale to by som rozprávala veľmi dlho. Máme to za sebou, ale pozrime sa, čo tomu predchádzalo. Ja som čítala, ako sa dá pri maturite využiť automotivácia. Možno to využijú naši mladší spolužiaci. V myšlienkach a podvedomí sa nezaoberajte a netrápte myšlienkami, ktoré neviete premeniť čo najskôr v nejaké dobro, efekt, úžitok alebo zisk. Hlava je ako stroj počítača – čím viac v nej sústreďujete v podvedomí dobré a pozitívne myšlienky, tým viac to „nahráva“ a vysiela dobré energetické signály do vášho tela, ktoré vás približujú k dobrým snom, cieľom a myšlienkam. Preto sa pred maturitou nezaoberajte tým, že ju nespravíte, ale tým, že ste sa pripravovali, a preto ju určite spravíte. Rovnako myslite pozitívne aj keď si budete ťahať otázku; netreba uvažovať tak, že si vytiahnete tú, ktorú nechcete, ale že si vytiahnete práve tú, ktorú viete najlepšie. Život je viac ako 4 roky strednej školy a je na vás ako si ho zariadite. Platí však zlaté pravidlo - všetkého treba užívať s mierou. Tým mám na mysli, aby ste nič nepreháňali, treba sa rovnako vzdelávať, ale treba nechať mozog aj oddýchnuť a neprepínať ho. Unavený mozog stráca svoju efektivitu. Ideálne je po psychickej námahe relaxovať pri fyzickej aktivite. Všetko pekné, dobre sa to číta, ale niekedy lenivosť a nechuť mnohých premôže. Mňa sa to však netýka, zmaturovala som a teším sa, čo mi život prinesie.

V mene mojich spolužiakov zo IV. A a IV. B sa chcem poďakovať všetkým pedagógom, vedeniu školy a ostatným zamestnancom, s ktorými sme prežili krásne štyri roky na tejto škole. ĎAKUJEME!

 

Ez a nap is elérkezett! Végre leérettségiztünk. Négy év kemény munka, lemondás, talán egy kis lustaság, ambíció, iskolakerülés, néhány könnycsepp, és még sok más élmény van mögöttünk. Olvastam, hogyan használható fel az önmotiváció az érettséginél. Talán fiatalabb diáktársaink hasznát veszik. Gondolataidban és tudatalattidban ne foglalkozz olyan gondolatokkal, amelyeket nem tudsz a lehető leghamarabb saját hasznodra váltani. A fej olyan, mint egy számítógépes. Minél jobban koncentrálsz a jó és pozitív gondolatokra, annál inkább "rögzíti" azokat és jó energiajeleket küld a testednek, amelyek közelebb visznek az álmokhoz, célokhoz és gondolatokhoz. Ezért az érettségi előtt ne azon rágódj, hogy nem fogsz átmenni, hanem arra összpontosíts, hogy felkészültél, és ezért biztosan sikerül. Gondolkodj pozitívan az érettségi tétel sorsolása előtt is. Nem arra kell gondolni, hogy azt húzod ki, akit nem akarsz, hanem azt, amit a legjobban tudsz. Az élet több, mint 4 év a középiskolában. Csak rajtad múlik, hogyan alakítod. Azonban az aranyszabály érvényes, miszerint mindent mértékkel kell használni. Ezzel azt akarom mondani, hogy ne vigyél túlzásba semmit. Tanulj, de hagyd pihenni is az agyadat. A fáradt agy elveszti hatékonyságát. Ideális a pszichikai megerőltetés utáni fizikai aktivitás. Mindez szépen hangzik, de néha sokakat legyőz a lustaság. Szerencsére ez engem nem érint. Leérettségiztem és várom mit hoz az élet.

Érettségizett diáktársaim nevében szeretnék köszönetet mondani mindazon tanárnak, iskolavezetőnek és egyéb dolgozónak, akikkel együtt töltöttünk négy szép évet ebben az iskolában. KÖSZÖNJÜK!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Danka Kardošová, IV. A Dátum: 5.6.2023 Celý článok  Kritériá

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – Az érettségi szakvizsga gyakorlati része

Praktická časť maturitnej skúšky prebieha obhajobou vlastného projektu. Už na začiatku 4. ročníka si študenti zvolia tému pre vlastný projekt. Geodeti aj skôr. Každý maturant má svojho konzultanta, čo je učiteľ odborných predmetov. Pod jeho dohľadom pracuje žiak vo svojom voľnom čase. Maturant priebežne informuje svojho konzultanta, v akom stave sa nachádza jeho projekt, pýta sa, vykonzultujú problémové časti, dostáva usmernenia, dobré rady od konzultanta, ktorý kontroluje aj dodržanie vopred dohodnutého harmonogramu práce.

Vlastný projekt sa riadi podľa metodickej príručky, ktorá je bola vypracovaná na základe pravidiel pre prácu SOČ. Po vypracovaní vlastného projektu študenti odprezentujú vlastný projekt pred predmetovou maturitnou komisiou. Hodnotenie samotnej obhajoby, prezentácie sa započíta do výslednej známky, ktorá je vypočítaná ako vážený priemer z konzultantom navrhnutých známok za výkresovú časť, výpočet časti stavebnej konštrukcie a rozpočtu, resp. za meračské práce, grafickú a formálnu úpravu práce.

Tohtoroční maturanti 18.-19.5.2023 mali možnosť si odprezentovať nielen výsledok svojej práce. Pozrite sa aspoň z fotografií, ako im to šlo. Maturantom gratulujeme! Podľa slov predsedkýň maturitných komisií a odborníkov z praxe, ktorí boli nominovaní za člena maturitnej komisie Republikovou úniou zamestnávateľov, niektoré práce boli na veľmi vysokej úrovni, na ktoré môže byť hrdý nielen ich tvorca, ale aj konzultant, aj škola. Nezostáva nám nič iné, len popriať veľa úspechov aj na dnes začínajúcu ústnu formu internej časti maturitných skúšok.

 

Az érettségi szakvizsga gyakorlati részének egyik formája a saját projekt megvédése. Hosszú évek gyakorlatához híven az idei érettségizők is ezt a formát kapták feladatul. A diákok már a 4. évfolyam elején választanak témát saját projektjükhöz. A földmérők akár már harmadikban. Minden érettségizőnek van konzultánsa a szakmai tantárgyak tanárai közül. A diák szabadidejében dolgozik a projekten a konzultáns irányítása alatt. A végzős diák folyamatosan tájékoztatja tanácsadóját projektje állápotáról, kérdéseket tesz fel, konzultál a problémás részekkel kapcsolatban, iránymutatást, tanácsokat kap a konzultánstól, aki ellenőrzi az előre egyeztetett munkarend betartását is.

Maga a projekt a Középiskolai Szakmai Tevékenység szabályrendszerének mintájára kidolgozott módszertani útmutató szerint készül. Az érettségizők saját projektjük kidolgozása után bemutatják azt a tantárgyi érettségi bizottságnak. A megvédés, a prezentáció értékelése is beleszámít a végső érdemjegybe, amely a rajzi részre, az épületszerkezet egy részének számítására és a költségvetésre, illetve a mérési munkákra, a grafikai és formai szerkesztésére a konzultáns által javasolt jegyek súlyozott átlagaként kerül kiszámításra.

Az idei végzősök 2023. május 18-19-én nemcsak munkájuk eredményét mutathatták be. Nézzék meg legalább fotókon, hogyan sikerült nekik. Gratulálunk minden érettségizőnek! Az érettségi vizsgabiztosok és a Munkáltatók Országos Egyesülete által az érettségi bizottság tagjává jelölt gyakorló szakértők szerint egyes művek igen magas színvonalúak voltak, amelyekre nemcsak készítőjük, hanem a konzultáns is és maga az iskola büszke lehet. Nem marad más hátra, mint sok sikert kívánni a ma kezdődő szóbeli érettségi vizsgához.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Angela Fajdová Dátum: 19.5.2023 Celý článok  Kritériá

Anglické divadelné predstavenie – Angol nyelvű színházi előadás

Dňa 4.5.2023 sme si spolu so žiakmi základných a iných stredných škôl pozreli humorné anglické divadelné predstavenie s názvom LAST WISH. Zameraním tohto predstavenia bolo lepšie sa oboznámiť s časmi v anglickom jazyku "present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect a future tenses" a frázami používanými v bežnom živote. Príbeh divadelnej hry bol inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha - Kráľ mal troch synov. Posledné želanie pána Kinga bolo ťažkým orieškom a len najmladší syn Johnny ho vedel splniť. Vydal sa do sveta pre kráľove staré sandále. Spoznal milú krásnu čašníčku, s ktorou si padli do oka a nakoniec strávili zvyšok života v bohatstve, ktoré mu prenechal otec v podobe výherného tiketového lístku za to, že splnil jeho posledného želania. Johnny daroval peniaze do psieho útulku a zaplatil si preteky na formulách.

Predstavenie bolo príjemným spestrením a keďže herci hovorili veľmi zrozumiteľne, všetkému sme rozumeli a mali sme super zážitok.

 

2023. május 4-én általános és más középiskolás diákokkal közösen megnéztük a LAST WISH című humoros angol színházi előadást. Az előadásnak az volt a célja, hogy jobban megismerjük az angolban használatos igeidőket és a mindennapi életben használt kifejezéseket. A darab történetét Jan Werich – A királynak volt három fia című meséje ihlette. Mr. King utolsó kívánságát csak a legkisebb fia, Johnny tudta teljesíteni. Elindult a nagyvilágba a király régi szandáljáért. Megismerkedett egy kedves, gyönyörű pincérnővel, akivel egymásba szerettek, és életük hátralévő részét abban a gazdagságban élték le, amelyet édesapja hagyott rá, az utolsó kívánság teljesítése miatt nyert jegy formájában. Johnny pénzt adományozott egy kutyamenhelynek is.

Az előadás kellemes kikapcsolódás volt, és mivel a színészek nagyon érthetően beszéltek, mindent megértettünk, és nagy élményben volt részünk.

Autor: Liliana Gondová, I. B Dátum: 15.5.2023 Celý článok  Kritériá

Novohradské atletické hry – Nógrádi atlétikai verseny

V poradí 60. ročník Novohradských hier v atletike prebehol v areáli pri Základnej škole Ladislava Novomeského v Lučenci. A nebola núdza o dobré výkony. V piatok 12. mája 2023 sa atletický areál na Rúbanisku zaplnil športovcami zo stredných škôl z okresu Lučenec. Na programe boli preteky na 100, 200 ako aj 1000 metrov, tiež štafeta 4x100 m a ďalšie atletické disciplíny. Naši študenti sa nedali zahanbiť a predviedli veľmi pekné výkony. V behu na 1000 metrov medzi chlapcami dominoval Adrián Alexi (II. A) s časom 3,09 min a získal 2. miesto. V štafete 4-krát 100 m získali chlapci Mikuláš Botoš (III. B), Nikolas Hangonyi (II. B), Adam Jančo (II. B) a Patrik Žilka (II. A) 2. miesto. 3. miesto vo vrhu guľou získala Tamara Vrábľová (II. A) a Antonio Gombala (II. A). V skoku do výšky podal najlepší výkon Nikolas Hangonyi (II. B) a získal 1. miesto. Naši študenti predviedli skvelé výkony a tento rok sme skončili na peknom 3. mieste spomedzi 7 škôl.

Gratulácia patrí všetkým! Jednoducho, máme skvelých športovcov.

 

A 60. alkalommal megrendezett Nógrádi Atlétikai Verseny a losonci Ladislav Novomeský Általános Iskola területén zajlott. Szép teljesítményekben ezúttal sem volt hiány. 2023. május 12-én, pénteken az atlétikai komplexum megtelt a losonci járás középiskoláinak sportolóival. A 100, 200 és 1000 méteres futás, valamint 4x100 m-es váltó mellett egyéb atlétikai sportágak is szerepeltek a programban. Diákjaink nagy elszántsággal és jól felkészülve várták a megmérettetést. A fiúk között Alexi Adrián (II. A) 3,09 perces idővel uralta az 1000 méteres futást és ezüstérmes lett. A 4-szer 100 m-es váltóban Mikuláš Botoš (III. B), Nikolas Hangonyi (II. B), Adam Jančo (II. B) és Patrik Žilka (II. A) 2. helyezést ért el. Súlylökésben bronzérmes lett Tamara Vrábľová (II. A) és Antonio Gombala (II. A) is. Nikolas Hangonyi (II. B) magasugrásban nyújtotta a legjobb teljesítményt, így ő állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Diákjaink remekül szerepeltek és az induló 7 iskola közül a 3. helyen végeztek összesítésben. Szívből gratulálunk és további szép sporteredményeket kívánunk nekik!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 15.5.2023 Celý článok  Kritériá

Matičný beh

V piatok 5.52023 sa uskutočnil v Lučenci už tradičný Matičný beh, ktorý bol usporiadaný na počesť výročia smrti Milana Rastislava Štefánika na Námestí republiky. Behu sa zúčastili základné, stredné školy a aj materské školy. Trasa bola vytýčená okolo Galérie, kde žiaci, študenti a malí škôlkari bežali tri kolá. Naša škola tento beh absolvuje každý rok.

Matičný beh sa niesol v znamení súťaživosti, bojovnosti a odhodlania nielen zúčastniť sa, ale aj vyhrať. Hoci vyhrať sa nepodarilo, atmosféra a chuť tu bola. Naši študenti: Lucia Gáspárová IV. B, Natália Gombalová I. A, Nikolas Hangonyi II. B, Mark Koncz IV. B, Áron Radoš IV. B.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

 

2023. május 5-én, pénteken került sor Losoncon a hagyományos futásra a Matica slovenská szervezésében, amelyet Milan Rastislav Štefánik halála évfordulójának tiszteletére rendeztek. A Köztársaság terén gyűlt össze óvodás, kisiskolás, általános és középiskolai diák, hogy a Galéria bevásárló központot háromszor körbefussák. Résztvevő diákjaink nem kényszerből vettek részt a futóversenyen.

Küzdőszellemük, lelkesedésük, elszántságuk, nyerni akarásuk mindenképpen dicséretet érdemel, még ha ezúttal nyerniük nem sikerült. Futóink: Gáspárová Lucia IV. B, Natália Gombalová I. A, Nikolas Hangonyi II. B, Koncz Márk IV. B, Radoš Áron IV. B.

Köszönet a sportolni vágyó diákoknak az iskola képviseletéért!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 10.5.2023 Celý článok  Kritériá

AAA - Autizmus a anime - Autizmus és anime

Apríl je mesiac venovaný autizmu, ktorý v súčasnosti postihuje viac ako 70 miliónov ľudí na svete. Ide o vývinovú poruchu, ktorá veľmi výrazne ovplyvňuje najmä sociálne vzťahy, záujmy a predstavivosť. Ľudia s autizmom sú výnimoční, jedineční, ale sú uzatvorení vo svojom vlastnom svete. Majú problém nadväzovať vzťahy, socializovať sa a komunikovať. Sú empatickí, všetko cítia veľmi intenzívne, ale klasické prejavy citov nie sú pre nich prirodzené alebo príjemné. Jednou z ciest, ako dokážu svoje pocity vyjadriť, je aj výtvarný prejav, napr. manga či anime.

Manga je japonské slovo pre komiksový štýl kresby. Anime sú animované filmy, televízne seriály. Väčšina postáv v Anime majú veľké oči, malé ústa a vlasy ľubovoľnej farby. Postavy môžu mať zvieracie znaky. V Anime neplatia fyzikálne zákony, preto postavy dokážu robiť nereálne veci. A práve tomuto japonskému fenoménu bola venovaná prednáška v priestoroch synagógy. Prváci a druháci našej školy sa v piatok 21. apríla 2023 zúčastnili prednášky aj výstavy o Anime. Prierezom japonskej animovanej kinematografie a príbehmi vybraných tvorcov nás previedol Mgr. Peter Kolesík, historik a nadšenec anime. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií o typických postavách, ich odvekých zápasoch, v ktorých sa neraz popierajú fyzikálne zákony, o láske, zrade, snoch a posolstvách, ktoré svojim divákom sprostredkúvajú. Utvrdili sme sa aj o sile propagandy či vplyve cenzúry.

Okrem prezentácie si študenti pozreli aj kreslené animácie autistického dievčaťa Borky, ktorá takto vyjadruje svoje emócie, práve vo svojich kresbách. Autisti keď uvidia človeka, nevedia slovne vyjadriť, čo cítia. Borka vyjadruje svoje emócie kresbou. A to vynikajúco.

Anime je na Slovensku nie veľmi rozšírené a často sa stretáva s nepochopením ľudí, ktoré ho považujú za rozprávky pre malých. Ľudia majú vždy predsudky voči tomu, čo nepoznajú. Dôležité je nedať na prvý dojem a možno aj vy uvidíte krásu tohto japonského kresleného umenia.

 

Április az autizmus hónapja, amely jelenleg több mint 70 millió embert érint a világon. Ez egy fejlődési rendellenesség, amely különösen a társas kapcsolatokat, az érdeklődést és a képzeletet érinti. Az autizmussal élők különlegesek, egyediek, de bezárva élnek saját világukban. Nehézséget okoz nekik a kapcsolatteremtés, a szocializáció és a kommunikáció. Empatikusak, mindent nagyon intenzíven átéreznek, de a klasszikus érzéskifejezések nem természetesek és nem kellemesek számukra. Az érzéseik kifejezésének egyik módja a művészi kifejezés, pl. a mangán vagy az animen keresztül.

A manga japán kifejezés a képregényekre. Az anime animációs film, tévésorozat. A legtöbb anime karakternek nagy szeme van, kicsi a szája és különböző színű a haja. A karaktereknek lehetnek állati jegyei is. Az animében a fizika törvényei nem érvényesek, így a szereplők irreális dolgokat művelhetnek. Erről a japán jelenségről szólt a losonci zsinagógában tartott előadás. Iskolánk elsős és másodikos diákjai 2023. április 21-én Kolesík Peter történész és anime rajongótól sok érdekes információt tudtak meg a különös, a fizika törvényeit gyakran meghazudtoló szereplőkről, ősrégi harcaikról, szerelemről, árulásról, álmokról és az általuk a nézőknek közvetített üzenetekről.

Az előadáson kívül megnéztük az autista Borka rajzfilm-animációit is, aki ily módon fejezi ki érzelmeit, ezekben a rajzokban. Az autisták egy másik emberrel találkozva nem tudják kifejezni, amit éreznek. Borka a rajzon keresztül fejezi ki érzelmeit. Kiválóan.

Az anime nem túl elterjedt Szlovákiában, és gyakran félreértik, gyerekeknek szóló mesének tartják. Az embereknek mindig vannak előítéleteik azzal szemben, amit nem ismernek. Fontos, hogy ne engedjünk az első benyomásnak, és akkor talán sikerül meglátni, felismerni ennek a japán rajzfilmművészetnek a szépségét.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Lenka Dedinská a Patrícia Jackuliaková, II. A Dátum: 25.4.2023 Celý článok  Kritériá

Deň Zeme - A Föld napja

22. apríl patrí Dňu Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci a ekológovia najmä z USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

Prelomovým bol rok 2000 - environmentálne posolstvo a potreba chrániť planétu sa začali šíriť internetom. Virtuálne prepojenie umožnilo piatim tisíckam environmentálnych skupín koordinovať svoje aktivity a zapojiť do nich širokú verejnosť. Deň Zeme sa stal globálnym fenoménom, ale stále počíta s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na úrovni jednotlivca. Už niekoľko rokov má tento deň špecifickú tému, ktorá upozorňuje verejnosť na najvypuklejší problém.

V roku 2023 je mottom osláv „Investujte do našej planéty“, ktoré pripomína, že každý z nás je zodpovedný za záchranu ľudstva pred klimatickou krízou – vlády, inštitúcie, biznis i jednotliví občania ako voliči a spotrebitelia. Naša škola sa pravidelne každý rok zapája do aktivít súvisiacich s Dňom Zeme a nebolo to inak ani teraz, keď my, prváci sme pomáhali pri odstraňovaní narezaných konárov a nakladali ich na vlečku. Podarilo sa nám vyčistiť priestor mestského sadu. Samozrejme sa všetci snažíme o čistotu prostredia, skrášľujeme si okolie školy a robí nám to radosť. Chráňme si svoju planétu, pretože chceme žiť v čistom a zdravom prostredí. Je to ťažká a náročná úloha.

Április 22. a Föld napja. 1970-ben a tudósok és környezetvédők, főként az Amerika Egyesült Államokból, a Föld törékenységét és sebezhetőségét dokumentáló, az űrből származó fényképes és távirati képek tanulmányozása után közös globális erőfeszítésre szólítottak fel a Föld védelmében, hogy megvédjük mindazzal, ami egyedivé teszi.

Áttörő sikert 2000-ben sikerült elérni. Ekkor a környezetvédelmi üzenet, a bolygó védelmének szükségessége egyre jobban kezdett terjedni az interneten. Ötezer környezetvédelmi csoport közös tevékenységeket kezdeményezett a virtuális térben a nagyközönség bevonásával. A Föld napja globális jelenséggé vált, de továbbra is sokat számítanak azok a helyi kezdeményezések, amelyek az egyén szintjén demonstrálják a változás erejét. Ennek a napnak már évek óta sajátos témája van, amely a legjelentősebb problémára hívja fel a közvélemény figyelmét.

A 2023-as mottó, „Fektess be bolygónkba”, emlékeztet arra, hogy mindannyian felelősek vagyunk az emberiség megmentéséért a klímaválságtól. Legyen az egy ország kormánya, különböző intézmények, vállalkozások, vagy éppen az egyes polgárok, fogyasztók. Iskolánk minden évben rendszeresen részt vesz a Föld napja rendezvényein. Idén mi, elsősök gyűjtöttük össze és rakodtuk fel a teherautókra a városi gyümölcsös fáiról lemetszett ágakat. Továbbá segítettünk megtisztítani a gyümölcsös területét a szeméttől. Mindannyian igyekszünk tisztán tartani, szépíteni, gondozni az iskola udvarát, hogy kellemesebb környezetbe érkezzünk reggelenként. Védjük bolygónkat, hogy tiszta és egészséges környezetben élhessünk. Ez egy nehéz és kihívásokkal teli feladat.

Autor: Liliana Gondová, I. B Dátum: 22.4.2023 Celý článok  Kritériá

Prví na kraji – Kerületi első hely

Krajské kolo 45. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti sa v tomto školskom roku uskutočnilo 31. marca 2023 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Po minuloročnej online forme sa súťaž mohla uskutočniť opäť v starej podobe a súťažiaci si tak mohli „vychutnať“ pravú atmosféru priamej prezentácie a obhajoby svojich prác. Našu školu reprezentovali dve práce postupujúce zo školského kola v odbore 10–Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn. Autori prác Timothy Sirotka (IV. A), Peter Teknös (IV. A), Laura Tomišová (IV. B) a Adam Barcík (IV. B) sa pripravovali na obhajobu svojich prác s plným odhodlaním presvedčiť aj krajskú hodnotiacu komisiu o ich originalite, kvalite spracovania a využitia v praxi. Konkurencia bola silná, aj preto je pre nás veľkým potešením umiestnenie práce žiakov Peter Teknös a Timothy Sirotka Kaviareň s apartmánmi na 1. mieste. Práca Laury Tomišovej a Adama Barcíka Zameranie a spracovanie základnej geodetickej dokumentácie zoologickej záhrady v Bojniciach sa umiestnila na peknom 4. mieste. Práca z 1. miesta postupuje do Celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.-28. apríla 2023 na SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre. K umiestneniam srdečne gratulujeme!

 

2023. március 31-én került sor a Középiskolai Szakmai Tevékenység 45. évfolyamának kerületi fordulójára, amely a világjárvány lecsengése után ismét visszatérhetett eredeti formájához, így a versenyzők átélhették a versenyzés igazi hangulatát, izgalmát. Iskolánkat két versenymunka képviselte a 10-Építészet, geodézia, térképészet és belsőépítészet kategóriában. A munkák szerzői Timothy Sirotka (IV. A), Peter Teknös (IV. A), Laura Tomišová (IV. B) a Adam Barcík (IV. B) teljes elszántsággal készültek munkájuk megvédésére a kerületi szakmai zsűri előtt, hogy meggyőzzék őket a munkák eredetiségéről, minőségéről és gyakorlati felhasználhatóságáról. A könnyűnek nem nevezhető megmérettetés ellenére is sikerült nagyon szép helyezéseket elérni: 1. helyezett: Peter Teknös és Timothy Sirotka (IV. A) - Kávézó apartmanokkal 4. helyezett: Laura Tomišová és Adam Barcík (IV. B) – A bajmóci állatkert geodéziai alapdokumentációjának bemérése és feldolgozása. Az 1. helyezést elért munka képviseli iskolánkat és az egész besztercebányai kerületet 2023. április 26-28-án a modori országos megmérettetésen. Gratulálunk a helyezésekhez, és sikeres megvédést kívánunk az országos fordulón!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodik SOČ - KSzT koordinátor Dátum: 3.4.2023 Celý článok  Kritériá

CONECO 2023

Stavať, rekonštruovať, zariadiť interiér aj exteriér – s medzinárodným veľtrhom stavebníctva CONECO to zvládnete jednoducho. Okrem bohatej ponuky, ktorá zahŕňa stavebné materiály, komponenty, nábytok a doplnky, návštevníci pravidelne oceňujú aj sprievodný program plný inšpirácie, rád, odporúčaní na aktuálne témy v segmente stavebníctva. Veľtrh sprevádzajú výstavy a sekcie venované v súčasnosti veľmi obľúbeným drevostavbám, keramickým prefabrikovaným domom a pasívnym domom. Takejto výstavy sme sa 22.3.2023 zúčastnili aj my v rámci odbornej exkurzie. Zraz sme mali už o 6:20 pred školou, čo bolo pre mnohých z nás dosť náročné. No nakoniec sme to všetci zvládli a vyrazili sme spred našej školy na dlhú cestu do Bratislavy. Cesta bola príjemná, keďže aj počasie vyšlo na jednotku a po celý výlet nám cestu spríjemňovalo žiarenie slnečných lúčov. Konečne sme po 4 hodinách cestovania dorazili na našu cieľovú stanicu- INCHEBA EXPO ARÉNA. Na výstave sa prezentovalo množstvo stavebných firiem a dokonca sa tam prezentovalo aj veľa stavebných a technických škôl na Slovensku. Či už stredných, tak aj vysokých. Na svoje si tam prišiel jednoducho každý! Výnimkou nebola ani tá naša škola, a tak sme tam stretli spolužiakov a profesorov, ktorí prezentovali našu školu. Išlo im to výborne! Šetriť energiu? Racionálne a v dnešnej dobe aj nevyhnutné. Aj to sme sa dozvedeli. Myslite na úspory vo vlastnej peňaženke i na ochranu životného prostredia už pri výstavbe alebo rekonštrukcii svojho domu či bytu. Na medzinárodnom veľtrhu energetickej efektívnosti RACIOENERGIA objavíte riešenia, ktoré vám vo vašej snahe pomôžu. Rozumne vykurovať a zabrániť únikom tepla, ale aj správne chladiť – poraďte sa s odborníkmi, prediskutujte všetky možnosti a žite udržateľne! Toto sú všetko informácie, ktoré ponúka výstava Coneco. Veľa sme videli, veľa sme sa naučili a bola to pre nás zaujímavá inšpirácia k štúdiu. Ďakujeme!

 

Építkezni, felújítani, belső és külső tereket berendezni? A CONECO Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon sok segítséget, ötletet találsz ezirányban. Az építőanyagok, bútorok és kiegészítők gazdag kínálata mellett a látogatók figyelmét kísérőprogramokkal keltik fel. Ezek keretében az építőipar aktuális témáival, számos inspirációval, tanácsokkal és ajánlásokkal lehette gazdag a nagyközönség. A vásárt a jelenleg nagyon népszerű faépületeknek, kerámia panelházaknak és passzívházaknak szentelt kiállítások és szekciók gazdagítják. 2023. március 22-én mi is elutaztunk a CONECO-ra. A szakmai kirándulás 6:20-kor indult az iskolánk előtti parkolóról. Sokaknak gondot okozott a korai kelés. Ennek ellenére időben elindultunk Pozsony felé. Az utazás kellemesen telt. Az időjárás is kedvezően alakult. Olyannyira, hogy egész nap napsütéses időben volt részünk. Végül 4 órányi utazás után megérkeztünk célállomásunkra, az Incheba Expo Arénába. A kiállításon az építőipari cégek mellet bemutatkoztak Szlovákia építőipari és műszaki középiskolái és egyetemei. Mi is képviseltettük magunkat a kiállításon. Találkoztunk is idősebb osztálytársainkkal és tanárainkkal, akik az iskolánkon folyó szakmai munkát mutatták be az érdeklődőknek. Energiát spórolni? Észszerű és manapság szükséges is. Ezt is megtanultuk. Már a házak építésekor, felújításakor gondolni kell rá. Az első nagyobb befektetés viszont nemcsak a későbbi kiadásainkat csökkenti, hanem a környezetet is kisebb mértékben terheljük. A Racioenergia nemzetközi energiahatékonysági vásáron sok ilyen megoldással találkoztunk. A fűtésrendszer korszerűsítése, a hőveszteségek minimalizálása, a nyári hónapokban pedig a belső terek hűtése mind-mind olyan téma, amit jobb, ha szakemberekkel vitatunk meg, mielőtt magunk belevágunk A CONECO-n sok újdonságot láttunk. Számos közülük nem a tanterv része, ezért tartozunk hálás köszönettel tanárainknak, hogy megismerkedhettünk az érdekes és ösztönző ötletekkel, építészeti megoldásokkal.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Rebecca Ridzoňová, II. B Dátum: 31.3.2023 Celý článok  Kritériá


Stredoškolská odborná činnosť – Középiskolások Szakmai Tevékenysége

Vďaka šikovným a odhodlaným žiakom, dlhoročná tradícia SOČ-ky na našej škole mala svoje pokračovanie i v tomto školskom roku. 10. marca 2023 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti uskutočnilo školské kolo 45. ročníka obhajoby súťažných prác Stredoškolskej odbornej činnosti v príjemnej súťaživej atmosfére. Prispela k tomu práca hodnotiacej komisie i samotné, veľmi zaujímavé prezentácie prác.

Do súťaže sa tentokrát zapojilo 5 žiakov s tromi súťažnými prácami v odbore 4.10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn. Súťažiaci vložili do obhajoby svojich prác vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Komisia určila na základe preštudovania predložených prác, vlastnej obhajoby a využitia v praxi nasledovné poradie:

1. miesto: Laura Tomišová a Adam Barcík (IV. B) - Zameranie a spracovanie základnej geodetickej dokumentácie zoologickej záhrady v Bojniciach

2. miesto: Peter Teknös a Timothy Sirotka (IV. A) - Kaviareň s apartmánmi

3. miesto: Filip Frančiak - Franx Gallery

Všetkým umiestneným žiakom srdečne gratulujeme! Práce z prvého a druhého miesta postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 31. marca 2023 vo Zvolene. Všetkým držíme palce a veríme, že sa im bude dariť čo najlepšie. Aj táto súťaž ukázala, že práca odborných pedagógov a usilovných žiakov dáva zmysel a zároveň je jednou z možností prezentácie školy na verejnosti.

Na záver by som sa rada poďakovala členom odbornej hodnotiacej komisie a konzultantom za ich odvedenú prácu. Iskolánkon mindig akadnak céltudatos és tehetséges diákok.

 

 

Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 2023. március 10-én immár 19. alkalommal rendezhettük meg a Középiskolások Szakmai Tevékenysége elnevezésű verseny iskolai fordulóját, melynek során 5 diák mutatta be munkáját az Építőipar, geodézia, térképészet és belsőépítészet kategóriában. A versenyzők saját ötleteik, konzultánsuk javaslatai alapján dolgoztak. A megvédés során látványtervvel gazdagították bemutatójukat.

A zsűri a benyújtott alkotások értékelése után az alábbi sorrendet állapította meg:

1. helyezett: Laura Tomišová és Adam Barcík – A bajmóci állatkert geodéziai alapdokumentációjának bemérése és feldolgozása

Fotogaléria..celý článok

2. helyezett: Peter Teknős és Timothy Sirotka - Kávézó apartmanokkal

Fotogaléria..celý článok

3. helyezett: Filip Frančiak - Franx Gallery

Fotogaléria..celý článok

Gratulálunk minden diáknak! Az első és második helyezett munkák szerzői továbbjutottak a verseny kerületi fordulójába, amelyre 2023. március 31-én kerül sor Zólyomban. Reméljük, ott is sikeresek lesznek. Az idei iskolai forduló is megmutatta, hogy a szorgalmas diákok és szaktanáraik együttműködése meghozza gyümölcsét, és egyben jó alkalom iskolánk sikereinek bemutatására a nagyközönség előtt.

Végezetül szeretném megköszönni a szakértői értékelő bizottság és a konzultánsok munkáját. Angela Fajdová, metodička SOČ-KSzT koordinátor

Fotogaléria..celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ-KSzT koordinátor Dátum: 19.3.2023 Celý článok  Kritériá

Šanca obhájiť druhé miesto – Az esély megadatott...

Telocvičňa na Fándlyho ulici sa 9.3.2023 zaplnila žiakmi stredných škôl, aby si zmerali sily v jednej z najúspešnejších hier, a to v basketbale. V obvodnom kole hralo 6 tímov v dvoch skupinách. Prvý zápas naši študenti jednoznačne vyhrali, proti SOŠ Hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Aj druhý zápas so SOŠ pedagogickou v Lučenci. Chlapci makali a v napínavom konci prehrali tesne s Obchodnou akadémiou. Nasledovalo finále, kde sme dostali za súpera Gymnázium B.S.Timravy. Hoci chlapci hrali výbornú hru, prehrali o jeden bod a obsadili tretie miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme!

Naši chlapci menovite: Miroslav Gajdoš I. B, Samuel Vilhan I. B, Samuel Mayer II. A, Nikolas Hangonyi II. B, Miloš Harasti II. B, Kristián František Künzel II. B, Oliver Roško II. B, Martin Šuchora III. A, Peter Vrbiniak III. A, Matej Bucha IV. A.

 

2023. március 9-én a Fándly utcai tornaterem megtelt a losonci járás középiskolásaival, hogy az egyik legközkedveltebb sportágban, kosárlabdában próbára tegyék erejüket. A területi fordulóban 6 csapat játszott két csoportban. Diákjaink magabiztosan nyerték meg az első mérkőzést, a losonci Szállodai Szolgáltatások és Közlekedési Szakközépiskola ellen. A második meccset szintén nyertük a losonci Pedagógiai Szakközépiskola ellen. A fiúk becsülettel küzdöttek, de a hajrában alulmaradtak a Kereskedelmi Akadémia elleni mérkőzésen. Következett a döntő, melyben a Timrava Gimnáziumot kaptuk ellenfélül. Bár a fiúk remekül játszottak, egy ponttal kikapva a harmadik helyet szerezték meg.

Őszintén gratulálunk nekik az egész iskola nevében!

Kosarasaink: Miroslav Gajdoš I. B, Samuel Vilhan I. B, Samuel Mayer II. A, Nikolas Hangonyi II. B, Miloš Harasti II. B, Kristián František Künzel II. B, Oliver Roško II. B, Martin Šuchora III. A, Peter Vrbiniak III. A, Matej Bucha IV. A.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Matej Bucha IV. A Dátum: 13.3.2023 Celý článok  Kritériá

Lyžiarsky kurz - Sítanfolyam

Lyžiarsky výcvik, každoročne organizovaný pre prvákov aj starších žiakov našej školy, sa uskutočnil od 15. do 20. januára 2023. Po dlhej ceste do Starého Smokovca sme sa v príjemnej ubytovni Škola v prírode Detský Raj vybalili a zvyšok dňa, keďže sme dorazili neskoro, sme strávili na izbách a v spoločenskej miestnosti hraním hier. Na večernej schôdzke nás profesori oboznámili s programom kurzu. Podľa našich schopností sme boli rozdelení do skupín. Počas týždňa sme boli podľa podávaných výkonov presunutí do lepších skupín. Skupinka turistov mala vlastný program.

Každé ráno sme mali budíček, rannú rozcvičku a chutné raňajky. Autobus nás dopravil do Tatranskej Lomnice a podľa pokynov profesorov sme rozdelení išli na svah. Dobrí lyžiari boli pod dohľadom pána profesora Škantára, menej zdatní lyžiari sa zdokonaľovali s pani profesorkou Pandi. Odvážnym snowboardistom sa venoval pán profesor Fodor. Pán profesor Balló viedol turistov a spoločne sa vyviezli lanovkou na Skalnaté pleso. Počasie im naozaj neprialo, a tak sa presmerovali na obhliadku Múzea TANAPU, prešli okolo Tatrabobu a navštívili aj pamätník Franza Kafku.

Všade bolo plno snehu a terén bol úžasný. Slabší lyžiari sa vyviezli lanovkou na Bukovú horu cvičiť na najmenej strmom svahu. Skupinka pána profesora Škantára brázdila zjazdovky na Štarte. Vyčerpaní a bez úrazov sme sa vracali späť na ubytovanie, naobedovali sa, poobede odpočívali. Voľný čas sme trávili spolu, zabávali sme sa, organizovali guľovačku alebo sme hrávali pingpong. Lyžiari, ktorí sa zdokonalili, postúpili do pokročilejšej skupiny. Napokon si zdatnejší lyžiari trúfli zdolať aj svah zo Skalnatého plesa. Posledné dni sme súťažili v pingpongovom turnaji, navštívili sme spolu aj Tatranský ľadový dóm. Pod kupolou je ukrytá ľadová replika Baziliky Božieho hrobu z Jeruzalema. Z Hrebienka sme mali možnosť spustiť sa saňami dole. Ako študenti stavebnej priemyslovky sme s profesionálnym záujmom navštívili zaujímavé miesta - Grandhotel Praha, Szilágyiho vyhliadkový pavilón, Bilíkovú chatu a mnohé iné historické pamiatky. Zaobišli sme sa bez vážnych úrazov, niektorí sa naučili lyžovať, iní v lyžovaní zdokonalili, našli sme si nové kamarátstva, navštívili nové miesta a zažili plno zábavy.

 

Az idei sítanfolyamra 2023. január 15. és 20. között került sor, melyen az elsősök vettek részt kiegészítve az idősebb, jól síelő diákokkal. Az út hosszúnak tűnt Ótátrafüredre , ahol a Gyermekparadicsom elnevezésű természetiskola szállodájában laktunk. Mivel vasárnap késő délután érkeztünk csak meg, a nap hátralévő részét társasjátékkal töltöttük a szobákban és a közös helyiségben. Az esti napiparancs során ismertük meg a tanfolyam programját. Képességeink szerint csoportokba osztottak bennünket. Akik fejlődtek a hét során, jobb csoportba kerültek a teljesítményünknek megfelelően. A turistacsoportnak saját programja volt.

Minden nap reggeli tornával és finom reggelivel indult. Autóbusz vitt el minket Tátralomnicra, majd a tanárok utasítása szerint csoportokra válva mentünk a sípályára. A jól síelők Škantár tanár úr felügyelete alatt álltak, a kevésbé jól síelők pedig Pandi tanárnővel fejlesztették sítudásukat. A hódeszkásokról Fodor tanár úr gondoskodott. Balló tanár úr vezette a turistacsoportot. Az időjárás nem igazán kedvezett nekik. De így is sok mindent sikerült megnézniük. Többek között a Kőpataki-tavat, a Franz Kafka emlékművet és a TANAP Múzeumát is.

Mindenhol nagyon sok hó esett, és a táj csodálatos volt. A gyengébb síelők felvonóval mentek fel a Bükk-hegyre, hogy a legkevésbé meredek lejtőn gyakoroljanak. Škantár tanár úr csoportja a Start lejtőin sízett. Fáradtan, sérülések nélkül tértünk vissza a szállásra. Ebéd után a délutánok pihenéssel teltek. Szabadidőnket együtt töltöttük, jókat szórakoztunk, hógolyóztunk vagy épp asztaliteniszeztünk. A legjobbak a Kőpataki-tó lankáin mérték össze tudásukat, merészségüket. Az utolsó napon pingpong versenyt szerveztünk, és közösen ellátogattunk a tarajkai Jégtemplomba. A kupola alatt a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika jégmásolata rejtőzik. Szánkóval mehettünk le a hegyről. Építőipari diákokként szakmai érdeklődéssel látogattunk meg érdekes helyeket – a Grandhotel Praha-t, a Szilágyi-féle kilátó pavilont, a Bilíkova-házat és sok más történelmi emléket. Komolyabb sérülések nélkül telt a hét. Voltak, akik megtanultak síelni, mások továbbfejlesztették sítudásukat. Új barátokat szereztünk, új helyeken jártunk és nagyon jól éreztük magunkat.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Liliana Gondová, I. B Dátum: 3.2.2023 Celý článok  Kritériá

Bedminton - Tollaslabda

Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete. Záznamy pochádzajú už zo 7. storočia z Číny, Japonska a Kórei. Na Slovensku sa hrávajú turnaje, ako aj liga. V posledných rokoch pribudlo v slovenských mestách niekoľko športovísk, kde je možné zahrať si bedminton v reálnych podmienkach. U ľudí však pretrváva predstava plážového bedmintonu, kde si hráči kúpia celú výbavu a idú si spolu zahrať na pláž.

My sme pláž vymenili za Rocket club, športové centrum v Lučenci pri kúpalisku, kde ponúkajú komplexné služby v oblasti športu a relaxu. Dňa 24.-25. januára 2023 sa tu konalo okresné kolo žiakov stredných škôl v bedmintone. Naše dievčatá podali skvelý výkon, len mali smolu, že hrali proti skutočným hráčkam bedmintonu, a tak sa umiestnili na 5. mieste. Lepšie skončili chlapci, ktorí podali bojový výkon a porazili dve lučenecké školy, Obchodnú akadémiu a Súkromné gymnázium. Skončili na peknom 3. mieste.

Naše hráčky: Tamara Vrábľová II. A, Rebecca Ridzoňová II. B. Naši chlapci: Mark Koncz IV. B, Áron Radoš IV. B. Všetkým srdečne gratulujeme!

 

A tollaslabda a világ egyik legrégebbi sportja. Az első feljegyzések Kínából, Japánból és Koreából származnak a 7. századból. Az elmúlt években több olyan sportpálya is létesült Szlovákiában, ahol valós körülmények között lehet tollaslabdázni. Az emberekben azonban ez a sport még mindig elsősorban a nyárhoz, a strandokhoz kötődik.

Mi a strand helyett a városi uszoda melletti sportközpontban, a Rocket clubban mérettettünk meg 2023. január 24-25-én. Itt rendezték meg ugyanis a középiskolások tollaslabda versenyének járási fordulóját. Lányaink remek teljesítményt nyújtottak. Pechükre viszont profi tollaslabdázókkal kellett megküzdeniük, így csak az 5. helyet szerezték meg. A fiúknak jobban sikerült a torna. Küzdelmes mérkőzéseken győztek le két losonci középiskolát is, a Kereskedelmi Akadémiát és a Magángimnáziumot. Bronzérem lett a jutalmuk.

A lánycsapatunk tagjai: Tamara Vrábľová II. A, Rebecca Ridzoňová II. B. A fiúcsapat tagjai: Koncz Márk IV. B, Radoš Áron IV. B. Gratulálunk minden résztvevő diákunknak!

Fotogaléria..celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 30.1.2023 Celý článok  Kritériá

Olympiáda v anglickom jazyku – Angol nyelvi olimpiász

Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Je to postupová súťaž, ktorá sa každoročne usporadúva. Člení sa na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D) a má 4 súťažné kolá (školské, okresné, krajské a celoštátne).

Na okresnom kole, ktoré sa tento rok konalo 19.1.2023, na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci, som sa zúčastnil po prvýkrát. Pred súťažou som mal samozrejme mierny stres, ale spoliehal som sa na moje improvizačné schopnosti. Hneď po príchode ma prekvapila príjemná atmosféra a priateľské úsmevy všetkých organizátorov a poroty. Prvá časť súťaže bol písomný test, v ktorom bolo niekoľko náročných textov. Aj napriek tomu, že ovládam angličtinu obstojne, tak som niektorým textom absolútne nerozumel, čo ma celkom zaskočilo a zneistilo.

Nasledovala ústna časť, v ktorej som rozprával o cestovaní. Našťastie som nemusel vymýšľať príbehy, ale stačilo povedať môj názor na cestovanie. Pýtali sa ma na výhody/nevýhody cestovania, na to ako podľa mňa funguje cestovanie po pandémii COVID-19 a aká je moja vysnívaná destinácia, ktorú by som chcel navštíviť. Po dlhšej prestávke sme išli na poslednú časť súťaže a to bol takzvaný "role play", kde sme boli vo dvojiciach. Dostali sme papieriky, na ktorých boli popísané naše úlohy. Ja s mojim parťákom sme sa konkrétne hrali na učiteľa a žiaka, kde ja som bol ten žiak a kolega bol učiteľ. Mojou úlohou bolo presvedčiť ho o tom, že technológie sú pri učení veľmi nápomocné a prinášajú množstvo výhod. Toto bola vlastne posledná časť súťaže, ak nerátam vyhodnotenie. Moja príprava na olympiádu nebola žiadna, keďže som sa na súťaž nepripravoval a spoliehal som sa na môj inštinkt a improvizáciu, čo mi nakoniec aj vyšlo. S prekvapením som sa v mojej kategórii umiestnil na druhom mieste.

Bol to príjemný pocit umiestniť sa takto pekne. Spolu nás v kategórii bolo 6, takže s druhým miestom som veľmi spokojný.

 

Az angol nyelvi olimpiász járási fordulóján először vettem részt. Az iskolai versenyen második helyezést értem el, de az első helyezett épp sítanfolyam miatt nem tudott ott lenni 2023.1.19-én a járási versenyen, melyet a losonci Timrava Gimnázium rendezett.

Kicsit stresszesen érkeztem, de bíztam az improvizációs képességeimben. Meglepett a szervezők kellemes fogadtatása és a zsűritagok barátságos mosolya. A verseny első részében egy írásbeli tesztet kellett kitölteni, amelyben több kihívást jelentő szöveg is szerepelt. Annak ellenére, hogy jól beszélek angolul, bizonyos szövegeket egyáltalán nem értettem, ami meglepett és idegessé váltam tőle.

Ezt követte a szóbeli rész, amelyben az utazásról kellett beszélni. Szerencsére nem kellett történeteket kitalálnom, elég volt elmondani a véleményemet az utazásról, az utazás előnyeiről és hátrányairól, arról, hogy véleményem szerint hogyan változtak meg az utazási szokások a COVID-19 világjárvány után és mi álmaim úti célja. A versenyt egy úgynevezett „szerepjáték” zárta. A versenytársam volt a tanár, én pedig a diák. Az volt a feladatom, hogy meggyőzzem őt arról, hogy a technológia nagyon hasznos a tanulásban, és számos előnnyel jár. Az olimpiászra különösebben nem készültem, az ösztöneimre és az improvizációmra hagyatkoztam. Meglepetésemre kategóriámban a hat indulóból a második helyen végeztem.

A végeredménnyel, a helyezésemmel nagyon elégedett vagyok. Juraj Pivka, IV. A.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Juraj Pivka, IV. A Dátum: 25.1.2023 Celý článok  Kritériá

Oznam pre žiakov 9. ročníka ZŠ – Értesítés az alapiskola végzős diákjainak

Nakoľko nám okolnosti posledných rokov neumožnili propagovať študijné odbory a možnosti štúdia v takom rozsahu, ako bývalo zvykom, ponúkame žiakom končiacim 9. ročník základnej školy a ich rodičom možnosť navštíviť našu školu osobne vo vopred dohodnutom termíne za účelom individuálnej prezentácie študijných odborov aj s možnosťou priameho vstupu na vyučovanie.

V prípade záujmu o dohodnutie konkrétneho termínu Vašej návštevy nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky: sekretariat@stavebnalc.sk, 047/4321072; 0904 486 208.

 

Mivel a körülmények nem tették lehetővé, hogy a tanulmányi szakokat és a tanulási lehetőségeket a korábban megszokott mértékben népszerűsítsük, az általános iskola 9. évfolyamát végző tanulóknak és szüleiknek lehetőséget biztosítunk iskolánk személyes meglátogatására, előre megegyezett időpontban, hogy a képzési területeket bemutassuk, a tanórákra való közvetlen betekintéssel.

Ha Ön is szeretne megismerkedni az iskolánkon zajló élet részleteivel, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon: sekretariat@stavebnalc.sk, 047/4321072; 0904 486 208.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.1.2023 Celý článok  Kritériá

Vianočné Majstrovstvá okresu v stolnom tenise - Karácsonyi asztalitenisz-bajnokság

Dňa 15.12.2022 si zmerali svoje sily študenti našej školy v stolnom tenise, ľudovo nazývanom pingpongu. Je to najrýchlejšia športová hra na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Je to individuálny šport. Tento turnaj organizovala SOŠ technická v Lučenci, kde privítala okrem seba ďalšie štyri stredné školy z Lučenca: Súkromné gymnázium, Hotelovú akadémiu, Obchodnú akadémiu a našu školu. Výborný turnaj, skvelá organizácia. Aj výkony nás potešili. Hral každý s každým a po veľmi dobrom výkone, skončili naši chlapci na 3. mieste a my dievčatá na druhom.

Bronzoví chlapci: Jakub Kaliňák II.B, Mark Koncz IV.B, Áron Radoš IV.B.

Strieborné dievčatá: Patrícia Jackuliaková II.A, Tamara Vrábľová II.A, Lucia Gáspárová IV.B.

Turnaj sa nám páčil a tešíme sa na ďalší. Ďakujeme pánovi učiteľovi Mgr. Škantárovi za povzbudenie a doprovod!

Iskolánk tanulói 2022. december 15-én asztaliteniszben, népies nevén pingpongban mérték össze erejüket. A világ leggyorsabb sportjátéka, mely megtanít a játékhelyzet gyors becslésére és annak azonnali megoldására a legmegfelelőbb módon. Egyéni sportág. A karácsonyi pingpong versenyt a losonci Műszaki Szakközépiskola szervezte további négy losonci középiskola részvételével. Rajtunk kívül még a Magángimnázium, a Szállodaakadémia és a Kereskedelmi Akadémia vett részt a tornán. Kiváló verseny, nagyszerű szervezés lehetne a rövid jellemzés. Teljesítményünkkel is elégedettek lehetünk. Mindenki mindenkivel játszott és nagyon jó szereplés után fiúcsapat a 3., míg mi lányok a második helyen végeztünk.

A bronz fiúcsapat tagjai: Jakub Kaliňák II.B, Mark Koncz IV.B, Radoš Áron IV.B.

Az ezüst lánycsapat: Patrícia Jackulikova II.A, Tamara Vráblová II.A, Lucia Gáspárová IV.B.

Nagyon élveztük a versenyt, és várjuk a következő sporteseményt. Köszönjük Škantár tanár úrnak a biztatást és a támogatást!.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Patrícia Jackuliaková, II. A Dátum: 20.12.2022 Celý článok  Kritériá

Volejbalový mix turnaj – Vegyes csapatok röplabdatornája

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa konal v Detve volejbalový turnaj, tzv. mix družstiev, kde v jednom družstve hrali traja chlapci a tri dievčatá. Pre nás to bolo veľmi zaujímavé a aj konkurencia bola vysoká, pretože súťažilo 22 družstiev. Hrali sme na štyroch ihriskách a v štyroch skupinách. My sme nastúpili proti Hotelovej akadémii z Banskej Bystrice, ktorú sme porazili, a potom sme hrali proti Gymnáziu z Detvy s ktorým sme v tvrdom boji remizovali. V napínavom závere a v ťažkej konkurencii sme sa nestratili a obsadili sme 5.-8. miesto. Turnaj sa nám páčil a posnažíme sa ešte zlepšiť. Naša zostava hráčov: Liliana Gondová I.B, Samo Vilhan I.B, Tamara Vrábľová II.A, Nikolas Hangonyi II.B, Rebecca Ridzoňová II.B, Dávid Stieranka II.B a Martin Štrba III.B. Športu zdar!

A Nemzetközi Diáknap alkalmából Gyetván röplabdatornát rendeztek a régió 22 középiskolájának részvételével. Mi először vettünk részt ilyenen, hiszen vegyes összetételű csapatok eddig nem versengtek. Itt viszont az volt a kihívás, hogy három lány és három fiú játszott egy csapatban. Érdekes volt és eltartott egy ideig, míg összeszoktunk. Négy pályán és négy csoportban játszottunk. Az első mérkőzést megnyertük a besztercebányai Hotel Akadémia ellen. A Gyetvai Gimnázium ellen egy nehéz meccsen már csak egy döntetlenre futotta erőnkből. Az erős ellenfelek között elért 5-8. helyezést sikernek könyvelhetjük el. Két évig nem nagyon volt alkalmunk edzeni. Ráadásul vegyes csapattal még egy versenyen sem indultunk. De a torna légköre nagyon tetszett, így minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a következő hasonló megmérettetésen jobb eredményt érjünk el. Játékosaink: Liliana Gondová I.B, Samo Vilhan I.B, Tamara Vrábľová II.A, Nikolas Hangonyi II.B, Rebecca Ridzoňová II.B, Dávid Stieranka II.B és Martin Štrba III.B.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Tamara Vrábľová, II. A Dátum: 24.11.2022 Celý článok  Kritériá

Imatrikulácia - Gólyaavatás

Dočkali sme sa! Po dvoch rokoch nútenej prestávky to prišlo... IMATRIKULÁCIA!

Tento rok vyšiel dátum konania sa „imatky“ na piatok 18.11.2022. A ako tradične, všetko bolo v réžii tretiakov, ktorí sa jej už nevedeli dočkať. Či aj prváci? To je otázka. Tí sa skôr obávali, čo si na nich tretiaci vymysleli.

Žiadny prvák sa totiž nestane právoplatným študentom našej školy, kým neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov SPŠ stavebnej Oskara Winklera. Tretiaci pripravili prvákom pár humorných úloh, ktoré prváci splnili na jednotku a ešte sa aj zabavili. Keďže máme na škole dva odbory, aj imatrikulácia mala dve časti. Stavbári museli pukať balóny, obkresľovať postavu ležiaceho spolužiaka fixkou, ktorú mali v ústach, či sa navzájom nakŕmiť jogurtom. A ešte si aj zatancovali a zaspievali na karaoke.

Geodeti strávili hodinku v parku geocachingom a boli úspešní. Hľadali „kešky“ s GPS súradnicami, ktoré ich naviedli na ďalšie checkpointy, až kým sa nedostali k cieľu – ku škole. Nakoniec všetci zložili sľub a stali sa právoplatnými žiakmi školy.

 

Végre eljött a várva várt nap! Két év kényszerszünet után újra felavathattuk a gólyákat! Idén 2022. november 18-án került sor a harmadikosok által szervezett avatásra. Ők sokkal jobban várták az eseményt, mint maguk a gólyák, akik azon izgultak, milyen nevetséges helyzetben kell majd helytállniuk.

Egyetlen elsőst sem fogadnak be az idősebb diákok maguk közé, amíg át nem esnek a hagyományos rituálén. A harmadikosok humoros feladatokkal készültek, amit az elsősök minden elutasítás és unszolás nélkül teljesítettek. Bár a képek alapján egyes feladatok megalázónak is tűnhetnek, de higgyék el, hogy maguk az elsősök is jól szórakoztak, jókat nevettek saját magukon, senki nem érezte magát megszégyenítve.

A gólyaavatás során az építésznövendékeknek lufikat kellett kipukkantani, egy fekvő osztálytárs figuráját körberajzolni szájban tartott filctollal, továbbá bekötött szemmel megetetni egymást joghurttal. A végén táncra perdültek és karaokéztak is. A geodéták egy órán át geoládáztak a parkban. GPS koordinátákkal keresték a ládákat, amelyek a soron következő láda helyzetét jelölő pont koordinátáit tartalmazták. Végül eljutottak a célba, az iskola épületébe. A gólyák és a szervező harmadikosok egyaránt jót szórakoztak. Végül minden elsős letette az ilyenkor szokásos fogadalmat, és ezzel az idősebbek immár hivatalosan is maguk közé fogadták őket.

Fotogaléria..celý článok

Autor: Zuzana Lukáčová Dátum: 20.11.2022 Celý článok  Kritériá

Online burza

Budúci týždeň sa budú konať online burzy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Organizátorom je Regionálne centrum kariéry (RCK). Našu školu odprezentujú v pondelok 21.11.2022 od 16:00 do 18:00 (sme na 8. mieste v poradovníku).

Sledujte live stream a chat na YouTube a Facebooku.

A jövő héten szervezi a Regionális Karrierközpont (RCK) a Besztercebányai Megyei Önkormányzat által fenntartott középiskolák online börzéjét. Iskolánkat 2022.11.21-én hétfőn mutatják be (a várólistán a 8. helyen állunk).

Nézze meg az élő közvetítést 16:00 és 18:00 között és chateljen a YouTube-on és a Facebookon.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.11.2022 Celý článok  Kritériá

Exkurzia na TUKE – A Kassai Műegyetemen jártunk

Dňa 8.11.2022 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka našej školy uskutočnila odborná exkurzia na Technickú univerzitu v Košiciach, ktorá bola založená v roku 1952. Nakoľko cesta bola dlhšia, začínala sa skoro ráno o 6:00, z čoho niektorí neboli tak úplne nadšení. Napriek tomu nám cesta vlakom ubehla celkom rýchlo a po príchode do Košíc sme presadli na električku, ktorá nás dopravila až k budove Stavebnej fakulty Technickej univerzity. V priestoroch školy nás už očakávala prodekanka Dr.h.c. prof. Ing. Martina Zeleňáková. Zaviedla nás do spoločenskej miestnosti a prostredníctvom zaujímavej prezentácie nás oboznámila s prostredím univerzity a činnosťou jednotlivých fakúlt. Univerzita disponuje deviatimi fakultami: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácií; Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Stavebná fakulta, Fakulta výrobných technológií, Fakulta umení, Ekonomická fakulta, Letecká fakulta.

Nás zaujímala predovšetkým Stavebná fakulta, ktorá nám bola aj podrobnejšie predstavená. Dozvedeli sme sa, že založená bola v roku 1976 a za 43 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 8 000 absolventov. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby a architektúra, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Realizácia dopravných stavieb, Technológia a manažment v stavebníctve a Stavby s environmentálnym určením.

Najzaujímavejšie pre nás bolo „nahliadnuť“ do samotného vyučovania a bežného chodu školy. Mohli sme si pozrieť prácu študentov v ateliéroch, laboratória pre skúšky technických zariadení budov a výskumné laboratórium, v ktorom sa vyvíjajú aj nové stavebné materiály. Tu sme sa mohli osobne podieľať na skúške pevnosti betónu. Stretli sme aj našich minuloročných maturantov, ktorí od septembra študujú na Stavebnej fakulte a zatiaľ sa im škola a život v Košiciach páči. Pri rozlúčke, ako milú pozornosť nám venovali menší darček, pamiatkové predmety s logom TUKE. Domov sme si vzali pekné zážitky a užitočné vedomosti. Atmosféra bola odľahčená, za čo chceme ako študenti poďakovať pani profesorkám Otílii Kučerovej a Angele Fajdovej.

Iskolánk harmadikos és negyedikes diákjainak november 8-án tanulmányi kirándulás keretén belül lehetőségük nyílt belepillantani az 1952-ben alapított kassai Műszaki Egyetem (TUKE) tevékenységébe, diákjainak mindennapi iskolai életébe.

A távolság miatt a vonaton való utazás ugyan korán indult, de szinte észre sem vettük és már meg is érkeztünk Kassára, ahol villamosra szállva hamar el is jutottunk az egyetem Építészeti Karának épületéhez. Az épület csarnokában fogadott minket Dr.h.c. prof. Ing. Martina Zeleňáková dékánhelyettes. Elsőként a közösségi termükben prezentáció formájában mutatta be az egyetemet és annak szakmai tevékenységét. Megtudtuk, hogy az egyetem kilenc tanulmányi karral rendelkezik. Mi elsősorban az Építészeti Karra voltunk kíváncsiak, mivel a jövőben néhányan közülünk itt szeretnénk folytatni a tanulmányainkat. Az Építészeti Kar kapuit az 1976-os megalakulását követő 43 év alatt, több mint 8000 mérnök hagyta el. A bolognai típusú háromciklusú képzési rendszert alkalmazzák ők is, így az alabképzést a mesterképzés követi, sokan pedig a doktori képzéshez is kedvet kapnak. Az alábbi tanulmányi szakok közül lehet választani: magasépítészet és architektúra, mérnöki létesítmények, közlekedési építmények, technológia és igazgatás, környezetbarát építészet.

A legérdekesebb számunkra az volt, amikor bepillanthattunk a tanórákba. Megnézhettük a rajzórákat, a laboratóriumi vizsgálatokat és a kísérleti központot, ahol új építészeti anyagok kifejlesztésével is foglalkoznak, és ahol mi is elvégezhettünk egy betonszilárdsági próbát. Összefutottunk tavaly nálunk érettségizett volt diáktársunkkal, akiknek egyelőre nagyon tetsztik az egyetem és az egyetemi élet Kassán.

Búcsúzóul az iskola logójával ellátott kis ajándéktárgyakat kaptunk emlékbe. Ezekkel és szép élményekkel, új ismeretekkel gazdagabban tértünk haza.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Nikoleta Kantoráková, III. A Dátum: 13.11.2022 Celý článok  Kritériá

Povedz si svoj názor! – Mondd el a véleményed

Žijeme v dobe, kedy je internet spolu so sociálnymi sieťami každodennou súčasťou nášho života. Využívame ich na kontakt s priateľmi, na zábavu, k sebaprezentovaniu či na sledovanie najnovších novinových správ a udalostí, ktoré sa udiali doma alebo vo svete. Práve v súvislosti s informáciami sa nám otvárajú dvere k novým témam a diskusiám, no so slobodou slova pribúda aj vyjadrovanie nenávisti či podpora extrémistických skupín.

Toto bola aj téma súťažného kvízu „Povedz si svoj názor,“ ktorý organizuje naša škola niekoľko rokov. Súťažia študenti všetkých tried v trojčlenných družstvách, ktoré riešia rôzne úlohy. 10.11.2022 sme súťažili v ústnom aj písomnom prejave. V písomnom prejave sme dostali rôzne slovné doplňovačky, hlavolamy, ktoré sme mali vylúštiť. My starší žiaci, ktorí to už poznáme, chceli sme zvíťaziť a pochutiť si na sladkej odmene.

Extrémistické sily pomerne silne ovplyvňujú aj orientáciu či názory mladých ľudí. Nenávistné prejavy alebo podnecovanie k akémukoľvek násiliu, ktoré sa šíri na internete a sociálnych sieťach, berú veľmi vážne aj najväčšie technologické spoločnosti, ako Google, Facebook či YouTube. Zaoberali sme sa touto témou, ktorá je v našej spoločnosti, hlavne v posledných dňoch veľmi aktuálna. Riešili sme rôzne úlohy, ktoré potom pani profesorky vyhodnotili. Človek, ktorý chce byť v živote úspešný, sa bez ovládania pravopisu a poznania slovnej zásoby nemôže zaobísť. Celý proces učenia je náročný a vyžaduje si veľa času, množstvo vedomostí a cviku. Nasledovala ďalšia časť kvízu, kde sme si precvičili čítanie s porozumením, a tak nenávidený pravopis. Ten pravopis robí problém asi každému, ale čo už. V závere kvízu sme si precvičili naše slohové schopnosti. Písali sme sloh na tému : „Vulgárny slovník. Vec verejná?“ Áno, mnohí z nás tieto slová majú často vo svojom slovníku, preto by bolo vhodné ich prestať používať.

Dočkali sme sa záverečného vyhodnotenia a chutnej sladkej, hoci možno nezdravej odmeny.

Stupne víťazov obsadili:

1. miesto: Rebecca Ridzoňová, David Stieranka, Zsolt Varga (II. B)

2. miesto: Danka Kardošová, Matej Bucha, Timothy Sirotka (IV. A)

3. miesto: Liliana Gondová, Marián Goga, Samuel Vilhan (I. B)

A čo povedať na záver? Poďakovanie našim profesorkám Mgr. Balážovej a Mgr. Dedinskej. Všetkým patrí vďaka a gratulácia!

Az internet és a közösségi hálók mindennapi életünk részévé váltak. Legtöbben a barátokkal való kapcsolattartásra, szórakozásra, önbemutatásra használjuk őket, vagy az itthon, illetve a nagyvilágban történt legfrissebb hírek és események követésére. Épp a tájékoztatás kapcsán nyílik meg előttünk a kapu új témák felé. A szólásszabadsággal megnőtt a gyűlölet kifejezésének mértéke és egyes szélsőséges csoportok támogatottsága.

Ezek voltak a témái a „Mondd el a véleményed” című vetélkedőnek is, amelyet iskolánk több éve szervez. Minden osztály tanulói háromfős csapatokban versenyeznek, akik különböző feladatokat oldanak meg. 2022. november 10-én szóban és írásban versenyeztünk. Az írásbeli rész során különféle szókitöltőket, rejtvényeket kellett megoldanunk. Mi, idősebb diákok, akik már ismerjük a verseny menetét, szerettünk volna nyerni, hogy a végén a miénk legyen az édes jutalom.

A szélsőséges erők viszonylag erős befolyást gyakorolnak a fiatalok véleményére is. Az interneten és a közösségi oldalakon terjedő gyűlöletbeszédeket vagy bármilyen erőszakra való uszítást még a legnagyobb technológiai cégek, mint a Google, Facebook és YouTube is nagyon komolyan veszik. Ezzel a témával foglalkoztunk, ami főleg az elmúlt napok eseményeit követve nagyon aktuális. Különféle feladatokat oldottunk meg, amelyeket aztán a tanárok értékeltek. Az a személy, aki sikeres akar lenni az életben, nem nélkülözheti a helyesírás elsajátítását és szókincsét állandóan bővítenie kell. Az egész tanulási folyamat nehéz és sok időt, sok tudást és gyakorlatot igényel. A vetélkedő szövegértési és a sokak által utált helyesírási része volt a legnehezebb. A vetélkedő végén fogalmazást kellet írnunk "Vulgáris szótár. Közügy?” címmel. Sokunk szókincsében gyakran szerepelnek ezek a szavak, ami nem helyénvaló, ezért tanácsos lenne felhagyni használatukkal.

A vetélkedő legjobbjai és az édes, bár talán egészségtelen jutalmat a következő diákok kapták:

1. hely: Rebecca Ridzoňová, David Stieranka, Varga Zsolt (II. B)

2. hely: Danka Kardošová, Matej Bucha, Timothy Sirotka (IV. A)

3. hely: Liliana Gondová, Marián Goga, Samuel Vilhan (I. B)

Köszönjük tanárnőinknek, Mgr. Balážovának és Mgr. Dedinskának, hogy az idén is megszervezték a vetélkedőt. Mindenkinek szívből gratulálunk!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Danka Kardošová, IV. A Dátum: 11.11.2022 Celý článok  Kritériá

Ľudská krv je nenahraditeľná - Az emberi vér pótolhatatlan

Študenti našej školy pravidelne chodia darovať krv. Darovať krv by si mal uvedomiť každý človek, pretože nikdy nevie, či aj on raz nebude potrebovať túto vzácnu tekutinu. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Jeho hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi. Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko-transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou SR. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Kto môže byť darcom krvi? Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg. Učíme sa nielen učiť sa, ale robiť aj dobročinnú činnosť.
Mená našich darcov (9.11.2022): Mário Kalužák, Leo Stankovič, Jakub Ťažký (IV.A), Adam Barcík, Erik Bartko, Dávid Bartoš, Jozef Botoš, Justin Botoš, Kristián Borik, Dominik Oračko, Richard Tömösváry V.B). Ďakujeme za doprovod profesorom Mgr. Ballóovi a Mgr. Škantárovi.

Iskolánk tanulói rendszeresen járnak vért adni. Minden embernek tisztában kell lennie a véradás fontosságával, mert soha nem tudhatjuk, hogy egy nap nem lesz-e nekünk is szükségünk erre az értékes folyadékra. A véradó egy másik személy életét mentheti meg. A véradás a szlovák Vöröskereszt egyik tevékenysége. Fő feladata a véradók felkutatása, a vérgyűjtés megszervezése és a rendszeres önkéntes éradók megjutalmazása. Az év több időszakában is szervez a véradásra buzdító kampányt a kórházak hematológiai és transzfúziós osztályaival, valamint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Transzfúziós Szolgálatával karöltve. A vér minden egyes összetevőjének megvan a saját szerepe: a vörösvértestek oxigént szállítanak a tüdőből az egész testbe, a vérplazma fehérjéket tartalmaz, és ezek közül a legfontosabb az antitestek, amelyek nélkülözhetetlenek a test védelme szempontjából. A fehérvérsejtek védik az embert a fertőzéstől és a betegségektől, míg a vérlemezkék segítik a véralvadást. Különböző készítményeket kapunk a vérből, amelyeket több betegség kezelésére használnak. Egy donor véréből akár több beteg gyógyszeradagja is elkészülhet. A véralvadási rendellenességekkel küzdő emberek például ezeket a gyógyszereket egész életükben szedik.

Ki lehet véradó? Minden egészséges ember 18 és 60 év között (rendszeres véradó esetében a felső korhatár 65 év), illetve a minimális testtömeg 50 kg.

2022. november 9-én ők adtak vért: Mário Kalužák, Leo Stankovič, Jakub Ťažký (IV.A), Adam Barcík, Erik Bartko, Dávid Bartoš, Jozef Botoš, Justin Botoš, Kristián Borik, Dominik Oračko, Richard Tömösváry (IV.B). Köszönjük Balló és Škantár tanár uraknak, hogy elkísértek és példát mutatva ők is adtak vért. Diáktársaimmal együtt nagyra értékeljük, hogy nem csak a tanuláson van a hangsúly, hanem a jótékonykodásra is nevel az iskolánk.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Leo Stankovič, IV. A Dátum: 9.11.2022 Celý článok  Kritériá

Múzeum holokaustu v Seredi – A Szeredi Holokausztmúzeum

Dňa 9.11.2022 sme my druháci, navštívili toto múzeum. Cesta zájazdovým autobusom ubiehala rýchlo, po diaľnici ako sa vraví to išlo. Po malej prestávke, kde sme sa občerstvili sme konečne došli do cieľa. Toto Múzeum holokaustu bolo otvorené v roku 2016 na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora po zrekonštruovaní pôvodných barakov a inštalácii muzeálnej zbierky. Prehliadka trvala takmer dve hodiny aj s dokumentom, v ktorom sa predstavil známy neurológ, prof. MUDr. Traubner, PhD. ktorý rozprával, ako sa jeho rodičia, židia, museli skrývať, prišli o prácu a o všetkých útrapách, ktoré prežil ako dieťa. Bolo to veľmi dojímavé. Prešli sme si štyri baraky, kde sú vystavené expozície venované pracovným táborom, koncentračným strediskám, masovým vraždám na území Slovenska. Videli sme pracovné dielne a výrobne, ktoré sa tu nachádzali. Naše pani profesorky nám však povedali, že treba vidieť koncentračný tábor v Osvienčime, kde vidieť, ako to vyzeralo v skutočnosti. Tu je to trochu prikrášlené. Videli sme autentický deportačný vagón, ktoré volali dobytčie. Vypočuli sme si aj príbeh 14 ročnej Ester, ktorá tiež rozprávala, ako prišli o všetko a museli začať odznova. Na Slovensku v tom období žilo približne 90 tisíc Židov a z toho takmer 70 tisíc prišlo o život. Svetlom nádeje pre prenasledovaných sa stali činy jednotlivcov, ktorí sa rozhodli riskovať vlastné životy, aby uchránili cudzie. Štát Izrael udeľuje za nezištnú záchranu Židov ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Práve týmto čestným ľuďom je venovaná posledná časť prehliadky. Po dojímavej prehliadke sme sa ešte rozhodli, keďže naši chlapci sú stále veľmi hladní, že sa zastavíme v McDonalde. Chlapci sa dobre najedli a šli sme domov. Exkurzia sa nám páčila a touto cestou sa chcem v mene všetkých poďakovať pani profesorkám Mgr. Balážovej a Mgr. Lukáčovej za príjemný sprievod. „Kto zachráni jeden život, akoby zachránil celý svet.“

2022. november 9-én a Szeredi Holokausztmúzeumba vezetett utunk. A múzeumot 2016-ban nyitották meg az egykori munka- és koncentrációs tábor helyén, miután az eredeti laktanyát felújították és múzeumi gyűjteményt a mostani helyére elhelyezték. A látogatás csaknem két órán át tartott, melynek során megnéztünk egy dokumentumfilmet, amelyben az ismert neurológus, prof. MUDr. Traubner, PhD. mesélte el, hogyan bujkáltak zsidó származású szülei, hogyan veszítették el. A szívbemarkoló beszámoló során kitért a gyermekkorában elszenvedett sérelmekre, bántásra is. Négy barakkot jártunk be, ahol a munkatáboroknak, koncentrációs központoknak és a szlovákiai tömeggyilkosságoknak szentelt kiállítások láthatók. Láttuk az itt található műhelyeket és gyárakat. Tanárnőink azonban azt mondták, hogy látnunk kell az auschwitzi koncentrációs tábort, amely sokkal hűbben tükrözi az eredeti koncentrációs tábor eredeti képét. Megnéztük az eredeti deportáló vagont is, amit egyszerűen csak marhaszállítónak hívtak. Hallhattuk tovább a 14 éves Eszter történetét is, aki azt is elmesélte, hogyan veszítettek el mindent, és újra kellett kezdeniük az életüket. Szlovákiában akkoriban mintegy 90 ezer zsidó élt, közülük csaknem 70 ezren vesztették életüket. Azok az egyének tettei, akik úgy döntöttek, hogy saját életüket kockáztatják mások megmentése érdekében, a remény fényévé váltak az üldözöttek számára. Izrael a Nemzetek Igaza kitüntetést adományozza a zsidók önzetlen megmentéséért. A múzeumi túra utolsó részét ezeknek a becsületes embereknek szentelték. Minden másodikos nevében szeretnék köszönetet mondani Mgr. Balážová és Mgr. Lukáčová tanárnőknek, hogy megszervezték ezt a felrázó, megrendítő kirándulást. "Aki megment egy életet, az olyan, mintha az egész világot mentené meg."

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Patrícia Jackuliaková, II. A Dátum: 9.11.2022 Celý článok  Kritériá

READYCON

Víziou firmy READYCON je každoročne pomôcť tisíckam študentov v príprave na budúci svet práce a podporiť tak ich plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej kariére v zvolenom odbore. Aj naši tretiaci a štvrtáci sa 27. októbra 2022 zúčastnili zaujímavých online prednášok s názvom READYCON Slovensko 2022.

Prvá online konferencia bola zameraná na budúcnosť trhu práce z globálneho pohľadu. Vysielanie READYCON malo poskytnúť stredoškolákom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, ako robiť lepšie rozhodnutia a vedieť podnikať kroky, ktoré im pomôžu uplatniť sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Druhá relácia bola pod názvom Stavebníctvo v praxi. Prednášateľmi boli odborníci - stavbári a architekti úspešných firiem, ktorí žiakom odprezentovali prednášky s nasledovnými témami:

 • Technológie stavebníctva budúcnosti - Jana Földváryová z firmy STRABAG
 • Dronovanie stavieb, 3D modely a inovatívne pokládky zmesí - Simona Tančáková z EUROVIA SK
 • Ako prebieha zhotovovanie najväčších železníc? - Slavomír Haček z TSS GRADE
 • Moderné trendy a architektúra budúcnosti - Ľubomír Závodný, Fakulta architektúry a dizajnu STU BA

Študenti, ktorí pozorne počúvali, mali jedinečnú príležitosť získať zaujímavé informácie. Možno že práve tieto informácie im budú užitočné na ich budúcej kariérnej ceste. Végzőseink a harmadikosainkkal együtt egy előadássorozaton vettek részt október 27-én. Az online térben megtartott konferencia első része a munkaerőpiac jövőjéről szólt. A Readycon elnevezésű cégnek az a célja, hogy a középiskolás diákok részére áttekintést nyújtsanak a jelenlegi munkaerőpiaci trendekről, hogy ezáltal jobb döntéseket hozhassanak és könnyebben érvényesülhessenek tanulmányaik befejeztével.

Az előadás globális szempontból a munkaerőpiac jövőjére összpontosított. A Readycon feladatának tekinti, hogy segítse a diákokat felkészülni a rájuk váró munka világára. Az előadássorozat második fele az Építészet a gyakorlatban címet viselte. Sikeres vállalatok építészei adtak elő a diákok részére. A témák és az előadók a következők voltak:

 • A jövő építési technológiái - Jana Földváryová, építész a Strabag cég képviseletében
 • Az épületek bemérése drónokkal, 3D modellek és innovatív keverékek elhelyezése - Simona Tančáková, az Eurovia SK cég képveseletében
 • Hogyan zajlik a legnagyobb vasutak építése? - Slavomír Haček, a TSS GRADE cég képviseletében
 • Modern trendek és a jövő építészete - Ľubomír Závodný, a Szlovák Műszaki Egyetem Építészeti Karának tanára.

Diákjaink sok érdekes információval gazdagodtak, amelyek segíthetnek karrierjük építésében.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Otília Kučerová Dátum: 7.11.2022 Celý článok  Kritériá

KOŽaZ

Tradičný rytmus školských povinností žiakom 3. ročníka narušil v dňoch 24.-26.10.2022 KOŽaZ, teda Kurz na ochranu života a zdravia. Jeho cieľom je rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností študentov v oblasti ochrany vlastného zdravia, pomoci pri zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívnu účasť na ochrane prírody. V priebehu troch dní sme absolvovali prednášku o bezpečnosti, civilnej ochrane a správaní sa v nebezpečných a rizikových situáciách. Zdravotníčky zo Strednej zdravotníckej školy Lučenec nám porozprávali o poskytovaní prvej pomoci pri bezvedomí, ale aj rôznych zraneniach. Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie nám názorne predviedli na figurínach. Záujemcovia si KPR mohli priamo vyskúšať a zistili, že masáž srdca či umelé dýchanie nie sú žiadna hračka.

Druhý deň sa niesol v znamení turistiky. Vlakom sme sa odviezli do Podrečian, odtiaľ sme vystúpili na Sedem chotárov. Po červenej značke sme zišli až do Haliče na autobus. Zažili sme takmer všetky druhy jesenného počasia – od hmly hustej ako mlieko, cez nepríjemný vietor, po nádhernú jasnú oblohu bez jediného obláčika. Túra nám dala zabrať, pri stúpaní nás zaskočilo šmykľavé blato, kde sa človek hýbal viac dozadu než dopredu. Na druhej strane, koľko smiechu to prinieslo! Cestou sme zistili, že stačí trochu sebazaprenia a šťastne dôjdeme do cieľa. Stredajšia ranná hmla nám trochu skrížila plány, preto sme na úvod sledovali dokument o horolezcoch, ktorí siahajú na dno svojich síl, ale nevzdávajú sa. Keď sa počasie nad nami trochu zľutovalo, absolvovali sme vychádzku cez Lučenské kúpele na Ľadovo. Na ohnisku sme si ukázali, ako sa zakladá oheň, na ktorom sme si opiekli špekáčiky a slaninku.

Na záver už len dodáme, že pobyt v prírode nám dobre „vyčistil hlavy“, takže KOŽaZ je aj o ochrane duševného zdravia!

2022. október 24-26-án a harmadikosok iskolai feladatainak megszokott ritmusát az élet- és egészségvédelmi tanfolyam borította fel, melynek célja a diákok elméleti ismereteinek és gyakorlati tapasztalatainak bővítése saját egészségük védelme, az elsősegélynyújtás, valamint a természetvédelemben való aktív részvétel terén. A három nap alatt a biztonságról, a polgári védelemről és a veszélyes és kockázatos helyzetekben való magatartásról szóló előadásokat hallgattuk meg. A losonci Egészségügyi Szakközépiskola ápolónövendékei meséltek arról, hogy eszméletvesztés, valamint különféle sérülések esetén milyen különböző elsősegélynyújtási technikákat alkalmazhatunk. Az újraélesztés alapelveit próbababákon mutatták meg nekünk. Bátrabb diákjaink közvetlenül próbálhatták ki a szívmasszázst és a szájból szájba lélegeztetést. Rájöttek, hogy egyik sem játék és alaposan beleizzadtak.

A második nap a turizmus jegyében telt. Vonattal elmentünk Patakaljára, onnan felmásztunk a Hét Kúriáig. A piros jelzést követve egészen Gácsig túráztunk, hogy autóbusszal utazzunk vissza Losoncra. Szinte mindenféle őszi időjárást tapasztaltunk. A tejszerű ködtől a kellemetlen szélen át a gyönyörű, felhőtlen égboltig. A túra kicsit tovább tartott a tervezettnél, ugyanis mászás közben meglepett minket a csúszós sár, ahol az ember többet mozgott hátra, mint előre. Viszont mennyi vicces helyzet alakult ki, mennyit kacagtunk egymáson! Útközben rájöttünk, hogy elég egy kis önmegtagadás, és boldogan érünk célba. A szerda reggeli köd egy kicsit felforgatta a terveinket. Egy dokumentumfilmmel indítottuk a napot, ami az erejük mélypontját elérő, de nem feladó hegymászókról szólt. Amikor az időjárás megemberelte magát, elsétáltunk a losonci Ladovo tóhoz. A tűzrakási technikánkat kellett csiszolni ahhoz, hogy később az otthonról hozott szafaládét és szalonnát meg tudjuk sütni.

Befejezésül csak annyit fűznék hozzá, hogy a természetben tartózkodás jól "kitisztította a fejünket", tehát a háromnapos tanfolyam a lelki egészség védelméről is szólt.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Magdaléna Dedinská Dátum: 28.10.2022 Celý článok  Kritériá

Exkurzia do Nitry - Nyitrai tanulmányi kirándulás

Záhrady sú jednoducho stvorené ako potrava srdca.

Dňa 20.10.2022 sme sa zúčastnili exkurzie do arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a do Nitry, kde sme navštívili Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a navštívili sme Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva. Fakulta sa vo všetkých troch stupňoch sústreďuje na vzdelávanie v oblasti záhradníckej výroby, ovocinárstve, vinohradníctve, zeleninárstve a kvetinárstve. Tiež sa zameriava na návrhy záhrad a parkov, údržbu zelene, vodným hospodárstvom, geodéziou a mnohými ďalšími oblasťami. Absolventi sa uplatnia okrem iného ako technickí pracovníci záhradníckych prevádzok, konzultanti pri množení a ošetrovaní ovocia, zeleniny a okrasných drevín. V škole sa nám veľmi páčilo a možno sa niektorí z nás rozhodnú pre štúdium na tejto škole. Chceli by sme aj do budúcnosti, aby naša škola spolupracovala s touto fakultou.

Arborétum Mlyňany je na ploche 67 hektárov. Založil ho v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi a dnes vďaka svojmu rozsahu pestovaných cudzokrajných drevín patrí k najväčším arborétom v strednej Európe. V celom areáli sa nachádza až niečo cez 2500 druhov drevín a rastlín. A čo môžete obdivovať v tomto arboréte? Môžete ovoniavať ruže všetkých druhov a farieb v rozáriu. Kvitnúce rododendrony a azalky. Počúvať bzučiacich čmeliakov vo fialovej levanduli. Hľadieť do vysokých korún stromov. Prechádzať zároveň Japonskom i Amerikou. Uprostred arboréta sa nachádza romantický kaštieľ, v ktorom sídli správa arboréta a je tam aj menšie múzeum venované svojmu zakladateľovi.

Exkurzia sa nám vydarila, prialo nám aj počasie a touto cestou sa chcem za všetkých študentov poďakovať pani profesorkám Ing. Renate Palenčárovej a Ing. Judite Petyiovej za skvelý doprovod.

2022. október 20-án lehetőséget kaptunk eljutni Nyitrára a Szlovák Mezőgazdasági Egyetemre. Az egyetem képviselőitől megtudtuk, hogy mit takar a kertészeti szakma, amelyet a mi iskolánkon is tanulhatunk a 3. évfolyamtól. A rövid szakmai bemutatón egy drón segítségével kaptunk képet arról, hogy zajlik a tájtérképezés. Továbbá láttunk még „3D”-s kertet és megtekintettük az iskola kertjét is. Ebédszünet után folytattuk utunkat a Taszármalonyi Arborétumba, ahol többnyire örökzöld fák vannak. Ősz lévén nem tudtuk megcsodálni a szép nyári virágokat. Helyettük láthattuk, milyen a színpompás természet ősszel, amikor a sárga belenyúl a narancssárga meg az itt-ott még zöld levélzetbe. Az arborétumban látott növények egészen Kelet-Ázsiából, Koreából, illetve Észak-Amerikából származnak. Az arborétum egy kastélykertben található hatvanhét hektáros területen. Számunkra nagy öröm volt látni, sok élményt és új ismeretet szereztünk. Jól sikerült kirándulás volt!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Zuzana Lukáčová Dátum: 28.10.2022 Celý článok  Kritériá

Oznam - Értesítés

Riaditeľ školy Vám týmto oznamuje, že v zmysle pokynu predsedu BBSK zo dňa 20.10.2022, je škola povinná bezodkladne pristúpiť v rámci šetrenia energiami o zníženie v ich odbere o 15%. Týmto Vám teda oznamujem, že teplota vzduchu v priestoroch školy sa zníži na maximálnu teplotu 20°C, preto odporúčam teplejšie sa obliekať.

Az iskola igazgatója ezúton tájékoztat mindenkit, hogy a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnökének 2022.10.20-án kelt utasítása értelmében az iskola köteles az energiatakarékosság keretében haladéktalanul 15%-kal csökkenteni az energiafogyasztást. Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy az iskola helyiségeiben a levegő hőmérséklete legfeljebb 20°C-ra csökken, ezért javaslom a melegebb öltözködést.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.10.2022 Celý článok  Kritériá

Medzinárodný geodetický päťboj - IG5-ka a čo je za jej históriou... - Nemzetközi geodéta ötpróba - IG5 és ami mögötte van...

Prvý pokusný ročník s trasou v okolí Lučenca sa uskutočnil v roku 2006, necelý rok po záblesku prvej myšlienky na zorganizovanie týchto pretekov. Odvtedy sa lučeneckej stavebnej priemyslovke v Novohrade a čiastočne na Gemeri podarilo zorganizovať už ďalších 9 ročníkov. Raz hosťovala "IG5-ka" v maďarskom Pécsi, jedenkrát na severe Slovenska v Žiline a dvakrát v Českej republike v Letohrade a Duchcove. Za 15 rokov to môžeme bilancovať na stovky dní príprav, viac než 1000 nachodených kilometrov pri hľadaní vhodných trás s priemerom cez 13 km, 425 trojčlenných tímov, stovky usporiadateľov, rozhodcov a dobrovoľníkov. Čo je však dôležitejšie, je obrovský počet zážitkov z týchto pretekov, veľa novovzniknutých družieb a priateľstiev, úprimné stisky rúk a úsmev dobrých ľudí, ktorí pre toto všetko boli ochotní vyjsť mimo hraníc svojej komfortnej zóny. A vlastne toto bol pôvodný cieľ a idea prvotnej myšlienky - nájsť miesto, kde zažijeme s geodéziou veľa zábavy a zážitkov v prírode za každého počasia, kde si porovnáme znalosti a zručnosti z odboru, pri čom sa spoločne zabavíme, zasmejeme a porozprávame. Práve stretnutie človeka s človekom dáva tejto súťaži to podstatné – dušu.

Túto ideu sme sa opäť pokúsili oživiť X5. ročníkom v dňoch 23.-24.9.2022 v Lučenci a to doslova už od prvých chvíľ po registrácii. Hravá forma a odľahčenie padlo vhod, nakoľko niektoré zúčastnené školy mali do Lučenca strastiplnú cestu. Jednotlivé súťažné družstvá sa museli k miestu slávnostného zahájenia pretekov dostať vyriešením zašifrovaných úloh malého mestského geocachingu od mestského parku až po Synagógu. Vystúpením krátkeho kultúrneho programu, ktorý pripravil folklórny súbor Ipeľ, sme privítali všetkých účastníkov a vypočuli sme si uvítací príhovor riaditeľa domácej školy, aj príhovory čestných hostí. Po slávnostnom otvorení prebehol ešte informačný brífing pre pretekárov a program prvého dňa ukončil minipäťboj medzinárodne zmiešaných učiteľských tímov, ktoré si zábavnou formou mohli vyskúšať orientáciu v nočnom teréne a hĺbku svojich odborných znalostí a zručností.

Sobota 24.9.2022: Kým väčšina okresu ešte spí, organizátori pred svitaním vyrážajú do terénu, aby pripravili odborné stanoviská trasy pretekov. Keď prichádza autobus s prvou časťou súťažných tímov, štartoví rozhodcovia už netrpezlivo čakajú... Odštartované. Trojčlenné tímy sa v intervaloch vydávajú na okruh s dĺžkou necelých 15 km. Zo 16 škôl je ich tu 28. Cestu im ukazujú navigačné „gps-ká“ a ani netušia, že obec Halič je nielen štartom, ale aj cieľom trasy pätnásteho ročníka. Začiatok vedie zámockým parkom. Popri Starej Haliči sa dostanú pod Páriš a obchádzajúc Lupoč sa dostávajú späť do Haliče. Na trase ich okrem nástrah terénu čakali odborné úlohy, s ktorými sa každý tím musel popasovať v rámci svojich možností. Tým, ktorí strávili nejaký čas na cvičisku, sa bojovalo ľahšie.

Cieľ: Výborný guľáš, zaslúžený oddych, ale aj napätie a očakávanie. Ešte viac očakávania... Rozhodcovská komisia sa v cieli konečne dopracovala k výsledkom a stihli sa vypísať aj diplomy. Žiadna sériová tlač, ručná práca: tá je cennejšia, len na ňu treba o trochu dlhšie čakať. Všetky výsledky, tímy a ich umiestnenie sa dajú dohľadať. Všetko vie internet. Podstatné je, že medzi najlepšie pripravené školy v tomto ročníku patrili školy z Brna, Letohradu a Lučenca. Nestratili sme sa, aj druhé miesto sa počíta. Pri troche snahy sa v budúcnosti niektorí súťažiaci môžu stať legendami tohto špeciálneho preteku. Niekto teda vyhral a iný bol možno na 15. mieste... Nevadí. Hlavné je, že sa tu všetci cítili dobre a odchádzali s pocitom, že vrátiť sa sem malo zmysel. Poďakovanie patrí všetkým súťažným tímom a ich vedúcim, organizátorom, partnerom podujatia, sponzorom a najmä hlavnému partnerovi, ktorý súťaž významne finančne podporil, a to Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

IG5. Ezt a rövidítést szinte minden geodéta szakközépiskola jól ismeri hazánkban, Magyarországon és Csehországban. Nemzetközi Geodéta Ötpróba, angol nyelven International Geodetic Pentathlon. 2006-ban került először megrendezésre majd egy évig tartó előkészítés után. A verseny célja, hogy találkozzanak egymással a három ország földmérőpalántái és tanáraik, de ne csak a megszerzett tudásszint összehasonlítására, hanem együtt egy jót szórakozzanak, sokat nevessenek, beszélgessenek, ismerkedjenek. Az elmúlt években már 10 alkalommal adtunk otthont a versengésnek és mutattuk meg Nógrád és részben Gömör természeti szépségeit vendégeinknek. Rajtunk kívül volt már házigazda Pécs, Zsolna és két cseh város is, Letohrad és Duchcov. Több száz óra, amit az előkészületekkel töltöttünk (szinte lehetetlen számokban kifejezni), több mint 1000 kilométernyi séta az átlagosan 13 km hosszú útvonalak kijelölése során, 425 háromfős csapat, száznál is jóval több szervező, játékvezető és önkéntes az eddigi 15 év mérlege. Ennél is fontosabb azonban a rengeteg élmény, a megszámlálhatatlan újonnan létrejött barátság, a jó emberek őszinte kézfogása és mosolya, akik hajlandóak voltak mindezért kilépni komfortzónájukon túlra.

2017 után már két évvel ezelőtt szerettük volna az ötpróbát hazahozni. A koronavírus-járvány ugyan késleltette a hazatérést, de 2022. szeptember 23-án végre ismét Losoncon találkozott immár X5. alkalommal 16 földmérő szakközépiskola 84 diákja és 27 tanára. A játékos verseny a regisztrációt és a szállás elfoglalását követően el is indult. A csapatokra elsőként egy kis városi geocaching várt, melynek során a városi ligettől a verseny ünnepélyes megnyitójának helyszínéül szolgáló zsinagógáig kellett eljutniuk. A megnyitó kulturális részéről az Ipeľ (Ipoly) folklóregyüttes gondoskodott. Az iskolaigazgató és a meghívott díszvendégek beszédeit egy rövid tájékoztató követte. A kísérőtanárok eddig sosem versenyeztek. A vegyes, nemzetközi összetételű tanári csapatok idén első alkalommal szórakoztató módon egy esti versenyen mérhették össze tájékozódási képességüket, ügyességüket, tudásukat és főleg leleményességüket.

Másnap, 2022. szeptember 24. szombat reggel. A legtöbben épp a másik oldalukra fordulnak álmukban, mikor a szervezők már az iskolaudvaron kiosztott műszerekkel, segédeszközökkel vonulnak a terepre, hogy előkészítsék a verseny helyszíneit. Az első csapatokat szállító autóbusz Gács helyett Ógácsra vette az irányt, így a rajtbírók már türelmetlenül várták érkezésüket. Negyedórás késéssel elindul az első háromfős csapat. Induláskor nem is sejtik, hogy a 15 km-es útvonal végén majdnem ugyanoda érkeznek vissza, ahonnan elindultak. A megkapott koordináták alapján GPS iránymutatásával haladnak végig a gácsi kastélyparkon, érintik Ógácsot, majd Gácsprágát és Gácslapost megkerülve jutnak vissza Gácsra. Közben persze nemcsak a terep leküzdése okoz nehézséget, hanem a szakmai feladatok, melyekkel minden csapatnak meg kellett birkóznia.

Cél. Finom gulyás, megérdemelt pihenés, feszültség, várakozás. A megszokottnál is tovább tartó várakozás. Az eredmények ugyan már régen megszülettek, de az oklevelekre várni kell. Kézzel történő kiírásuk adja egyediségüket. Minden csapat eredménye, helyezése megtalálható a világhálón. A jubileumi verseny legjobbjának a brünni iskola két csapata bizonyult, de mellettük a letohradiak és a mieink is a képzeletbeli dobogóra állhattak. A legjobb magyarországi csapat Székesfehérvárról érkezett. Nem a győzelem a fontos! Vigasztalják magukat a vesztesek. Nem! Ennek a nemzetközi részvételű megmérettetésnek nincs vesztese. Mindenki, aki eljött, jól érezte magát. Még a bokaficammal vagy a magas lázzal a sürgősségi osztályra került diáklányok is azzal az érzéssel távoztak Losoncról, hogy érdemes volt a hétvégét együtt tölteni a többi földmérő növendékkel.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a verseny összes résztvevőjének, szervezőjének, támogatójának, köztük is a versenyt anyagilag jelentős mértékben támogató Besztercebányai Megyei Önkormányzatnak.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Pavol Fodor Dátum: 18.10.2022 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí - Nyílt nap

SI DEVIATAK A ROZHODUJEŠ SA ČÍM CHCEŠ BYŤ?

Príď v stredu 2. novembra 2022 v čase od 8.00 do 13.00 hod. na Strednú priemyselnú školu stavebnú Oskara Winklera, B. Němcovej 1 Lučenec

MÁME DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Príď si pozrieť ponuku študijných odborov: STAVITEĽSTVO a GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Ak váhaš s výberom svojho budúceho povolania, poraď sa s rodičmi a zober ich so sebou. Pri plánovanej osobnej návšteve školy mimo DOD je potrebné vopred dohodnúť termín na tel. č. 047 43 210 72 alebo 0904 486 208. Radi odpovieme na otázky týkajúce sa štúdia, či ďalšieho uplatnenia absolventov.

www.stavebnalc.sk, spssow.edupage.org

 

KILENCEDIKES VAGY ÉS AZON TÖPRENGSZ, MI SZERETNÉL LENNI?

Gyere el megnézni a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskolában folyó munkát 2022. november 2-án, szerdán 8:00 és 13:00 óra között.

NYÍLT NAPOT TARTUNK.

Kínálatunk: ÉPÍTÉSZET és GEODÉZIA, KARTOGRÁFIA ÉS TELEKKÖNYV

Ha még nem döntöttél jövőd felől, vagyis nem választottál végérvényesen leendő szakmát, itt az alkalom, hogy akár szülői kísérettel felkeress minket személyesen és feltedd kérdéseidet. Megkérünk mindenkit, hogy látogatása időpontját tudassa velünk előre a 047/43 210 72, 0904 486 208 telefonszámok egyikén. Szívesen válaszolunk a középiskolai tanulmányokkal, illetve az azutáni elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdésekre.

www.stavebnalc.sk, spssow.edupage.org

Autor: riaditeľstvo Dátum: 10.10.2022 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov – A nyelvek európai napja

Európsky deň jazykov sa dá oslavovať rôznymi spôsobmi. My sme si tento rok zavolali na návštevu úžasnú, inšpiratívnu, navonok extravagantnú, ale vo vnútri neskutočne skromnú a inteligentnú ženu VERONIKU HONEU. Veronika je Francúzka, narodená v Maroku, ktorá žila v Maroku, vo Francúzsku, v Indii a dlhé roky v Ománe, kde ako interiérová dizajnérka navrhovala paláce pre sultána. Mala „rozprávkový“ život, bola obklopená luxusom, bohatstvom a „priateľmi“. Ale po istých životných peripetiách sa rozhodla prísť na Slovensko, o ktorom počúvala od svojej starej mamy, narodenej v bývalom Československu. Usadila sa v dome na samote v okrese Veľký Krtíš a začala sa venovať umeniu, ktoré ju celý život fascinuje a sprevádza. Vyrábala šperky a dnes sa venuje výšivkám. Paradoxne ako cudzinka, získala už štyri certifikáty REGIONÁLNY PRODUKT NOVOHRADU. Veronika hovorí po francúzsky, anglicky, arabsky a už aj slušne po slovensky. Študentom veľmi pútavo a emotívne porozprávala o svojej ceste z Maroka do Ománu, až na Slovensko. Niekoľkokrát zdôraznila, aké je a vždy bolo a bude dôležité vnímať svet okolo seba, učiť sa všetko, čo človeku príde do cesty, lebo neviete, čo sa vám v živote zíde. Motivovala študentov, že ak po niečom túžia a niečo veľmi chcú, môžu to dosiahnuť, ak to budú chcieť na 100% a budú sa učiť a zdokonaľovať. Veronika nás svojim rozprávaním nesmierne zaujala a bolo to stretnutie, ktoré stálo za to.

A nyelvek európai napját többféleképpen lehet megünnepelni. Idén egy csodálatos, inspiráló, kívülről extravagáns, de hihetetlenül szerény és intelligens nőt, VERONIKA HONEU-t hívtuk meg beszélgetni. Veronika francia, Marokkóban született. Élt Marokkóban, Franciaországban, Indiában és hosszú évekig Ománban, ahol belsőépítészként palotákat tervezett a szultánnak. „Tündérmese” élete volt, luxussal, gazdagsággal és „barátokkal” körülvéve. De az élet bizonyos hullámvölgyei után úgy döntött, Szlovákiába jön, amiről a volt Csehszlovákiában született nagymamájától hallott. Egy félreeső házban telepedett le a nagykürtösi járásban, és a művészetnek kezdte szentelni ideje nagy részét, amely lenyűgözi és végigkíséri egész életét. Korábban ékszereket készített, ma pedig hímzéssel foglalkozik. Paradox módon külföldiként már négy Nógrádi Helyi Termék tanúsítványt kapott. Veronika beszél franciául, angolul, arabul és már szlovákul is. Nagyon lebilincselően és érzelmesen mesélt a diákoknak a Marokkótól Ománon keresztül egészen Szlovákiáig megtett útjáról. Többször is hangsúlyozta, mennyire fontos érzékelni a körülötted lévő világot, hogy mindent kipróbálj, megtapasztalj, ami az utadba kerül, mert soha nem tudhatod, mit hasznosíthatsz további életedben. Arra motiválta a diákokat, hogy ha valamire vágynak és valamit nagyon akarnak, akkor azt el tudják érni, ha 100%-ban akarják, tanulnak, fejlődnek. Veronika nagyon lenyűgözött minket a beszédével. Érdemes volt vele találkozni.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Zuzana Lukáčová Dátum: 4.10.2022 Celý článok  Kritériá

Krajská športová olympiáda mládeže - Regionális Ifjúsági Sportolimpia

Banskobystrický samosprávny kraj 29. septembra 2022 zorganizoval historicky prvú Športovú olympiádu mládeže o pohár predsedu BBSK. Na pôde Strednej športovej školy v Banskej Bystrici sa stretlo viac ako 200 športovcov zo všetkých 13 okresov kraja. Kolektívy dievčat si zmerali sily v stolnom tenise, chlapci v malom futbale, jednotlivci súťažili v atletike, konkrétne v behu na 50 metrov, v skoku do diaľky a vo vrhu guľou. Prvá Športová olympiáda mládeže sa konala po pandemickom období. Ukázala, že žiaci chcú športovať, olympiádu si užívali. "Trénujem deti a celkom si nemyslím, že deti po covide nechcú športovať. Teraz po športe priam bažia. Je to pre mňa absolútne nové zistenie a som zaň rada," konštatovala Eva Murková, bývalá slovenská reprezentantka v skoku do diaľky a rozhodkyňa olympiády. V súčasnosti pôsobí v Centre voľného času Junior. Tejto olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Patrí im vďaka. V malom futbale získali 5. miesto z 13 družstiev Erik Hámorník II. A a Mark Koncz IV. B, naši futbalisti boli pomiešaní s ostatnými futbalistami z ostatných škôl z okresu. Vo vrhu guľou získal 6. miesto náš vrhač Oliver Gallay II. B. V stolnom tenise získali dievčatá z okresu Lučenec 6. miesto. Do družstva patrila aj naša stolná tenistka Lucia Gáspárová IV. B.

Kraj má ambíciu urobiť z tohto športového podujatia tradíciu. Podľa Imricha Kováča, ktorý podujatie organizačne zastrešoval za odbor školstva Úradu BBSK, nabudúce by radi prizvali aj stredoškolákov z krajín V4.

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat 2022. szeptember 29-én rendezte meg az első Ifjúsági Sportolimpiát a besztercebányai főispán kupájáért. A régió mind a 13 kerületéből érkeztek sportolók. Több mint kétszázan jöttünk össze a besztercebányai Sportközépiskolában. A lányok asztaliteniszben, a fiúk kispályás fociban mérték össze tudásukat, egyéniben pedig atlétika, konkrétan 50 méteres futás, távolugrás és súlylökés volt terítéken. Az első Ifjúsági Sportolimpiára a koronavírus-járvány után került sor. Megmutatta, hogy a diákok szeretnek sportolni, élvezték az olimpiát. "Gyermekeket edzek, és egyáltalán nem hiszem, hogy a gyerekek nem akarnak sportolni a koronavírus után. Most már tényleg szeretnének sportolni. Ez egy teljesen új felfedezés számomra, és örülök neki" – nyilatkozta Eva Murková, egykori szlovák távolugró és olimpiai játékvezető, aki jelenleg a Junior Szabadidő Központban dolgozik. Iskolánk diákjai is részt vettek ezen az olimpián. Köszönet nekik. Teremfociban 13 csapat közül az 5. helyet szerezte meg Hámorník Erik (II. A) és Koncz Márk (IV. B), akik a többi járásból érkezett diákokkal vegyes csapatban rúgták a bőrt. Atlétánk, Gallay Oliver (II. B), a 6. helyet szerezte meg súlylökésben. Asztaliteniszben a losonci járásból érkezett lányok 6. helyezést értek el. A csapatban ott volt Gáspárová Lucia (IV. B) is. A megye szeretné, ha ez a sportesemény hagyománnyá válna. Imrich Kováč, aki a Besztercebányai Megyei Önkormányzat Hivatala Oktatási Osztályának munkatársaként szervezte a rendezvényt, elmondta, hogy legközelebb a V4-es országok középiskolásait is szeretnék meghívni.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 4.10.2022 Celý článok  Kritériá

Príhovor riaditeľa na slávnostnom otvorení školského roka

Vážení rodičia, pedagógovia, kolegovia, priatelia a milí študenti!

Neviem, kto sa viac tešil na tento deň – či my, učitelia, alebo vy, žiaci... Asi to ani nebudem zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete opäť spolu stretli v našej priemyslovke.

Dnes sa otvorili brány škôl a my opäť vstupujeme do nového školského roka, ktorý bude takým, akým mu dovolíme byť. Úspešným, pokiaľ vynaložíme potrebné úsilie, priateľským, pokiaľ budeme okolo seba rozsievať lásku a ponúkať pomocnú ruku, nezabudnuteľným, pokiaľ si v sebe uchováme významné a jedinečné okamihy, strateným a bezvýznamným, pokiaľ si nevšimneme príležitosti a skvelých ľudí, ktorí okolo nás prejdú. Zvlášť vítam našich prvákov, ktorí dnes budú prvýkrát kráčať v našej škole ako jej žiaci. Prajem im, aby sa im tu páčilo, a aby si rýchlo našli dobrých kamarátov a kamarátky, ale predovšetkým, aby sa cítili príjemne a aby sa im splnili túžby a očakávania. Špeciálne vítam aj našich skúsených a vedomosťami ostrieľaných štvrtákov. Na vašich pleciach tento rok leží veľká zodpovednosť – dobre nasmerovať svoj život a čo najlepšie absolvovať svoju veľkú skúšku: MATURITU. Veľmi silno vám držím palce, aby ste ju zvládli so cťou a aby ste zužitkovali všetko to, čo vám vaši učitelia už niekoľko rokov odovzdávajú... Už teraz sa teším, ako vám budem môcť v júni zagratulovať a zaželať všetko dobré v dospeláckom živote. V tento prvý školský deň vítam aj všetkých pedagógov a samozrejme aj ostatných zamestnancov. Tým novým želám, aby sa ich predstavy o dobrých deťoch vyplnili, a tým skúsenejším, ktorí už svojich dobrých žiakov poznajú – a preto k nim prišli aj dnes, želám, aby nestrácali trpezlivosť a odhodlanie. Kolegovia a kolegyne, chcem vám vyjadriť svoj obdiv a úctu za to, že ste si napriek súčasnému postaveniu učiteľa v našej spoločnosti vybrali toto povolanie a ste odhodlaní obetovať sa pre budúcnosť, pre generáciu, ktorá má v rukách budúcnosť a práve my učitelia vkladáme všetku svoju energiu a schopnosti, aby raz urobili svet lepším a krajším. No a keď som spomenul nových kolegov, presnejšie kolegyne, dovoľte mi predstaviť ich. Pani Mgr. Magdaléna Dedinská bude vyučovať predovšetkým slovenský jazyk a literatúra, a Ing. Renatu Palenčárovú, s ktorou sa budete stretávať na odborných predmetoch stavebných. No a čo si zaželať do nasledovných 10 mesiacov? Robme malé veci s veľkou láskou. Viete, kto povedal túto vetu? – prezradím Matka Tereza. A hovorí ich všetkým nám! Naše malé veci, s veľkou láskou. Naša priemyslovka sa pre nás stane jednou veľkou rodinou, v ktorej bude pohoda a radosť. Zo srdca si želám, aby táto škola taká bola – radostná a úspešná. Prosím vás o to, aby ste tomu pomohli všetci, tými svojimi „malými skutkami“ tam, kde budete – disciplínou v triedach, poriadkom v celom areáli, vďačnosťou za všetko, čo dostanete, či radosťou z úspechov a výsledkov, ktoré dosiahnete. Dovoľte ešte jeden citát od Herakleita z Efezu: „Najdlhšia cesta, ktorú musí človek prejsť, je v ňom samom.“ Želám vám všetkým, aby ste na tejto ceste boli veľmi pozornými žiakmi, aby ste čo najmenej opakovali svoje chyby a každý problém, s ktorým sa v živote stretnete, nech je pre vás lekciou a výzvou, ktorá vás posunie ďalej, k splneniu vášho sna.

Na záver vám chcem všetkým zaželať veľa trpezlivosti, radosti z objavovania a poznávania, veľa úspechov a hlavne, veľa lásky. Nech nový školský rok 2022-23 bude pre vás tým, na ktorý budete radi spomínať.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy Dátum: 6.9.2022 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto - Munkalehetőség

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov stavebných v zmysle § 84, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Kategória: učiteľ/učiteľka

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/ka pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Pozícia: učiteľ/ka odborných premetov stavebných

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 24.06.2022

Rozsah úväzku: 100%

Ďalšie podrobné informácie nájdete na adrese: voľné pracovné miesto.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.5.2022 Celý článok  Kritériá

Ponuka brigády - Szezonmunka

Ponuka brigády

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.5.2022 Celý článok  Kritériá

Letný tábor ANJ - Angol nyári tábor

Ponuka letného tábora angličtiny

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.5.2022 Celý článok  Kritériá

Oznam - Értesítés

Aj touto cestou oznamujeme širokej verejnosti, že 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa koná 21. júna 2022.

Voľné miesta sú:

3650 M staviteľstvo - vyučovací jazyk slovenský: 14 miest

3650 M staviteľstvo - vyučovací jazyk maďarský: 8 miest

Prihlášky prijímame do 13.06.2022.

Ezúton is tájékoztatjuk honlapunk olvasóit, hogy 2022. június 21-én kerül sor a felvételi vizsgák 2. fordulójára.

A következők szakokon vannak üres helyek:

3650 M építészet - szlovák tanítási nyelv: 14 hely

3650 M építészet - magyar tanítási nyelv: 8 hely

A jelentkezéseket 2022. június 13-ig várjuk.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.5.2022 Celý článok  Kritériá

Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov

Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov k obchodnej verejnej súťaži na predmet nájmu nebytových priestorov za účelom:

- poskytovania občerstvenia

- prevádzkovania nápojového automatu

Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 20.06.2022 do 12:00 hod. Otváranie obálok sa bude konať dňa: 20.06.2022. Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Lučenci, 23.05.2022

Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.5.2022 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru za účelom pevádzkovania nápojového automatu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2022 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2022 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2.termínu 1.kola prijímacích skúšok 2022

V tabuľke nájdete výsledky 1. a 2.termínu 1.kola prijímacích skúšok 2022.

Az alábbi táblázatban találhatók a felvételi vizsga 1. és 2.fordulója 1.időpontjának eredményei.

Vysledky_PS_2021_2kolo.pdf

Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.5.2022 Celý článok  Kritériá

Kvíz pre stredoškolákov Bez hraníc - Határtalanul Középiskolai Vetélkedő

Prvý májový pondelok sa prváci našej školy zúčastnili semifinále Kvízu Bez hraníc, ktoré sa konalo vo virtuálnom priestore. Držíme im palce, aby sa dostali do veľkého finále!

Május első hétfőjén iskolánk elsős diákjai nagy örömmel vettek részt a Határtalanul Középiskolai Vetélkedő Középdöntőjén, amely a virtuális térben valósult meg. Szorítunk, hogy bejussanak a Nagydöntőbe!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Balázs Ivanics Zsuzsanna Dátum: 5.5.2022 Celý článok  Kritériá

44. ročník celoštátnej prehliadky prác SOČ –A KSzT 44. évfolyamának országos fordulója

V dňoch 27.-29. apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove sa konal 44. ročník celoštátnej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšalo svoje zručnosti, nápady a vedomosti viac ako 240 žiakov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ.

Tento rok v odbore 10–Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn mala naša škola silné zastúpenie. Na celoštátnu prehliadku postúpili až dve práce. V silnej konkurencií bojovali veľmi statočne, čo prinieslo aj svoje ovocie. Jakubovi Mochťákovi (IV. S) s prácou Dom smútku sa podarilo umiestniť na veľmi peknom 4. mieste. Adriánovi Vargovi a Dávidovi Čičmanovi (IV. A) s prácou Gallery Crown Cafe sa umiestniť na stupni víťazov síce nepodarilo, ale aj ich práca bola odbornou hodnotiacou porotou ocenená za dizajn. Naši účastníci sa zhodli, že úroveň prác na celoštátnej prehliadke bola vysoká a obhajoba náročná, ale získané skúsenosti obohatili ich odborné vedomosti a pripravenosť na maturitné skúšky. Mali možnosť vidieť veľa zaujímavých projektov z rôznych regiónov Slovenska, posúdiť svoju prácu, na akej je úrovni a v čom by sa vedeli ešte viac zdokonaliť.

Aj touto cestou im blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa kreatívnych nápadov a ďalšie životné úspechy.

2022. április 27-29 között a bártfai Ján Andraščík Közgazdasági, Vendéglátóipari és Szolgáltatási Szakközépiskolában került sor a Középiskolások Szakmai Tevékenysége 44. évfolyamának országos versenyére. Szlovákia összes középiskolájából 17 versenykategóriában több mint 240 diák mérhette össze szakmai tudását, felkészültségét és mutathatta be önálló ötleteiket megformáló munkáikat. Iskolánkat ezen a rangos eseményen a 10-Építészet, geodézia, térképészet és belsőépítészet kategóriában a kerületi forduló győztes munkái képviselhették. Nem volt könnyű dolguk.

A sok színvonalas munka igen magasra emelte a mércét. Nagyon szép eredménynek könyvelhetjük el tehát diákunk Mochťák Jakub (IV. S) 4. helyezését, aki a Halottasház c. munkáját védte meg az országos megmérettetésen. Varga Adrián és Čičman Dávid (IV. A) Gallery Crown Cafe c. munkája ugyan nem ért el dobogós helyezést, de ötletes tervezése a szakmai zsűri dicséretében részesült. Diákjaink elmondása szerint újabb szakmai tapasztalatokkal, ötletekkel és személyes élménnyekkel gazdagabban tértek haza. Ezúton is gratulálunk diákjainknak a helyezésért és főleg a részvételért, amivel iskolánk hírnevét gazdagították. Kívánunk nekik a további pályafutásuk során is hasonló sikerélményeket!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodik SOČ Dátum: 5.5.2022 Celý článok  Kritériá

Online burza práce - Online állásbörze

Milí maturanti,

dovoľujeme si Vás informovať, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť EURES Slovensko organizujú dňa 12. mája 2022, v čase od 10:00 – 13:00 hod. prvý ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“. Toto náborové podujatie ponúka záujemcom o prácu v zahraničí jedinečnú príležitosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v rôznych odvetviach v celej Európe. Okrem možnosti získať novú prácu budú záujemcom poskytnuté informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ/EHP, informácie týkajúce sa mobility pracovnej sily v rámci európskeho trhu práce, množstvo ďalších užitočných rád a podporných služieb. Zoznam zamestnávateľov, ponúkaných pracovných pozícii a podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na stránke europeanjobdays.eu. Veríme, že si oceníte možnosť bezplatnej účasti na podujatí, ktoré vám prinesie nielen množstvo informácií o európskom trhu práce, ale predovšetkým príležitosť získať prácu u overených európskych zamestnávateľov. Na Vaše prípadné otázky týkajúce sa veľtrhu alebo služieb siete EURES sú pripravení odpovedať EURES poradcovia.

Kedves Érettségizők!

Tájékoztatunk Titeket, hogy a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ és az EURES Szlovákia hálózata 2022. május 12-én 10:00 és 13:00 óra között online állásbörzét rendez az „EURES-szel EURÓPÁBA!” címmel. Ez a toborzási esemény egyedülálló lehetőséget kínál az álláskeresőknek, hogy Európa-szerte különböző ágazatokban elhelyezkedhessenek. Az érdeklődők az új állásszerzési lehetőség mellett tájékoztatást kapnak az EU/EGT országok élet- és munkakörülményeiről, az európai munkaerőpiacon belüli munkaerő-mobilitásról és számos egyéb támogató szolgáltatással készülnek a szervezők. Az europeanjobdays.eu oldalon megtalálható a munkáltatók listája, az állásajánlatok és az eseménnyel kapcsolatos további információk. Bízunk benne, hogy értékelni fogjátok a lehetőséget, hogy ingyenesen részt vehettek az eseményen, amely nemcsak rengeteg információval szolgál az európai munkaerőpiacról, hanem lehetőséget kínál ellenőrzött európai munkáltatónál való elhelyezkedésre. Az EURES-tanácsadók készséggel válaszolnak az EURES szakvásárral és egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekre.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 2.5.2022 Celý článok  Kritériá

Bedminton je hra pre všetkých - A tollaslabda mindenki számára elérhető sport

Prvé formy bedmintonu sa hrali bez siete, ktorá dnes ihrisko rozdeľuje na dve časti. Bedminton vtedy nebol príliš súťažný šport. Cieľom hry bolo len udržanie košíka vo vzduchu najdlhšie, ako sa len dá. Bedminton sa hrá konkurenčne nie ako dakedy. Súčasťou hry sa stala sieť a hráči začali súperiť. Táto zábavná hra sa stala populárnou v mnohých krajinách.

Dňa 11.4.2022 a 13.4.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. V silnej konkurencii naše dievčatá a aj chlapci ukázali svoje kvality. Nesklamali a chlapci obsadili 1. miesto a dievčatá 2. miesto. Chlapci v turnaji porazili SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec a Obchodnú akadémiu Lučenec a vybojovali si krásne prvenstvo. Dievčatá museli zdolať SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec, Obchodnú akadémiu Lučenec, Gymnázium Fiľakovo, ale nad Gymnáziom B.S.Timravy Lučenec sa im vyhrať nepodarilo. Napriek tomu predviedli skvelú hru a so svojím výkonom sú spokojné.

Naši súťažiaci: Jakub Hrubík, I. A., Adam Jančo, I. B, Rebecca Ridzoňová, I. B, Sara Valachová, IV. S. Všetkým srdečne gratulujeme!

A tollaslabdát eleinte háló nélkül játszották. Akkoriban nem versenysportként játszották. A játék célja csupán az volt, hogy a labda minél tovább a levegőben maradjon. A tollaslabdát ma már versenyszerűen is játsszák. Háló választja el a játéktér két felét. Ez a szórakoztató játék sok országban népszerűvé vált.

A középiskolás diákok tollaslabdatornájának járási fordulójára 2022.4.11-én és 13-án került sor. Erős versenyben lányaink és fiúink is megmutatták tudásukat, ügyességüket. A fiúk 1., a lányok pedig a 2. helyet szerezték meg. A tornán a fiúk a losonci Szállodai és Közlekedési Szolgáltatások Szakközépiskoláját és a szintén losonci Kereskedelmi Akadémiát győzték le, ezzel megszerezve a bajnoki címet. A lányoknak sikerrel vették az akadályt a losonci Szállodai és Közlekedési Szolgáltatások Szakközépiskolája, a losonci Kereskedelmi Akadémia és a Füleki Gimnázium ellen. A losonci Timrava Gimnázium elleni mérkőzést már nem sikerült megnyerniük. Ennek ellenére remek játékot mutattak, és elégedettek a teljesítményükkel.

A sikereket Jakub Hrubík, I. A., Adam Jančo, I. B, Rebecca Ridzoňová, I. B és Sara Valachová, IV. S érte el. Mindenkinek szívből gratulálunk!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 20.4.2022 Celý článok  Kritériá

Basketbal zaujal! – Kosarasaink sikere

Po dlhšej odmlke, spôsobenej pandémiou koronavírusu sa rozbehli športové súťaže žiakov. Nebolo to inak ani 7.4.2022, keď si naši chlapci zmerali svoju basketbalovú šikovnosť so žiakmi ďalších škôl z Lučenca. Súpermi sa stali žiaci Gymnázia B.S.Timravy, SOŠ hotelových služieb a dopravy, Obchodnej akadémie a Prvého súkromného gymnázia. Hralo sa v športovej hale na Fándlyho ulici. Všetci mali veľkú radosť z toho, že sa po dvoch rokoch mohli stretnúť na palubovke a zahrať si dobrý turnaj. Naši chlapci podali super výkon. Treba pochváliť Erika Borovičku a Martina Mittera zo IV. S triedy. Všetky zápasy sme vyhrali, hralo sa každý s každým. Až s GBST sme prehrali vo finále. Skončili sme na druhom mieste. Druhé miesto je veľmi pekné a chceme, ako to bolo v minulosti, uspieť čo najlepšie a obsadzovať popredné miesta.

Gratulujeme! Naši úspešní: Kristián Borik (III. B), Erik Borovička (IV. S), Matej Bucha (III. A), Dávid Haferník (I. A), Nikolas Hangonyi (I. B), Jakub Hrubík (I. A), Martin Mitter (IV. S), Jakub Mochťák (IV. S), Timothy Sirotka (III. A).

A koronavírus-járvány okozta hosszú szünet után végre megkezdődtek a sportversenyek a diákok között is. 2022. április 7-én kosarasaink a többi losonci középiskola diákjaival mérték össze ügyességüket kosárlabdában. Ellenfeleink a B.S.Timrava Gimnázium, a Szállodai és Közlekedési Szolgáltatások Szakközépiskolája, a Kereskedelmi Akadémia és az Első Magángimnázium csapatai voltak. A meccseket a Fándly utcai sportcsarnokban játszottuk. Mindenki nagyon örült, hogy két év után végre találkozhattunk a pályán, és jó tornát játszhattunk. Diákjaink remek teljesítményt nyújtottak. Erik Borovička és Martin Mitter a IV. S osztályból külön dicséretet érdemelnek. Mindenki játszott mindenki ellen. Egy kivétellel az összes meccset megnyertünk. Épp a döntőt veszítettük el a GBST-vel szemben. Így a második helyen végeztünk. Az ezüstérem is nagyon szépen csillog, de azért reméljük, hogy legközelebb sikerül visszakerülni a dobogó legmagasabb fokára, ahol korábban voltunk. Gratulálunk sikeres sportolóinknak: Kristián Borik (III. B), Erik Borovička (IV. S), Matej Bucha (III. A), Dávid Haferník (I. A), Nikolas Hangonyi (I. B), Jakub Hrubík (I. A), Martin Mitter (IV. S), Jakub Mochťák (IV. S), Timothy Sirotka (III. A).

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Jakub Škantár Dátum: 9.4.2022 Celý článok  Kritériá

Víťazné krajské kolo SOČ – Győztes kerületi forduló

Krajské kolo 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti sa v tomto školskom roku uskutočnilo dňa 1. apríla 2022. Bohužiaľ aj tentokrát prebiehalo len v „obmedzenej“ online forme. Napriek tomu sa žiaci našej školy Jakub Mochťák (IV. S), Adrián Varga (IV. A) a Dávid Čičman (IV. A) pripravovali na obhajobu svojich prác s plným nasadením a s odhodlaním presvedčiť aj krajskú hodnotiacu komisiu o ich originalite, kvalite spracovania a využitia v praxi.

Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10-Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn. Aj v týchto netradičných podmienkach sa im podarilo odprezentovať svoje práce veľmi úspešne a získať krásne umiestnenia:

1. miesto Jakub Mochťák (IV.S): Dom smútku

2. miesto Adrián Varga a Dávid Čičman (IV. A): Gallery Crown Cafe

Zároveň si vybojovali postup do Celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou v dňoch 27.-29. apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

Jakubovi, Adriánovi a Dávidovi srdečne gratulujeme za krásne umiestnenia a prajeme im úspešnú obhajobu prác aj na celoštátnom kole!

Ebben a tanévben 2022. április 1-jén került sor a Középiskolások Szakmai Tevékenysége 44. évfolyamának kerületi fordulójára, amely sajnos ezúttal is csak "korlátozott" online formában zajlott. Ennek ellenére iskolánk diákjai Mochťák Jakub (IV. S), Varga Adrián (IV. A) és Čičman Dávid (IV. A) teljes elszántsággal készültek munkájuk megvédésére a kerületi értékelő bizottság előtt, hogy meggyőzzék őket a munkák eredetiségéről, a kivitelezés minőségéről és gyakorlati felhasználhatóságáról. Diákjaink munkái a 10-Építészet, geodézia, térképészet és belsőépítészet kategóriában indultak. A könnyűnek nem nevezhető tanév viszontagságai ellenére is sikerült nagyon szép helyezéseket elérni:

1. helyezett - Mochťák Jakub (IV. S): Halottasház

2. helyezett Varga Adrián és Čičman Dávid (IV. A): Gallery Crown Cafe

Az elért helyezésnek köszönhetően a srácok 2022. április 27-29-én a bártfai Ján Andraščík Közgazdasági, Vendéglátóipari és Szolgáltatási Szakközépiskolában megrendezésre kerülő országos megmérettetésen fogják képviselni iskolánkat.

Gratulálunk Jakubnak, Adriánnak és Dávidnak a helyezésekhez, és sikeres megvédést kívánunk nekik az országos fordulón!

Autor: Angela Fajdová, metodik SOČ Dátum: 5.3.2022 Celý článok  Kritériá

CONECO

Dňa 23.03.2022 sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa uskutočnil na výstavisku INCHEBA EXPO v Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečovali Ing. Kučerová, Ing. Petyiová a Ing. Gál. Odchádzali sme autobusom ráno o 6:00 a s jednou krátkou prestávkou sme dorazili do cieľa o 9:30.

Naša exkurzia mala 2 ciele. Za prvé, samostatná prehliadka výstavy, aby sa žiaci oboznámili s novými trendmi, technológiami a materiálmi v stavebníctve. Výstava nás trochu sklamala, lebo v porovnaní s predcovidovými ročníkmi bolo podstatne menej vystavovateľov. Čo nás však potešilo, že naši 2 žiaci Radana Toldyová a Peter Kúdeľa sa objavili aj na TV obrazovke a svoje dojmy z výstavy tlmočili redaktorovi televíznych novín TV JOJ.

Ministerstvo dopravy a výstavby vytvoril priestor pre stredné stavebné školy, aby prezentovali svoje študijné a učebné odbory. Teda druhým našim cieľom exkurzie bolo prezentovať našu školu na výstave. Dvaja žiaci, Adam Barcík a Jakub Mochťák pod vedením pani profesorky Kučerovej predstavili študijné odbory a aktivity našej školy. Ďalším zážitkom bolo pre žiakov, že po opustení výstaviska mohli navštíviť aj nákupné centrum Aupark. Do Lučenca sme došli vďaka bezpečnej a ochotnej práci nášho šoféra autobusu o 18:30. Pochvala patrí všetkým našim zúčastneným žiakom, ktorí svojím správaním vzorne reprezentovali školu a počas celého dňa dodržiavali časový harmonogram.

Poďakovanie patrí aj združeniam STAV-GEO a Scholaris, ktoré financovali autobusovú dopravu.

2022. március 23-án iskolánk 35 diákja részt vett a pozsonyi CONECO nemzetközi építőipari szakvásáron, melyet az INCHEBA EXPO kiállító csarnokában rendeztek meg. A diákokra három tanár felügyelt, Kucsera Ottília, Petyi Judit és Gál István. Reggel 6 órakor indultunk az iskola elől autóbusszal, és egy rövid megálló után 9:30-kor érkeztünk meg a kitűzött célunkhoz.

A tanulmányi kirándulásnak 2 célja volt. Az egyik, hogy megnézzük a kiállítást, ami által a diákok betekintést nyerhettek az építészet új irányvonalába, technológiai eljárásokkal és anyagokkal ismerkedhettek meg. A szakvásár ezen része kissé csalódást okozott, mivel az előző évekhez viszonyítva sokkal kevesebb cég képviseltette magát és termékeit. Azért örömben is volt részünk, amikor megtudtuk, hogy 2 diákunkat, Radana Toldyovát és Peter Kúdeľát egy TV JOJ riportere meginterjúvolta, majd a délutáni híradásba be is kerültek.

A Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériuma, a vásár szervezője, lehetővé tette az építészeti középiskoláknak az iskolán belül működő tanulmányi szakok bemutatását. Tehát a második célunk az volt, hogy a kiállításon belül képviseljük és bemutassuk iskolánkat. Két diákunk, Adam Barcík és Jakub Mochťák Kučera tanárnő irányításával mutatta be az iskolánkon működő tanulmányi szakokat és egyéb tevékenységeinket. A kiállítást elhagyva diákjaink eltölthettek egy kis időt az Aupark üzletközpontban, mely új élményt nyújtott számukra. Losoncra 18:30-kor érkeztünk az autóbusz sofőrjének biztonságos és odaadó munkájának köszönhetően. Dicséret jár minden résztvevő diáknak, akik példás magaviselettel képviselték iskolánkat és az egész nap folyamán betartották az megbeszélt időpontokat.

Köszönet jár továbbá a STAV-GEO és a Scholaris polgári társulásoknak is, akik az autóbusz költségeit finanszírozták.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Judita Petyiová Dátum: 28.3.2022 Celý článok  Kritériá

44. ročník SOČ - školské kolo - A KSzT iskola fordulója

Odborná súťaž Stredoškolská odborná činnosť (SOČ), ktorej hlavnou myšlienkou je prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať ich tvorivé myslenie, rozširovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru, má dlhú už osemnásťročnú tradíciu na našej škole. Aj napriek sťaženým podmienkam, ktoré spôsobila pandémia, vďaka niekoľkým našim nadaným žiakom, sme mohli aj v tomto školskom roku dňa 3. marca 2022 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ.

V súťažnom odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn si zmerali sily žiaci:

- Radana Toldyová (IV.A): EKO domček

- Dávid Čičman a Adrián Varga (IV.A): Gallery Crown Coffee

- Jozef Kelement a Viktor Plešivčiak (IV.A): Krtko galéria s kaviarňou

- Jakub Mochťák (IV.S): Dom smútku

Súťažiaci vložili do svojich prác vlastné myšlienky a odporúčania konzultantov pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia, na základe posúdenia predložených prác, vlastnej obhajoby a využitia v praxi, určila nasledovné poradie:

1. miesto: Dávid Čičman a Adrián Varga

2. miesto: Jakub Mochťák

3. miesto: Jozef Kelement a Viktor Plešivčiak

4. miesto: Radana Toldyová

Všetkým študentom srdečne gratulujeme! Práce žiakov z prvého a druhého miesta postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční online formou 1. apríla 2022. Aj táto súťaž ukázala, že spolupráca odborných pedagógov a usilovných žiakov prináša výsledky a zároveň je jednou z možností prezentácie našej školy na verejnosti. Na záver by som sa rada poďakovala odbornej hodnotiacej komisii a konzultantom za ich odvedenú prácu.

A Középiskolások Szakmai Tevékenysége (KSzT) elnevezésű versenybe 18 éve minden tanévben bekapcsolódnak a mi diákjaink is. A verseny célja, hogy hozzájáruljon a tehetséges középiskolás diákok felkutatásához, kreatív gondolkodásuk fejlesztéséhez, szakmai ismereteik, készségeik bővítéséhez és tartós kapcsolat kialakításához az adott szakterülettel. A járvány okozta nehezebb körülmények ellenére több tehetséges diákunknak köszönhetően 2022. március 3-án megtarthattuk a KSzT iskolai fordulóját, melynek során bemutatták és megvédték az elkészített munkákat.

A 10-es - Építőipar, geodézia, térképészet és belsőépítészet versenykategóriában mérték össze erejüket a következő diákok:

- Radana Toldyová (IV.A): ÖKO ház

- Čičman Dávid és Varga Adrián (IV.A): Gallery Crown Coffee

- Jozef Kelement és Viktor Plešivčiak (IV.A): Vakondgaléria kávézóval

- Jakub Mochťák (IV.S): Halottasház

A versenyzők saját ötleteik, konzultánsuk javaslatai alapján dolgoztak. A megvédés során látványtervvel gazdagították bemutatójukat. A szakértői bíráló bizottság a benyújtott alkotások értékelése után az alábbi sorrendet állapította meg:

1. helyezett: Čičman Dávid és Varga Adrián

2. helyezett: Jakub Mochťák

3. helyezett: Jozef Kelement és Viktor Plešivčiak

4. helyezett: Radana Toldyová

Gratulálunk minden diáknak! Az első és második helyezett munkák szerzői továbbjutottak a verseny kerületi fordulójába, amelyre 2022. április 1-jén kerül sor az online térben. Az idei iskolai forduló is megmutatta, hogy a szorgalmas diákok és szaktanáraik együttműködése meghozza gyümölcsét, és egyben jó alkalom iskolánk sikereinek bemutatására a nagyközönség előtt. Végezetül szeretném megköszönni a szakértői értékelő bizottság és a konzultánsok munkáját.

Fotogaléria.. celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ-KSzT koordinátor Dátum: 5.3.2022 Celý článok  Kritériá

Ďalší úspech nášho mladého športovca-Fiatal sportolónk újabb sikere

Mário Kalužák je nenápadný chlapec, ktorého úspechy v športe vôbec nezmenili. Jeho skromnosť, pokora a úcta sa prejavujú na každom kroku. Tento úspešný reprezentant v kickboxe dosiahol opäť krásne výsledky. 5. marca 2022 v Košiciach na Open light vybojoval 1. miesto v lightcontacte a 2. miesto v kicklighte do 74 kg. Celkovo získal 3 výhry pred časovým limitom a jednu prehru vo finále v kicklighte. Mário trénuje v Lučenci v hale Aréna na lučeneckom výstavisku v klube Fortis gym Lučenec od 15 rokov. Kickbox spája východné a západné techniky boja. Môžete ho trénovať ako full-kontakt alebo iba na zlepšenie zdravia. Vie vás ochrániť aj pri napadnutí. Máriovi blahoželáme a prajeme veľa chuti, sily a energie do ďalších súťaží!

Mário Kalužák egy átlagos fiú, aki a sportban elért sikerei után is megmaradt szerénynek, alázatosnak és tisztelettudónak. Kick-boxban ismét szép eredményeket ért el. Mário 15 éves kora óta edz a losonci Kiállítási Központ Aréna csarnokában, a losonci Fortis gym klubban. 2022. március 5-én Kassán az Open light-on 1. helyezést ért el light-kontackt-ban és 2. helyezést kick-light-ban a 74 kg alatti súlycsoportban. Összesen 3 győzelmet aratott és mindössze egyszer kapott ki, épp a kick-light döntőjében. Gratulálunk Márionak és kitartást, sok erőt és energiát kívánunk a további versenyekhez!

Fotogaléria.. celý článok

Autor: sekretariát Dátum: 5.3.2022 Celý článok  Kritériá

OZNAM

V čase jarných prázdnin žiakov, t. j. v termíne od 7.3.-11.3.2022 nás v prípade potreby, respektíve akejkoľvek otázky kontaktujte výhradne na telefónnom čísle +421 905 818 562. Ďakujem za porozumenie

Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.3.2022 Celý článok  Kritériá

Scholaris

V roku 2007 bolo založené občianske združenie Scholaris s cieľom financovať, podporovať a rozvíjať rôzne aktivity SPŠ stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec. Aj tento rok je Scholaris zaregistrovaný na príjem 2% zo zaplatenej dane v roku 2021. Budeme vďační, ak nás podporíte poukázaním 2% dane. Nezabudnite nestojí vás to ani cent!

Ak ste zamestnanec, stačí požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil potvrdenie o výške zaplatenej dane v roku 2021 a vy následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Toto vyhlásenie môžete odovzdať na miestne príslušnom daňovom úrade, alebo ho len doručíte škole a my to vybavíme za vás.

Ak podávate daňové priznanie sami za seba, uveďte naše údaje:

Obchodné meno/Názov: Scholaris

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 45017808

Adresa: Boženy Němcovej 1988/1, 984 15 Lučenec

Bez týchto príspevkov by sme nemohli finančne podporovať aktivity školy:

-na konci každého školského roka udeľujeme cenu Študent roka a finančne odmeníme najlepších žiakov v troch kategóriách (Najlepší študent v prospechu, Najlepší športovec, Najlepší študent vo vedomostných súťažiach)

-pri organizovaní odborných exkurzií prispievame žiakom na dopravu

-sme spoluorganizátormi súťaže Medzinárodný geodetický päťboj a mnoho ďalších.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si viete stiahnuť aj na tejto adrese: vyhlasenie_2022.pdf

Vopred ďakujeme za podporu!

A Scholaris polgári társulás 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy anyagilag is támogassa és fejlessze a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola különböző tevékenységeit. A Scholaris idén is jogosult fogadni a 2021-ben befizetett adó 2%-át. Hálásak leszünk, ha a jövedelemadó 2%-ával bennünket támogatnak. Ne feledje egy fillérébe sem kerül!

Ha Ön alkalmazott, nem kell mást tennie, mint megkérni munkáltatóját, hogy állítsa ki Önnek igazolást a 2021-ben befizetett adóról, aminek alapján Ön kitölti a Nyilatkozatot a befizetett személyi jövedelemadó hányadáról. Ezt a nyilatkozatot vagy személyesen nyújtja be a helyileg illetékes adóhivatalhoz, vagy ha eljuttatja hozzánk, mi ezt megtesszük Ön helyett.

Ha adóbevallást nyújt be, kérjük, adja meg adatainkat:

Cégnév: Scholaris

Jogi forma: Polgári társulás

IČO: 45017808

Cím: Boženy Němcovej 1988/1, 984 15 Lučenec

Ezen hozzájárulások nélkül nem tudnánk anyagilag támogatni az iskola tevékenységét:

-minden tanév végén odaítéljük az Év Diákja díjat és anyagilag jutalmazzuk a legjobb tanulókat három kategóriában (Legjobb tanuló, Legjobb Sportoló, Tanulmányi Versenyek Legjobbja)

-hozzájárulunk a tanulók szakmai kirándulásokon való részvételét

-társszervezői vagyunk a Nemzetközi Geodéziai Ötpróba versenynek és még sorolhatnám.

A szükséges formanyomtatvány (Nyilatkozat) innen is letölthető: vyhlasenie_2022.pdf

Előre is köszönjük támogatását!

Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.2.2022 Celý článok  Kritériá

Aj my pomáhame tvoriť verejný priestor v našom meste - Városunk közterületének kialakítását is segítjük

Dňa 07.02.2022 vedenie školy podpísalo s mestom Lučenec zmluvu o spolupráci. Predmetom tejto zmluvy je spolupracovať pri všestrannom rozvoji mesta Lučenec v oblasti staviteľstva, v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry a v oblasti geodetických prác s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja mesta Lučenec a jeho zdrojov.

Žiaci našej školy budú v rámci odbornej praxe spolupracovať pri riešení výziev mesta najmä formou vypracovania návrhov projektov, 3D modelov stavieb a ich vizualizáciou, formou spracovania krajinárskych štúdií a návrhov, či formou zameriavania a vytyčovania pozemkov, terénu, cintorínov, kultúrnych pamiatok a i. Výstupy týchto prác budú realizované s využitím geoinformatických a webmapových služieb.

Nakoľko škola sa nachádza v tesnej blízkosti mestského parku, v rámci spolupráce s mestom Lučenec budú naši žiaci zabezpečovať úpravy terénu, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov, či úpravy a údržbu chodníkových plôch. V rámci tejto spolupráce sme otvorení novým zaujímavým výzvam, ktoré napomôžu zvyšovať kvalitu života obyvateľov a návštevníkov mesta Lučenec.

Az iskola igazgatója 2022. február 7-én együttműködési megállapodást írt alá Losonc város vezetésével. A megállapodás tárgya Losonc városának mindenre kiterjedő fejlesztésében való együttműködés az építőipar, a kert- és tájépítészet, valamint a földmérő munkák területén, a város fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében. Iskolánk tanulói együttműködnek a város kihívásainak megoldásában, elsősorban javaslatokat tesznek a felújítandó épületek 3D modelljének és azok látványtervének elkészítésével, tájtanulmányok és tervek feldolgozásában, vagy egy-egy terület, a városi temető, kulturális emlékek feltérképezésében. Ezek a munkák térinformatikai és webtérképes szolgáltatások felhasználásával valósulnak meg.

Mivel az iskola a városi park közelében található, így diákjaink Losonccal együttműködve gondoskodnak a liget tereprendezéséről, virágágyások telepítéséről és karbantartásáról, a járdák karbantartásáról. Ennek az együttműködésnek a részeként nyitottak vagyunk olyan új, érdekes kihívásokra, amelyek elősegítik Losonc lakói és látogatói életminőségének javítását.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.2.2022 Celý článok  Kritériá

ČINNOSŤ ŠKOLY A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Školský rok 2021/2022 sa nesie v duchu významného 70. výročia od založenia našej školy, pôvodne Vyššej priemyselnej školy stavebnej v Lučenci s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Aj v súčasnosti je poslaním školy poskytovať úplné stredné odborné vzdelanie pre technické funkcie v stavebníctve a geodézii s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Škola je zameraná na vyučovanie dvoch študijných odborov: 3650 M staviteľstvo a 3692 M geodézia, kartografia a kataster. Viac.. celý článok

Autor: sekretariát Dátum: 22.2.2022 Celý článok  Kritériá

Imatrikulácia úplne inak – Rendhagyó gólyaavatás

Pomaly si zvykáme na koronaobmedzenia, ale prváckej imatrikulácie sme sa nechceli vzdať a zorganizovali sme niečo menej tradičné.

Síce to nebola imatrikulácia taká, ako ju všetci poznáme, ale aj tak stála za to. Miesto toho, aby nám prvákom robili tretiaci "zle", sme si vymysleli, že celý deň strávime v nejakom oblečení, ktoré nie je na všedný deň. Rozosmiali sme pár žiakov, pánov profesorov a pani profesorky. Na začiatku dňa sme všetci dostali VIP kartičky, ktorými sa môžeme jedenkrát ospravedlniť pri odpovedi. Verím, že väčšina prvákov to využije, keď práve nebudú pripravení.

Hlavnou úlohou týchto kartičiek malo byť, aby sme mali niečo na pamiatku. Neskôr sa nad nimi len pousmejeme a spomenieme si, ako sme sa vtedy „strápnili“.

Ale sme VIP!

Lassan kezdjük megszokni a koronamegszorításokat, de a gólyaavatásról nem akartuk lemondani.

Bár nem azt a fajta gólyaavatást kell elképzelni, ahogy mindannyian ismerjük. Ahelyett, hogy a harmadikosok mindeféle "kellemetlen" helyzetbe kényszerítettek volna minket gólyákat, arra gondoltunk, hogy ezt a napot azzal ünnepeljük meg, hogy az egész napot valami nem hétköznapi ruhában töltjük. Megnevettettünk néhány diákot, tanárnőket és tanárokat. A nap elején mindannyian VIP kártyákat kaptunk, amit akkor használhatunk fel, ha az adott órán meg szeretnénk úszni a feleltetést. Úgy gondolom, hogy a legtöbb elsős ésszerűen akkor használja fel ezt a kértyét, amikor épp nem volt ideje felkészülni az órára.

Ezeket a VIP kártyákat azért kaptuk, hogy legyen mire emlékeznünk. Később csak mosolyogni fogunk magunkon, és emlékezni fogunk arra, hogy akkoriban mennyire „gáz” volt az aznapi öltözetünk.

Mert mi VIP-k vagyunk!

Autor: Patrícia Jackuliaková, I. A Dátum: 22.2.2022 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024
Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.2.2022 Celý článok  Kritériá

Valentínska pošta – Valentin napi posta

Milí spolužiaci, blíži sa sviatok sv. Valentína a školský parlament sa pri tejto príležitosti rozhodol zorganizovať valentínsku poštu. Nie je to nič zložité, zvládne to každý. Na kúsok papiera napíšete svoj odkaz pre kohokoľvek na našej škole, vložíte do obálky a vhodíte do schránky pred zborovňou. Najdôležitejšie je napísať na obálku meno a triedu adresáta. Seba ako odosielateľa uviesť nemusíte, ale môžete. Týmto spôsobom máte možnosť niekoho potešiť a vyčariť úsmev na tvári. Buďte opatrní a vážte svoje slová!

Kedves Diáktársaim! Közeleg Szent Bálint napja és ebből az alkalomból a diákparlament Valentin-napi postát szervez. Nem kell semmi bonyolult dologra gondolni. Egyszerűen fogj egy darab papírt, írj rá egy üzenetet bármelyik diáktársadnak, tedd egy borítékba, címezd meg és dobd be a tanári szoba ajtaja melletti postaládába. Fontos, hogy a borítékra ráírd a címzett nevét és osztályát. Magadat nem kötelező feltüntetni feladóként, de megteheted. Így lehetőséged van valakinek a kedvében járni és mosolyt csalni az arcára. Bánj óvatosan a szavakkal!

Autor: Zuzana Števková, II.B Dátum: 8.2.2022 Celý článok  Kritériá

Erasmus

Odborná prax v Budapešti – môžeš sa jej zúčastniť aj TY!

-Ak máš záujem naučiť sa nové technológie zo staviteľstva...

-Priamo v prosperujúcich stavebných firmách...

-Od uznávaných odborníkov z praxe...

-Spojiť príjemné s užitočným a spoznávať krásy a zaujímavosti hlavného mesta Maďarska!

Musíš spĺňať nasledovné kritéria:

Prospech do 2,1 v polroku 2021-22,

Polročnú známku z pozemného staviteľstva 1 alebo 2,

Znalosť anglického alebo maďarského jazyka.

Tvoju prihlášku čakáme do 7. februára 2022! V prípade záujmu kontaktuj Ing. Kučerovú – referentku pre projekty Erasmus. Tešíme sa na teba!

Szakmai gyakorlat Budapesten

– Te is ott lehetsz!

-Ha érdekelnek az építőipar új technológiái…

-Jónevű építőipari cégeknél…

-Elismert szakértőktől…

-Kösd össze a kellemeset a hasznossal és ismerd meg a magyar főváros szépségeit, látnivalóit!

A kiválasztás feltételei:

Legyen a tanulmányi átlagod legfeljebb 2,1 a 2021-22-es tanév félévében,

Legyen 1 vagy 2 a félévi érdemjegyed magasépítészetből,

Az angol vagy magyar nyelv ismerete.

Jelentkezésedet 2022. február 7-ig várjuk! Ha felkeltettük érdeklődésedet, fordulj Ing. Kučerová tanárnőhöz, aki az Erasmus pályázat lebonyolításáért felelős Szeretettel várjuk jelentkezésedet!

Autor: Ing. Kučerová Dátum: 2.2.2022 Celý článok  Kritériá

Winkler kvíz

Vytvorili sme vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl, prednostne pre deviatakov, ale nielen pre nich. Cieľom je, aby sme získali prehľad o ich vedomostiach v rámci staviteľstva. Do ďalších kôl sme pripravili aj úlohy, ktoré budú zamerané na kreativitu, tvorivosť. Kvíz bol zaslaný na každú základnú školu v širšom regióne, no zapojilo sa iba málo žiakov. Preto zverejňujeme kvíz aj tu. Ak sa zapojíte do každého kola zaslaním odpovedí, alebo vypracovaní súťažných úloh, určite vás odmeníme. Po skončení súťaže najlepší z vás získa zaujímavú vecnú odmenu od školy. Pred vyplnením odpovedí na otázky prvého kola sa zaregistrujte zadaním údajov, ktoré Vás jednoznačne identifikujú.

Kvíz je dostupný tu: https://forms.gle/NYWjeKsfScUPo4xr7

Termín na zaslanie odpovedí: 28.01.2022.

 

Készítettünk egy játékos vetélkedőt az általános iskolák kilencedikes diákjainak, de nem csak nekik. Célunk, hogy áttekintést kapjunk az építőipari ismereteikről. A következő fordulókra készített feladatok némelyike a kreativitásra fókuszálnak majd. A vetélkedőt a szélesebb régió minden általános iskolájába elküldtük, de kevesen vettek részt benne mostanáig. Ezért a feladatokat itt is közzétesszük. Ha minden fordulóban részt veszel, biztosan megjutalmazunk. A legjobbak a verseny végén érdekes tárgyi jutalmat kapnak az iskolától. Az első forduló kérdéseire adott válaszok kitöltése előtt regisztrálj néhány személyes adat megadásával.

A kvíz itt érhető el: https://forms.gle/8vnXWkcCHCv8UCsk7

A válaszadás határideje: 2022.01.28.

Autor: vedenie školy Dátum: 21.1.2022 Celý článok  Kritériá

Novohradská ulica dostane nové šaty - A Nógrádi utca új köntösben

Mestský úrad v Lučenci oslovil našu školu začiatkom októbra na riešenie obnovenia už existujúcej, veľmi frekventovanej, ale pomerne zastaralej Novohradskej ulice z pohľadu dnešnej mladej generácie.

Projekt začali riešiť maturanti IV. A triedy. Bol pre nich výzvou, lebo mesto veľmi dobre poznajú, ale aj potešením, lebo mohli využiť vlastnú fantáziu. Tímová práca spojila žiakov. Nápady čerpali aj z internetu. Preštudovali už realizované zelené plochy veľkých miest ako Singapur a Šanghaj. V návrhu sú oddychové zóny, zelené plochy, ale aj vodné prvky. Vytvorili parkoviská pred inštitúciami, chodníky a cyklotrasu. 3D model ulice vznikol pomocou programu Sketchup a vizualizáciu v Twinmotione vytvoril zástupca riaditeľa, Mgr. Csaba Bóna.

Dnešná tvár ulice vznikla v 70-80-tych rokoch minulého storočia. Budovy majú dodnes črty socialistického realizmu. Nový návrh má preto prvky moderného mesta a používa geometrické telesá, ktoré sú kombinované vodnými plochami a zeleňou. Svoje návrhy a 3D model obnovy Novohradskej ulice odprezentovali Jozef Kelement a Dávid Čičman pred vedením mesta a prítomnými mestskými poslancami 17. decembra 2021. Síce je potrebné plány na niektorých miestach trošku zmeniť, doplniť o ďalšie prvky na návrh prítomných, ale žiaci dostali pochvalu za skvelú prezentáciu svojich nápadov. Obrázky s vizualizáciou budú zverejnené, aby sa obyvatelia Lučenca mohli k nim vyjadriť, poprípade ich doplniť o vlastné nápady.

Touto cestou sa chcem poďakovať najšikovnejším a kreatívnym žiakom, ktorí sa napriek veľkému množstvu školských povinností pred maturitou pustili do práce: Dávidovi Čičmanovi, Viktorovi Rehanekovi, ako aj Petrovi Kúdeľovi, Adriánovi Vargovi, Natálii Veličovej a Viktorovi Plešivčiakovi. Jozefovi Kelementovi patrí vďaka za prezentáciu pred zastupiteľstvom mesta Lučenec.

Súčasne ďakujem za vzornú reprezentáciu školy!

A Losonci Városi Hivatal október elején felkérte iskolánkat, hogy készítsünk tervet a kissé elavult, eléggé forgalmas Nógrádi utca felújítására. Azt szerették volna, ha a fiatalok gondolatai, ötletei érvényesülnek a tervekben.

A IV. A osztály érettségizői kapták meg a feladatot. A várost jól ismerik és fantáziájuknak senki nem szabott határt, saját ötleteiket építették be a felújítási tervekbe. A csoportos munka összekovácsolta a diákokat. Sokat tanulmányozták más városok parkjait, zöldövezeteit (pl. Szingapúr és Sanghai), hogy ihletet merítsenek, megtapasztalják, mi a jelenlegi trend a nagyvilágban. A Nógrádi utcára pihenő szigeteket, zöldövezeteket terveztek, melyeket növényzet és vízelemek díszítenek majd. A tervek szerint az épületek előtti parkolók, járdák is megújulnak, de bicikliutat is terveztek. A tervrajzból előbb 3D modell született Sketchup-ban, majd ebből Bóna Csaba igazgatóhelyettes készített látványtervet Twinmotion-ban.

Az utca jelenlegi arculata a 70-80-as évek óta sokat nem változott, jelen pillanatban is hordozza a szocialista realizmus jegyeit. Az új tervrajz már modern elemeket, geometriai idomokat tartalmaz, növényekkel és szökőkutakkal kombinálva. Az előzetes tervek elnyerték a városi hivatal tetszését. Így azokat már látványtervvel kiegészítve Kelement Jozef és Čičman Dávid mutatta be 2021. december 17-én a város vezetése és néhány képviselő előtt. Bár a terveken még módosítani kell, ki kell egészíteni pár elemmel a jelenlevők kérésére, de összességében megdicsérték a diákokat elvégzett munkájukért. A látványtervek hozzáférhetők lesznek Losonc lakosai számára, hogy kifejezhessék véleményüket, esetleg további kiegészítéseket eszközöljenek ki.

Ezúton szeretném megköszönni a legszorgalmasabb és igencsak kreatív diákjainknak, hogy az érettségi előtt a sok feladatuk ellenére belefogtak ebbe a munkába. Elsősorban Čičman Dávidnak és Rehanek Viktornak, azonkívül Kúdeľa Peternek, Varga Adriánnak, Veličová Natáliának és Plešivčiak Viktornak. Kelement Jozefnek pedig a város elöljárói előtti színvonalas prezentálásáért jár a dícséret.

Köszönöm iskolánk méltó képviseletét!

Fotoalbum

Autor: Otília Kučerová Dátum: 20.12.2021 Celý článok  Kritériá

Geodetická prax vo Fiľakove – Földmérő gyakorlat Füleken

Prax na fiľakovskom cintoríne bola pre mňa veľkým skúsenostným prínosom, bonusom. Naučil som sa lepšie ovládať prístroj - geodetickú totálnu stanicu (slangovo totálku), robiť náčrt, ale hlavne rozmýšľať, ako postupovať tak, aby to bolo čo najlepšie a zároveň čo najrýchlejšie urobené.

Cieľom našej práce bolo zamerať hrobové miesta, chodníky, dom smútku a všetky ostatné prvky, ktoré sa nachádzajú na cintoríne. Prebiehalo to asi takto. Všetci sme sa ráno stretli na stanici v Lučenci a cestovali autobusom do Fiľakova. Zo zastávky na miesto merania sme sa presunuli pár minút pešo. Tu nás už čakalo technické vybavenie. Zobrali sme si pomôcky a šli na stanoviská ktoré sme mali vopred (v rámci prípravy) určené družicovým meraním tzv. GPS-kom. Pracovali sme v troch skupinách. Delili sme sa na merača (obsluhoval prístroj), figuranta ("behal so zrkadlom", signalizoval merané body) a vedúci skupiny bol ten čo kreslil a zapisoval do náčrtu. Stále sme sa ale striedali, aby si každý vyskúšal všetky funkcie v skupine. Išlo to celkom dobre, kým sme sa nedostali do časti, kde boli všade stromy. To znamenalo, že niektoré body sa nedalo zamerať a že si budeme musieť doplniť meračskú sieť. A to nebolo veľmi jednoduché. Museli sme rozmýšľať, už keď sme si ho zakladali, že kam ho dáme, aby sme z neho vedeli zamerať čo najviac bodov. Niekedy sa stalo že sme spravili chybu, ale naučili sme sa ju nájsť a rýchlo sme ju opravili, aby sme mohli pokračovať. Neľutujem času, ktorý som strávil na tom fiľakovskom cintoríne. Ako som už povedal, naučil som sa toho veľa, takže pre mňa to bola dobrá skúsenosť.

A füleki temetőben végzett szakgyakorlat nagy élmény volt számomra, sok szakmai tapasztalatot szereztem. Megtanultam jobban kezelni a mérőműszert, geodéziai totálállomást, vázlatot készíteni, de ami a legfontosabb, hogy megtanultam a folyamatokat úgy megszervezni, hogy a munkavégzés hatékonyabb legyen. Munkánk célja az volt, hogy bemérjük a temetőben található sírhelyeket, járdákat, hullaházat és minden egyéb ott található elemet. Minden reggel a losonci állomáson buszra szálltunk, és a füleki buszmegállótól az utat a temetőig gyalogosan tettük meg. Átvettük a műszereket, segédeszközöket, és a műholdas méréssel előre meghatározott pontokon megkezdtük a munkát. Három csoportban dolgoztunk. Volt egy mérő köztünk, aki működtette a műszert, egy segítő, aki a "tükörrel futkosott", jelezte a mért pontokat, és egy csoportvezető, aki rajzolt és írt a vázlatba. De folyamatosan váltogattuk egymást, hogy a csoportban mindenki kipróbálhassa az összes munkafolyamatot. Egész jól haladtunk, amíg el nem értünk arra a részre, ahol mindenhol fák voltak. Ez azt jelentette, hogy egyes pontokat nem lehetett megcélozni, és ki kell egészítenünk a mérőhálózatot. És ez nem volt könnyű feladat. Már a tervezéskor sokat kellett gondolkodni, hogy hova helyezzük a hálózatot, hogy minél több pontra rálássunk. A munka során néha hibáztunk, de megtanultuk a hibát megtalálni, és gyorsan kijavítani azt, hogy továbbhaladhassunk.

Nem bánom a füleki temetőben eltöltött időt, hiszen amint a bevezetőben is írtam, sokat tanultam, olyasmiket is, amire az iskolapadban nincs lehetőség.

Fotoalbum

Autor: Erik Bartko, III. B Dátum: 15.12.2021 Celý článok  Kritériá

Odborná prax Bojnice – Bajmóci szakgyakorlat

Prax v Bojniciach bola veľkou skúsenosťou, plnou nevšedných situácií a zážitkov. Už keď sme prišli v nedeľu služobným vchodom do ZOO, vedeli sme, že to nebude obyčajná prax. Ešte sme nevedeli, čo nás presne čaká, ale vo vzduchu viselo dobrodružstvo. :) Ubytovali sme sa a čakali na ďalší deň. Mimochodom, noci boli veľmi zaujímavé, keďže sme boli 24/7 v ZOO plnej zvierat, z ktorých mnohé ožívajú hlavne v noci a hlasne o tom dávajú vedieť. Ráno sme prišli do tvrdej reality. Skoré vstávanie a "behanie" po celej ZOO. Minimálne 3x sme ju podrobne presondovali, aby sme si naplánovali a založili bodové pole GPS-kom a rozdelili si územia pre dve meračské skupiny. Zakladanie bodového poľa bolo pre nás celkom zdĺhavé, nakoľko sme pri jednom bode niekedy strávili aj desiatky minút. Aspoň sme však mali čas pomaly si fixovať, kde sa čo nachádza (a po pár dňoch sme veru mohli robiť aj sprievodcov po zoologickej).

Druhý deň sa rozbehlo podrobné meranie. Detailné ovládanie prístroja a základných úkonov s ním, ale aj riešenie každodenných neškolských situácií nám denne zvyšovalo sebadôveru. Po pár dňoch sme už mali nastavený režim. Ráno meračka a čakanie na najobľúbenejšiu časť každého dňa: obed. Po obede pokračovanie prác a večer kontrola nameraného. Čím dlhšie sme boli spolu ako kolektív, viac sme si aj rozumeli. Po náročnom dni, sme si našli ešte aj čas na karty. Každopádne skúsenosti, nočné objavovanie zoologickej záhrady a čas strávený s ľuďmi aj zvieratami by som nevymenila za nič.

Verím, že naša mapa ZOO bude dlho využívaná návštevníkmi a správcami a bude robiť dobrú reklamu aj našej škole.

A bajmóci szakgyakorlat során sok hasznos tapasztalatot szereztünk, tele volt szokatlan helyzetekkel és élményekkel. Már amikor vasárnap a szolgálati bejáraton át beléptünk az állatkertbe, tudtuk, hogy ez nem lesz mindennapi gyakorlat. Még nem tudtuk pontosan, mi vár ránk, de kaland szaga érződött a levegőben. :) Elfoglaltuk a szálláshelyünket és vártuk a következő reggelt. Az éjszakák egyébként nagyon érdekesek voltak, hiszen éjjel-nappal egy állatkertben voltunk, tele állatokkal, amelyek közül sok főleg éjszaka kelt életre, és különböző hangok kiadásával adták tudtunkra, nem vagyunk egyedül. Reggel a rideg valóság várt. Korai kelés és "rohangálás" az egész állatkertben. Legalább 3 alkalommal részletesen átvizsgáltuk az egész területet, hogy a lehető legkedvezőbben tudjuk kialakítani a ponthálózatot GPS segítségével, majd két mérési csoportba tömörültünk. A ponthálózat kialakítása elég hosszadalmas folyamat volt, mert néha több tíz percet is eltöltöttünk egy ponton. Legalább volt időnk lassan megjegyezni, mi hol található: pár nap alatt állatkerti idegenvezetőként is megálltuk volna a helyünket. Másnap kezdődött a részletes mérés. A készülék és a vele elvégzett feladatok alapos megismerése, a mindennapi helyzetek megoldása minden nappal növelte önbizalmunkat. Néhány nap múlva már megszokott rutin szerint működtünk. Reggel mérés, délben a nap fénypontja, ebéd, majd ebéd után a munka folytatása és este a mért adatok ellenőrzése. Minél tovább voltunk együtt csapatként, annál jobban megismertük, megértettük egymást. A fárasztó napok befejeztével még kártyázni is maradt erőnk. Semmire nem cserélném le a megszerzett tapasztalataimat, az állatkert éjszakai felfedezését és az emberekkel vagy állatokkal töltött időt.

Bízom benne, hogy az állatkertről készült térképünket még sokáig használni fogják a látogatók és a ZOO működtetői, és iskolánknak hírnevének öregbítéséhez is hozzájárul.

Fotoalbum

Autor: Laura Tomišová, III. B Dátum: 15.12.2021 Celý článok  Kritériá

Online

Milí spolužiaci, spolužiačky, vážené pani profesorky, páni profesori!

Časy sú ťažké a opatrenia sú prísne. Verím však, že aj napriek dištančnému vzdelávaniu pracujeme všetci na maximum. Študenti sa snažia nazbierať si dobré známky, učitelia sa snažia dať nám všetky potrebné vedomosti. Ďakujeme za Vašu snahu, je vidno ako Vám záleží na nás a našich vedomostiach. Vďaka vám máme všetky predmety na takej úrovni ako v škole. Deskriptívna geometria a odborné kreslenie, kto by bol povedal, že aj tieto predmety sa budú vyučovať online? Možno sa niektorí z nás báli už minulý rok, stresovali sa, ako budú vyzerať tieto hodiny. Dnes už môžem v mene Žiackej školskej rady vyjadriť spokojnosť a dodať, že aj online sa vzdelávame na vysokej úrovni. Po dobre vykonanej práci prídu aj vytúžené Vianoce. Nech sú pre každého z nás sviatkom radosti a šťastia, pohody, ktorú všetci potrebujeme.

Pokojné vianočné sviatky!

Kedves Diáktársak, tisztelt Tanárnők, Tanár urak!

Nehéz időket élünk, az intézkedések szigorúak. Úgy gondolom azonban, hogy a távoktatás ellenére mindannyian maximálisan dolgozunk. A diákok igyekeznek jó jegyeket szerezni, a tanárok pedig minden szükséges tudást megadni nekünk. Köszönjük fáradozásukat! Érezzük, mennyire szívükön viselik sorsunkat és tudásunk gyarapítását. Nekik köszönhetően minden tantárgy olyan szinten van, mint az iskolában. Az ábrázoló geometria és a szakrajz órákról még két éve senki nem mondta volna, hogy online is meg lehet őket tartani. Pedig igen! Talán néhányan megijedtünk tavaly, stresszesek voltunk attól, hogy milyenek lesznek ezek az órák. Ma a Diákönkormányzat nevében elégedettségemet fejezhetem ki, és hozzáteszem, hogy a távoktatás színvonala magas. A jól végzett munka után lassan eljön az áhított karácsony is. Legyen mindannyiunk örömének és boldogságának ünnepe, a jólété, amelyre mindannyiunknak szüksége van. Boldog karácsonyt!

Autor: Zuzana Števková II. B, predsedkyňa ŽŠR-a DÖK elnöke Dátum: 15.12.2021 Celý článok  Kritériá

70 rokov prebieha odborné vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci - 70 éve folyik szakképzés a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskolában.

(Škola vznikla 1. septembra 1951 ako Vyššia priemyselná stavebná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.) Až do konca druhej svetovej vojny sa na území Lučenca zdržiaval významný počet vojakov. Pešie kasárne boli postavené na ulici B. Němcovej, pred mestským parkom na oboch stranách. Na pravej strane (dnešná budova SPŠ stavebnej O. Winklera) boli budovy malých peších kasární, oproti, na ľavej strane boli budovy veľkých peších kasární spolu s barakmi na brehu potoka. Postavilo ich mesto v rokoch 1879 a 1890 tretiemu práporu 25. pešieho pluku. Na ich mieste postavili po roku 1949 „školskú štvrť“, kde doteraz pôsobia tri stredné školy (spolu s príslušným športovým areálom).

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera Stredná škola so slovenským a maďarským vyučovacím jazykom otvorila svoje brány 1. septembra 1951 ako Vyššia priemyselná škola stavebná. V septembri 1953 sa stala stavebnou odbornou školou. Bola umiestnená v budove učňovskej školy, ktorá vznikla v priestoroch bývalých peších kasární. Na začiatku fungovania školy sa učitelia a žiaci aktívne zapájali do modernizácie školy, takto vznikla aj nová telocvičňa (1951), dielne (1963-64), kotolňa (1995-96) a iné, v roku 1970 nové krídlo budovy pre odborné učebne. Študenti sa zapojili do projektovania viacerých sídlisk v okrese a zúčastnili sa aj ich budovania. Ako príklad môže slúžiť návrh premostenia potoka v mestskom parku spolu s budovou reštaurácie Biela labuť. Škola dodnes vychováva odborníkov v odboroch staviteľstvo a geodézia spolu so širokým spektrom kultúrnych a spoločenských aktivít. Od roku 1970 vychádza školský časopis „Mladý stavbár – Ifjú építész“, ktorý sa dnes objavuje v podobe ročenky školy. Prvé desaťročie vychovávala priemyslovka len stavebných technikov, ale v 80-tych rokoch začína vzdelávanie geodetov. Takto sa v našom regióne zrodila tradícia odborného technického vzdelávania.

V roku 2006 obdržala škola čestný názov ako poctu bývalému pedagógovi a najvýznamnejšiemu stavebnému inžinierovi v meste: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera. Inžiniersky diplom získal na nemeckej Pražskej univerzite, neskôr založil a prevádzkoval v rokoch 1935-1941 v Lučenci konštrukčnú kanceláriu. Od roku 1958 vyučoval na Stavebnej priemyslovke dejiny architektúry až do svojej smrti. Významný staviteľ, ktorý sa pred 110-timi rokmi narodil vo Zvolene, strávil podstatnú časť svojho života a tvorby v Lučenci. Pamätná tabuľa je umiestnená vo vstupnej chodbe školy. Autorom je sochár Gyula Mag, bývalý žiak školy. Text: Architekt / Oskar / Winkler / (1909-1970). V súčasnosti poskytuje škola študentom možnosti odbornej praxe v zahraničí a účasť na rozličných odborných cvičeniach, projektoch ako napríklad program Erasmus+. Cieľom najnovšieho projektu je spoznávanie nových technológií, postupov a pracovných štýlov, ktoré prispievajú k rozvoju odborných kompetencií študentov. Budúci technici sa zúčastňujú odborných exkurzií a cvičení, ktoré spestrujú každodennú výuku. Na základe týchto skúseností môžu spoznať rozličné prístupy a rozšíriť si okruh vedomostí.

70 éve folyik szakképzés a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskolában.

(Az iskola 1951. szeptember 1-jén alakult mint Felsőipari Építészeti Iskola szlovák és magyar nyelvű oktatással.) Losoncon egészen a 2. világháború befejezéséig jelentős számú katonaság tartózkodott. A gyalogsági laktanya épületei a B. Nemcová utca városliget előtti szakaszának két oldalán épültek fel. Jobb oldalán (a mai Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola területén) a Kis gyalogsági laktanya épületei, vele szemben, a bal oldalán pedig a Nagy gyalogsági laktanya épületei álltak, alatta a patak partján álló barakkokkal. A 25. gyalogezred 3 zászlóaljának az ellátására a kaszárnyákat a város 1879 és 1890 között építette fel. A kaszárnyák helyén 1949 után építették ki az „iskolanegyedet”, amelyben azóta is három szakközépiskola működik (a hozzájuk tartozó sportlétesítményekkel együtt).

Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola A szlovák és magyar tannyelvű középiskola 1951. szeptember 1-jén nyílt meg Felsőipari Építészeti Iskola (Vyššia priemyselná škola stavebná) néven. 1953 szeptemberében lett „Építészeti Szakközépiskola“. A helyén működő tanonciskola épületeiben lett elhelyezve, amely a gyalogsági kaszárnyák volt épületeiből lett kialakítva. A kezdeti időszakban az oktatás mellett úgy a tanárok, mint a diákok, aktívan részt vettek az iskola modernizálásában. Ennek köszönhetően készült el pl. az új tornaterem (1951), szakműhelyek (1963-64), kazánház (1995-96), az 1970-es években egy új, szaktantermeket magában foglaló oldalszárny. A diákok részt vettek számos járás több lakótelepének tervezésében és magukon az építkezéseken is. Ők készítették el pl. a Városliget nyári mozijának patak feletti áthidalásának és az ottani vendéglő (Biela Labuť) terveit is. Az iskola magasépítészet és geodézia szakterületeken képez diákokat, sokrétű kulturális és közösségfejlesztő tevékenységgel. 1970-től rendszeresen megjelenő iskolai lap a „Mladý stavbár – Ifjú építész“ helyét mára az évente megjelenő évkönyvet vette át. Az első pár évtizedben csak építésztechnikusokat képzett az iskola, de a 80-as évek elején elindult a földmérők szakképzése is. Ebben az időszakban született meg régiónkban a műszaki irányú szakoktatás. Az iskola 2006-ban felvette egykori tanára és a város legkiválóbb építészmérnöke nevét, a Winkler Oszkár Építőipari Szaközépiskola nevet. Winkler Oszkár a prágai Német Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet, majd 1935 és 1941 között önálló tervezőirodát működtetett Losoncon. 1958-tól a losonci Építőipari Szakközépiskolában építőművészet-történetet tanított egészen haláláig. A jeles építőművész, aki 110 esztendeje született Zólyomban, életének és főleg alkotói periódusának nagy részét Losoncon töltötte. Emléktábláját a bejárati folyosó falán leplezték le. Alkotója Mag Gyula szobrászművész, az iskola volt diákja. Szövege: Architekt / Oskar / Winkler / műépítész / (1909-1970). Korunkban az iskola diákjai lehetőséget kapnak részt venni külföldi szakmai gyakorlaton, illetve különböző programokban, projektekben. Ilyen például az Erasmus+ program. A pályázat fő célja az új technológiai eljárások, módszerek, munkastílusok megismerése, melyek alkalmazkodnak az építész szakma fejlődéséhez. A diákok szakmai látogatásokon és gyakorlatokon vehetnek részt, melyek érdekesebbé teszik a tanulást. A szakmai látogatások, melyek során megfigyelhetők az építkezéseken folyó különböző munkafolyamatok, nagyon tanulságosak a diákok számára.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 10.12.2021 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/21 je k dispozícii k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 9.12.2021 Celý článok  Kritériá

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Od utorka 30.11.2021 až do odvolania sa budú žiaci aj našej strednej školy vzdelávať dištančnou formou v zmysle vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravodníctva so sídlom v Lučenci.

2021. november 30-tól, keddtől további értesítésig középiskolánk tanulói is távoktatásra térnek át a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelete értelmében.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.11.2021 Celý článok  Kritériá

Otvorený list predsedníčky ŽŠR – A DÖK elnökének nyílt levele

Milí spolužiaci!

Nerada to píšem, ale momentálna pandemická situácia nám nedovolí uskutočniť väčšiu časť plánovaných akcií Žiackej školskej rady. Jednou z takýchto akcií je aj imatrikulácia. Viem, že sa naši tretiaci tešili a naši prváci báli. Žiaľ, neviem posúdiť, či ste sa mali čoho báť, milí prváci, keďže ani ja sama som imatrikuláciu vlani nemala. Ale určite viem povedať, že sme prišli o ďalší pekný stredoškolský zážitok. Ochorenie Covid-19 si už vyžiadalo veľa obetí a nikto si neželá, aby to bol niekto z rodiny alebo blízky priateľ. Rada by som sa touto cestou poďakovala celému učiteľskému zboru, za snahu dať nám všetky potrebné vedomosti, aj napriek tomu, že teraz to vôbec nie je ľahké. Ak môžeme nájsť nejaké pozitívum v dnešnej situácii, určite je to príchod našich nových spolužiakov. Srdečne Vás vítame, milí prváci, na našej škole a želáme vám pekné štúdium. Dúfame, že sa vám tu bude páčiť a prežijete na škole mnoho šťastných chvíľ.

S pozdravom,

Zuzana Števková, predsedníčka Žiackej školskej rady pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec

Kedves Diáktársaim!

Nem szívesen írom, de a jelenlegi járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy megvalósítsuk a diákönkormányzat (DÖK) tervezett eseményeinek nagy részét. A gólyaavatást sem. Tudom, hogy a harmadikosok nagyon várták, örültek neki, gólyáink pedig féltek tőle. Sajnos, nem tudom megítélni, hogy volt-e félnivalótok, kedves gólyák, hiszen tavaly engem sem avattak gólyává. De határozottan állíthatom, hogy egy újabb szép középiskolai élménnyel lesztek szegényebbek. A Covid-19 már sok emberéletet követelt, és senki sem akarja elveszíteni családtagját vagy közeli barátját. Ezúton szeretném megköszönni az egész tanári karnak, hogy igyekeznek minden szükséges tudást átadni nekünk, bár ez most egyáltalán nem könnyű. Ha találunk valami pozitívumot a mai helyzetben, az mindenképpen új diáktársaink érkezése. Szeretettel köszöntünk iskolánkban Titeket, kedves Gólyák, és kívánunk Nektek sikeres tanulmányokat az építészetin. Reméljük, hogy tetszeni fog és sok boldog pillanatban lesz részetek a rátok váró négy évben iskolánkban.

Tisztelettel,

Zuzana Števková, a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Diákönkormányzatának elnöke

Autor: Zuzana Števková Dátum: 12.11.2021 Celý článok  Kritériá

OZNAM - ÉRTESÍTÉS

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a zamestnancom, že školský bufet bude v tomto kalendárnom roku v prevádzke už len do 30. novembra 2021.

Ezúton értesítjük diákjainkat és alkalmazottainkat, hogy az iskolabüfé ebben a tanári évben csak 2021. november 30-ig tart nyitva.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.11.2021 Celý článok  Kritériá

Projekt ERASMUS+ pályázat

Študenti našej školy majú možnosť absolvovať odbornú prax na zahraničnej odbornej stáži.

Tento školský rok bude pre našich študentov opäť zaujímavejší. Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhodnotila projekt predmetovej komisie staviteľstva za úspešný. Nesie názov „Kreatívni stavitelia“ a je pre žiakov 2. a 3. ročníka študujúcich odbor staviteľstvo.

Hlavným cieľom projektu je získanie širších odborných znalostí a prispôsobenie sa vývojovým trendom odboru, oboznámenie sa s novými technologickými postupmi, metódami, štýlmi práce a získanie širších odborných vedomosti v rámci prípravnej fázy a projektovania stavby. Má za cieľ nahradiť tradičné vyučovacie metódy novými, aktivačnými. Dvanásť žiakov v doprovode dvoch pedagógov môže v júni absolvovať prax v oblasti staviteľstva a záhradnej architektúry vo firmách v hlavnom meste Maďarska v Budapešti.

Firma BAUVA BT. zamestná žiakov v projekčnom oddelení svojej firmy. Aktivity budú zamerané na spracovanie rôznych foriem projektových dokumentácii a 3D vizualizácií stavebných objektov. Firma IN-TUITION s.r.o sa zaoberá rekonštrukciou budov ako sú rodinné domy, kancelárie, obchody, ale aj kultúrne pamiatky. Žiaci sa priamo na stavbách zoznámia s najnovšími technológiami a progresívnymi materiálmi na trhu. Budú sa podieľať na realizácii obnovy budov, aj kultúrnych pamiatok.

Odborná prax bude trvať 21 dní. Ubytovanie je v centre Budapešti. Cez víkendy budú môcť študenti zažiť bohatý kultúrny program v hlavnom meste Maďarska.

Diákjaink lehetőséget kapnak részt venni külföldi szakmai gyakorlaton.

Ez a tanév ismét tartogat érdekességet diákjaink számára. Az Erasmus+ Nemzeti Ügynökség sikeresnek értékelte az építész tantárgyi bizottság pályázatát, mely a "Kreatív építészek" címet kapta, és melynek a 2. és 3. évfolyamos építész diákokhallgatók a célcsoportja.

A pályázat fő célja az új technológiai eljárások, módszerek, munkastílusok megismerése, melyek alkalmazkodnak az építész szakma fejlődéséhez, továbbá szélesebb szakmai ismeretek megszerzése az előkészítő szakaszon és a tervezésen belül. További cél, hogy a hagyományos tanítási módszereket új, aktiváló módszerekkel helyettesítse, gazdagítsa. Tizenkét diák két tanár kíséretében júniusban végezhet szakmai gyakorlatot a magasépítészet és a kertépítészet területén Magyarország fővárosában, Budapesten lévő vállalatokban.

A BAUVA BT. a diákokat a tervezési osztályán fogja bevezetni a munkálatokba. Az aktivitások a projektdokumentációk különféle formáinak feldolgozására és az épületek 3D-s látványtervének elkészítésére irányulnak. Az IN-TUITION Kft. cég családi házak, irodák, üzletek és kulturális emlékek felújításával foglalkozik. A diákok közvetlenül az építkezéseken ismerkedhetnek meg az építőipari piacon jelenleg használatos legújabb építőanyagokkal és technológiákkal. Részt vesznek az épületek és kulturális emlékek felújításában.

A gyakorlat 21 napig tart. A szállás Budapest központjában található. A hétvégékre gazdag kulturális programokkal készülnek a partnercégek a magyar fővárosban.

Autor: Otília Kučerová, koordinátor projektu Erasmus+ Dátum: 11.10.2021 Celý článok  Kritériá

So smútkom v duši, oznamujeme, že nás navždy opustil náš bývalý riaditeľ – Fájó szívvel tudatjuk, hogy egykori igazgatónk örökre itthagyott minket

Ing. Barnabáš Parditka (4.6.1944 - 1.10.2021)

Smrť – tá najkrutejšia podoba života – nám vzala vzácneho človeka, dobrého priateľa. A zrazu zisťujeme, že svet okolo nás akosi ochudobnel. Ing. Barnabáš Parditka, pôsobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera 33 rokov, z toho bol 8 rokov na jej čele. Boli sme radi, keď prišiel k nám. Bol nielen dobrým učiteľom žiakov, ale i nás – mladších, začínajúcich kolegov. Učil nás pracovitosti, no predovšetkým učil nás tešiť sa z práce. Obdivovali sme jeho ľudskú vyrovnanosť a pohodu, ktorú si nenechával iba pre seba. Bol naším nenápadným radcom, ktorý nám svoje bohaté životné skúsenosti podával s takou radosťou, s akou sa podáva dar. Žil s nami v čase úspechov, hľadaní, ale i ťažkostí a prehier. Dokázal nám však vnuknúť presvedčenie, že víťazstvo po prehrách je cennejšie ako víťazstvo bez prekážok. Dnes vieme lepšie, ako sme vedeli vtedy, aké sú to hodnoty. Ešte z nich čerpáme, ešte z nich žijeme. A zrazu sa nám zdá, že sme mu za to ani nemali čas poďakovať sa. Aký rýchly a neúprosný je beh času. Náhlime sa a v tomto životnom zhone, často objavíme hodnoty človeka, až keď sa pominie. Ani sme si nestačili uvedomiť, že bol pri nás, správal sa ako jednoduchý, skromný človek, ktorý zdieľal naše osudy. Dokázal smútiť s tými, čo si bolesť či krivdu liečili smútkom, smiať sa s tými, čo smiechom smútok porážali. Obdivovali sme jeho životnú vitalitu i jeho ochotu pomáhať všade tam, kde bolo treba, a každému, kto ho o to požiadal. Bol studnicou nevyčerpateľných skúseností a rád. Dnes vieme, že náš zosnulý Ing. Barnabáš Parditka bol pre nás naozaj vzácny človek. Spomienky naňho nás presviedčajú o veľkej potrebe ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej pozornosti. Možno to zisťujeme až teraz, keď spomíname. Lebo spomienky sú niekedy zreteľnejšie ako prežívaná skutočnosť. Je to tragédia, ak smrť nemá zmysel, ak je koncom i začiatkom ničoho. Lenže smrť nášho priateľa – bývalého riaditeľa školy je zavŕšením bohatého a činorodého života. Už budeme iba spomínať, drahý náš kolega, ale ver, že v týchto spomienkach nám budeš inšpiráciou, vzorom i príkazom žiť z Tvojho odkazu. Buď spokojný! Neodchádzaš ako dlžník. Ostal si v nás i v stovkách Tvojich žiakov.

A halál, az élet legkegyetlenebb része, elvett egy értékes embert, egy jó barátot. És hirtelen azt tapasztaljuk, hogy a körülöttünk lévő világ valahogy elszegényedett. Ing. Parditka Barnabás, 33 évig volt iskolánk alkalmazottja, ebből 8 évig állt az iskola élén. Nemcsak a diákoknak volt jó tanára, hanem nekünk is, fiatalabb, kezdő kollégáknak. Boldogok voltunk, amikor bejött hozzánk a tanáriba. Szorgalomra tanított, de mindenekelőtt arra, hogy élvezzük a munkát. Csodáltuk azt a békés természetét és a nyugalmat, amit sugárzott környezete felé. Önzetlen tanácsadónk volt, aki gazdag élettapasztalatát olyan örömmel adta át nekünk, amilyennel ajándékot adnak. Köztünk élt a siker, a keresés, de a nehézségek és a veszteségek idejében is. Azonban képes volt velünk elhitetni, hogy a veszteségek utáni győzelem értékesebb, mint az akadályok nélküli. Ma jobban tudjuk, mint akkor, hogy mik az értékek. Még mindig belőlük merítünk erőt, még mindig belőlük élünk. És hirtelen úgy tűnik számunkra, hogy nem is volt időnk köszönetet mondani neki mindezért. Milyen gyorsan és könyörtelenül telik az idő! Rohanás az életünk, és az élet forgatagában gyakran csak akkor fedezzük fel az ember értékeit, amikor ő már nincs többé. Feltűnés nélkül élt közöttünk, egyszerű, alázatos emberként, aki osztozott sorsunkban. Gyászolni tudott azokkal, akik bánattal kezelték a fájdalmat vagy a sérelmet, együtt nevetett azokkal, akik a hasonló helyzeteken csak nevetni tudtak. Csodáltuk életerejét és segítőkészségét, bárkinek is volt rá szüksége. A tapasztalatok és tanácsok kimeríthetetlen forrása volt. Ma már tudjuk, hogy elhunytunk, Ing. Parditka Barnabás igazán értékes ember volt számunkra. Emléke kapcsán az emberi összetartozás és az egymás iránti figyelem hiánya merül fel bennünk. És ehhez egy ilyen eseménynek kellett bekövetkezni. Mert az emlékek néha letisztultabb képet mutatnak, mint a megtapasztalt valóság. Tragédia, ha a halálnak nincs értelme, ha ez a semmi vége és kezdete. De barátunk, volt igazgatónk halála egy gazdag és aktív élet befejezése. Már csak emlékezni tudunk, kedves kollégánk, de hidd el, hogy ezekkel az emlékekkel is ösztökélsz, példakép maradsz sokak számára. Légy elégedett! Nem maradt semmi adósságod, mi tartozunk Neked. Hálával, köszönettel. Emléked tovább él bennünk és több száz tanítványodban.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.10.2021 Celý článok  Kritériá

EKOALARM

Naša škola je zapojená do projektu EKOALARM, ktorý realizuje občianske združenie Živica a Nadácia Ekopolis. Cieľom tohto projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Patríme do skupiny 380 vybraných škôl, ktoré získali nádoby na trojzložkový triedený zber do každej triedy. Modrú na papier, žltú na plasty a tretiu, hnedú, na zmesový odpad. Iba 70 škôl dostane, okrem samotných košov na triedený zber odpadov, aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a pod.). Aj v tejto časti sme boli úspešní, a tak našich žiakov čaká niekoľko online hodín, v rámci ktorých im lektori projektu priblížia problematiku odpadov, recyklácie a minimalizácie odpadu. Prvotným cieľom zapojenia sa do projektu bolo minimalizovať odpad v našej škole a naučiť sa ho správne vytriediť. Naša budúcnosť je v rukách mladej generácie, ktorú musíme viesť k ekologickému mysleniu. Tento projekt považujeme za dobrú príležitosť s tým začať. Aký bude výsledok, to sa ukáže až po rokoch.

Iskolánk részt vesz az EKOALARM projektben, amelyet a Živica polgári társulás és az Ekopolis Alapítvány valósít meg. A projekt célja, hogy a szlovákiai általános és középiskolákban bevezessék a szelektált hulladék gyűjtésének rendszerét. A 380 kiválasztott iskola egyike vagyunk, így mi is kaptunk minden osztályba három különböző színű szemetes kosarat az elkülönített gyűjtéshez. Kék a papírra, sárga a műanyagra és a harmadik, a barna a vegyes hulladékra. Mindössze 70 iskola kap másfajta támogatást is (előadások, mentorálás, módszertani anyagok stb.). A pályázat ezen részében is sikeresek voltunk, ezért néhány online tanóra vár diákjainkra, amelyek során a projekt oktatói megismertetik őket a szelektált hulladék, az újrahasznosítás és a hulladékminimalizálás kérdéseivel. A projektben való részvétel elsődleges célja az volt, hogy minimalizáljuk iskolánkban a hulladékot, és megtanuljuk megfelelően szétválogatni. Jövőnk a felnövekvő generációk kezében van, akiket környezettudatos gondolkodásra kell sarkallnunk. Ezt a projektet jó lehetőségnek tartjuk az induláshoz. Hogy mi lesz az eredmény, évek múlva derül csak ki.

Autor: Csaba Bóna Dátum: 20.9.2021 Celý článok  Kritériá

Sedemdesiat rokov odborného vzdelávania v Lučenci 1951 - 2021

Navrhnúť železobetónový stĺp z ovinutého betónu, dostredne zaťažený silou P=300 Mp. Pozdĺžna výstuž stĺpa má byť minimálna. Dĺžka stĺpa je 5m. Predpísaný je betón 170 a oceľ 10210. Predpokladá sa hlavné zaťaženie. Takto znie jedno zadanie z dochovaných tém pre prvých maturantov Strednej priemyselnej školy stavebnej.

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola oslavuje v roku 2021 sedemdesiat rokov svojej existencie. Každý doterajší školský rok je naplnený množstvom zážitkov a udalostí, ktoré ožívajú v spomienkach mnohých žiakov, pedagógov a spolupracovníkov a každý znamená aj kúsok ich osobnej histórie. Priemyslovka vychovala a vychováva absolventov v odboroch staviteľstvo a geodézia, kartografia a kataster. V čase svojho vzniku stála pri zrode stredného technicky zameraného odborného vzdelávania v našom regióne a túto úlohu sa snaží napĺňať dodnes. Vymenovať všetky medzníky a úspechy školy by zabralo veľa času a miesta, preto uveďme ten naj: tisíce odborníkov, medzi nimi mnoho významných osobností doma i v zahraničí, ktorí sa ku svojej škole hlásia a vracajú sa, lebo tu prežili ten zázračný čas mladosti naplnený nielen štúdiom, ale aj zážitkami, prvými láskami. Práve na svojich pedagógov a pedagogičky, študentov a študentky je škola nesmierne hrdá a dovoľuje si aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí roky budovali a budujú jej dobré meno.

Megtervezni egy spirálkengyeles vasbeton oszlopot, mely központosan van terhelve P = 300Mp erővel. Az oszlop fővasa minimális legyen. Oszlop magassága 5m. Az előirt beton 170 és az acél 10210 osztályú. Feltételezzünk fő terhelést. Így szól az egyik fennmaradt feladat az Építőipari Szakközépiskola első érettségizőinek témáiból.

A losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Minden eddigi tanév tele van olyan élményekkel és eseményekkel, amelyek sok diák, tanár és munkatárs emlékeiben elevenednek meg, és mindegyik személyes történetük egy darabját is jelenti. Az első pár évtizedben csak építésztechnikusokat képeztünk, de a 80-as évek elején elindult a földmérők szakképzése is. Megalakulása egybeesik régiónk középfokú műszaki irányú szakoktatásának megszületésével. Az iskola mérföldköveinek és eredményeinek felsorolása sok időt és helyet igényelne, ezért jöjjenek csak a legfontosabbak: több ezer szakember, köztük számos hazai és külföldi szaktekintély, akik szívesen térnek vissza és emlékeznek alma materükre, ahol fiatalságuk csodás éveit töltötték átélve felejthetetlen élményeket, megtapasztalva az első szerelmeket, csalódásokat. Tanáraink mellett diákjainkra is rendkívül büszkék vagyunk, és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik az évtizedek során építették és építik jó hírnevét.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.9.2021 Celý článok  Kritériá

Informácia ohľadom postupu prevzatia samotestov

Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, v tejto fáze si môžete v termíne a mieste dohodnutom s príslušným triednym učiteľom prevziať 5 ks samotestov na žiaka.

Postup distribúcie je nasledovný:

1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní nájdete pod týmto textom, respektíve na: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

2. Triedny učiteľ Vášho dieťaťa dohodne s Vami termín a miesto odovzdania samotestov v pripravenom igelitovom vrecúšku: 5 kusov skúmaviek s roztokom, 5 kusov vrchnákov s kvapkadlom, 5 kusov testovacích platničiek, 5 kusov sterilných tvrdých odberových tyčiniek (Model No: 93050) na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie.

3. Pri odovzdávaní /preberaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby zákonný zástupca neplnoletého žiaka, respektíve žiak plnoletý, podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópia prednej strany preberacieho protokolu tvorí prílohu tohto usmernenia, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

4. Keďže za použitie je zodpovedný zákonný zástupca/ plnoletý žiak, vykonanie samotestu škole potvrdzuje, prostredníctvom Edupage ,(v časti – „COVID testovanie“) v krajných prípadoch písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, a iba v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800 / 174 174.V prípade otázok ohľadom postupu zo strany školy sa môžete obrátiť na covid19@minedu.sk, resp. call centrum 0800 / 138 033.

S pozdravom Mgr. Ladislav Vikor – riaditeľ školy

Preberaci_protokol.pdf

samodiagnosticky_test_navod_na_pouzitie.pdf

Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.9.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam pre žiakov školy!
Začiatok školského roka je dňa 2.9.2021 – štvrtok. Nástup do školy je najneskôr o 8,00.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.8.2021 Celý článok  Kritériá

Mgr. Richard ČERVIENKA (31. 1. 1979 – 17. 8. 2021)

Nečakaná smutná správa o predčasnom náhlom odchode Mgr. Richarda Červienku sa v utorok ráno dostala aj na našu školu. V tom okamihu na chvíľu zastal čas... Nám, ktorí sme Richarda poznali, zrazu hlavou nekontrolovane prelietali myšlienky a spomienky na nášho neskutočne šikovného, inteligentného a ambiciózneho žiaka, ktorý sa svojou charizmou zapísal do našich sŕdc. Mnohí sme aj po rokoch s úprimným obdivom pozorovali jeho kroky a úspešnú životnú cestu, ktorou sa vydal. Rozvážne a s ľudskosťou dokázal riešiť problémy aj pri svojom náročnom povolaní a pracovnom nasadení. V očiach vždy dobrosrdečná iskra, na perách úsmev a priateľské stisky rúk... Takým ostal aj pri našich neskorších stretnutiach a takto si ho budeme navždy pamätať.

Richard, nemalo sa to stať! ...Kiežby každá škola mala čo najviac takých študentov a každá krajina čo najviac takých ľudí. Bolo nám cťou, hoci len na krátky čas byť v kontakte s tak skvelým Človekom. Lúčime sa, ale Tvoja hviezda na našej škole ostáva svietiť.

Snívaj svoj večný sen a odpočívaj v pokoji.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.8.2021 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2021

V tabuľke nájdete výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2021.

Az alábbi táblázatban találhatók a felvételi vizsga 2. fordulójának eredményei.

Vysledky_PS_2021_2kolo.pdf

Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.6.2021 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.5.2021 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom nápojového automatu . Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.5.2021 Celý článok  Kritériá

Výsledky PS 2021 - eredmények

V tabuľkách sú zverejnené výsledky prijímacích skúšok 2021 po 1. termíne a 2.termíne 1. kola. - Az alábbi táblázatokban találhatók a 2021-es felvételi vizsgák eredményei az 1. forduló 1. és 2.időpontja után.

Študijný odbor: 3650 staviteľstvo - vyučovací jazyk slovenský

Tanulmányi szak: 3650 építészet - szlovák tanításí nyelv

Vysledky_3650_SK.pdf

Študijný odbor: 3650 staviteľstvo - vyučovací jazyk maďarský

Tanulmányi szak: 3650 építészet - magyar tanításí nyelv

Vysledky_3650_HU.pdf

Študijný odbor: 3692 geodézia, kartografia a kataster - vyučovací jazyk slovenský Tanulmányi szak: 3692 geodézia, kartográfia és kataszter - szlovák tanításí nyelv

Vysledky_3692.pdf

Autor: riaditeľstvo Dátum: 10.5.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam k prijímačkám

Vážený uchádzač, vážení rodičia!

Termín prijímacích skúšok: 1. termín - 03.05.2021 a 2. termín - 10.05.2021. HARMONOGRAM

7:30-8:15 prezentácia a registrácia na školskom dvore (pri altánku)

8:15 žiaci odídu s vyučujúcimi do učební

8:20 úvodné pokyny v učebniach, prihlásenie sa na edupage

8:30 test z matematiky (40 minút)

9:10-9:25 krátka prestávka podľa pokynov vyučujúcich

9:30 test zo SJL (40 minút)

11:00 zverejnenie zoznamu úspešných na PPS (písomných prijímacích skúškach) na vývesnej tabuli, aj na www.stavebnalc.sk a spssow.edupage.org

Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy preukazuje:

1. negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní, alebo

2. negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 7 dní, alebo

3. má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (napríklad v prípade prekonania ochorenia, zdravotnej kontraindikácie, očkovania či v iných prípadoch, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva).

Uchádzač, ktorý sa nepreukázal niektorým z vyššie uvedených spôsobov a osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok. Pred vstupom do budovy školy bude žiakom odmeraná telesná teplota. Pri vstupe do budovy sú uchádzači povinní absolvovať dezinfekciu rúk. V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty (rúškom) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia. Každý žiak používa vlastné písacie, rysovacie potreby a kalkulačku. Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

Veríme, že dobrou spoluprácou spoločnými silami aj v tejto neštandardnej situácii prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 úspešne zvládneme.

Autor: Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy Dátum: 30.4..2021 Celý článok  Kritériá

43. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti
Vzhľadom na epidémiu a s ňou súvisiacich mimoriadnych opatrení Krajské kolo SOČ sa aj v školskom roku 2020/21 konalo v dištančnej forme dňa 26. marca 2021. V súťaži našu školu reprezentoval žiak IV.S triedy Martin Miklóš. Jeho práca s názvom Autodielňa súťažila v odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn. Aj v týchto netradičných podmienkach sa mu podarilo odprezentovať svoju prácu veľmi úspešne a získať 2. miesto vo svojom súťažnom odbore. Zároveň si vybojoval aj postup do Celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.-30. apríla 2021. V prípade prezenčnej formy bude hostiteľom súťaže SPŠ stavebná Trenčín a KCVČ Trenčín. Martinovi za krásne umiestnenie srdečne gratulujeme! Držíme mu palce a prajeme úspešnú obhajobu práce aj na celoštátnom kole.Viacej tu..celý článok
Autor: Fajdová Angela Dátum: 9.3.2021 Celý článok  Kritériá

43.ročník Stredoškolská odborná činnosť - Školské kolo
Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Riešitelia a ich konzultanti aj počas dištančného vzdelávania vynaložili úsilie, aby sa školské kolo obhajoby prác SOČ mohlo uskutočniť aj v tomto školskom roku. Dňa 5. marca 2021 v online priestore mali možnosť odprezentovať svoje práce šiesti žiaci v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Viacej tu..celý článok
Autor: Fajdová Angela Dátum: 9.3.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Közlemény

Naša škola sa zapojila do projektu IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého strategickým cieľom je:

- vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT,

- inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium s perspektívou lepšieho uplatnenia sa.

Výsledkom bude inovácia vzdelávania, zamerané na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky a odborných predmetov smerom k zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Súčasťou aktivít sú aj formálne a neformálne vzdelávania učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa bude realizovať v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva. Aj keď sme len na začiatku, naša spoločná aktivita bola odmenená Certifikátom Selfie.

Mi is csatlakoztunk az IT Akadémia - Oktatás a XXI. század részére elnevezésű projektjéhez, amelynek stratégiai célja többek között:

- a fiatalok oktatási és képzési modelljének létrehozása a tudásalapú társadalom és a munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeli szükségleteihez idomítva, különös tekintettel az informatikára és az információs és kommunikációs technológiára (IKT),

- a természettudományi és a műszaki oktatás innovációja, különös tekintettel az informatikára és az IKT-re, a fiatalok figyelmének felkeltése a továbbtanulásra a jobb elhelyezkedés céljából. A pályázat eredménye az oktatás olyan innovációja lesz, amelynek célja a matematika, az informatika és a szakismereti oktatás tartalmának, módszereinek és formáinak frissítése az IKT-eszközök értelmes felhasználásával. A tevékenységek magukban foglalják a formális és informális tanárképzést, tanári szakköröket, informatikai táborokat, szemináriumokat, versenyeket és egyéb tanórán kívüli tevékenységeket is, amelyek célja a hallgatók motiválása, a digitális műveltség fejlesztése, a személyes fejlődés és a kommunikációs kompetenciák. A tevékenység az IT-vállalatokkal szoros együttműködésben, partnerségi alapon valósul meg.

Annak ellenére, hogy még csak most indulunk, közös tevékenységünket Selfie tanúsítvánnyal jutalmazták.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.2.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Közlemény

Na základe platných usmernení Vám oznamujem, že v zmysle rozhodnutia RÚVZ Lučenec je naša škola do 26.02.2021 zatvorená. Vyučovanie je zabezpečené aj pre maturitný ročník dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý bol platný od 19.10.2020.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal határozata értelmében iskolánk 2021. február 26-ig zárva tart. A tanítás távoktatásban folytatódik az egész iskola részére, beleértve az érettségiző évfolyamot is, a 2020. október 19-i (módosított) órarend szerint.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.2.2021 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022
Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Értesítés

Oznamujeme, že 08.02.2021 triedy maturitného ročníka (IV.A a IV.S) prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné. Začiatok vyučovania je každý deň o 8:00. Maturanti prvý deň (08.02.2021) nastúpia do školy najneskôr 7:45. Na vrátnici im triedne učiteľky zmerajú telesnú teplotu, vykonajú kontrolu platného negatívneho testu COVID-19 (nie staršieho ako 7 dní), vyzbierajú čestné vyhlásenia (aj rodiča/zákonného zástupcu, s ktorým žiak býva v jednej domácnosti). Ak sa žiak nepreukáže negatívnym testom COVID-19, nebude mu povolený vstup do školy, vráti sa domov a bude na dištančnom vzdelávaní (bude dostávať študijný materiál domov). Žiaci 1. až 3. ročníka zostávajú na dištančnom vzdelávaní (online hodiny cez Zoom).

 

Értesítünk mindenkit, hogy 2021.02.08-án az érettségi évfolyam osztályai (IV.A és IV.S) számára újraindul az iskolai oktatás. A tanítás minden nap 8:00 órakor kezdődik. Az érettségizők az első napon (2021.02.08.) legkésőbb 7:45-ig megérkeznek az iskolába. Az osztályfőnöknők a portán megmérik saját diákjaik testhőmérsékletét, ellenőrzik a negatív koronavírusteszt érvényességét (7 napnál nem lehet régebbi), összegyűjtik a becsületbeli nyilatkozatokat (a szülőtől/törvényes gyámtól is, akivel a tanuló ugyanabban a háztartásban él). Ha a hallgató nem rendelkezik negatív koronavírusteszttel, akkor nem léphet be az iskolába, hazatér és folytatódik számára a távoktatás (otthonra kap tananyagot). Az 1. és 3. évfolyamos diákok részére folytatódik a távoktatás (online órák a Zoomon keresztül).

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.2.2021 Celý článok  Kritériá

Vďaka iniciatíve Banskobystrického samosprávneho kraja dostalo 21 študentov SPŠ stavebnej O.W. v Lučenci technické vybavenie pre potreby online vzdelávania počas koronakrízy.

Vianočný príbeh o tom ako odhodlanie pomôcť v núdzi prinieslo svetlo a nádej do života všetkých ľudí dobrej viery Dvetisíc rokov starý príbeh spája každoročne milióny ľudí. Je o láske, odvahe, spolupatričnosti, nádeji, sile, slabosti... je o nás ľuďoch. Vianoce sú vždy také, aké si ich vytvoríme. Nezmenili na tom nič ani hrôzy vojen, chorôb a katastrof a ani svetová pandémia. Dovoľujeme si touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, odboru školstva BBSK a Rozvojovej agentúre BBSK v mene všetkých učiteliek a učiteľov, ktorí bojujú za budúcnosť každého dieťaťa a mladého človeka v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania, za pomoc a podporu. Pre nás je každý žiak a žiačka dar a nádej, že raz vytvorí krajší a lepší svet a snažíme sa preto urobiť všetko, aj v časoch pre školstvo najnáročnejších. Asi je v tom aj kus sebeckosti, veď niet krajšieho pocitu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú – rodičom, verejnosti, firmám, spoločnostiam, dobrovoľníkom, ...

Viac.. celý článok

Autor: Sojková Olívia Dátum: 16.12.2020 Celý článok  Kritériá

Informácie pre rodičov - Információ a szülők részére

Najnovšia verzia Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiadott Becsületbeli nyilatkozat legújabb verziója itt tekinthető meg:

Cestne vyhlasenia o bezinfekcnosti

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.12.2020 Celý článok  Kritériá

TOP ŠTUDENTI podľa OZ Scholaris – Legsikeresebb diákjaink

Tento školský rok spolu s minulým sa nesú v znamení celosvetovej pandémie, ktorá narušila zaužívaný chod udalostí na našej škole. Niektoré významnejšie čakali na svoju sviatočnú predvianočnú chvíľu, medzi nimi aj tradičná anketa Občianskeho združenia Scholaris o najlepších študentov SPŠ stavebnej v Lučenci. Tohtoročná trojica víťazov si svoje prvenstvo vybojovala vynikajúcimi študijnými výsledkami, vynikajúcimi športovými výkonmi a zásluhami o reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.

Az idei tanév hasonlóan az előző tanév végéhez a világjárvány jegyében kezdődött, mely teljesen átírta iskolánk életét is. Több eseményt végleg törölni kellett, mások időpontja „csak“ eltolódott. Ezek közé tartozik a Scholaris polgári társulás által minden tanévben meghirdetett versenyt sem sikerült az előző tanév végén kiértékelni az ünnepélyes tanévzárón nagyközönség előtt. Tovább viszont nem várhatunk a legjobbak névsorának kihirdetésével, így most ezt az internet közönsége előtt tesszük meg. Az idei nyertesek kiváló tanulmányi eredménnyel, kiváló sportteljesítménnyel és a tanulmányi versenyeken elért eredménnyel érdemelték ki elsőségüket saját kategóriájukban.

Viac.. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.11.2020 Celý článok  Kritériá

Folytasd nálunk tanulmányaidat

Ajánljuk magunkat minden alapiskolás figyelmébe! Ebben a videóban bemutatjuk, mit tanulnak diákjaink 4 éven át.

https://youtu.be/looXrHhZyqU

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.11.2020 Celý článok  Kritériá

Možnosti štúdia

Pozrite si video, v ktorom predstavujeme možnosti štúdia na našej škole: aj staviteľstvo, aj geodéziu.

https://youtu.be/b4H8Hl-qLwQ

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.11.2020 Celý článok  Kritériá

Ďakovný list – Köszönőlevél

Naši žiaci každoročne využívajú teoretické vedomosti a zručnosti pri tvorbe vlastných projektov v rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Tieto projekty sú vyvrcholením ich odbornej prípravy pre prax. Ide o práce, ktoré často pomáhajú aj budúcim investorom pri realizácii zamýšľaných projektov.

Diákjaink igyekeznek minden évben felhasználni a szakmai képzésük során megszerzett elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat saját érettségi munkáik elkészítésénél, melyek közül néhánnyal beneveznek a középiskolások szakmai tevékenység (KSzT) elnevezésű többfordulós országos versenybe is. Ezek a projektek jelentik a gyakorlati képzés kicsúcsosodását. Nem egy esetben valósultak már meg a diákok tervei, elképzelései. Így elmondható, hogy nagyban hozzájárultak a végső munkálatok kivitelezéséhez.

Viac.. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.10.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam pre rodičov, žiakov a širokú verejnosť!

V dňoch 30. októbra 2020 (piatok), 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok), bude škola z organizačných dôvodov ZATVORENÁ!

Értesítünk mindenkit, hogy az iskola szervezési okokból ZÁRVA tart a következő napokon: 2020. október 30. (péntek), 2020. november 2. (hétfő), 2020. november 6. (péntek), 2020. november 9. (hétfő).

Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.10.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam - Közlemény

Vybavovanie administratívnych záležitostí počas dištančného vzdelávania

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 do režimu dištančného vzdelávania. Žiadame Vás, aby ste akúkoľvek administratívnu záležitosť v prípade potreby riešili bezkontaktnou formou zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: sekretariat@spsstavebnalc.edu. prípadne svoje požiadavky konzultovali so školou telefonicky na tel. číslach:

047/43 210 72; 0904 486 208 - sekretariát

0915 818 562 - riaditeľ školy

0904 486 198 - hospodárka

Všetky doručené žiadosti budeme vybavovať priebežne. Za pochopenie ďakujeme. Riaditeľstvo školy Adminisztratív ügyek intézése a távoktatás ideje alatt

A Szlovák Köztársaság Oktatási Ifjúsági és Sportminisztériumának döntése alapján a középiskolák 2020. október 12-től távoktatásra térnek át. Értesítjük Önöket, hogy az adminisztratív ügyeket csak elektronikus illetve rendes postai úton intézzük. Ezért megkérünk mindenkit, hogy írásbeli kérvényeiket az alábbi e-mail címre küldje: sekretariat@spsstavebnalc.edu. vagy különböző igényeivel kapcsolatosan telefonon érdeklődjön az alábbi telefonszámokon:

047/43 210 72; 0904 486 208 - titkárság

0915 818 562 - igazgató

0904 486 198 - gazdasági osztály.

A beérkezett kérvényeket folyamatosan dolgozzuk fel. Köszönjük megértésüket, az iskola igazgatósága.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.10.2020 Celý článok  Kritériá

STREDNÉ ŠKOLY PRECHÁDZAJÚ DO REŽIMU DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA - A KÖZÉPISKOLÁK TÁVOKTATÁSBAN FOLYTATJÁK TEVÉKENYSÉGÜKET

Od pondelka 12.10.2020 až do odvolania sa budú žiaci aj našej strednej školy vzdelávať dištančnou formou.

2020. október 12-től, hétfőtől további értesítésig középiskolánk tanulói is távoktatásra térnek át.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.10.2020 Celý článok  Kritériá

TOTO NESMIETE ZMEŠKAŤ - PRÓBÁLD KI A TEHETSÉGED
Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 2.10.2020 Celý článok  Kritériá

Súťaž o najestetickejšiu triedu opäť začína - Újra indul a verseny a „legesztétikusabb osztály” címért

ŽŠR vyhlasuje ďalší ročník súťaže v čistote a upravenosti tried. Horúcim favoritom je dnešná II.A, ktorá za plný počet bodov pri každom vlaňajšom hodnotení získala motivačnú odmenu z rúk pána riaditeľa Mgr. Ladislava Vikora a je aj horúcim favoritom v tomto školskom roku. Zapojte sa a skrášlite si triedu! Prostredie vplýva na našu pohodu a naša pohoda harmonizuje dušu a telo.

A diákönkormányzat újra meghirdeti az osztályok közötti versengést a legtisztább és legrendezettebb címért. Egyelőre úgy tűnik, hogy ismét a II.A lehet a befutó, akik minden tavalyi értékelés során teljes pontszámot értek el. A koronakarantén miatt a megérdemelt jutalmat csak most vehették át az iskola igazgatójától, Vikor Ladislavtól. Ti is vegyetek részt a versenyben és szépítgessétek az osztálytermeteket! A környezet, melyben naponta több órát töltünk el, nagyban befolyásolja közérzetünket, és az harmonizálja a lelket és a testet.

Autor: Olívia Sojková Dátum: 2.10.2020 Celý článok  Kritériá

Sme v zelenej fáze - Újra a zöld fázisban vagyunk
Informujeme vás, že na základe usmernenia RÚVZ Lučenec sa naša škola od 22.09.2020 opäť nachádza v zelenej fáze. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.9.2020 Celý článok  Kritériá

Naša škola dňom 11.09.2020 vstupuje do oranžovej fázy - 2020.09.11-ével a mi iskolánk a narancsszínű fázisba lépett
Na základe platných usmernení Vám oznamujem, že dnes t.j. 11.9.2020 nám RÚVZ Veľký Krtíš a následne aj RÚVZ Lučenec oznámil, že rodičia žiaka našej školy boli pozitívne testovaní na COVID-19. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 11.9.2020 Celý článok  Kritériá

Zahájenie školského roka 2020/2021

Zahájenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2.9.2020 od 8,30.Do školy je potrebné prísť do 8,00. hodiny. Ostatné dôležité oznamy v súvislosti s opatreniami COVID -19 sú k nahliadnutiu na našich webových stránkach.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.8.2020 Celý článok  Kritériá

Informácie pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov ohľadom nástupu do školy 2.septembra 2020

Všetky informácie sa nachádzajú tu

Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.8.2020 Celý článok  Kritériá

Ponuka neupotrebiteľného a prebytočného majetku

Zoznam neupotrebiteľného a prebytočného majetku

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.8.2020 Celý článok  Kritériá

100% naplnenosť

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme 100% naplnenosť na odbore 3650 M staviteľstvo - vyučovací jazyk maďarský.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.6.2020 Celý článok  Kritériá

Voľné miesta po 1. kole PS 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje uchádzačom o štúdium, že sa na škole bude konať 2. kolo prijímacieho konania .Kritériá na prijatie sú totožné, ako v kole prvom.

Naplnené a voľné miesta sú uvedené v tabuľke nižšie:

Voľné miesta po 1. kole PS 2020

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam: pre zákonných zástupcov žiakov prijatých na štúdium do 1. ročníka v šk.r. 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE A ZÁPIS NA ŠTÚDIUM

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 prebieha v týždni od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 vzhľadom k aktuálnej situácii v online režime, preto prosíme rodičov, resp. zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby venovali zvýšenú pozornosť dokumentom, ktoré im boli doručené poštou s rozhodnutím o prijatí na štúdium a najneskôr do piatku 29. 5. 2020 doručili škole riadne vyplnené a podpísané dokumenty - návratky.

 

MOŽNOSTI DORUČENIA:

 • Poštou na adresu: SPŠ stavebná Oskara Winklera, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
 • Oskenované elektronicky na adresu sekretariátu: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk (do predmetu uveďte: Zápis_meno žiaka (žiačky)
 • Osobne v čase úradných hodín od 07:00 do 12:00 hod. na vrátnicu, resp. na sekretariát
 • Osobne mimo času úradných hodín v zalepenej obálke do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri malej bráne z vnútornej strany areálu školy.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na tel. č. 047/43210 72, alebo nás kontaktujte elektronicky na adrese: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk

Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.5.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam: vybavovanie potvrdení

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom, že potvrdenia o návšteve školy vybavujeme v súčasnej situácii elektronickou formou. O vydanie potvrdenia môžete požiadať e-mailom na adrese sekretariátu školy sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk Dôlezíté je do e-mailu uviesť celé meno žiaka, triedu a z dôvodu variability tlačív tiež účel , na ktorý má byť potvrdenie vystavené. Ďakujeme za pochopenie.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.5.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie podpísaného ministrom školstva dňa 20.04.2020, Vám oznamujem, že na konci školského roka 2019/2020 sa okrem výchovných predmetov Etická výchova a Náboženská výchova, budú neklasifikované, t.j. hodnotené iba slovom „absolvoval“ aj vyučovacie predmety Telesná a športová výchova a Športová príprava.

Všetky ostatné vyučovacie predmety vo všetkých ročníkoch budú klasifikované.

V Lučenci, 21.04.2020 Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy

Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.4.2020 Celý článok  Kritériá

Netradičný 42. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Epidemiologická situácia na Slovensku bohužiaľ zasiahla aj do organizácie Krajského kola SOČ, ktoré sa malo uskutočniť dňa 3. apríla 2020 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Na základe vývoja situácie Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava rozhodol o obmedzenej – dištančnej forme uskutočnenia Krajského a Celoštátneho kola 42. ročníka súťaže.

Pri rozhodnutí sa zohľadnilo, že súťaž prebehla na školských kolách ešte podľa pôvodnej formy a na základe posunutých prác v e-systéme hodnotitelia Krajského kola mohli študovať písomnú aj grafickú časť prihlásených odborných prác. Súťažiaci sa tentokrát museli uspokojiť s hodnotením svojich prác len „na diaľku“ ,uvedomujúc si, že spôsob ústnej obhajoby pred hodnotiacou komisiou a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže sú nezameniteľné.

Našu školu na Krajskom kole SOČ reprezentovali práce žiakov, ktoré postúpili z 1. a 2. miesta školského kola: Alexander Jacso (IV.A) Polyfunkčný dom Woody a Imrich Hájaš (IV.A) Polyfunkčný dom. Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Našim súťažiacim žiakom sa tento rok na prvých troch miestach umiestniť síce nepodarilo, ale podľa vyjadrenia krajskej hodnotiacej komisie rozhodovanie nemali ľahké, v rámci súťažného odboru sa zišla silná konkurencia a všetky práce boli na veľmi vysokej úrovni.

Výsledné hodnotenie Krajského kola prinieslo pre našich súťažiacich žiakov : 4.miesto Imrich Hájaš (IV.A), 5.miesto Alexander Jacso (IV.A) Našim súťažiacim žiakom, ktorí neľutovali svoje osobné voľno a mimo svojich školských povinností venovali nemálo času a veľkú aktivitu, kým dospeli do cieľového štádia srdečne gratulujeme!

Autor: Angela Fajdová Dátum: 20.4.2020 Celý článok  Kritériá

Informácia ohľadom prijímacích skúšok

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Odporúčame výchovným poradcom, rodičom pravidelne sledovať harmonogram, v ktorom sú všetky termíny priebežne aktualizované podľa stránky učímenadiaľku.sk.

Prihlášku na strednú školu je možné podať do 15. mája 2020. Nevyžaduje sa potvrdenie lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a matematiky a pre žiakov zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Pre všetkých v rozsahu učiva ZŠ. Na prijímacích skúškach je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka/žiačky. V prípade prijatia je možné vykonať zápis ihneď po zverejnení oficiálnych výsledkov prijímacích skúšok. Pre vykonanie zápisu v tento deň je nevyhnutné predložiť zápisný lístok vydaný základnou školu. Preto si ho nezabudnite vyžiadať od základnej školy už pred prijímacími skúškami a priniesť ho so sebou!!! V prípade, že sa žiak pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže prijímacích skúšok zúčastniť, zákonný zástupca je povinný predložit najneskôr do 7,30 hodiny v deň konania skúšok potvrdenie a zároveň písomne požiadať povolenie vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3.2020 Celý článok  Kritériá

Súčinnosť pri zabezpečení dobrovoľníkov na zvládnutie pandémie pred koronavírusom

Banskobystrický samosprávny kraj zároveň spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín a liekov a ich donáškou, ako výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb či na ďalších pozíciách.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať tu:

Prihláška

Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.3.2020 Celý článok  Kritériá

Usmernenie ministerky školstva

Oznamujeme našim žiakom, ich rodičom a širokej verejnosti, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V súlade s Usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zabezpečíme na toto obdobie samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie cez edupage. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín konania internej časti maturitnej skúšky na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020. Čo to znamená konkrétne pre našu školu? Podľa horeuvedených skutočností vyplývajúce z Usmernenia sa termíny jednotlivých častí maturitných skúšok pre školský rok 2019-20 menia nasledovne:

-31.03.2020 - externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry -01.04.2020

- externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka

S najväčšou pravdepodobnosťou sa menia aj ostatné termíny, ale tieto zatiaľ nemáme potvrdené Okresným úradom BB: -28.-29.05.2020 - praktická časť odbornej zložky -08.-10.06.2020 - ústna forma internej časti V prípade zmien vás budeme informovať cez našu edupage stránku.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.3.2020 Celý článok  Kritériá

42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k rozvíjaniu tvorivého myslenia žiakov, rozširovať ich odborné vedomosti , zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli 6. marca 2020 uskutočniť školské kolo prezentácií a obhajob prác SOČ. Nakoľko účasť bola nižšia ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s týmito prácami:

Erik SZABÓ, (IV. A) - Rekonštrukcia fary v obci Čerenčany

Imrich HÁJAŠ, (IV. A) - Polyfunkčný dom

Alexander JACSO, (IV. A) - Polyfunčný dom Woody

Ákos NÓGRÁDI, (IV. A) - Administratívna budova Green.

Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie: 1. miesto - Alexander JACSO

2. miesto - Imrich HÁJAŠ

3. miesto - Ákos NÓGRÁDI, Erik SZABÓ

Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme! Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajskú prehliadku prác SOČ, ktorá sa uskutoční 3. apríla 2020 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti.

Autor: Ing. AngelaFajdová Dátum: 13.3.2020 Celý článok  Kritériá

Pracovná ponuka vo firme

Geomramor s.r.o (kameňolom v Tuhári) si hľadá technického pracovníka. Bližšie informácie vám poskytne pán riaditeľ na 0915 818 562.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.3.2020 Celý článok  Kritériá

Prerušenie vyučovania

Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom školy, ich rodičom ako aj širokej verejnosti, že v zmysle Pokynu č. 003/2020/UKRBBSK "K prerušeniu vyučovania, prevádzky škôl a školských zariadení" bude od 12.03.2020 do 18.03.2020 vrátane (5 pracovných dní) vyučovanie a prevádzka aj našej školy prerušená.

Maturanti pozor!

V termíne konania maturít, t.j. 17.03.2020 a 18.03.2020 žiaci a určení zamestnanci nastúpia do školy a po vykonaní maturity odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie, o ktorom vás budeme informovať na našej edupage stránke, resp. cez aplikáciu edupage.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.3.2020 Celý článok  Kritériá

Imidž školy

Hoci budova našej priemyslovky, teda jedna jej časť určite, zďaleka nie je najmladšia, je na ňu pekný pohľad. Zrekonštruovaná fasáda, nové okná, pastelové farby... radosť chodiť do školy (!). Človeku by ani na um neprišlo, že vždy je čo zlepšovať. Vlastne to nie je celkom pravda. Na jeseň 2019 prišiel predseda ŽŠR Erik Szabó s nápadom, že našej budove predsa len niečo chýba – viditeľný názov školy. Vynikajúci marketingový nápad zaujal aj vedenie školy a v týchto dňoch je už aj zrealizovaný. Možno si poviete spolu so Shakespearom, že mnoho kriku pre nič. Ale ak patríte k ľuďom, ktorí vedia oceniť dobrý nápad a hľadajú vždy cestu ako veci zlepšovať a nebyť ľahostajní k svojmu okoliu, tak sa určite potešíte, že našu školu navštevujú iniciatívni a talentovaní študenti. Obrázky.. celý článok

Autor: Olívia Sojková Dátum: 21.2.2019 Celý článok  Kritériá

Valentínska kvapka krvi

Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. "Láska lieči" je sloganom 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Krv môžete darovať na pracoviskách Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky, na hematologicko-transfúznych oddeleniach v nemocniciach na celom Slovensku, ale aj počas mobilných odberov krvi vo vašom okolí. Valentínska kvapka krvi prináša každoročne skutočné príbehy plné ľudskosti. Aj mladí ľudia z našej školy sa každoročne zapájajú do tejto aktivity – Adrián, Adam, Dominik, Lukáš, Braňo, Matej, Denis - otvorili svoj príbeh dobrovoľného bezpríspevkového darovania krvi. Títo študenti motivujú aj ďalších, aby sa nebáli ihly a išli darovať krv. „Nevedeli sme, či budeme mať dostatok darcov, či sa akcia vydarí. Naši spolužiaci nás ale nesklamali a na darovanie čakali svedomito v rade, pretože chceli pomôcť.“ Tento rok sa však určite pripojím k valentínskym darcom krvi. Prečo? Pre nás je to len chvíľa času strávená darovaním, ale pre ľudí, ktorí ju nevyhnutne potrebujú je to záchrana. Stačí tak málo a dokážeme im pomôcť. Zapojte sa aj Vy do Valentínskej kvapky krvi a ukážte, že „Láska lieči“.

Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 21.2.2020 Celý článok  Kritériá

Ďalší šport, v ktorom sme prekonali svoje limity!
Volejbal je kolektívny šport, ktorý už určite každý z nás dobre pozná. Zachováva sa v ňom spolupráca a chcenie víťaziť nad svojimi slabosťami. Nebolo to inak ani dňa 10.02.2020, kedy sme si to mohli vyskúšať my, dievčatá. Zápasy sa niesli od smiechu až po bolesť, ktorá k tomu patrí. Aj tak naším hlavným cieľom bolo si to užiť. Podali sme naozaj snaživý výkon a nenechali sme sa zahanbiť. Dňa 12.02.2020 prišiel rad na našich chlapcov. Vo veľmi silnej konkurencií po skupinovom víťazstve proti Gymnáziu a Zdravotníckej škole, zvládli aj finálový súboj s Obchodnou akadémiou. Po naozaj skvelom tímovom výkone postúpili na regionálne kolo do Rimavskej Soboty, za čo im gratulujeme! Ďakujem zúčastneným: Lucia Salaiová, Daniela Kardošová, Karin Fízeľová, Barbara Mileiová, Lenka Karlíková, Sára Valachová a mentálna pomoc Martina Muránska. Matej Berky, Marek Čipčala, Matej Gondáš, Miroslav Ľalík, Lukáš Melich, Lukáš Telek a Jakub Mochťák. Najväčšia vďaka patrí nášmu pánovi profesorovi Jakubovi Škantárovi za to, že nás podporoval každú jednu sekundu hrania a veril, že to zvládneme. Obrázky.. celý článok
Autor: Danka Kardošová I.A Dátum: 17.2.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam - voľby do Rady školy

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, zvoláva na voľby do Rady školy (ďalej len „ RŠ“):

1. - na 5. marca 2020 o 16,00 hod. rodičov žiakov školy pre voľby zástupcov rodičov do RŠ,

2. - na 5. marca 2020 o 09,10 hod. pedagogických zamestnancov pre voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ,

3. - na 5. marca 2020 o 13,00 hod. nepedagogických zamestnancov pre voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ,

4. - na 5. marca 2020 o 12,05 hod. zástupcov ŽŠR pre voľby zástupcu žiakov do RŠ Voľby sa konajú v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2020 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021
Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.1.2020 Celý článok  Kritériá

Nechajte sa očariť zimou vo Vysokých Tatrách
Píšeme priamo z nášho lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách, konkrétne z Tatranskej Lesnej, kde sa začal dňa 19.1.2020 lyžiarsky kurz I.A a I.B triedy. V nedeľu predpoludním sme nasadli do autobusu pred školou a tešili sme sa, že odídeme z hmlistého a sychravého počasia. Naša radosť bola skutočná, pretože Tatry nás privítali čistou oblohou a krásnym počasím. Do cieľa našej cesty sme prišli s veľkým očakávaním, ako to tam bude vyzerať. Ubytovanie je veľmi pekné, strava by mohla byť lepšia, no čo už, neprišli sme pribrať ale lyžovať. Po večernom rozkaze si nás učitelia rozdelili do skupín, podľa toho, kto ako zvláda lyže. Na druhý deň sa to začalo v Tatranskej Lomnici, kde sme skúsili naše schopnosti, či už na lyžiach alebo snowboarde. Myslím si, že každý bol spokojný a prvý deň aj unavený. Večer sa nám nechcelo spať, ale tak to býva, treba potrápiť aj učiteľov. Ďalšie dni sme sa zdokonaľovali v technike lyžovania a snowboardovania. Každý z nás by mohol písať o svojich pocitoch, ale to si necháme pre seba. V stredu nás čakal voľnejší deň, vyviezli sme sa na Hrebienok, kde je unikátna výstava ľadových sôch. Je sa načo pozerať - krása. Niektorí sa z Hrebienka zviezli na sánkach, čo bolo dosť adrenalínové. Boli sme aj na zamrznutom Štrbskom plese, sedačkou na Solisku a Skalnatom plese. Počasie je stále ukážkové, ale naša lyžiarska púť sa končí v piatok. No čo poviete? Závidíte? Hádam nie. Spoznali sme sa ešte viac ako v škole, nadviazali nové priateľstvá a „tešíme sa“, no predsa do školy ! Dovidenia Tatry! Obrázky.. celý článok
Autor: Danka Kardošová I.A, Tereza Marková I.B Dátum: 27.1.2020 Celý článok  Kritériá

Olympiáda v anglickom jazyku
Január je nielen mesiac povianočného zhadzovania kíl, polročného uzatvárania známok, ale je aj mesiac, kedy sa každoročne koná olympiáda v cudzích jazykoch. Tí najlepší z najlepších sa dňa 15. januára 2020 stretli a zmerali si sily pri zdolávaní gramatických cvičení a pri rozprávaní. Každoročne má jedna zo stredných škôl v Lučenci česť organizovať okresné kolo olympiády v cudzích jazykoch. Je to kopa práce, ale zároveň aj radosť organizovať takúto súťaž. Veď kedy inokedy sa môžu stretnúť tí najšikovnejší a najlepší angličtinári, keď nie na olympiáde. Tento rok bola touto výnimočnou udalosťou poctená naša škola, SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, ktorá privítala na pôde školy 15 študentov z 10 stredných škôl z Lučenca a Fiľakova. Po úvodných milých a povzbudzujúcich slovách pána riaditeľa, Mgr. Ladislava Vikora boli študenti rozdelení do kategórií: 2A – 1. a 2. ročník gymnázií a OA 2B – 3. a 4. ročník gymnázií a OA 2C2 – študent, ktorého aspoň jeden rodič má materinský jazyk anglický 2D – 1.-4. ročník stredných odborných škôl. Pod dohľadom členov poroty sa pustili do celkom náročného gramatického testu, ktorý pozostával z posluchu, gramatiky a čítania s porozumením. Po zaslúženej prestávke sa stretli znova pri ústnej časti, kedy museli vytvoriť krátky príbeh na daný obrázok a potom vo dvojiciach tvorili určený dialóg. Za svoje výkony boli ohodnotení bodmi, ktoré po sčítaní ukázali výsledok ich snaženia. Dopadlo to takto: V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnila Kristína Binková (Súkromné gymnázium Lučenec). V kategórii 2B bol najlepší Denis Rovný (Súkromné gymnázium Lučenec). V kategórii 2C2 sa na prvom mieste umiestnil Maximilián Goodspeed (Gymnázium B.S. Timravy Lučenec). Kategóriu 2D vyhral Július Gembec (SOŠ technická Lučenec). Víťazom, samozrejme z celého srdca blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici. V neposlednom rade by som chcela vyjadriť veľkú vďaku za pomoc pri organizovaní súťaže zástupcovi riaditeľa školy, pánovi Csabovi Bónovi a členom odbornej poroty. Obrázky.. celý článok
Autor: Mgr. Zuzana Lukáčová Dátum: 16.1.2020 Celý článok  Kritériá

Jednoduché šťastie

Dlho som uvažovala nad tým, čo napísať do článku o vianočných aktivitách ŽŠR a našich študentov a ako vyjadriť ten pocit, keď vzniká projekt, ktorý si nenárokuje ani umeleckú ani profesionálnu úroveň a je „len“ jednoduchým vyjadrením ľudskej spolupatričnosti v čase, keď všetci túžia po tých najkrajších hodnotách – láske, porozumení, prijatí a solidárnosti.

17.12.2019 sme navštívíli klientov DSS Slatinka v ergoterapeutickej dielni v Lučenci. Prišli sme s darčekmi a Živým Betlehemom a odchádzali sme trochu iní. Videli sme a zažili sme totiž jednoduché šťastie. Ste zvedaví? Kliknite na http://vimeo.com/120148334.

18.12.2019 viedla naša cesta s betlehemom do Domova seniorov Ambra, aby sme im zaželali príjemné vianočné sviatky – osobne. Nič zložité a predsa tak zázračné, keď sa dívate niekomu do očí. Viac.. celý článok

Autor: Olívia Sojková Dátum: 19.12.2019 Celý článok  Kritériá

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku pre školy a mládež
Pedagógovia a študenti si pod školským stromčekom našli darček v podobe e-learningového kurzu. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 16.12.2019 Celý článok  Kritériá

Vianočný bazár sa vydaril
V Žiackej školskej rade pri SPŠ stavebnej O. Winklera v Lučenci sme sa rozhodli osláviť tohtoročné Vianoce tak, ako sa patrí: darovaním,možno maličkostí, možno tak trochu zvyšných vecí, možno aj zásob z našich domácností... Darovali sme si kúsok radosti, že my sme tí šťastní, ktorí môžu obdarovať. Viac.. celý článok
Autor: Erik Szabó Dátum: 12.12.2019 Celý článok  Kritériá

Modrý Kameň a futsal

Modrý Kameň, známa oblasť gaštanových slávností, usporiadal 5.12.2019 Futsalový turnaj pod záštitou riaditeľky Spojenej strednej školy. Po vynikajúcej hre a troch vyhratých zápasoch nad školami Modrý Kameň, Gymnáziom Veľký Krtíš a Strednej školy Veľký Krtíš sme ukázali, že nie sme amatéri, ale futsal vieme hrať.

Odniesli sme si krásne 1. miesto. Tu sú naši najlepší: Jakub Ťažký I.A, Adam Huszár II.S, Dušan Kamenský III.S, Dominik Dobiaš IV.S – najlepší strelec, Adam Keszi IV.S, Marian Vašek IV.S, Matej Botoš IV.S. Touto cestou sa chceme poďakovať za organizáciu celého turnaja pani riaditeľke! Športu zdar a futsalu obzvlášť!

Autor: Jakub Ťažký, I. A Dátum: 6.12.2019 Celý článok  Kritériá

Bedminton – súťažný šport

Bedminton sa vyvinul z detskej hry. Prvé formy bedmintonu sa hrali bez siete, ktorá dnes ihrisko rozdeľuje na dve časti. Bedminton vtedy nebol príliš súťažný šport. Cieľom hry bolo len udržanie košíka vo vzduchu najdlhšie, ako sa len dá. Bedminton sa hral kooperatívne, nie konkurenčne ako v súčasnosti. Prvá moderná verzia bedmintonu sa vyvinula v Indii. Súčasťou hry sa stala sieť a hráči začali súperiť. Hru z Indie priviezli britskí vojaci a začala sa šíriť z britských kolónií do celého sveta. Táto zábavná hra sa stala populárnou v mnohých krajinách - tak jej súťažná forma ako aj rekreačná. Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. V silnej konkurencii naše dievčatá a aj chlapci ukázali svoje kvality, nesklamali a obsadili krásne 2. miesta. V turnaji sme porazili Gymnázium Lučenec skupinu B, SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec a Obchodnú akadémiu. Vyhrať však nad Gymnáziom skupiny A sa nám nepodarilo, ale s naším výkonom sme spokojní. Naši súťažiaci: Barbi Mileiová III.S, Sára Valachová II.S, Peter Havran IV.S, Filip Hronček II.S. Všetkým srdečne gratulujeme!

Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 4.12.2019 Celý článok  Kritériá

Za architektonickými a technickými pamiatkami do rakúskej metropoly
Čierna obloha, slnko ani za horami a ani za dolami. Naša škola v ten krásny štvrtok dňa 28.11.2019 vyrazila na exkurziu do Rakúska. Presnejšie do Viedne. Po rannej päťhodinovej ceste autobusom sme dorazili do cieľa. Autobus nás vysadil pred dvorným hradom, takzvaným Hofburgom. Nachádzali sme sa v centre mesta, kde ulicami cválali koníky a naokolo boli samé architektonické kúsky baroka. Naše oči sa nestíhali diviť. Zrazu pred budovou Múzea Sissi si mladý muž kľakol pred slečnu a požiadal ju o ruku. Bol to prekrásny jedinečný zážitok, ktorý nezažívame každý deň! Uličkami sme sa dostali k Dómu sv. Štefana, ktorý je vrcholom rakúskej gotiky. Po hodinovom voľnom programe, kedy sme sa mohli najesť a pozrieť dostupné obchody sme odišli autobusom do Technického múzea. V tomto múzeu je všetko od výmyslu sveta a exponáty ukazujúce zákony fyziky, mechaniky a optiky. Potom nasledujú prvé stroje z počiatkov techniky. Ďalšia časť je venovaná energii, parným strojom, parným lokomotívam, historickým automobilom, motocyklom, lietadlám a vrtuľníkom a lodiam až po technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti ako napríklad umelá inteligencia. Najvyššie poschodie je venované od pošty, cez telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače. Z múzea, kde sme strávili tiež hodinu, ktorú sme využili naplno prebádaním všetkých poschodí a častí, sme išli na vianočné trhy. Trhy sa nachádzali pri paláci Schönbrunn a tu sme strávili našu poslednú hodinu. Ochutnávali sme rôzne jedlá, nealkoholický punč a videli krásne ručne vyrábané suveníry. Vo Viedni sme strávili úžasný deň s množstvom zážitkov. Ďakujeme za zorganizovanie takejto skvelej exkurzie!
Autor: Marína Gorobec,III. A Dátum: 29.11.2019 Celý článok  Kritériá

Vstúpili sme do cechu stavbárskeho a geodetického
Dňa 22.11.2019 sa udiala ako každý rok, tradícia pre prvákov - Imatrikulácia. Deň sme začali netrpezlivým čakaním a učením sa prvých 3 hodín. A keď prišiel ten správny okamih, tak sme sa prezliekli do pyžám a prišli pre nás žiaci z 3. ročníka. Zaviedli nás do učebne, kde sa to všetko začalo. Slávnostné privítanie a následná úprava - maľovanie tváre a farbenie vlasov. Potom začali úlohy. Niektoré boli náročné, iné menej, ale hlavne sme sa zasmiali, ako sme vyzerali. Prekonali sme svoje sily a zvládli sme to. Spoločne sme to dali a stal sa z nás silný tím. Tretiakom sme sľúbili, že ich budeme počúvať a urobíme pre nich všetko. To bolo v prísahe a tú treba rešpektovať. Nakoniec nás pasovali do cechu stavbárskeho alebo geodetického. Veľmi Vám ďakujeme, že ste si to s nami užili a tento zážitok sa vryje do pamäte každého z nás a stane sa krásnou spomienkou. Teraz sme hodní toho byť Vašimi spolužiakmi. Viac.. celý článok
Autor: Danka Kardošová, I. A Dátum: 25.11.2019 Celý článok  Kritériá

Stolný tenis

Stolný tenis, hovorovo pingpong, patrí medzi najrýchlejšie športové hry, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Je to individuálny šport, hraný v hale, kde snahou hráča je zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť.

20.11. a 21.11.2019 sa na ZŠ Vajanského konalo okresné kolo v tomto športe, kde si zmerali so súpermi svoje sily najskôr dievčatá, ktoré hrali dobrú hru, ale v silnej konkurencii sa im nedarilo zdolať, súpera. Nám chlapcom sa darilo viac a získali sme 3. miesto.

Naši hráči: Danka Balogová II.A, Natália Veličová II.A, Karin Fízeľová III.A, Barbi Mileiová III.S Mark Koncz I.B, Peter Teknős I.A, Áron Radoš I.B, Mário Marcinek IV.S Všetkým srdečne gratulujeme!

Autor: Peter Teknős,I. A Dátum: 22.11.2019 Celý článok  Kritériá

Čo všetko skrýva záhrada?

Opýtali sme sa nášho hosťa Ing. Magdy Krchňákovej, ktorá nás poctila svojou návštevou a porozprávala nám o všetkom, čo ju zaujíma a mohlo by aj nás. Je to žena plná nápadov, kreativity a neskutočného záujmu o všetko prírodné. Porozprávala nám o bylinkách, o ich pestovaní, nezabudla niektoré doniesť, ktoré má ešte v záhrade, mätu, levanduľu, šalviu, bazalku a iné. Hovorila o ich využití, liečivých účinkoch, ale aj o tom, čo všetko z byliniek vyrába. Spomenula a vysvetlila pojem permakultúra, monokultúra, nezabudla rozprávať aj o jedovatých rastlinách. Keďže sme stavbári, možno budúci záhradní architekti, vo svojich spomienkach hovorila o realizácii vlastnej záhrady, kde spomenula záhradné stavby - altánok, pergolu, vyvýšené záhony a iné. Pospomínala všetko, čo prešlo jej rukami, ako sa učila aj na vlastných chybách. Nezabudla poradiť čo, kde a ako vysádzať, ako kombinovať rastliny, aby dávali úžitok. Ako vytvoriť skalku, zelenú strechu, špirálový záhon a iné. November a december sú poslednými mesiacmi v roku a zároveň začiatkom obdobia vegetačného pokoja. Záhradná sezóna je tento rok ukončená a my sme ju ukončili práve týmto rozprávaním. Ďakujeme!

Autor: Natália Veličová,II. A Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

Anglické divadlo

Dňa 19.11.2019 sme sa my prváci, zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Bol to príbeh o dvoch bratoch, ktorí boli dvojičky a vydali sa na cestu lesom. Boli hladní a našli muchotrávku. Jeden z nich využil situáciu, keď ho jeho brat nevidel a zjedol ju. Prišlo mu zle. Jeho láskavý brat išiel hľadať pomoc, doktora, ktorý by ho vyliečil. Dostal sa do dediny, kde boli ľudia lakomí a bezočiví. Nenašiel tam pomoc, a tak prešiel hory, doly a zoznámil sa s mnohými ľuďmi. Dostal sa aj do metra, kde jeden muž chcel spáchať samovraždu, on mu pomohol. Stal sa hrdinom mnohých ľudí. Až sa ocitol pri indiánke, ktorá mu dala zázračný liek a ten odniesol svojmu bratovi. Brat sa uzdravil a bol mu vďačný.

Zazvonil zvonec a divadla bol koniec. Ďakujeme pani profesorkám Mgr. Zuzane Lukáčovej a Mgr. Inke Balážovej, že sme sa mohli zúčastniť na tomto zábavnom predstavení, ktoré sme si užili.

Autor: Daniela Kardošová,I. A Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

VIANOČNÝ ŠTUDENTSKÝ VEČIEROK

My, študentský parlament, sme sa rozhodli zorganizovať ples pre Vás, žiakov stredných škôl, a ukázať že aj my sme kreatívni a že aj my mladí dokážeme veci, o ktorých len snívame: Ples pre študentov STREDNÝCH ŠKÔL Radi Vás uvidíme 21.12.2019 v priestoroch Hotela Pelikán na Vajanského ul. 13. CENA: 22€ •Moderná hudba •Program, ktorý zaujme •Módna prehliadka •Tombola •Kráľ a Kráľovná večierka •Večera •Studené misy •Voľná zábava

Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera si môžu vstupenku kúpiť osobne u MURÁNSKEJ Martiny (III.A). Máme však obmedzený počet vstupeniek, z našej školy sa môže zúčastniť len 16 žiakov. Vstupenku si môžete zakúpiť od 25.11.2019. Tešíme sa na Váš záujem!

Autor: Martina Muránska Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/19 je k dispozícii k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 18.11.2019 Celý článok  Kritériá

Hraj futsal

O futsale sme už písali. Pripomeňme si niektoré údaje. Táto sálová hra, ako sa o futsale hovorí, má na Slovensku vynikajúcu úroveň, či už športovú alebo organizačnú. Aj naša škola má vynikajúcich futsalových hráčov, ktorí opäť nesklamali. Dňa 14. novembra 2019 sa konalo okresné kolo futsalového turnaja chlapcov v ŠH Arena v Lučenci. Súťažilo 8 družstiev v dvoch skupinách. Všetky zápasy v skupine sme po dobrých výkonoch vyhrali a to nad školami: Obchodnou akadémiou , Pedagogickou a sociálnou akadémiou a Gymnáziom Fiľakovo. V druhej skupine vyhralo Gymnázium B.S.Timravy. Vo finále sme mali prevahu aj gólové šance a celý zápas sme súpera k ničomu nepustili, ale nedokázali sme skórovať. Zápas skončil 0:0. Rozhodli až penalty, kde sme z troch pokusov premenili jeden a gymnázium dva. Skončili sme na 2. mieste.

Naši hráči: Matej Botoš IV.S, Dominik Dobiaš IV.S, Adam Huszár II.S, Alexej Jakuba III.S, Miroslav Ľalík IV.S, Richard Šága IV.S, Lukáš Telek IV.S, Marián Vašek IV.S, Jakub Ťažký I.A.

A čo na záver? No predsa gratulácia. Sme radi, že sa nám darí a tešíme sa na ďalšie zápasy. Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Autor: Mgr. Jakub Škantár Dátum: 14.11.2019 Celý článok  Kritériá

Kickbox a jeho úspešný reprezentant
Áno, hovoríme o Máriovi Kalužákovi, študentovi prvého ročníka, ktorý sa venuje kickboxu. Mário je členom Fortis gym klubu Lučenec, má 15 rokov a prvé úspechy v tomto športe. Prečítajte si, čo nám o sebe prezradil. Viac.. celý článok
Autor: Mgr. Inka Balážová, Danka Kardošová, I. A Dátum: 12.11.2019 Celý článok  Kritériá

Povedz si svoj názor!

Človek, ktorý chce byť v živote úspešný, sa bez ovládania pravopisu a poznania slovnej zásoby nemôže zaobísť. Celý proces učenia je náročný a vyžaduje si veľa času, množstvo vedomostí a cviku. Každý rok sa na našej škole organizuje súťažný kvíz „Povedz si svoj názor,“ kde súťažia študenti všetkých tried v trojčlenných družstvách. Nebolo to inak ani teraz 11.11.2019. My starší, ktorí to už poznáme, chceme zvíťaziť a pochutiť si na sladkej odmene. Súťažilo sa v ústnom aj písomnom prejave. V písomnom prejave sme dostali rôzne slovné doplňovačky, hlavolamy, ktoré sme mali vylúštiť. Potom nasledovala prezentácia na tému „freelancer“, kde sme sa dozvedeli, kto to je a čo je jeho náplňou práce a analyzovali sme texty s touto tematikou. Jeden člen skupiny ho nahlas prezentoval. Potom nasledovala pre nás zábavná časť, kde sme si precvičili svoje dramatické umenie. Hrali sme postavy zo známej Shakespearovej hry, Rómeo a Júlia. Nie každý mal tú odvahu predviesť svoje kvality, ale zvládli sme to. Aj sme sa zasmiali, hoci išlo o tragédiu. Dočkali sme sa záverečného vyhodnotenia a chutnej sladkej, hoci možno nezdravej odmeny.

Naši úspešní: 1. miesto: Martina Muránska III.A, Marína Gorobec III.A, Karin Fízeľová III.A 2. miesto: Daniela Balogová II.A, Natália Veličová II.A, Peter Kúdeľa II.A 3. miesto: Daniela Kardošová I.A, Juraj Pivka I.A, Leonard Stankovič I.A

A čo povedať na záver? Poďakovanie našim profesorkám, Mgr. Inke Balážovej a PhDr. Olívii Sojkovej. Všetkým patrí vďaka a gratulácia!

Autor: Danka Balogová II.A, Danka Kardošová I.A Dátum: 11.11.2019 Celý článok  Kritériá

Zdokumentovanie športovej histórie školy

Riaditeľstvo školy v súčasnosti pracuje na zdokumentovaní športovej histórie školy od jej vzniku až po súčasnosť. Hoci na našej škole študovalo nespočetné množstvo výborných športovcov, je pochopiteľné, že nie je možné vymenovať všetkých, teda aj tých, ktorí školu reprezentovali v rámci školských, okresných a krajských súťaží, hoci všetkým patrí ešte raz s odstupom času naše uznanie a poďakovanie. Podklady čerpáme z existujúcich kroník a zachovaných archívnych dokumentov, ale radi by sme využili aj živé spomienky samotných športovcov, ostatných absolventov školy, ich trénerov a učiteľov, najmä z obdobia rokov 1955 – 1985. Podmienkou zaradenia medzi najúspešnejších športovcov školy je zaradenie do reprezentácie, dosiahnutie výnimočných výkonov (osobných rekordov), hráčske pôsobenia v zahraničných ligách, v najvyšších ligových súťažiach v rámci ČSSR, SR, reprezentácia školy na celoštátnych súťažiach s umiestnením, reprezentácia školy mimo územia ČSSR, SR. ) Ak Vás práve teraz napadlo meno nejakého nášho bývalého žiaka, ktorý podobné úspechy dosiahol , napíšte nám, alebo zavolajte, aby sme si overili, či máme o ňom, resp. o jeho úspešnom športovom pôsobení aj po ukončení štúdia dostatočné informácie. Budeme vďační za každý podnet, prípadne aj doloženú fotodokumentáciu. Termín na zasielanie podkladov je do 20. 11. 2019. Kontakt: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk, tel. 0904486208

Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.11.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.10.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom nápojového automatu . Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 23.10.2019 Celý článok  Kritériá

Na víťazstvo, Borovička!
Poznáte to, niekedy si človek musí v živote víťazstvo vyboxovať a niekedy naozaj doslova. Tvrdý šport, ťažké údery a boj až za hranicu síl vyžaduje silných a chladnokrvných bojovníkov – predstavte si, že pár takýchto športovcov sedí v jednej triede stavebnej priemyslovky v Lučenci. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 7.10.2019 Celý článok  Kritériá

Na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej sa zrodila študentská iniciatíva
Naša situácia je kritická. Treba obnovovať naše lesy, pretože na ich stav sa už nedá pozerať. Zároveň ich treba čistiť od voľne pohodeného odpadu, od plastov, skla, ktorý sa tam dostal vďaka nám. Napravme svoje chyby, urobme krok vpred, zmeňme sa! Viac.. celý článok
Autor: Jakub Matúška, IV. A Dátum: 4.10.2019 Celý článok  Kritériá

Cezpoľný beh
Aj naše mesto Lučenec organizuje každoročne súťaž v Cezpoľnom behu, kde reprezentujú našu školu tí najlepší alebo tí, ktorí to chcú skúsiť a zmerať si svoje sily v konkurencii. Dňa 4.10.2019 sa konalo obvodné kolo v kategórii žiaci SŠ. Viac.. celý článok
Autor: Danka Balogová, II. A Dátum: 4.10.2019 Celý článok  Kritériá

Horehronské hry v atletike
Banskobystrický samosprávny kraj usporiadal 2. októbra 2019 už 58. ročník hier v atletike žiakov základných a stredných škôl, tzv. Horehronské hry, ktoré sú najstarším atletickým podujatím v kraji. Ako každý rok, tak aj tento ročník finančne podporil BBSK. Viac.. celý článok
Autor: Martin Miklóš, III. S Dátum: 2.10.2019 Celý článok  Kritériá

O pohár riaditeľa školy
Futbalový zápas „ O pohár riaditeľa SPŠS O. Winklera“ v Lučenci má už niekoľko ročnú úspešnú tradíciu a tento rok je to už 14. ročník. Cieľom tohto turnaja je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže z 8. a 9. ročníkov základných škôl. Organizátor turnaja pozorne sleduje jednotlivé zápasy, na základe ktorých vyberie tých najlepších. 30. septembra sa na ihrisku ZŠ Vajanského, stretlo 7 mužstiev žiakov základných škôl. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.9.2019 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov
Každoročne sa na našej škole dňa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Naši profesori sprostredkúvajú informácie nám študentom, aké sú jazyky pre nás nesmierne dôležité a ako nám pomáhajú v našom smere, ktorým nás vedú. Vzdelanie, ktoré dostávame každý deň v podobe nášho materinského jazyka slovenčiny a pre nás cudzieho jazyka angličtiny je v našich životoch veľmi podstatné. Tohtoročný Európsky deň jazykov bol poňatý „stavbársky“. Na hodinách angličtiny nám bolo pustené video, po anglicky, ktoré nám priblížilo svet prírodných stavieb. Na videu sme videli rôzne domy, ktoré boli postavané z prírodných materiálov a ukážku toho ako sa takýto dom stavia. Keď sa pozrieme okolo seba, každý deň sa dozvedáme niečo iné a inak to nebolo ani dnes. Tento deň, by sa mal tradične dodržiavať každý rok na našej škole a byť aspoň malou poctou pre JAZYK.
Autor: Marína Gorobec III.A Dátum: 26.9.2019 Celý článok  Kritériá

Súťaž o najkrajšiu triedu a o najlepšiu triedu v prospechu

Školský rok začal a s ním aj známa súťaž o najkrajšiu triedu. Pravidelná kontrola tried začína od októbra. Kontroly nebudú dopredu oznamované. Hodnotiaca komisia bude chodiť po triedach, bodovať a sledovať tieto kritéria :

-vyloženie stoličiek

-poriadok v triede a v laviciach

-poriadok okolo koša

-čistota stien

-zotretá tabuľa

-kvety

-nástenka.

Vyhodnotenie súťaže bude v máji. Prvé tri miesta získajú finančnú odmenu. Minulý školský rok bol úspešný a výsledky boli veľmi tesné. Veríme, že tento rok sa triedam bude dariť ešte lepšie.

Autor: Erik Szabó, predseda ŽŠR Dátum: 25.9.2019 Celý článok  Kritériá

Terakotová armáda
Dňa 25.9.2019 sme sa III. A a III. S vybrali do miestnej synagógy, aby sme si prešli výstavu čínskej terakotovej armády. Na začiatku výstavy nás čakal film, v ktorom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii, najmä o výrobe týchto vojakov. Čínska terakotová armáda bola objavená v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si. Robotníci sužovaní suchom sa rozhodli vykopať studňu a namiesto vody našli niekoľko sôch koní a vojakov. Väčšina sôch je v mierne nadživotnej veľkosti (1,83-1,95 m), ale sú tu i sochy v zmenšenej mierke. Odhadovaný počet postáv je viac ako 8000 bojovníkov, 130 vozov s 520 koňmi. Zaujímavosťou je, že každá socha má iný výraz v tvári. Túto terakotovú armádu dal vytvoriť cisár Š’-chuang-ti v 3. storočí pred Kr. na ochranu hrobky. Od roku 1987 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dnes patrí toto mauzóleum k najväčším čínskym pamiatkam.
Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 25.9.2019 Celý článok  Kritériá

Biela pastelka
Pomôžte aj vy! 20. septembra 2019 vás počas 3. vyučovacej hodiny navštívia dvaja žiaci v doprovode Mgr. Lukáčovej. Budú mať pri sebe urničku, do ktorej môžete prispieť na dobrý účel. Ak prispejete aspoň 1 €, dostanete odmenu vo forme bielej pastelky. Počet pasteliek je obmedzený. Ďakujeme vopred v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.9.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.6.2019 Celý článok  Kritériá

OZNAM O VOĽNÝCH MIESTACH A KONANÍ II. KOLA PRIJÍMCIEHO KONANIA NA ŠK.R. 2019/2020
Riaditeľstvo školy oznamuje 10 voľných miest na študijný odbor 3650M STAVITEĽSTVO a konanie II. kola prijímacích skúšok dňa 18.6. 2019. Záujemcovia doručia riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku na štúdium na SŠ poštou alebo osobne na adresu školy najneskôr do utorka 11.6.2019.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2019 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa (učiteľky): vyučujúci (-a) odborných predmetov v študijnom odbore 3650M Staviteľstvo s nástupom od 01.09.2019 na plný pracovný úväzok.
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.6.2019 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa (učiteľky) anglického jazyka s nástupom od 01.09.2019, 12 vyučovacích hodín (55 % miera vyučovacej povinnosti)
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.6.2019 Celý článok  Kritériá

Slávnostná rozlúčka s maturantmi!
Piatkové predpoludnie patrilo našim maturantom. V spoločenskej miestnosti zneli tóny študentskej hymny. Hoci to bola rovnaká hymna, aká znie počas stužkových slávností, predsa len mala akýsi iný nádych. Znela tak trochu clivo. Bolo to asi tým, že sme sa lúčili so študentmi, ktorí v nej strávili krásne štyri roky. Akokoľvek ťažké alebo ľahké boli tieto školské roky, tak piatkom sa pre maturantov definitívne zaradili do kategórie minulosť. Mnohí si určite vydýchli, ale pre všetkých to bola chvíľa, ktorá ukončila jedno krásne životné obdobie. Maturantom sa životná cesta dostala na dôležitú križovatku. Ich životné cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberú akýkoľvek smer, chceme im zaželať pevný krok, veľa síl a nech majú okolo seba samých dobrých ľudí. Každému jednému prajeme, aby začiatok ich novej cesty otvorila úspešná maturita.Fotogaléria tu ..celý článok
Autor: Mgr.Inka Balážová, Ing.Angela Fajdová Dátum: 31.5.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.5.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.5.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2019 Celý článok  Kritériá

41. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Oficiálne otvorenie sa konalo v priestoroch Domu kultúry ŽSR. SPŠ stavebnú Oskara Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl mohli reprezentovať žiači Štefan Vincze (IV.A) a Rudolf Plaucha (IV.A), ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola SOČ. Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. V tvrdej konkurencií sa žiakovi Rudolfovi Plauchovi so súťažnou prácou – Vzelávacie centrum podarilo umiestniť na veľmi peknom 3. mieste. Žiakovi Štefanovi Vinczemu s prácou Hotel STEFAN sa na prvých troch miestach umiestniť síce nepodarilo, ale bojoval veľmi statočne a zato mu patrí pochvala tiež. Našim súťažiacim žiakom, ktorí zvládli boj a ukázali, že chcú v živote niečo dosiahnúť srdečne gratulujeme!

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ Dátum: 7.4.2019 Celý článok  Kritériá

41. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli 11. marca 2019 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Nakoľko účasť bola slabšia, ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci so súťažnými prácami: Martin Marcinek (IV. A) s prácou Rest Complex Štefan Vincze (IV. A) s prácou Hotel STEFAN Rudolf Plaucha (IV. A) s prácou Vzdelávacie centrum Vladimír Gubala (IV. S) s prácou Wellness Resort. Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili, čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie:

1. miesto - Rudolf Plaucha (IV. A) s prácou Vzdelávacie centrum

2. miesto - Štefan Vincze (IV. A) s prácou Hotel STEFAN

3. miesto - Martin Marcinek (IV. A) s prácou Rest Complex a Vladimír Gubala (IV. S) s prácou Wellness Resort.

Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo študentom našej školy. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti. Fotogaléria tu..celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ Dátum: 11.3.2019 Celý článok  Kritériá

Kvalita kariérového poradenstva ako jeden z faktorov kvality života mladej generácie
V priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sa 21. januára 2019 konalo Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl s odborníkmi a zástupcami školy. Cieľom stretnutia bolo poukázať na dôležitosť výberu strednej školy a jeho vplyv na uplatnenie sa absolventa v praxi. Viacej tu..celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 22.1.2019 Celý článok  Kritériá

SPŠ stavebná Oskara Winklera je magnetom pre športové talenty
Gratulujeme majstrovi sveta! Mnohí sme si už zvykli na množstvo športových ocenení a víťazstiev našich terajších a aj bývalých študentov, ale napriek tomu prekvapenia prídu - dnes v podobe mladého, seriózneho a talentovaného študenta I. A triedy – majstra sveta. Viacej tu..celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 18.10.2018 Celý článok  Kritériá

Učíme sa mimo školy .......
Dňa 4. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na výrobu drevených sendvičových panelov a výstavbu drevodomov. Viacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 9.10.2018 Celý článok  Kritériá

Škola volá!

Každý rok koncom leta, pokazí mi náladu jedna veta: Škola volá! Hovorí sa v básni a povedia si to aj študenti. Ale netýka sa to našej školskej stránky, ktorá sa už teší na množstvo nových zaujímavých príspevkov od našich študentov aj pedagógov. Prežili sme krásne, horúce leto, a preto s chuťou a elánom vstupujeme do ďalšieho školského roka. Pevne verím, že bude úspešný ako pre žiakov, tak aj pre nás učiteľov a všetkých zamestnancov. Všetkým našim priaznivcom prajem radosť z čítania, inšpiráciu pri písaní a chuť do práce. Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019 bude na školskom dvore o 8,00 hod.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.8.2018 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo súťaže Rodinný dom VELUX
...“Dosiahnutie optimálneho prirodzeného osvetlenia priestoru je umením každého dobrého projektanta..." - aj takéto myšlienky odzneli počas slávnostného vyhodnotenia celoštátneho kola študentskej súťaže Rodinný dom VELUX, organizovanou firmou Velux Slovensko s.r.o. Úlohou študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo bolo vytvoriť také dispozičné návrhy rodinných domov, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strešné okná Velux s optimálnym, energicky efektívnym riešením, zabezpečujúcim zdravé a pohodlné vnútorné prostredie. Ako pominulé roky, aj do terajšieho jubilejného 10. ročníka súťaže sa zapojilo päť žiakov našej školy. Na celoštátnom kole, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2018 na palube lode Tanker Boat v Bratislave, našu školu reprezentovala práca žiaka Štefana Vinczeho (III.A) s názvom The Seaside Hause. Na súťaži sa stretlo spolu vyše 90 študentov z 10 stredných stavebných priemysloviek z celého Slovenska. A veru nestratili sme sa. Aj keď sa nám nepodarilo odniesť cenné miesta na stupienkoch víťazov, ale boli to kvalitné odborné chvíle v kruhu rovesníkov, odborníkov z radov architektov a zástupcov spoločnosti Velux. Práca Štefana Vinczeho bola odbornou porotou veľmi pozitívne vnímaná. Bola ocenená jeho kreativita a netradičné riešenie. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho snaženie aj vytrvalosť! Dúfajme, že bude dobrým príkladom pre svojich spolužiakov a budeme sa tešiť zo zaujímavých dispozičných riešení Rodinných domov Velux aj na budúci rok.
Autor: Angela Fajdová Dátum: 26.6.2018 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do II. kola prijímacieho konania na šk. rok 2018/2019
Riaditeľstvo školy oznamuje počty voľných miest po I. kole prijímacieho konania v nasledovných študijných odboroch:
 • 3650 M staviteľstvo (vyučovací jazyk maďarský): 15 voľných miest
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk slovenský): 11 voľných miest

II. kolo prijímacieho konania sa bude konať v utorok 19. júna 2018 od 8:00 hod. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola. Prihlášky na štúdium vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne najneskôr do 15. 6. 2018.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.5.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018
Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.5.2018 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.5.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2018 Celý článok  Kritériá

Doplňujúce voľby do Rady školy "Rodičia"
26.4.2018 - štvrtok sa konajá celoškolské a triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15 hod. Hlavný program - Doplňujúce voľby do Rady školy "Rodičia". Účasť je potrebná!!!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.4.2018 Celý článok  Kritériá

40. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti
V piatok 6. apríla 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Oficiálne otvorenie sa konalo v krásnych priestoroch lučeneckej Synagógy a dodalo prehliadke slávnostný ráz. SPŠ stavebnú Oskara Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl mohli reprezentovať žiači- Rebeka Karboníková (IV.A), Lenka Gaberová (IV.A) a Tomáš Hyravý (IV.A), ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola SOČ. Viacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 10.4.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2018/2019
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2018/2019 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.4.2018 Celý článok  Kritériá

40. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti - školská prehliadka prác

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli dňa 9. marca 2018 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Nakoľko účasť bola slabšia ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s tromi súťažnými prácami:

1. Rebeka Karboníková (IV. A) a Lenka Gaberová (IV. A) s prácou Knižnica EL Libro

2. Marek Babarík (IV. A) s prácou Zimný štadión

3.Tomáš Hyravý (IV. A) s prácou Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť.

Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie umiestnenia prác:

1. miesto: Rebeka Karboníková a Lenka Gaberová - Knižnica EL Libro

2. miesto: Tomáš Hyravý - Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť

3. miesto: Marek Babarík - Zimný štadión

Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme! Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti.

Autor: Angela Fajdová Dátum: 13.3.2018 Celý článok  Kritériá

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
Olympijské súťaže majú svoje čaro, a nemusia byť iba športové. Zapojiť sa do zápolenia, prekonať sám seba prináša radosť aj do školského vyučovania. Rozšíriť vedomostný obzor študentov a samozrejme spropagovať štúdium staviteľstva je aj ambíciou internetovej súťaže Stavbárska olympiáda, ktorú vyhlasuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do jej druhého ročníka sa zapojili aj žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci. Vďaka entuziazmu Ing. Kláry Galovej pod vedením Mgr. Auréla Fajda sa za školskými počítačmi vystriedali takmer všetci žiaci školy, aby si vyskúšali, čo všetko sa už na stavebnej priemyslovke zo „stavbáriny“ naučili. Nie každá odpoveď bola veľká sláva, ale mnohí zaregistrovali, že ich odbor je zaujímavý a má budúcnosť a je potrebné sa vzdelávať, veď šanca ďalšieho štúdia na vysokej škole tu je. Prepojenie stredných a vysokých škôl je niekedy dosť náročné, motivácia mladých ľudí ďalej študovať slabá, ale aj vďaka takýmto akivitám prichádzajú impulzy. Štvrtáci seriózne uvažujú o ďalšom štúdiu v odbore a aj tí mladší začnú svoje odborné vedomosti posudzovať trochu zodpovednejšie. SPŠ Oskara Winklera v Lučenci bola v rámci druhého ročníka olympiády vyhodnotená ako víťaz neoficiálnej súťaže škôl s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov. Možno si poviete: A čo tak zvíťaziť? Podarilo sa aj toto, veď každý žiak zvíťazil sám nad sebou. Dobrá škola motivuje svojich žiakov a podporuje ich odborný rast. Sme radi, že túto našu aktivitu ocenili osobne aj prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan fakulty a stavebné konzorcium D4R7 a jeho generálny riaditeľ Juan Jose Bregel Serna ako hlavný sponzor súťaže. Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme!
Autor: Olívia Sojková Dátum: 14.2.2018 Celý článok  Kritériá

2% z daní za rok 2017

Zrejme nikomu netreba predstaviť činnosť občianskeho združenia Scholaris. Netreba tu písať o tom, že koncom každého školského roka oceňuje najlepších žiakov, že prispieva na rôzne školské výlety, exkurzie, že kúpou didaktickej a informačno-komunikačnej techniky, nábytku prispieva k modernizácii vybavenia a výučby na našej škole. Škoda by bola nechať prepadnúť 2% (alebo 3%) zaplatenej dane za rok 2017. Ak ešte nemáte vybrané žiadne občianske združenie, nadáciu alebo dobročinnú organizáciu, ktorú podporíte tým, že vyplníte tlačivá na to určené a odovzdáte na daňovom úrade, tak vám ponúkame možnosť podporiť občianske združenie Scholaris. Naozaj nepotrebujeme od vás žiadne peniaze navyše ani v hotovosti, ani cez nejaký dar. Stačí ak si stiahnete tlačivá (nižšie), dáte ich vyplniť u zamestnávateľa a buď ich odovzdáte nám, alebo iným spôsobom doručíte na daňový úrad. To je všetko! A my budeme vďační, že ste nás podporili. Naši žiaci budú šťastnejší, ak budeme mať prostriedky na podporu takých aktivít, ktoré si bežne škola nemôže dovoliť podporiť. Ak máte známych, ktorí ešte nemajú združenie, ktoré by chceli podporiť, tak vytlačte tlačivá aj pre nich. Ak prejavíte vážny záujem, dokážeme vám tlačivá aj doručiť, stačí napísať na bonacs74@gmail.com. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu! Scholaris

Tlačivo na poukázanie 2% z daní za rok 2017

Autor: Zástupca RŠ Dátum: 12.2.2018 Celý článok  Kritériá

Stavbárska olympiáda – máme 1.cenu
V období október 2017-február 2018 sa konal druhý ročník 3 kolovej stavbárskej olympiády vyhlásenej Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zapojiť sa mohli študenti všetkých stredných škôl na Slovensku. Naša škola sa zapojila prvýkrát a hneď obstála na výbornú. Vyhrali sme 1.cenu za najväčší počet zapojených študentov v rámci jednej školy. Veľké poďakovanie patrí všetkým zapojených študentom a aj p. Kláre Galovej, ktorá mi ochotne pomohla v 1.kole. Na slávnostnom preberaní ceny mi p.prodekan vyjadril obrovský obdiv a uznanie nad tým, že sa ešte nájdu v školstve ľudia, ktorí vedia motivovať takú veľkú skupinu študentov. Zároveň som sa mu poďakoval v mene školy, že olympiáda nám umožnila prezentovať a spropagovať našu školu nie len na regionálnej úrovni ale umožnila dostať sa do povedomia predstaviteľom aj vyšších odborných kruhov stavebného zamerania, kde bežne by sme sa nedostali.
Autor: Aurel Fajd Dátum: 8.2.2018 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijatie uchádzačov do športovej triedy v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo na šk. rok 2018/2019
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2018/2019 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.1.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1.kola 20.ročníka FYZKUSU s milým prekvapením

Aj tohto roku sme sa sa pokúsili zapojiť jednotkárov a dvojkárov z fyziky do korešpondenčného seminára FYZKUS, celkovo v počte 18 žiakov. Nenáleží mi zisťovať prečo na výsledkovej listine zapojených sa objavili len 4 žiaci, skôr o to viacej ma teší, že je medzi štvoricou chlapec, ktorý v silnej konkurencii žiakov SPŠ Murgaša BB, zameranej na prírodné vedy, obstál na 8.mieste a bol im skôr vyrovnaným súperom. Samozrejme aj ostatným patrí pochvala za prelomenie pasivity a predpokladám, že odmena všetkým už dorazila. Naši zapojení žiaci s ich umiestnením: 8. Martin Miklós I.S, 23. Barbara Mileiová I.S, 33. Samuel Gonda I.S, 35. Veronika Šimúnová I.S.

Výsledná tabuľka zapojených je v prílohe.

Čaká na vás druhé kolo s ešte väčšou odmenou!

Autor: Aurel Fajd Dátum: 21.1.2018 Celý článok  Kritériá

Stavbárska olympiáda
Stavebná fakulta STU v Bratislave, po úspešnom prvom, vyhlasuje druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Stavbárska olympiáda. Určená je pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na zriaďovateľa a špecializáciu školy: www.stavbarskaolympiada.sk Cieľom súťaže je zvýšiť nielen informovanosť, ale zároveň aj záujem o štúdium na vysokých školách technického zamerania, v našom prípade o stavebníctvo, architektúru, krajinárstvo, ekológiu, geodéziu, matematické modelovanie... Súťaž bude prebiehať od 20. novembra 2017 do 21. decembra 2017, avšak vstúpiť do súťaže možno kedykoľvek, až do ukončenia posledného kola. Vyhlásenie víťazov bude 8. februára 2018 na Dni otvorených dverí SvF STU. Stavbárska olympiáda bude mať tri kolá, ktoré sa uskutočnia cez internet, všetky sú vo forme jednoduchého testu s odkazom na zdroje, kde sa dajú nájsť správne odpovede. Hodnotiť budeme počet správnych odpovedí, pri rovnosti bodov na prvých miestach spustíme „rozstrelové“ kolo, v ktorom bude na odpovede obmedzený čas. Víťazi budú odmenení zaujímavými cenami. Zároveň zverejníme aj rebríček najúspešnejších škôl, v ktorom poradie určí výsledný súčet bodov všetkých zúčastnených študentov danej školy. Vstúpiť do súťaže je jednoduché. Stačí sa zaregistrovať, zadať meno a priezvisko, školu a heslo. Veríme, že sa do súťaže zapojí čo najviac študentov aby sme týmto spôsobom spropagovali našu školu aj v odborných kruhoch.
Autor: admin Dátum: 18.10.2017 Celý článok  Kritériá

KOŽAZ - Jesenný čas
Farebná žiara pod nohami i nad hlavou, teplé zlatisté lúče babieho leta - to je ideálny čas na chvíľu posedieť si v záhrade pri šálke teplej kávy, ale aj pre Kurz na ochranu života a zdravia. Hoci sa náš kurz nekonal v našich veľhorách, aj príroda blízkeho okolia ukázala svoje čaro a my tretiaci sme si vychutnali toto jedinečné umelecké dielo prírody. Výber miesta bol zvolený tak, aby spĺňal všetky predpoklady pre realizáciu úloh vyplývajúcich z obsahu výuky kurzu. Program kurzu: -prezentácie na aktuálne témy -orientácia v prírode -zdravotnícka príprava -orientačný beh -turistika -riešenie mimoriadnych situácií -praktické precvičovanie Kurz trval tri dni, tak sme po odborných prezentáciách prešli priamo do terénu, kde sme si užili pešiu chôdzu, pokochali sa krásou opadaného lístia a teplého slnka. Precvičili sme si základné pravidlá prvej pomoci, orientáciu v teréne, ako sa správať v mimoriadnych situáciách. Záver kurzu bol o to zaujímavejší, že rozdelení do skupín sme plnili zadané úlohy a čakalo nás ich vyhodnotenie. Jesenný čas, krásu babieho leta sme si naozaj užili. Ďakujeme!
Autor: Nika Malatincová, III. A Dátum: 18.10.2017 Celý článok  Kritériá

Novohradské atletické hry
V poradí 57. ročník Novohradských hier v atletike prebehol v areáli pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci. Nebola núdza o dobré výkony. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa atletický areál na Rúbanisku zaplnil športovcami z okolia Lučenca. Do Novohradských hier v atletike sa zapojili ako každý rok stredné školy z Lučenca. Na programe dňa boli preteky na 100, 200 ako aj 1000 metrov, tiež štafeta 4x100 m a ďalšie atletické disciplíny. Naši študenti sa nedali zahanbiť a predviedli veľmi pekné výkony. V behu na 100 metrov medzi chlapcami dominoval Martin Miklóš (I. S) s časom 11,42 s a získal 2. miesto. Beh na 200 metrov s časom 23,10 s a 2. miesto obsadil Lukas Figa (III. S). 3. miesto v behu na 1000 m získal Adam Keszi (II. S) s časom 2:56. Vo vrhu guľou podal najlepší výkon Michal Ružinský (III. S). Štefan Vincze (III. A) v skoku do výšky a diaľky získal 3. miesto. Naši študenti predviedli skvelé výkony a tento rok sme boli jednou z najpočetnejších zostáv. Tu sú naši športovci: Dievčatá: Martina Muránska (I. A) Fruzsina Herényiová (I. S) Noémi Koroncziová (I. S) Barbara Mileiová (I. S) Chlapci: Daniel Vikor (I. A) Alexej Jakuba (I. S) Martin Miklóš (I. S) Peter Šüser (I. S) Adam Keszi (II. S) Lukas Figa (III. S) Michal Ružinský (III. S) Štefan Vincze (III. A) Gratulácia patrí všetkým! Jednoducho, máme skvelých športovcov!
Autor: Inka Balážová Dátum: 12.10.2017 Celý článok  Kritériá

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany
11. októbra 2017 boli naši študenti druhého ročníka pozvaní do Nitry na návštevu FZKI. Pre milovníkov rastlín, záhrad, stromov bola táto exkurzia ako stvorená. Cieľom exkurzie bolo spoznať záhradnú a krajinnú tvorbu, keďže žiaci druhého ročníka sa rozhodujú medzi dvomi oblasťami štúdia. S otvorenou náručou a s úsmevom na perách nás privítala pani Ing. Mária Bihúňová. Naše prvé kroky viedli k interaktívnej experimentálnej záhrade, kde sme si mohli popozerať isté druhy rastlín, dozvedieť sa o nich niečo zaujímavé, niečo nové. Táto záhrada predstavuje pre študentov praktickú výučbu s cieľom získania zručností a skúseností. Úzkou cestičkou obklopenou kvetmi sme sa dostavili do interiéru modernej fakulty. Pani Ing. Lenka Lackóová nás čakala s pripravenou prezentáciou, úvodnou časťou a informáciami ohľadom štúdia na fakulte. Naše ďalšie kroky viedli na zaujímavé prednášky. Zistili sme, načo slúžia mestské parky, alebo ako vypočítať vek stromu... Dozvedeli sme sa, že Lučenecký park je jedným z najkrajších parkov na Slovensku. Na fakulte boli k nám veľmi ústretoví a milí. Obedňajšiu prestávku sme si spravili v Galérii Mlyny. Najedli sme sa popozerali obchody a vyrazili do Arboréta v obci Tesárske Mlyňany. História kaštieľa a krása areálu nás uchvátila. Prechádzka 60 hektárovým areálom bola zaujímavá a náučná. Farby jesene a krása prírody má isté čaro, do ktorého sa je ľahké zaľúbiť. Autobus, pripravený na odchod nás už čakal. Každá rozprávka sa končí, taktiež naša exkurzia. Spomienky a zážitky si budeme ešte dlho pamätať, a preto sa chcem poďakovať aj našim pani profesorkám Ing. R. Palenčárovej a Ing. O. Kučerovej za príjemne strávenú stredu.
Autor: Erik Szabó, II. A Dátum: 11.10.2017 Celý článok  Kritériá

Cezpoľný beh
Bežecké podujatia sú jedni z najdlhšie existujúcich športových podujatí vôbec a boli kľúčovou súčasťou starovekých olympijských hier, tak ako je tomu aj teraz. Beh je stále viac populárny nielen medzi mládežou, ale tiež všetkými vekovými kategóriami. Dňa 6. októbra sa uskutočnilo obvodné kolo v Cezpoľnom behu, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Družstvo chlapcov reprezentovali: Adam Keszi, II. S Dávid Telek, IV. S Viac sa darilo Adamovi Keszimu, ktorý obsadil 2. miesto, keď zabehol 4,2 km za 16 minút. Našim chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
Autor: Jakub Škantár Dátum: 6.10.2017 Celý článok  Kritériá

Horehronské hry v atletike
Banskobystrický samosprávny kraj usporiadal 4. októbra už 57. ročník hier v atletike žiakov základných a stredných škôl. Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou samosprávneho kraja na štadióne SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 100, 800, 1500 m (chlapci), v skoku do výšky, diaľky, vrch guľou. Horehronské hry sú najstarším atletickým podujatím. Každý pretekár mohol štartovať maximálne v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii a za krásneho počasia sa nám podarilo získať: 1. miesto v behu na 60 m - Martin Miklóš, I. S 2. miesto v behu na 100 m - Lukas Figa, III. S 3. miesto v behu na 300 m - Martin Miklóš, I. S Ani ďalší naši atléti sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili pekné miesta. Tu sú všetci zúčastnení: Daniel Vikor I. A, Fruzsina Herényiová I. S, Noémi Koroncziová I. S, Alexej Jakuba I. S, Martin Miklóš I. S, Peter Šüser I. S, Lukas Figa III. S. Všetkým atlétom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne úspechy
Autor: Nika Malatincová III. A Dátum: 4.10.2017 Celý článok  Kritériá

Darovanie krvi
Pred pár dňami som sa stala žiačkou školy, kde humanizmus a pomoc blížnemu nie sú len prázdne slová.Viacej tu..celý článok
Autor: Lenka Karlíková, I. A Dátum: 4.10.2017 Celý článok  Kritériá

Športu zdar a futbalu obzvlášť!
2. október sa niesol v duchu najmasovejšieho športu - futbalu. Naša škola usporiadala už 12. ročník futbalového turnaja pod záštitou riaditeľa školy pre žiakov základných škôl z okresu Lučenec. Je to tradícia na vyhľadávanie talentov zo žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Tí najlepší majú možnosť zdokonaľovať svoje umenie v športovej triede u nás v škole. Tohto roku súťažilo šesť družstiev, z ktorých vyžrebovali dve štvorčlenné skupiny. Hralo sa v rámci skupiny, každý s každým, dvakrát 10 minút podľa pravidiel. Hrací elán umocňovalo aj krásne počasie - babie leto. Hralo sa fair play. Vďaka patrí študentom našej školy aj kolegovi telocvikárovi, Mgr. Jakubovi Škantárovi za organizáciu, ozvučenie, fotenie. Mladí futbalisti dokázali, že futbal ich baví a tu sú najlepší: 1. miesto: ZŠ L. Novomeského 2. miesto: ZŠ Vajanského 3. miesto: ZŠ M.R. Štefánika Víťazom odovzdal ceny riaditeľ školy Mgr. Ladislav Vikor. Ocenil aj najlepšieho brankára a strelca. Najlepší brankár: Adam Husár, ZŠ Novomeského Najlepší strelec: Kevin Oláh, ZŠ Vajanského Všetkým športovcom prajeme veľa zdravia a športových úspechov!
Autor: V. Gubala III. S Dátum: 2.10.2017 Celý článok  Kritériá

Jazyk, veda a Božena Slančíková Timrava
Uplynulo už 150 rokov od narodenia rodáčky z Polichna pri Lučenci - Boženy Slančíkovej Timravy. Pri tejto príležitosti sa naši študenti zúčastnili odbornej prednášky doc. PaedDr. J. Lomenčíka, rodáka z Lučenca, ktorý žije v Banskej Bystrici, kde pôsobí na filozofickej fakulte UMB. Po krátkom úvode žiakov ZŠ, ktorí si pripravili dramatické pásmo z diela Ťapákovci v 21. storočí v modernom podaní sa docent Lomenčík podujal priblížiť študentom život a dielo Boženy Slančíkovej. V jeho podaní sme sa dozvedeli, že Božena Slančíková bola vynikajúcou pozorovateľkou vidieckej spoločnosti, zobrazovala jej atmosféru, vytvorila množstvo jedinečných postáv, charakterov, typov z novohradskej dediny. Pán Lomenčík sa zameral na vznik vlastných mien jednotlivých postáv ich tvorbu a historický vývoj. Dotkol sa aj jazyka a pravopisu. Prednáška bola veľmi dobrá i keď trochu náročná pre našich študentov. Ďakujeme a veríme, že sa ešte stretneme!
Autor: študenti I.A, I.S) Dátum: 26.9.2017 Celý článok  Kritériá

Deň bez áut
Deň bez áut je medzinárodný a celoeurópsky deň, ktorý verejnosť oslavuje každý rok 22. septembra, aby sa spropagovali prijateľnejšie spôsoby dopravy a tým sa znížil počet áut v mestách.Viacej tu..celý článok
Autor: Jakub Dibala Dátum: 22.9.2017 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov je vyhlásený na 26. september. Každoročne si školy v celej Európe pripravia pre svojich žiakov rôzne aktivity, podujatia či jazykové konferencie.Viacej tu..celý článok
Autor: študentky IV. A Dátum: 21.9.2017 Celý článok  Kritériá

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Ak ste odpovedali ja a ak popri tom ovládate aj angličtinu, francúzštinu, španielštinu...patríte k šťastným ľuďom. Nielenže môžete preniknúť do sveta iných kultúr, ale šance uplatniť sa na trhu práce sú pre Vás oveľa lepšie. Hovoriť v modernej Európe niekoľkými jazykmi je dnes už takmer samozrejmosť a ovládanie cudzích jazykov je bránou k novým poznatkom a zážitkom. Aj o tomto sme sa 20.9.2017 rozprávali s pani ing. Michaelou Hrnčiarovou, ktorá na pôde stavebnej priemyslovky nebola po prvýkrát. Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec totiž pravidelne spolupracuje s našou školou a zastrešuje aktivity k Európskemu dňu jazykov, ktorý je 26. septembra. Tohtoročnú informačnú prednášku si vypočuli prváci a bola venovaná nemčine, jednému z najrozšírenejších jazykov Európskej únie. Osobitné poďakovanie patrí tlmočníkovi prednášky, žiakovi II.S triedy Richardovi Uhrapkovi, ktorý je multilingvistom (angličtina, nemčina, maďarčina, čeština, portugalština) a dohovorí sa takmer všade. Milí študenti, neváhajte, začnite sa učiť ešte dnes a budúci rok môžete osláviť tento deň v ďalšom cudzom jazyku.
Autor: Olívia Sojková Dátum: 20.9.2017 Celý článok  Kritériá

Geodetická meračka nie je žiadna hračka
Tento rok sme na našej škole obnovili dlhoročnú geodetickú akciu „meračka“ v teréne a strávili sme pri vodnej nádrži Ružiná zaujímavé tri dni.Viacej tu..celý článok
Autor: Tomáš Hyravý, IV. A Dátum: 20.9.2017 Celý článok  Kritériá

Začal sa týždeň bez áut!
Kedy by ste sa dokázali prinútiť, aby ste auto nechali doma a využívali MHD, bicykle či vlaky? Prečo je u nás tak málo bicyklov v uliciach? Skúste si odpovedať na tieto otázky. Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie. Naša škola ide každý rok príkladom a študenti aj učitelia podporujú ekologické formy dopravy.
Autor: Mgr.Inka Balážová Dátum: 18.9.2017 Celý článok  Kritériá

Celoškolské a triedne zasadnutia ZRŠ
Dňa 13.9.2017 sa uskutočnia na škole celoškolské a triedne zasadnutia ZRŠ o 15.hod. Všetci ste vítaní.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.9.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.6.2017 Celý článok  Kritériá

2. kolo prijímacích skúšok 2017

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa koná 20. júna 2017. Uchádzačom o štúdium ponúkame voľné miesta v študijných odboroch:

 • 3650 6 staviteľstvo (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3650 6 staviteľstvo (športová trieda,vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 6 geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jaz. slovenský)

Vyplnené a potvrdené prihlášky na štúdium na SŠ môžete doručiť poštou alebo osobne na sekretariát riaditeľstva školy do pondelka 12. 6. 2017.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.5.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.5.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

SÚŤAŽ „MLADÝ ROZPOČTÁR 2017“ NA SPŠ STAVEBNEJ O.WINKLERA V LUČENCI
„Mladý rozpočtár“ je súťaž pre študentov stredných škôl, na ktorých sa vyučuje odbor pozemné staviteľstvo. Jej cieľom je zvýšenie prestíže tvorby rozpočtov v stavebníctve a zároveň motivácia študentov v štúdiu stavbárskej odbornej problematiky. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo prehliadky prác SOČ
V dňoch 25. - 28. apríla 2017 v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa konal 39. ročník celoštátnej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšalo svoje zručnosti, nápady a vedomosti viac ako 250 žiakov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu školník – údržbár s nástupom od 01.08.2017
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.5.2017 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.5.2017 Celý článok  Kritériá

39. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 7. apríla 2017 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.4.2017 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2017/2018
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2017/2018 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.3.2017 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 pre nešportové študijné odbory 3650 M staviteľstvo +3692 M geodézia, kartografia a kataster sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.3.2017 Celý článok  Kritériá

39. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci
Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej hlavnou myšlienkou je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru.Vicacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 13.3.2017 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijatie uchádzačov do športovej triedy v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo na šk. rok 2017/2018
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2017/2018 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.1.2017 Celý článok  Kritériá

Dohoda o spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Komora sa usiluje o rozvoj výstavby a stavebníctva, staviteľstva, architektúry, prispieva k rozvoju vzdelávania v týchto oblastiach. Pre zabezpečenie tejto úlohy spolupracuje s univerzitami, vysokými a strednými odbornými školami - odteraz aj s našou školou. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.1.2017 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2017“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku v Lučenci na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2017“, 2. februára 2017 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.1.2016 Celý článok  Kritériá

Obhajoba víťazstva volejbalistov

Dňa 8.12.2016 sa konalo okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo toľko škôl, že sa muselo hrať v dvoch telocvičniach: na Obchodnej akadémii Lučenec a v našej. Hralo sa v dvoch skupinách po tri družstvá. Ako nasadené družstvo z minulého roka sme boli v skupine B spolu so SOŠ technickou z Lučenca a SZŠ tiež z Lučenca. Obidva celky náš tím porazil hladko v dvoch setoch.

Vo finále sa proti nám postavil víťaz z A skupiny a to GBST z Lučenca. V napínavej bitke sme po troch setoch zvíťazili. Tu sú výsledky jednotlivých setov: 1. 25:22, 2. 23:25, 3. 19:17. Podarilo sa nám obhájiť vlaňajšie víťazstvo v okresnom kole a postupujeme na regionálne kolo, ktoré sa koná vo Veľkom Krtíši. Volejbal je sieťovou a kolektívnou hrou. Popularita volejbalu vyplýva zo zaujímavého a pestrého obsahu hry, z činností, pri ktorých hráč musí spolupracovať so spoluhráčmi a neprichádza do osobného - priameho kontaktu so súperom. Naši úspešní volejbalisti: Marian Vašek I. S, Miroslav Ľalík I. S, Denis Grexa II. S, Martin Majkút II. S, Dávid Telek III. S, Michal Golian IV. A, Radoslav Janšto IV. S, Martin Bálint IV. S, Radovan Mydlo IV. S a Richard Stremi IV. S.

Autor: družstvo volejbalistov Dátum: 8.12.2016 Celý článok  Kritériá

Reklama na nástenku!
Okrem všestrannosti v športoch sa snažíme byť dobrí, my študenti III. S, aj v ostatných predmetoch. Na hodinách slovenského jazyka sme aktívni a máme chuť pracovať. O našej tvorivosti Vás dúfam presvedčí aj nástenka s kaligramami, ktorá visí na prvom poschodí. Na nástenke určite zaujme pestrosť tvarov, tvorivosť spolužiakov a najmä originalita kaligramov. Páči sa mi, že každý je iný, niečím sa líši a má vlastný význam. Beriem to ako snahu našej triedy byť zdatný aj v nešportových disciplínach.
Autor: III.S Dátum: 7.12.2016 Celý článok  Kritériá

Zahraj si s nami florbal!
Naša škola žije športom a to nie jedným. Na študentoch vidno, že radi a s chuťou hrajú akúkoľvek loptovú hru a nielen to. Práve to potvrdili víťazstvom vo florbale. Súťažilo 8 tímov a hralo sa v dvoch štvorčlenných skupinách. Hrací čas bol 15 minút. Všetky zápasy chlapci vyhrali a vo finále porazili kondične aj technicky Stredú zdravotnícku školu, 6:0. Víťazstvo im otvorilo cestu do regionálneho kola, ktoré bude v Rimavskej Sobote. Pre tých menej zainteresovaných niečo o tomto športe. Je to kolektívny halový šport, podobný pozemnému hokeju. Hrá 5 hráčov a jeden brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky. Tento šport sa vyvinul v USA, potom sa preniesol do Švédska, Fínska a Švajčiarska. Neskôr zaznamenal florbal obrovský rozvoj v mnohých krajinách na celom svete. Výzvou do budúcnosti je dostať pre tento šport Olympijský štatút. A tu sú naši víťazi menovite: Havran I.S, Olšiak II.S, Péter II.S, Laššan II.S, Mázor III.S, Meszároš III.S, Bálint IV.S, Mojžiš IV.S, Mydlo IV.S. Gratulujeme chlapci!
Autor:riaditeľstvo Dátum: 29.11.2016 Celý článok  Kritériá

Geodetická exkurzia a terénne cvičenia - Banská Štiavnica
V piatok 25. novembra sme sa všetci žiaci študujúci odbor geodézia, kartografia a kataster vybrali s našimi profesormi na návštevu mesta Banská Štiavnica. Hneď zrána sme si žiaci tretieho a štvrtého ročníka vypočuli prednášku o geodetickom meraní v podzemných priestoroch od našej pani profesorky Ing. Kláry Galovej, zatiaľ čo našim prvákom a druhákom dával pán profesor Ing. Pavol Fodor inštruktáž o úlohách terénneho cvičenia.Viacej tu..celý článok
Autor: Alžbeta Čajková, IV. A Dátum: 25.11.2016 Celý článok  Kritériá

Dôležitý oznam pre riaditeľstvá základných škôl,výchovným poradcom, kolegom, žiakom, rodičom a priateľom našej školy

Nakoľko sa v poslednom období rozširujú zavádzajúce a nepravdivé informácie o zlúčení, resp. o ďalšej existencii našej školy, ubezpečujeme Vás, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde a pochádzajú pravdepodobne zo zdrojov, ktoré majú v úmysle našej škole v čase konania náborov na štúdium nejakým spôsobom uškodiť. Dovoľujeme si tak tvrdiť na základe skutočnosti, že naša škola má aj na ďalšie obdobie schválený plán výkonov na otvorenie dvoch tried podľa platného všeobecne záväzného nariadenia nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja. Z overených zdrojov sme od viacerých poslancov zastupiteľstva a členov komisie školstva BBSK dostali informáciu, že o zániku, ani o zlučovaní našej školy s inou strednou školou do dnešného dňa neprebehli v rámci zasadaní zastupiteľstva BBSK v tejto veci žiadne oficiálne rokovania. Na základe uvedených skutočností Vás zdvorilo žiadame, aby ste v tomto zmysle pravdivo informovali všetkých žiakov základných škôl, ich rodičov, resp. zákonných zástupcov, ale aj širokú verejnosť, aby sme takýmto spôsobom spoločne zabránili ďalšiemu šíreniu nepravdivých informácií, ktoré odrádzajú potencionálnych záujemcov o štúdium na našej škole.

Za pochopenie vážnosti situácie a prejavenú náklonnosť Vám vopred ďakujem.

Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy

Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.11.2016 Celý článok  Kritériá

Aj my používame najmodernejšie učebnice angličtiny na trhu
V tomto školskom roku sa naši prváci začali učiť z jednej z najmodernejších učebníc angličtiny na trhu. Hovoríme o učebnici FOCUS z vydavateľstva PEARSON. Je to vynikajúca učebnica, ktorá rozvíja všetky jazykové zručnosti(čítanie, písanie, rozprávanie, posluch), gramatické vedomosti študentov ako aj slovnú zásobu. V učebnici je vyrovnané zastúpenie textov a obrázkov. Články sú moderné a blízke súčasnému študentovi. V časti písanie a rozprávanie je veľa užitočných fráz a slovných spojení. Posluchové cvičenia sú pútavé. Pre šikovnejších sú v učebnici extra cvičenia. Učebnica je ucelená, má veľmi dobrú štruktúru. Témy zodpovedajú požiadavkám na maturitnú skúšku. Verím, že učebnica FOCUS je pre nás tá pravá. Dostali sme aj certifikát, viď tu.
Autor: Mgr.Zuzana Lukáčová Dátum: 24.11.2016 Celý článok  Kritériá

Za poznatkami vedy a kultúry
Dňa 23.11.2016 sme my druháci navštívili Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Chceli sme získať vedomosti o tejto škole, pretože nás na konci druhého ročníka čaká rozhodnutie, v akom študijnom odbore budeme ďalej pokračovať. Či to bude pozemné staviteľstvo alebo záhradná a krajinná tvorba. Viacej tu..celý článok
Autor: študenti II.A a II.S Dátum: 23.11.2016 Celý článok  Kritériá

Uvítanie prvákov do cechu stavbárskeho a geodetického
Ako na každej strednej škole sa koná privítanie prvákov, tak to bolo aj u nás, v stredu 16.11. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie prvákov do študentského života na škole. Pre našich prvákov sme si my tretiaci, pripravili rôzne úlohy, ktoré museli splniť. Úlohy mali v celku jednoduché a zostavené tak, aby sa zabavili aj oni, aj my. Čo by to bola za imatrikulácia, keby študenti neboli patrične pokreslení a samozrejmosťou boli aj vtipné účesy. Určite mi všetci dajú za pravdu, že to bola imatrikulácia ako sa patrí. Po splnení úloh sa prečítali prísahy prvákov, sľúbili, že ich budú dodržiavať a na záver prísahy všetci stavbári boli uvedení do cechu stavbárskeho, tak ako dakedy my a to pomocou príložníkov, ktoré sme pocítili na zadnej časti tela. Podobne to bolo aj s geodetmi, tí to mali o niečo príjemnejšie. Športovci – stavbári neboli taktiež o nič ukrátení a po „príjemnom“ výprasku ich čakala futbalová lopta, ktorej museli dať pusu. Týmto gestom sme ich oficiálne privítali medzi seba. Veľmi sme sa snažili, aby všetko klapalo podľa plánov, aby sa všetci zabávali a aby mali z tohto dňa nezabudnuteľný zážitok. A myslím, že sa nám to naozaj podarilo. Takže milí prváci, na záver môjho článku Vás chcem ešte raz srdečne privítať medzi nami a popriať Vám veľa úspechov na našej škole.
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 16.11.2016 Celý článok  Kritériá

Týždeň dobročinných akcií
Dlhoročnou tradíciou na našej škole a jedným z cieľov školského vzdelávacieho programu je podporovať humanitné, charitatívne a dobročinné akcie. Druhý novembrový týždeň sa niesol v znamení dobrých činov žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera Lučenec. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.11.2016 Celý článok  Kritériá

Študentská kvapka krvi
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.11.2016 Celý článok  Kritériá

Povedz si svoj názor
Každoročne naše profesorky slovenského jazyka pripravujú súťažný kvíz „Povedz si svoj názor.“ Tento rok sa súťažilo na témy čitateľská a finančná gramotnosť.Viacej tu..celý článok
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 7.11.2016 Celý článok  Kritériá

Oliver Twist trochu inak
Žiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec si 11.11.2016 vo Zvolene v Divadle Jozefa Gregora Tajovského pozreli divadelné predstavenie „OLIVER TWIST“ v angličtine. Nebolo to však obyčajné divadlo, bolo jedinečnou príležitosťou overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka naživo. Počuť dialógy s dejom odohrávajúcim priamo pred očami divákov, je úplne odlišné ako nahrávky v škole. Táto divadelná hra poukazuje na príbeh chlapca - siroty, s ktorým sa osud neľahko zahral. Oliver je milý, srdečný a silný typ osobnosti. Na dieťa je nesmierne odvážny a jediné po čom túži je láska. Autor kritizoval vtedajšiu Londýnsku spoločnosť a poukázal na sociálnu problematiku ako aj jej dopad na výchovu detí. Otvorene popisuje všetky úskalia života detí, ktoré sú odkázané a zverené do opatery štátu. Mali sme možnosť uvedomiť si, aké ťažké to v tej dobe muselo byť pre deti, aký ťažký je život bez rodičov.
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 1.11.2016 Celý článok  Kritériá

Ďalší úspech našich športovcov
Dňa 27.10.2016 sa konalo okresné kolo vo futsale v Lučeneckej aréne na výstavisku. Tohto turnaja sa zúčastnilo 9 škôl z okresu. Hrali vždy dve skupiny po 12 minút. Naši študenti v zápase o bronz porazili Obchodnú akadémiu Lučenec v penaltovom roztrele.
Výsledné poradie:
1. Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo 2. Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec 3. SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec
A čo je vlastne futsal? Pre tých, ktorí nevedia je to halová obdoba futbalu. Vznikol v Brazílii, pôvodne ako šport futbalových veteránov. Po futbalovej kariére sa presunuli hráči z trávnikov do menších plôch, do hál. Našim športovcom gratulujeme a tešíme sa na bronzovú medailu!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.10.2016 Celý článok  Kritériá

Pravda o drogách
Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov. Čo by ste mali o nich vedieť? To bola téma besedy našich študentov s aktivistom občianskeho združenia Slovensko bez drog. Nazvime ho Milan. Aj on sám skúsil, čo je droga ale už nikdy viac. V rámci prieskumu medzi tínedžermi, ktorý zisťoval, čo ich predovšetkým viedlo k užívaniu drog, 55% z nich odpovedalo, že to bol tlak zo strany priateľov. Chceli byť „cool“ a obľúbení. Díleri to vedia. Milan vysvetľoval, čo sú drogy, ich účinky a následky. Študenti, vo všeobecnosti majú znalosti o drogách a predsa im podľahnú. Práve prevencia takouto formou by mala pomáhať. Milan pripomenul, že práve díleri sa budú k vám správať ako priatelia a ponúknu sa, že vám „pomôžu“ s „niečím,“ čo vás postaví na nohy. Ale pozor, kašlú na to, či drogy zruinujú váš život alebo nie, hlavne nech dostanú zaplatené. Jediné o čo im ide, sú peniaze. Poznajte fakty o drogách a urobte vlastné rozhodnutia.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.10.2016 Celý článok  Kritériá

Ako bývali naši predkovia?
V mnohých dedinkách nášho regiónu nájdeme skutočné skvosty ľudovej architektúry, aj keď na prvý pohľad vyzerajú ako staré a ošarpané budovy. Sú dôkazom umu a šikovnosti obyvateľov Novohradu. Ekologické, ekonomické a estetické domčeky sú dodnes živým svedectvom rozvinutej ľudovej kultúry v našom regióne spred viac ako sto rokov. Je dôležité, aby sa na toto významné kultúrne dedičstvo nezabudlo, a preto oceňujeme snahu Novohradskej knižnice v Lučenci, ktorá nám sprostredkovala prednášku stredoškolského profesora p. Böszörményiho. Výklad spestrený bohatým fotodokumentačným materiálom nám priblížil spôsob výstavby obydlí, ich pôvodnú i dnešnú podobu. Dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavostí o živote našich obyvateľov. Ďakujeme Novohradskej knižnici v Lučenci, že sme si takto zaujímavo a vo veľmi peknom prostredí pripomenuli Deň svetového kultúrneho dedičstva.
Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 14.10.2016 Celý článok  Kritériá

Kurz na ochranu života a zdravia alebo ak chcete, turistický kurz
Tatry sú v jesennom období naozaj rozprávkovo krásne. Biela prikrývka a vysokohorský svieži vzduch majú svoje čaro. O tom sme sa mohli presvedčiť my, tretiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci, na kurze ochrany života a zdravia.Viacej tu..celý článok
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 14.10.2016 Celý článok  Kritériá

Zelená je tráva, futbal to je hra...
Poznáte? Určite! Začiatok známej piesne najmasovejšieho športu – futbalu. Ani tento rok sme neporušili tradíciu a dňa 3. októbra usporiadala naša škola už 11. ročník futbalového turnaja pod záštitou riaditeľa školy pre žiakov základných škôl z okresu Lučenec.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.10.2016 Celý článok  Kritériá

Máme bronz na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou
Slovenský reprezentant a študent štvrtého ročníka našej školy Michal Golian sa v dňoch 1. - 10. októbra zúčastnil Majstrovstiev sveta v pretláčaní rukou v bulharskom Blagoevgrade. Talentovaný osemnásťročný Kokavčan potvrdil v náročnej juniorskej kategórii nad 80 kg svoje vysoké ambície a tešil sa tak z bronzového kovu. Umiestnenie na tretej priečke je pre Michala obrovský úspech vzhľadom na to, že šampionát tohto typu bol pre neho premiérový. Michalovi prajeme do budúcnosti mnoho podobných úspechov.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.10.2016 Celý článok  Kritériá

Hor sa na bicykle!
Povedali si naši študenti pod vedením riaditeľa školy Mgr. Ladislava Vikora a telocvikára Mgr. Jakuba Škantára. Preverili si svoju kondíciu a prevetrali pľúca. Keďže Lučenec je tento týždeň v pohybe, ani naša škola neporušila tradíciu. Trasa bola náročná, merala viac ako minulý rok a to 68,5 km.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.9.2016 Celý článok  Kritériá

SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Ešte pár dní a je to tu. Začiatok nového školského roka. Ten náš 2016/17 bude určite iný ako bol ten predchádzajúci. Naši prváci sú isto plní očakávania a možno realita bude úplne iná ale s tým treba počítať. Veríme, že tento školský rok všetkých príjemne prekvapí, že študenti nájdu v našej škole útočisko, dobrú atmosféru a príjemných učiteľov. Určite ste počas prázdnin načerpali nové sily do všedných dní a užijete si príjemné slnečné lúče, ktoré má pre nás september určite ešte odložené. Aj naša školská stránka má pre Vás pripravených veľa inšpirácií. Tešíme sa na Vás. Vedenie školy a pedagógovia. Slávnostný začiatok bude na školskom dvore o 8,30 hod.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.8.2016 Celý článok  Kritériá

Oznam pre žiakov a absolventov školy!
Ipeľské tehelne a.s. Lučenec hľadajú na mesiace júl – august 2016 šikovného brigádnika na pozíciu rozpočtára materiálov. V prípade záujmu kontaktujte pána Jančkára na tel.č. 0905 895 732.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.6.2016 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa anglického jazyka s nástupom od 01.09.2016
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.6.2016 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2016 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017

Riaditeľstvo školy oznamuje, že má po 1. kole prijímacieho konania voľné miesta v nasledovných študijných odboroch:

 • 3650 M staviteľstvo (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3650 M staviteľstvo (vyuč. jazyk maďarský)
 • 3650 M staviteľstvo (športová trieda -vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk maďarský)

2. kolo prijímacieho konania, ktoré sa bude konať v utorok 21. júna 2016. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola PS. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.5.2016 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2016
Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2016 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.5.2016 Celý článok  Kritériá

38. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 8. apríla 2016 sa v priestoroch Spojenej školy Kremnička v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. SPŠ stavebnú O. Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl reprezentovali traja žiači IV. D triedy, s dvoma prácami v súťažnom odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 15.4.2016 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2016/2017
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2016/2017 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3.2016 Celý článok  Kritériá

OZNAM k nedoručeným pozvánkam na prijímacie a talentové skúšky do športovej triedy, ktoré sa konajú v dňoch 30.a a 31. marca 2016
Na základe niekoľkých avizovaných upozornení o nedoručení pozvánok na prijímacie a talentové skúšky do športovej triedy Vám týmto oznamujeme, že došlo k pochybeniu zo strany Slovenskej pošty, a.s., nakoľko všetky pozvánky boli podané na pošte Lučenec 3 – prevádzka Rúbanisko Lučenec, ktorá je momentálne v rekonštrukcii dňa 10. 3. 2016, o čom máme doklad o úhrade poštovného. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.3.2016 Celý článok  Kritériá

37. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci

Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej hlavnou myšlienkou je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti , zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli dňa 10. marca 2016 uskutočniť Školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 18.3.2016 Celý článok  celý článok

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2016/2017 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.1.2016 Celý článok  Kritériá

História priplávala do Bratislavy- Pozvánka na exkuziu 30.11.2015
Chcete sa ocitnúť na palube Titanicu? Bratislavská Incheba ponúka výstavu venovanú známej luxusnej lodi, ktorá sa nemala nikdy potopiť. Svoju prvú plavbu skončila vo vodách Atlantiku. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.9.2015 Celý článok  Kritériá

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.6.2015 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2015/2016

Riaditeľstvo školy oznamuje, že má po 1. kole prijímacieho konania voľné miesta v nasledovných študijných odboroch:

 • 3650 M staviteľstvo - 5 voľných miest
 • 3650 M staviteľstvo (športová trieda) - 8 voľných miest
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster - 7 voľných miest

2. kolo prijímacieho konania, ktoré sa bude konať v utorok 16. júna 2015 od 8:00 hod. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola PS. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne najneskôr 12.6.2015.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.6.2015 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy na dobu určitú (počas vykonávania funkcie vo verejnom záujme) s nástupom od 01.09.2015. 100 % miera vyučovacej povinnosti. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.5.2015 Celý článok  Kritériá

POĎAKOVANIE SPONZOROM
Žijeme v čase, keď sa vo všetkých oblastiach prejavuje nedostatok finančných prostriedkov. Výnimkou nie je ani školstvo. Každá škola by určite rada prijala finančnú injekciu, aby sa skvalitnil edukačný proces, spríjemnilo sa a zmodernizovalo prostredie. A preto s veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa nájdu ľudia –naši rodičia, ktorým bije srdce na správnom mieste. Takými sú pán Pusztai a pán Nociar, ktorí podporili našu snahu skvalitniť prostredie našej dielne a prispeli materiálno- technickou pomocou. Obidvom patrí naša veľká vďaka.
Autor: Vedenie a zamestnanci školy Dátum: 22.5.2015 Celý článok  Kritériá

Odborná prax žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec v parku historického kaštieľa v Podrečanoch.
V dňoch od 18. mája – do 22. mája 2015 sa žiaci 3. ročníka SPŠ stavebnej Oskara Winklera so zameraním záhradná a krajinná tvorba zúčastnili odbornej praxe v Podrečanoch, v rámci ktorej sa podieľali na obnove parku pri historickom kaštieli. Za vzorne prevedenú prácu im patrí pochvala. Naša škola touto cestou ďakuje aj majiteľovi kaštieľa za poskytnutie podmienok pre absolvovanie odbornej praxe našich žiakov. Fotky tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 22.5.2015 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2015
Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2015 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2015 Celý článok  Kritériá

Harmonogram obhajob vlastných projektov a úspešných súťažných prác šk.rok 2014/2015
Rozpis tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Deň, ktorý patrí všetkým mamám !
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Preto milé pani profesorky a všetky ženy – mamičky, prijmite od nás študentov malý slovný darček. Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa razy náročné, niekedy bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili sa prvé slová od nej. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť. A preto aj dnešné poďakovanie je venované matkám. Je venované mamám všetkým, či už majú deti malé a venujú im svoju každodennú starostlivosť, alebo sú to mamy už s deťmi dospelými, ktoré si už drobnými starosťami prešli a teraz prežívajú zas to, čím žijú ich deti. Však nenadarmo sa hovorí, malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti. Čo všetko si musí jedna matka prežiť, viete len vy ženy. Prajem teda všetko dobré všetkým mamičkám. Mladým mamičkám, aby si užívali radostí so svojimi detičkami a taktiež mamkám skoršie narodeným, aby im ich veľké deti prinášali viac radostí ako starostí. Všetko dobré vám prajeme.
Autor: Karboníková I.A, Bernerová III.A Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo prehliadky prác SOČ 2015

V dňoch 22. - 24. apríla 2013 ako každoročne, aj tento rok sa uskutočnilo Celoštátne kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Usporiadateľom 37. ročníka bola Hotelová škola Ľ. Wintera v Piešťanoch. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 29.4.2015 Celý článok  celý článok

37. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti - máme prvé miesto

V piatok 27. marca 2014 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 31.3.2015 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2015/2016
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2015/2016 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3.2015 Celý článok  Kritériá

Ponuka pracovných miest - Prijmeme absolventov do TPP, VPP/Dohoda
Prijmeme absolventov stredných škôl do TPP, do výrobno-stavebnej spoločnosti v LC. Máme za sebou 8 – ročnú prax v oblasti výroby montovaných domov a výrobkov na slovenskom aj zahraničnom trhu. Ponúkame Vám stabilnú pozíciu v prosperujúcej spoločnosti s možnosťou kariérneho postupu. Školenia, meetingy, firemné zrazy a akcie. Nástupný plat 2,60€/hod. + denne prémie od 10 €. Plat mesačný od 450 – 800 € v čistom. Nástup ihneď po ukončení školy. Naštartujte svoju kariéru, je len na Vás, ako využijete túto jedinečnú príležitosť. Čakáme na Vaše životopisy. (slovakwood@email.cz)
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.3.2015 Celý článok  Kritériá

37. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci

Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vďaka niekoľkým talentovaným žiakom sme aj tento školský rok mohli dňa 6. marca 2015 uskutočniť Školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 11.3.2015 Celý článok  celý článok

Alcaplast - Spolupráca so školami
Firma Alcaplast dlhodobo spolupracuje so strednými školami. Uskutočňuje semináre a prezentácie. Takejto prezentácie v podaní K. Horu, reprezentanta firmy sa zúčastnili aj naši tretiaci a štvrtáci. Dozvedeli sa, že Alcaplast je najväčším výrobcom sanitárnej techniky v strednej a východnej Európe, vyrába viac ako 580 výrobkov – ventily, sifóny, moduly, žľaby, vpusty, WC sedátka a ďalší sortiment. Kvalita a dizajn zohráva v spoločnosti kľúčovú úlohu a zároveň je firma aj tvorcom nových trendov v sanitárnej technike. Študenti získali viac informácií o produktoch firmy a ich uplatnení, či už v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Študenti sa môžu stať aj členmi tejto perspektívnej spoločnosti a budovať si sľubnú kariéru. Perspektívne plánujeme aj ďalšie prezentácie firiem, aby sme ukázali študentom čo všetko náš trh ponúka.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.3.2015 Celý článok  Kritériá

Napísali o nás...
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.2.2015 Celý článok  Kritériá

DARUJ KRV – DARUJ LÁSKU
Slovenský Červený kríž Vás pozýva na odber krvi „Valentínska kvapka krvi.“ Každú stredu (11.02, 18.02, 25.02, 4.3, 11.3. 2015) od 06:00 hod. – 10:00 hod. Odbery sa konajú na Hematologicko – transfuziologickom oddelení v poliklinike Lučenec.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí - Spoznali sme sa
Dňa 6. februára 2015 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej O. Winklera v Lučenci uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento deň otvorila naša škola svoje dvere „dokorán,“ aby privítala všetkých záujemcov o štúdium ale aj širokú verejnosť. Presne od 8,00 hod. sa priestory školy zapĺňali žiakmi zo 17-tich základných škôl z okresu aj mimo neho. Keďže naša škola podporuje kreativitu, aktivitu a samostatnosť svojich študentov, jednotlivé aktivity sa niesli v duchu myšlienky „vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť.“ Žiaci si pozreli a vypočuli prezentácie o našich študijných odboroch, kde sa môžu uplatniť po skončení štúdia alebo kde pokračovať na vysokej škole. Nezabudli sme ani na študentský život a rôzne mimoškolské aktivity. Naša škola ponúka aj väčší priestor na rozvoj športu či už basketbalu, futbalu, atletiky alebo ľadového hokeja. Nebojte sa športovať, to je heslo našich študentov. V zdravom tele zdravý duch. Počas návštevy jednotlivých tried a učební mali žiaci možnosť stretnúť sa s pedagógmi, povedať im o svojich plánoch do budúcnosti alebo sa porozprávať so študentmi našej školy. Samozrejme, okrem iného návštevníci videli areál a priestory školy, jednotlivé učebne, v ktorých sa realizuje vyučovací proces pomocou najmodernejšej techniky. Veríme, že priateľská atmosféra našej školy, otvorenosť v komunikácii či rozmanitý program, študijné odbory a šport, pomôžu žiakom 9. ročníkov a ich rodičom pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia.Viacej tu..celý článok
Autor: Balážová Inka Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2015/2016 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Mimoriadne dojednania k zmluve o združenej dodávke elektriny č.144100886 - prílohač.2
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.2.2015 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2015“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku v Lučenci na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2015“, 6. februára 2015 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.1.2015 Celý článok  Kritériá

Dávame do pozornosti záujemcom o štúdium na našej škole !
Tento zoznam bol vytvorený a zverejnený dňa 24. januára 2015 na základe prieskumu agntúry AKO. Opýtaných bolo 2000 zamestnávateľov na Slovensku. Naša škola sa umiestnila v rámci BBSK na 9. mieste !!! Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.1.2015 Celý článok  Kritériá

Pozvánka
Oddelenie školstva a mládeže Úradu BBSK v súčinnosti s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať dovoľujú pozvať na prezentáciu možností štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Mateja Bela. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.1.2015 Celý článok  Kritériá

e-Test

Naša škola je jednou z tých 540 škôl, ktoré vybral Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako certifikačnú školu spomedzi všetkých prihlásených škôl. Naši žiaci tak budú mať možnosť si overiť svoje vedomosti na portáli http://www.etest.sk/. Testy, ktoré pripravujú učitelia z praxe sú prístupné po prihlásení na portál.

Odporúčame maturantom, aby si vyskúšali pridelené testy v priebehu nasledovných týždňov. Ak sa vám zapáči táto forma testovania, môžete sa prihlásiť u zástupcu riaditeľa školy na Maturitu on-line. Koncom februáre prebehne generálna skúška tejto novej testovacej formy maturít, čiže ešte stále budete mať možnosť si to rozmyslieť a maturovať klasicky, papierovou formou. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.1. 2015 Celý článok  Kritériá

Plavecký výcvik
V dňoch 15.12 až 18.12.2014 sa študenti druhých ročníkov našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni Aquaspool Lučenec. Zúčastnilo sa 20 študentov, ktorí sa postupne naučili alebo len zdokonalili v plávaní 3 štýlov, a to kraul, prsia, znak. Každý zo študentov pod dohľadom pána profesora P. Baculíka a pani profesorky J. Tóthovej absolvovali vstupné aj výstupnö testy a taktiež aj 12 minútovku. A niet pochýb, že by sa niekto nenaučil alebo nezdokonalil vo svojom plávaní, pretože každý zo študentov mal pri výstupných testoch lepší čas. celý článok
Autor: Michal Mojžiš, II.S Dátum: január 2015 Celý článok  Kritériá

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaž žiakov. Na našej škole sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a podľa mňa je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je to postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou. Mal som tú česť zúčastniť sa školského kola ako jedenzo štyroch najlepších angličtinárov z našej školy . Školské kolo sa konalo 9. decembra 2014 v priestoroch školy pod vedením odbornej poroty. Museli sme sa najskôr popasovať s gramatickým testom, kde sme si overili svoje schopnosti zo syntaxe a lexiky. V ústnej časti sme museli pohotovo, rýchlo a správne opisovať obrázky, odpovedať na otázky a tvoriť dialóg. Naše výkony boli veľmi dobré, a veľmi vyrovnané .

Výsledky boli nasledovné:

1. miesto – Martin Zajac - III.D

2. miesto – Michal Šatara - III.A

3. miesto - Jaroslav Drugda - III.D

4. miesto - Richard Katona - III.A

Aj keď absolútnym víťazom bol Martin zajac , z osobných dôvodov nemôže reprezentovať našu školu na okresnom kole a tak musí jeho úlohu prebrať Michal Šatara. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: január 2015 Celý článok  Kritériá

Zlatý Amos
Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku - Zlatý Amos vstupuje do 9. ročníka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozdelí celkovo viac ako 11 000 eur v hlavných a vedľajších cenách. Anketa sa vysiela aj v RTVS a dobrá reklama pre školu je veľmi dôležitá. Do ankety môžete aj vy nahlásiť svojich obľúbených učiteľov. Prihláška sa nachádza TU. celý článok
Autor: Renáta Vadásyová Dátum: Celý článok  Kritériá

Záznam z prieskumu trhu: Dodanie materiálu na zhotovenie povrchovej úpravy telocvične
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.1.2015 Celý článok  Kritériá

JUNIOR FRESHHH
V prvých dvoch decembrových týždňoch prebiehala on-line časť druhého ročníka súťažnej, prírodovedne zameranej, hry „Junior Freshhh“. Zúčastnilo sa jej 500 trojčlenných tímov študentov všetkých stredných škôl z celého Slovenska. V on-line časti riešili súťažiaci 21 úloh, rozdelených do 7 kôl. V každom súťažnom kole boli príslušné zadania úloh sprístupňované prostredníctvom internetovej stránky junior.freshhh.sk v presne stanovenom časovom rozpätí. Jedno kolo obsahovalo 3 úlohy, každú z inej oblasti prírodných vied (MAT, FYZ, CHE). Za vypracovanie odoslaného riešenia získal tím určitý počet bodov (podľa náročnosti zadania a správnosti riešenia). Z našej školy aktívne súťažilo šesť tímov. Najlepšie umiestnenie dosiahol tím štvrtákov Arytmia – AD, tesne za ním sa umiestnili prvácke tímy Víťazi a ABSOLUTE. celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.12.2014 Celý článok  Kritériá

AJ TEBA SA TO TÝKA
1. december je deň venovaný všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo ochoreli na AIDS. Je však venovaný nielen im ale nám všetkým, veď táto téma sa dotýka každého z nás. Viacej tu..celý článok
Autor: Sojková, Galová Dátum: 12.12.2014 Celý článok  Kritériá

Záznam z prieskumu trhu: Odstránenie škody na telocvični
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.12.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie obvodného kola futsalu
Tento turnaj sa uskutočnil piatok, 28. novembra 2014 v športovej hale ARÉNA v Lučenci, za účasti ôsmych stredných škôl. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.12.2014 Celý článok  Kritériá

Pozvánka: Čítanie s chuťou
Už druhý školský rok organizujeme výstavu kníh spojenú s ich predajom. Robíme to preto, lebo Slovensko sa pravidelne ocitá na nelichotivých priečkach v testovaní čitateľskej gramotnosti detí. Aj preto je dôležité, aby sme študentov viedli ku knihám od útleho veku. Pozývame všetkých, ktorí radi čítajú ale aj tých, ktorí si pozrú aspoň obrázky a možno dostanú chuť dozvedieť sa viac o knihe. V ponuke bude z každého rožka troška a nezabudli sme ani na cudzie jazyky. Blížia sa Vianoce, tak si doneste aj peniažky a vyberte pekný darček pre svojich blízkych. Výstava sa bude konať 10.11. – 11.11.2014 na poschodí pri knižnici. Tešíme sa na Vás.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.11.2014 Celý článok  Kritériá

Naša cesta za poznaním minulosti...
V živote človeka sú chvíle, keď sa zamýšľa nad tým, kto je, odkiaľ prichádza, kam smeruje. Túto otázku si nekladú len jednotlivci, ale aj spoločenské skupiny, národy a štáty. Keď ľudia vynašli jeden zo svojich vynálezov- písmo, dokázali uchovávať svoje myšlienky pre seba i pre druhých. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.11.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie 53. ročníka „Novohradských hier v atletike žiakov a žiačok SŠ“
Dňa 10. 10. 2014 sa uskutočnil 53. ročník Novohradských hier v atletike. Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili tejto akcie a podali kvalitné výkony. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.10.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie IX. ročníka futbalového turnaja o pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci s cieľom vyhľadávania a podpory rozvoja talentovanej futbalovej mládeže, v pondelok 6. októbra 2014 zorganizovala IX.